MEVZUAT İNDEKSİNİN KULLANILMASI (Hazırlayan: Zakir Çobanoğlu)

mevzuat indeksi 2

Mevzuatı kullanan kişinin çevre sağlığı ile ilgili mevzuattaki bazı kavram ve terimleri kolaylıkla bularak, gerekli mevzuat hükümlerine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla mevzuat indeksi hazırlanmıştır.

Sunduğumuz bu kaynakta, tam bir mevzuat listesi sıra numaraları belirtilerek verilmiştir.

İndeks bölümünde Kanunlar (K), Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Tüzükler (T) ve Yönetmelikler (Y) şeklinde gösterilmiştir.

Örneğin, indekste görülen Gürültü, K12;14, K30;40, K36;36, K72;183, K73;737, KHK2;8, T7;15, Y33;tümü,Y53;tümü, Y107;62 ifadesi, biyolojik çeşitlilikle ilgili hususların, mevzuat listesinde bulunan 12. sıradaki Kanunun 14. maddesi, 30.sırada bulunan Kanunun 40.maddesi,36.sırada bulunan Kanunun 36.maddesi, 72.sırada bulunan Kanunun 183. maddesi,73.sırada bulunan Kanunun 737.maddesi, 2.sırada bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamenin 8.maddesi, 7. Sırada bulunan Tüzüğün 15.maddesi, 33.sırada bulunan Yönetmeliğin tümü, 53.sırada bulunan Yönetmeliğin tümü ve 107.sırada bulunan Yönetmeliğin 62.maddesinde bulunduğu anlamına gelmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir