SAĞLIK BAKANLIĞINCA PERSONEL VE TOPLUMUN ÇEVRE SAĞLIĞI EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZEL BİR DÖNEM: 1994-1997/ Zakir Çobanoğlu

1994-1997 yılları arası Sağlık Bakanlığının personel ve toplum çevre sağlık eğitimi açısından en hareketli dönemlerinden biridir: Bu dönem ve sonrası çevre sağlığı ile ilgili olarak açılan akademik ve örgün eğitim dersleri, tezler, yayımlanan kitaplar, düzenlenen sempozyumlar ve kongreler vb. konularda toplu bir değerlendirme yapılmış değildir. Gelecekte yapılacak çevre sağlığı değerlendirmeler kaynak oluşturması açısından o dönemdeki Sağlık Bakanlığı çalışmalarının bibliyografik bir dökümünün sunulmasının sunulmasın yararlı olacağı düşünülmüştür.

İlk olarak 38 kitaptan oluşan “Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi” yayımlanmıştır:

 

1.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Sağlığının İlkeleri ve Genel Bakış Açısı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:1,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ISBN 975-7572-49-7, Ankara, 1994

2.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre ve İş Öyküsünün Alınması, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:2,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-50-0, Ankara,1994

3.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z., Çevre Kirliliği ve İnsan Vücudu, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:3, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-51-9, Ankara,1994

4.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Bireyin İş ve Çevresel Zararlara Cevabını Değiştiren Durumlar,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:4,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-52-7,Ankara,1994

5.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Kirliliğine Vücut Cevabı ve Beslenme,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:5,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-53-5, Ankara, 1994

6.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevresel Etkenlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hastalıklar, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:6,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ISBN 975-7572-54-3,Ankara,1994

7.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevresel ve Biyolojik İzleme ve Değerlendirme, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:7,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-55-1,Ankara,1994

8.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Dış Ortam Hava Kirlenmesi,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:8,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-56-X, Ankara,1994

9.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Kapalı Ortam Hava Kirlenmesi,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:9,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ISBN 975-7572-57-8, Ankara,1994

10.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Konut Sağlığı,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:10,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ISBN 975-7572-58-6, Ankara,1994

11.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Besin Kirliliği,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:11,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-59-4, Ankara,1994

12.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Su Kirliliği,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:12,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-60-8, Ankara,1994

13.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Kazalar ve Önlenmesi,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:13,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-61-6,Ankara,1994

14.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Gürültü,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:19,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-44-6,Ankara,1994

15.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Mezarlıklar Tesisi ,Ölü Defin ve Nakil İşleri,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:20,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-45-4,Ankara,1994

16.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Sağlığa Az Ya Da Çok Zararlı Olabilecek Kuruluşlar (Gayri Sıhhi Müesseseler), Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:21,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-46-2,Ankara,1994

17.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Kamuya Açık Yer ve Kuruluşlar,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:22,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-47-0, Ankara,1994

18.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Çocuk ve Çevre,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:23,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-24-1,Ankara,1994

19.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Yaşlı ve Çevre,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:24,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-25-X,Ankara,1994

20.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Turist Sağlığı,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:25,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-26-8,Ankara,1994

21.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Kentleşme ve Çevre Sağlığı,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:26,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-27-6, Ankara,1994

22.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z., Sosyal Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:27,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-28-4, Ankara,1994

23.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.İnsan ve Hayvan Atıkları,Sıvı Atıklar,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:28,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-29-2, Ankara,1994

24.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Katı Atıklar,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:29,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-30-6, Ankara,1994

25.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Tehlikeli Atıklar,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:30,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-31-4,Ankara,1994

26.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Vektör, Kemirici ve Başıboş Hayvanların Kontrolu, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:31,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-32-2,Ankara,1994

27.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Elektromanyenik Radyasyon,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:32,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-33-0, Ankara,1994

28.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Afetler,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:33,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-34-9, Ankara,1994

29.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Spor ve Rekreasyon (Mesire) Çevresi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:34,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-35-7, Ankara,1994

30.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Nüfus,Nüfus Hareketleri ve Göçler,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:35,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-36-5, Ankara,1994

31.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Çevresel Etki Değerlendirmesi,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:36,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-37-3, Ankara,1994

32.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.Çevre Sağlığı Konusunda Toplum Eğitimi İlkeleri,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:37,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-38-1,Ankara,1994

33.Çobanoğlu.Z,Güler.Ç.,Çevre Sağlığı Mevzuat İndeksi,Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara, 1994

34.GülerÇ.,Bilir.N.,Temel İlk Yardım (A Düzeyi), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994

35.GülerÇ.,Bilir.N.,Temel İlk Yardım (B Düzeyi), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994

36.GülerÇ.,Bilir.N.,Temel İlk Yardım (C Düzeyi), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994

37.GülerÇ.,Bilir.N.,Temel İlk Yardım (D Düzeyi), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994

38.GülerÇ.,Bilir.N.,Herkes İçin İlk Yardım, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara,1994

 

İkinci aşamada Çevre Sağlığı Eğiticileri Eğitimi, Kentsel Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeli ve Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline yönelik bilimsel imece uygulama kitapları geliştirilmiştir:

 

1.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z, Çevre Sağlığı Eğiticilerin Eğitimi İmece Toplantısı (Workshop) Eğitim Materyali, Ankara,1994

2.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z, Kentsel Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Bilimsel İmece Toplantısı Uygulama Kitabı, Ankara, 1994

3.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z, Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, Ankara,1994

 

Bu materyallerin aracılığıyla eğiticilerin eğitimine yönelik bilimsel imece toplantılarının gerçekleştirilmesinden sonra bu materyallere son biçim verilmiş, saha personelinin görüşlerinden sonra sürekli eğitim temel kaynağı olarak yeniden yayımlanmıştır:

 

1.Güler.Ç, Çobanoğlu.Z, Arıkan.N, Bunsuz.O, Açıkgöz.B, Yılmaz.H, Sakarya.S, Şentürk. Ş,Kale.Ş, Keçeci.M.Çevre Sağlığı Eğiticilerin Eğitimi İmece Toplantısı(Workshop) Eğitim Materyali, (İkinci Düzenleme), TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-91-8, Ankara,1995

2.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z,Arıkan.N,Bunsuz.O,Açıkgöz.B,Yılmaz.H,Sakarya.S,Şentürk.Ş,Kale.Ş,Keçeci.M.Kentsel Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Bilimsel İmece Toplantısı Uygulama Kitabı, (İkinci Düzenleme),TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-89-6,Ankara,1995

3.Güler.Ç, Çobanoğlu. Z,Arıkan. N,Bunsuz.O, Açıkgöz.B, Yılmaz.H , Sakarya.S, Şentürk.Ş, Kale.Ş, Keçeci.M.Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Bilimsel İmece Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, (İkinci Düzenleme), TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-7572-90-X,Ankara,1995

 

Bu kaynaklar alan deneme ve uygulamalarından sonra son biçimleri verilerek üçüncü aşama kaynaklar oluşturulmuş ve yayımlanmıştır:

 

1.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z, Çevre Sağlığı Eğitici El Kitabı, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975- 8088-15-7,Ankara,1996

2.Çobanoğlu.Z, ve diğerleri, (Ed:Güler.Ç,Çobanoğlu.Z) Kentsel Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Uygulama Kitabı, (Üçüncü Düzenleme),TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-14-9,Ankara,1996

3.Çobanoğlu.Z, ve diğerleri,(Güler.Ç, Çobanoğlu.Z), Kırsal Bölgelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Çevre Sağlığı Uygulama Kitabı, (Üçüncü Düzenleme), TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-13-0,Ankara,1996

 

Bu yayınları çevre Sağlığı personelinin Çevre Sağlığı Mevzuatına kolay erişimini sağlamaya yönelik mevzuat indeksi ve toplu mevzuat derlemesi yayımlanmıştır. Söz konusu indeks güncellenerek cevresagligi.org siteinde de yayımlanmıştır.

 

1.Güler.Ç ,Çobanoğlu.Z,.Çevre Sağlığı Mevzuat İndeksi,Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-11-4,Ankara,1996

2.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Sağlığı Mevzuatı, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088- 12-2,Ankara,1996

 

Hazırlanan bütün bu kaynaklar ve daha sonraki yayınlar bütün illere gönderilmiştir. Daha sonra çevre sağlığı temel kaynak Dizisi’ne devam edilerek tamamlanmıştır:

 

1.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Mezarlıklar Tesisi,Ölü Defin ve Nakil İşleri, (Genişletilmiş İkinci Baskı),Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:20,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-17-3,Ankara,1996

2.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Sağlığa Az Ya Da Çok Zararlı Olabilecek Kuruluşlar (Gayri Sıhhi Müesseseler),Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:21, (Genişletilmiş İkinci Baskı),TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-16-5, Ankara, 1996

3.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Sağlığı Teknisyeni El Kitabı, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-10-6,Ankara,1996

4.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Sağlık Evi Ebeleri İçin Çevre Sağlığı Rehberi, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-09-2,Ankara,1996

5.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Kalkınma Planlarında Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:38,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-44-0, Ankara,1997

6.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:39,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-43-2, Ankara,1997

7.Güler.Ç, Çobanoğlu.Z.,Toprak Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:40,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-42-4, Ankara,1997

8.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Enerji ve Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:41,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-54-8, Ankara,1997

9.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Sağlığı Boyutlarıyla Habitat II ve Kent Çevresi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:42,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-55-6, Ankara,1997

10.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Su Kalitesi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:43,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-50-5, Ankara,1997

11.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Radon Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:44,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-53-X, Ankara,1997

12.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Plastikler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:46,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-51-3, Ankara,1997

13.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Risk İletişimi ve Risk Yönetimi, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:47,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-67-X, Ankara,1997

14.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Gecekondular ve Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:48,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-68-8, Ankara,1997

15.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Sağlık Ocağı Laboratuvarı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:49,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-71-8, Ankara,1997

16.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Kimyasallar ve Çevre, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:50,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-72-6, Ankara,1997

17.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Hastahanede Çevre Sağlığı Önlemleri ve Hastahane Atıkları ,Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:51,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-70-X, Ankara,1997

18.Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Pestisitler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:52,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN 975-8088-69-6, Ankara,1997

 

Yayımlanan bu 67 kaynak kitaba ek olarak 15 günlük 32X26 ebadında fasiküller olarak daha sonra iki ayrı klasörde toplanan eğitim modülleri tüm ülkedeki ilgili saha personeline gönderilmiştir:

 

Güler.Ç,Çobanoğlu.Z.,Çevre Sağlığı Uzaktan Eğitim Modülü (Birinci Aşama 1997-1998), ISBN-975-8088-41-6, T.C.Sağlık Bakanlığı ,1997

MODÜL 01. Kimyasalların çevrede taşınmaları ve değişimleri.

MODÜL 02. Ekosistem enerji ilişkileri.

MODÜL 03. Çevre sağlığı sorunlarıyla ilgili epidemiyolojik yaklaşımlar.

MODÜL 04. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi

MODÜL 05. Çevre sağlığı problemleri ve ekonomi, risk-yarar analizleri.

MODÜL 06. Su tesisatındaki yetersizliklerle ilgili sorunlar

MODÜL 07. Su tesisatı izleme, değerlendirme, müdahele uygulamaları.

MODÜL 08. Lağım atıkları arıtımıyla ilgili sorunlar

MODÜL 09. Lağım atıkları, sağlık açısından izleme, değerlendirme, müdahele uygulamaları.

MODÜL 10. Böceklerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunları.

MODÜL 11. Sağlık açısından böceklerle ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele uygulamaları.

MODÜL 12. Kemiricilerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunları.

MODÜL 13. Sağlık açısından kemiricilerle ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele.

MODÜL 14. Pestisitlerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunları.

MODÜL 15. Sağlık açısından kemiricilerle ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele.

MODÜL 16. Kapalı ortamlara bağlı sağlık sorunları.

MODÜL 17. Sağlık açısından kapalı ortamla ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele.

MODÜL 18. Bazı özel kurum ve kuruluşların çevre koşullarına bağlı sağlık sorunları.

MODÜL 19. Sağlık açısından bazı özel kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele.

MODÜL 20. Rekreasyon ortamlarıyla ilgili sağlık sorunları.

MODÜL 21. Sağlık açısından rekreasyon ortamlarıyla ilgili izleme, değerlendirme ve müdahele.

MODÜL 22. Çevre sağlığı uygulamalarında temel araç ve gereç bilgisi-1

MODÜL 23. Çevre sağlığı uygulamalarında temel araç ve gereç bilgisi-2

MODÜL 24. Çevre sağlığı ile ilgili başlıca araştırma gereksinimleri.

MODÜL 25. Çevre sağlığı açısından acil önlem alınması gereken durumlar ve alınacak önlemler-1

MODÜL 26. Çevre sağlığı açısından acil önlem alınması gereken durumlar ve alınacak önlemler-2

 

 

 

 

 

cevresagligi.org’da yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir