ÇEVRE SAĞLIĞI MEVZUATI İNDEKSİ LİSTESİ (Hazırlayan: Zakir Çobanoğlu)

mevzuat indeksi 3

 

1,2-Dikloroetan, Y227;Ek-1

1.Sınıf GSM, denetlemek,K7;7

1.Sınıf GSM,K7;7

1.Sınıf GSM, ruhsatlandırmak,K7;7

1.sınıf mezbaha, genel şartlar,Y115;6

1.sınıf mezbaha, özel şartlar,Y115;7

1.sınıf mezbaha, tanım,Y115;3

1.sınıf mezbaha, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

1/3 Oktav bant, tanım,Y33;4

1-1Trikloroetan, tanım,Y167;5

2.sınıf mezbaha, genel şartlar,Y115;8

2.sınıf mezbaha, özel şartlar,Y115;8

2.sınıf mezbaha, tanım,Y115;3

2.sınıf mezbaha, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;8

3.sınıf mezbaha, genel şartlar,Y115;9

3.sınıf mezbaha, özel şartlar,Y115;9

3.sınıf mezbaha, tanım,Y115;3

3.sınıf mezbaha, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;9

A

A – ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA, tanım,Y33;4

A tipi mesire yeri, tanım,Y141;3

Abone,tanım, Y17;4

Acı su, tanım, Y97;4

Acil durum çalışanı, tanım,Y156;4

Acil durum ekibi, tanım,Y34;7

Acil durum harcamaları,Y2;tümü

Acil durum planı,Y4;10

Acil durum planlama bölgesi, tanım,Y156;4

Acil durum planları, tanım,Y34;7

Acil durum planlarının uygulanabilirliği,  Y161;7

Acil durum radyasyona maruz kalma durumu, tanım,Y156;4

Acil durum, tanım,K2;2,Y2;4,Y3;3,Y4;4, Y34;7, Y156;4

Acil durum, müdahale hizmetleri,Y4;tümü

Acil durum, K2;tümü,Y2;tümü,Y4;tümü

Acil durumlar, sivil savunma hizmetleri,K2;tümü

Acil koruyucu eylem planlama bölgesi, tanım,Y156;4

Acil koruyucu eylem, tanım,Y156;4

Acil müdahale birimi, tanım,K16;3,Y56;3

Acil müdahale merkezleri,tanım,Y56;3

Acil müdahale planı, tanım,K16;3,Y56;3

Acil müdahale planları, hazırlanması,K16;4

Acil müdahale planları, uygulaması,K16;4

Acil servis hizmetleri, tanım,Y39;5

Acil yardım hizmetleri,K7;7

Acil yardım süresi,tanım,Y4;4

Acil yardım teşkilatı programları,K75;4

Acil yardım teşkilatı,K75;4

Acil yardım ve kurtarma, hizmeti,K29;6

Acil yardım ve kurtarma,K29;6

Acil yardım, hizmetleri, K5;14

Acil yardım, hizmetleri, yapmak,K5;14

Acil yardım, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Acil yardım, K5;14

Acil yardım, karayollarında,Y112;12

Acil yardım, tanım,Y4;4

Acil yardım,K41;8/c, Y4;19, Y112;12 Y112;12

Açık arazi işletmesi, tanım,Y34;7

Açık arazide sessiz alan, tanım,Y53;4

Açık radyoaktif kaynaklar, Y209;2

Açılma ruhsatı,Y105;21

Ades aegypti, T16;7

Ades aegypti, tanım,T16;1

Adi kuyular, dezenfeksiyon, Y99;B/2

ADR uygunluk belgesi,taşıt uygunluk belgesi, tanım, Y206;4

ADR, tanım, Y206;4,Y231;4,

Aerop bakteri, içme kullanma suları, T3;425

Aerosol difüzörü, tanım,T16;1

Aerosol ürünlerine ilişkin yasaklama, Y167;13

Aerosol, kontrol altına almak, Y40;tümü

Aerosol, Y179;1

Aerosol, tanım,Y80;4

Aerosol,Y93;1

Afet bildirimi, K75;8

Afet bölgeleri, başka yere nakil, K75;16

Afet bölgeleri, şehir planları, K75;15

Afet bölgeleri, K7;7,K75;3,Y1;1

Afet bölgeleri, yapılacak binalar, K75;3

Afet bölgeleri, yapılacak konutlar, K75;3

Afet bölgeleri, yapılacak konutların özellikleri, K75;3

Afet bölgeleri, yeniden yapılacak binalar,Y1;tümü

Afet bölgesi sınırları, K75;14

Afet bölgesi sınırları, iskan yasağı, K75;14

Afet harcamaları,Y2;tümü

Afet programları, barındırma,K75;4

Afet programları, iaşe temini,K75;4

Afet programları, kurtarma,K75;4

Afet programları, ölü defni,K75;4

Afet programları, toplanma yerlerinin tesbiti,K75;4

Afet programları, yangın söndürme,K75;4

Afet programları, yaralıları tedavi,K75;4

Afet programları, görevli tayini,K75;4

Afet ve acil durum faaliyeti ödeneği, tanım,Y4;4

Afet ve acil durum faaliyetleri, tanım,Y2;4

Afet ve acil durum hali,Y4;18

Afet ve acil durum hazırlık çalışmaları, yerel düzeyde,Y4;16

Afet ve acil durum hazırlık çalışmaları, ulusal düzeyde,Y4;14

Afet ve acil durum hizmetleri, planlama,Y4;5

Afet ve acil durum hizmetleri, tanım,Y4;4

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, tanım,K2;2

Afet ve acil durum yönetim merkezleri, görevleri,Y3;tümü

Afet ve acil durum yönetim merkezleri, tanım,Y4;4

Afet ve acil durum yönetim merkezleri,Y3;tümü,Y4;15

Afet ve acil durum, askeri birlik ve komutanlıkların görev ve sorumlulukları,Y4;30

Afet ve acil durum, bakanlık, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları,Y4;28

Afet ve acil durum, bireylerin görev ve sorumlulukları,Y4;33

Afet ve acil durum, il afet ve acil durum koordinasyon kurulunun görev ve sorumlulukları,Y4;32

Afet ve acil durum, il afet ve acil durum müdürlüğünün görev ve sorumlulukları,Y4;31

Afet ve acil durum, mülki idari amirlerin görev ve sorumlulukları,Y4;29

Afet ve cil durumlara müdahale, işbölümü,Y4;24

Afet, barındırma, K75;10

Afet, hasar tesbiti, K75;13

Afet, K2;tümü,K68;4, K75;tümü, KHK6;2,KHK6;9, Y2;tümü,Y3;3,Y4;tümü

Afet, söndürme, K75;10

Afet, tanım,K2;2

Afet, barındırma elemanları,K75;10

Afet, barındırma,K75;4

Afet, dağıtım elemanları,K75;10

Afet, dağıtım, K75;10

Afet, dere yatağı ıslahı, K75;Ek.Md.2

Afet, elektrik, K75;Ek.Md.2

Afet, görevli tayini,K75;4

Afet, hasar tesbiti, K75;13

Afet, iaşe temini,K75;4

Afet, içme suyu temini, K75;Ek.Md.2

Afet, imar planlarının değiştirilmesi, K75;15, K75;36

Afet, imar planlarının yapılması, K75;15, K75;36

Afet, kurtarma elemanları,K75;10

Afet, kurtarma,K75;4

Afet, müdahale hizmetleri,Y4;tümü

Afet, ölü defni,K75;4

Afet, sel yataklarının ıslahı, K75;Ek.Md.2

Afet, sevk elemanları,K75;10

Afet, sevk, K75;10

Afet, sivil savunma hizmetleri,K2;tümü

Afet, söndürme elemanları,K75;10

Afet, toplanma yerlerinin tesbiti,K75;4

Afet, yangın söndürme,K75;4

Afet, yaralıları tedavi,K75;4

Afet, yardım elemanları,K75;10

Afet, yardım, K75;10

Afetler, mükellefiyetler, K75;7, K75;8

Afetler, mülkiamirlerin yetkileri, K75;6

Afetler, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Afetler, K75;tümü

Ağırlıklı ses yutuculuk kat sayısı (αw)  ,tanım,Y33;4

Ağaç ıslahı,usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Ağaç ıslahı,Y5;1

Ağaç parkı alanları, ayrılması,K55;14/A

Ağaç parkı alanları, işletilmesi,K55;14/A

Ağaç parkı alanları, işlettirilmesi,K55;14/A

Ağaç parkı alanları,K55;14/A

Ağaç parkı alanları, korunması,K55;14/A

Ağaç parkı ormanları, ayrılması,K55;2

Ağaç parkı ormanları, işletilmesi,K55;2

Ağaç parkı ormanları, işlettirilmesi,K55;2

Ağaç parkı ormanları,K55;2

Ağaç parkı ormanları, korunması,K55;2

Ağaçlandırma bedeli, tanım, Y163;4

Ağaçlandırma, hizmetleri, K5;14

Ağaçlandırma, hizmetleri, yapmak,K5;14

Ağaçlandırma, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Ağaçlandırma, usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Ağaçlandırma,KHK4;2, Y5; tümü

Ağaçlandırma, politika oluşturmak,KHK4;2

Ağaçlandırma, tanım, Y164;4

Ağaçlandırma,yapmak,K7;7

Ağır kaza, tanım,Y149;4

Ağır metal sınır değerleri,Y197;5

Ağır metal, tanım,Y197;4

Ağır su, depolanması, T5;25

Ağır su, kontrolü, T5;25

Ağır su, sayımı, T5;25

Ağır su, T5;25

Ağır su, taşınması, T5;25

Ağır su, temini, T5;25

Ağırlıklama,tanım,Y53;4

Ağırlıklanmış ses azaltma indeksi(Rw), tanım,Y53;4

Ağırlıklı darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔLw)  ,tanım,Y33;4

Ağırlıklı ses azaltma indeksleri (Rw, R’w)  ,tanım,Y33;4

Ağırlıklı ses azaltma iyileştirme indeksi (ΔRw)  ,tanım,Y33;4

Ağırlıklı standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D2m,nT,w)  ,tanım,Y33;4

Ağırlıklı standardize edilmiş darbe sesi basınç düzeyi (L’nT,w)  ,tanım,Y33;4

Ağırlıklı standardize edilmiş düzey farkı (DnT,w)  ,tanım,Y33;4

Ahır, K43;13,K43;14

Ahır, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Ahır, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Ahır, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Ahır, karayolları kenarında,Y111;1

Ahır, tanım,Y111;3

Ahır,Y111;1

Aile, K1;41

Akan su, K73;742

Akarsu kıyıları, korumak, K42;tümü

Akarsu,  K32;2/c

Akarsu,  K68;1

Akarsu, düzenlemesi,K50;14

Akarsu, ıslah, K18;2/f

Akarsu, kamu yararına doldurma, K42;7

Akarsu, kıyılarının kirlenmeden korunması, K32;2/c

Akarsu, tanım,Y116;4, Y131;4

Akarsular, ıslah, K18;25/e

Akarsular, Y184;8

Akarsular, önlemler, Y184;8

Akarsulara verme, pis su, Y131;12, Y131;13

Akaryakıt dolum istasyonları, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Akaryakıt dolum istasyonları, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Akaryakıt dolum istasyonları, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Akaryakıt dolum istasyonları, karayolları kenarında,Y111;1

Akaryakıt dolum istasyonları, tanım,Y111;3

Akaryakıt dolum istasyonları,Y111;1

Akaryakıt istasyonları, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Akaryakıt istasyonları, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Akaryakıt istasyonları, karayolları kenarında,Y111;1

Akaryakıt istasyonları, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Akaryakıt istasyonları, tanım,Y111;3

Akaryakıt istasyonları,Y111;1

Akaryakıt tüketiminin izlenmesi,  Y218;17

Akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı,Y117;tümü

Akaustik gölge bölgesi,tanım,Y53;4

Akılcı kullanım, tanım, Y188;4

Akım gözlem istasyonu, tanım, Y227;4

Akım hızı, Y227;Ek-1

Akış süresi, tanım,Y222;4

Akış şeması, tanım,Y83;4

Akışkan, tanım, K35;3,Y108;4

Akifer, tanım, Y223;4,Y227;4

Akratopegal sular, Y110;23

Akratotermal sular, Y110;23

Akreditasyon, tanım,K2;2,Y50;4

Akreditasyon,tanım; Y180;4

Akrilamid,Y103;Ek.1

Aksam parça, tanım, Y168;4

Akşam gürültü göstergesi (Lakşam), tanım,Y53;4

Aktif elektrik enerji, tanım, Y147;4

Aktif madde, tanım,Y35;4

Aktif sızıntı kontrolü, tanım,Y98;4

Aktivite oyuncağı, tanım, Y166;4

Akustik, tanım,Y33;4

Akustik performans belgesi, tanım,Y33;4

Akustik performans sınıfı , tanım,Y33;4

Akustik planlama, tanım,Y53;4

Akustik proje, tanım,Y33;4

Akümülatör, tanım,Y21;4

Akümülatör, bertaraf tesislerinden kaynaklanan atıklar,Y16;2

Akümülatör, bertaraf tesislerinden kaynaklanan atıklar, yönetimi,Y16;2

Akümülatör, çevresel kriterlere uygun,Y16;tümü

Akümülatör, etiketleme,Y16;tümü

Akümülatör, işaretleme,Y16;tümü

Akümülatör, tanım,Y16;4

Akümülatör, üretim tesislerinden kaynaklanan atıklar,Y16;2

Akümülatör, üretim tesislerinden kaynaklanan atıklar, yönetimi,Y16;2

Akümülatör,Y16;tümü

Akümülatörler,üretilmesi, zararlı madde miktarının azaltılması,Y16;2

Alabalık zonu, tanım,Y6;4

Alaklor, Y227;Ek-1

Alan kullanım planı, tanım,Y141;3

Alansal drenaj sistemi, tanım,Y32;4

Alansal veya yaygın koku kaynağı, tanım,Y121;4

Alarm seviyesi, tanım,Y21;4

Alaşım, tanım,Y134;4

Alev yönlendirme bacası, tanım,Y34;7

Alevlenme noktası, tanım,Y34;7

Alfa yayınlayıcılar,Y103;Ek.1

Algılama eşiği, tanım,Y121;4

ALI,tanım, Y174;4

Alıcı odası , tanım,Y33;4

Alıcı ortam, Y210;1

Alıcı ortam standardları, belirlemek,KHK4;9

Alıcı ortam standardları,KHK4;9

Alıcı ortam, tanım, K12;2/f, Y18;3,,Y49;4,Y90;4,Y114;4,Y207;4,Y19;2,Y222;4

Alıcı ortamda bertaraf, Y136;22

Alıcı su ortamı, Y183;37

Alıcı su ortamı, atıksu deşarj izni, Y183;37

Alıcı su ortamı, tanım, Y183;3

Alıcı su ortamlarının korunması, Y224;6

Alıcı su,tanım, Y184;3

ALImin,tanım, Y174;4

Alkalinite, tanım,Y228;4

Alkalinite, Y227;Ek-1

Alkollü içki,satışı yasak yerler, K76;178

Alt bölge, tanım,Y89;4,Y98;4

Alt değerlendirme eşiği,tanım,Y89;4

Alt havza sınırı,tanım,Y63;4

Alt havza, tanım,Y90;4, Y188;4, Y201;4

Alt kullanıcı, tanım,Y231;4

Alt yapı hizmetleri,K7;8

Alt yapı tesisi, tanım,Y7;4, Y138;4, Y163;4

Alt yapı tesisleri, inşa, sivil müdafaa bakımından,T12;tümü

Alüminyum,Y64;6,Y97;Ek.I, Y103;Ek.1, Y227;Ek-1,Y228;Ek.1

Ambalaj atığı aktarma istasyonu, tanım, Y8;4

Ambalaj atığı işleme tesisi, tanım, Y8;4

Ambalaj atığı toplama noktası, tanım, Y8;4

Ambalaj atığı üreticisi, tanım, Y8;4

Ambalaj atığı, tanım, Y8;4,Y208;4

Ambalaj atıkları yönetim planı, tanım, Y8;4

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri, ulaşılamaması,Y8;22

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri,Y8;19

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri, yerine getirilmesi,Y8;20

Ambalaj atıkları, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, yetkilendirilecek kuruluşta aranacak şartlar ve yetki verilmesi,Y8;23

Ambalaj atıkları, aktarma merkezi,Y8;27

Ambalaj atıkları, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri,Y8;13

Ambalaj atıkları, ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri,Y8;9

Ambalaj atıkları, ayrılması, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, ayrılması, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, ayrılması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, Bakanlığın görev ve yetkileri,Y8;6

Ambalaj atıkları, belediye toplama sistemi,Y8;26

Ambalaj atıkları, belediyelerin görev ve yetkileri,Y8;8

Ambalaj atıkları, biriktirme ekipmanları ve toplama araçları, Y8;25

Ambalaj atıkları, çevre lisansı alaınması,Y8;28

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm tesislerinin sağlanması gereken kriterler,Y8;30

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, geri dönüşüm, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, geri kazanım, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, geri kazanım, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, geri kazanım, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri,Y8;7

Ambalaj atıkları, kaynağında ayrı biriktirilmesi, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, kaynağında ayrı biriktirilmesi, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, kaynağında ayrı biriktirilmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, oluşumunun önlenmesi, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, oluşumunun önlenmesi, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, oluşumunun önlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, önlenemeyen atıkların yeniden değerlendirilmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, önlenemeyen atıkların yeniden değerlendirilmesi, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, önlenemeyen atıkların yeniden değerlendirilmesi, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, piyasaya sürenlerin yükümlülükleri,Y8;11

Ambalaj atıkları, satış noktalarının yükümlülükleri,Y8;14

Ambalaj atıkları, taşınması Y8;tümü

Ambalaj atıkları, taşınması, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, taşınması, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, tedarikçilerin yükümlülükleri,Y8;10

Ambalaj atıkları, toplama ve ayırma tesislerinde sağlanması gereken kriterler,Y8;29

Ambalaj atıkları, toplanması Y8;tümü

Ambalaj atıkları, toplanması, prensip, politika ve programların belirlenmesi, Y8;tümü

Ambalaj atıkları, toplanması, teknik ve idari standartların oluşturulması, Y8;tümü

Ambalaj atıkları,Y64;37, Y103;45

Ambalaj atıkları, yetkilendirilen kuruluşun denetimi ve yetki iptali,Y8;24

Ambalaj atıkları, yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri,Y8;12

Ambalaj atıkları, yönetimi, genel ilkeler,Y;5

Ambalaj bileşenleri, tanım, Y8;4

Ambalaj bilgi sistemi, tanım, Y8;4

Ambalaj işaretleme sistemi,Y8;Ek-2

Ambalaj komisyonu, tanım, Y8;4

Ambalaj komisyonu,Y8;32

Ambalaj tanımına ilişkin açıklayıcı örnekler,Y8;Ek-1

Ambalaj üreticisi, tanım, Y8;4

Ambalaj ve ambalaj materyali, tanım,Y83;4

Ambalaj, ağır metal konsantrasyonları,Y8;16

Ambalaj, piyasaya  sürenler tarafından işaretlenmesi,Y8;18

Ambalaj, üretim aşamasında işaretlenmesi,Y8;17

Ambalaj, üretim ve piyasaya sürülmesine ilişkin hükümler, Y8;15, Y8;16, Y8;17, Y8;18

Ambalaj, üretim ve piyasaya sürülmesine ilişkin temel şartlar,Y8;15

Ambalaj,tanım, Y8;4,Y21;4, Y134;4, Y176;4,Y198;4,Y203;4,Y204;4

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, genel şartlar,Y115;6

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, hijyenik şartlar,Y109;6

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, özel şartlar,Y109;7,Y115;7

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, tanım,Y109;4,Y115;3

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, teknik şartlar,Y109;6

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Ambalajlama ve/veya paketleme tesisi,Y109;6,Y109;7

Ambalajlama, tanım,Y83;4, Y134;4

Ambalajların üzerine kullanılacak sembol, Y8;Ek-3

Ambalajlayan, tanım, Y204;4

Amenajman planı,tanım,Y140;4

Amonyak azotu,Y97;Ek.I

Amonyak, içme kullanma suları,T3;425

Amonyum azotu, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Amonyum nitrat, Y84;45

Amonyum,Y64;6, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-2,Y228;Ek.1

Ana boru, tanım,Y101;3

Ana demiryolu, tanım,Y53;4

Ana hava limanı, tanım,Y53;4

Ana kanal, tanım,Y18;3

Ana kanal/ana boru hattı,tanım,Y190;4

Ana karayolu, tanım,Y53;4

Ana kollektör, tanım,Y18;3

Ana malzeme, tanım,Y134;4

Ana sağlığı,K76;3

Ana yollar, bakım ve onarım,K7;7

Ana yollar, yapmak,K7;7

Ana yollar, yaptırmak,K7;7

Ana yollar,K7;7

Analiz , içme kullanma suları,T3;425

Analiz metotları, Y197;Ek-19

Analiz özellikler, içme-kullanma suları,Y103;10

Analiz sıklığı, Y97;8

Analiz, gıda maddeleri,T16;15

Analiz, su,T16;15

Anıt ağaç, tanım,Y125;4

Anıt ağaçlar, ayırt edici özellikler,Y125;11

Ani ışınlanmalar, Y171;48

Anma çapı, tanım,Y101;3

Anten yayın paterni, tanım,Y70;4

Anten, tanım,Y70;4, Y144;4

Antimon,Y64;6, Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Antiseptik, K8; 3,K9; 6

Antrasen, Y227;Ek-1

Antrasit,Y93;5

Anyonik yüzey aktif maddeler, Y97;Ek.I, Y100;Ek

Apartman binası,tanım,Y34;7

Ara ambalaj, tanım,Y134;4

Ara depolama tesisi, tanım,Y21;4

Ara ürün, tanım,Y230;4

Araç bakımı-onarım yerleri, tanım,Y111;3

Araç muayene esasları,Y10;7

Araç muayene istasyonları,Y9;tümü

Araç muayene istasyonu, bulundurulacak araç ve gereçler,Y10;10

Araç muayene istasyonu, personel,aranılacak nitelikler,Y10;12

Araç muayene istasyonu, denetim,Y10;18

Araç muayene istasyonu, personel,Y10;11

Araç muayene istasyonu, tanım,Y10;4

Araç muayenesi,Y9;tümü

Araç muayenesinde takip edilecek esas ve kıstaslar,Y9;Ek1

Araç park yerleri, işletmek,K7;7

Araç park yerleri, işlettirmek,K7;7

Araç park yerleri,K7;7

Araç park yerleri,kiraya vermek,K7;7

Araç park yerleri,tespit etmek,K7;7

Araç, tanım,Y112;3,Y113;4, Y168;4

Araç,Y113;tümü

Arama, tanım, K35;3

Araştırma kuyusu, tanım, K80;2

Araştırma ormanları, ayrılması,K55;2

Araştırma ormanları, işletilmesi,K55;2

Araştırma ormanları, işlettirilmesi,K55;2

Araştırma ormanları,K55;2

Araştırma ormanları, korunması,K55;2

Araştırma reaktörleri, acil durum planlama, Y12;34, Y14;34,

Araştırma reaktörleri, bakım-onarım, Y14;27

Araştırma reaktörleri, binalar ve yapısal bileşenler, Y14;10

Araştırma reaktörleri, binalar ve yapısal bileşenler,Y12;10

Araştırma reaktörleri, çevresel izleme ve radyoaktif atık sistemleri, Y12;19

Araştırma reaktörleri, çevresel izleme ve radyoaktif atık sistemleri, Y14;19

Araştırma reaktörleri, değişiklikler, Y14;31

Araştırma reaktörleri, değişiklikler,Y12;31

Araştırma reaktörleri, denetim, Y14;27

Araştırma reaktörleri, deney düzenekleri, Y12;18,Y14;18

Araştırma reaktörleri, durdurma sistemleri, Y12;13,Y14;13

Araştırma reaktörleri, elektrik güç sistemleri, Y12;16, Y14;16

Araştırma reaktörleri, enstrümantasyon ve kontrol, Y12;15,Y14;15

Araştırma reaktörleri, genel tasarım özellikleri, Y12;5, Y12;6, Y12;7, Y12;8, Y12;9, Y12;10, Y12;11, Y12;12, Y12;13, Y12;14,Y12;15,Y12;16,Y12;17,Y12;18,Y12;19, Y14;5, Y14;6, Y14;7, Y14;8, Y14;9, Y14;10, Y14;11, Y14;12, Y14;13, Y14;14, Y14;15, Y14;16, Y14;17, Y14;18, Y14;19

Araştırma reaktörleri, güvenirlik tasarımları, Y12;7,Y14;7

Araştırma reaktörleri, güvenliği, inşası, Y14;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, özel güvenlik önlemleri, Y12;tümü,Y14;tümü

Araştırma reaktörleri, güvenliği, tasarımı, Y12;Y12;2, Y14;Y14;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, Y14;1

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletilmesi, Y14;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletmeden çıkarılması, Y14;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletmeye alınması, Y14;2

Araştırma reaktörleri, güvenliğin doğrulanması,Y12;23, Y14;23

Araştırma reaktörleri, güvenlik fonksiyonları,Y12;6, Y14;6

Araştırma reaktörleri, inşa, Y14;20

Araştırma reaktörleri, işletme organizasyonu, Y12;21,Y14;21

Araştırma reaktörleri, işletme prosedürleri, Y14;26

Araştırma reaktörleri, işletme sınır ve koşulları,Y12;24, Y14;24

Araştırma reaktörleri, işletmeden çıkarma, Y12;35,Y14;35

Araştırma reaktörleri, işletmeye alma programı, Y12;22,Y14;22

Araştırma reaktörleri, kayıt ve raporlama,Y13;tümü

Araştırma reaktörleri, kayıtlar, Y12;29, Y14;29

Araştırma reaktörleri, kazalara karşı tasarım,Y12;9, Y14;9

Araştırma reaktörleri, kor ve yakıt yönetimi, Y12;28, Y14;28

Araştırma reaktörleri, koruma sistemi, Y12;14, Y14;14

Araştırma reaktörleri, normal işletme koşulları için tasarım, Y12;8, Y14;8

Araştırma reaktörleri, radyasyondan korunma, Y12;33, Y14;33

Araştırma reaktörleri, radyoaktif atık yönetimi, Y14;32

Araştırma reaktörleri, reaktör koruma ve kontrolü, Y12;11, Y14;11

Araştırma reaktörleri, soğutma sistemleri, Y12;12,Y14;12

Araştırma reaktörleri, sorumluluklar, Y14;25

Araştırma reaktörleri, tasarım limitleri, Y12;5, Y14;5

Araştırma reaktörleri, test, Y14;27

Araştırma reaktörleri, Y11;tümü, Y12;tümü, Y13;tümü,Y14;tümü

Araştırma reaktörleri, yapılanma, Y12;25, Y14;25

Araştırma reaktörleri, yardımcı sistemler, Y12;17,Y14;17

Araştırma reaktörleri, bakım-onarım,Y12;27

Araştırma reaktörleri, denetim,Y12;27

Araştırma reaktörleri, güvenliği, inşası,Y12;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletilmesi,Y12;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletmeden çıkarılması,Y12;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği, işletmeye alınması,Y12;2

Araştırma reaktörleri, güvenliği,Y12;1

Araştırma reaktörleri, inşa,Y12;20

Araştırma reaktörleri, işletme prosedürleri,Y12;26

Araştırma reaktörleri, radyoaktif atık yönetimi,Y12;32

Araştırma reaktörleri, sorumluluklar,Y12;25

Araştırma reaktörleri, test,Y12;27

Araştırma reaktörü, işletme organizasyonu,Y11;6

Araştırma reaktörü, asgari işletme organizasyon yapısı,Y11;tümü

Araştırma reaktörü, lisans sahibi,Y11;5

Araştırma reaktörü, tanım,Y11;4

Araştırma reaktörü,Y11;tümü

Araştırmalı izleme, tanım, Y227;4

Arazi bozulması, tanım,K70;3

Arazi çalışması, Y101;19

Arazi değerlendirmesi, tanım,T15;4

Arazi derecelendirilmesi,T15;23

Arazi derecelendirme komisyonu, tanım,T15;4

Arazi ıslahı, K44;2

Arazi kullanım planlaması, tanım,K70;3

Arazi kullanım planları, hazırlanması, K70;2

Arazi kullanım planları, yapılması, K70;10

Arazi kullanımı, çevre düzeni planları, hazırlamak,KHK2;7

Arazi kullanımı, çevre düzeni planları,KHK2;7

Arazi kullanımı,KHK2;7

Arazi kullanımı, standard, belirlemek,KHK2;7

Arazi kullanımı, standard,KHK2;7

Arazi kullanımı, standard, uygulanmasını sağlamak,KHK2;7

Arazi kullanımı, strateji, belirlemek,KHK2;7

Arazi kullanımı, strateji,KHK2;7

Arazi kullanımı, strateji, uygulanmasını sağlamak,KHK2;7

Arazi kullanımı, temel ilke, belirlemek,KHK2;7

Arazi kullanımı, temel ilke, uygulanmasını sağlamak,KHK2;7

Arazi kullanımı, temel ilke,KHK2;7

Arazi kullanımı, yön veren fiziksel planlar, hazırlamak,KHK2;7

Arazi kullanımı, yön veren fiziksel planlar,KHK2;7

Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması, tanım, Y194;3/a

Arazi kullanma şekilleri, tanım,T15;4

Arazi kullanma şekli, tanım, Y194;3/d

Arazi özellikleri, belirlenmesi,T15;6

Arazi toplulaştırılması, tanım,T15;4

Arazi toplulaştırması, tanım,K70;3

Arazi yetenek sınıflaması, tanım,K70;3

Arazi yetenek sınıflaması, tanım,T15;4

Arazi, doğal yapısından değişiklik yapılması, Y194;6

Arazi, tanım,K70;3

Arazi, tarım dışına tahsis edilenler, Y194;8

Arazi,KHK2;7

Arazi,sınıf ve kullanma şeklinin saptanması, Y194;5

Arazi, tanım,T15;4

Arazi, tarım dışı kullanılamayacak olanlar, Y194;7

Arazi düzenlemesi,KHK2;7

Araziye uygulama, tanım, Y199;4

Arındırma, tanım, Y157;4,Y170;4

Arıtılmış atık sular, Y183;28

Arıtılmış atık sular, sulamada kullanımı, Y183;28

Arıtılmış atık su, tanım, Y223;4

Arıtım çamurları, toprakta kullanımı, Y75;tümü

Arıtım çamurları,Y75;tümü,Y210;2

Arıtma çamurları,toprakta kullanılması, Y210;2

Arıtma çamuru, bertarafı, Y17;2

Arıtma çamuru, geri kazanılması, Y17;2

Arıtma çamuru, tanım,Y114;4

Arıtma sistemleri, K12;11

Arıtma tesis,Y19;2

Arıtma tesisi çamurları, kullanımı,Y19;2

Arıtma tesisi çamurları, uzaklaştırılması,Y19;2

Arıtma tesisi çamurları,Y19;2

Arıtma tesisi, K12;11

Arıtma tesisi, tanım, Y215;4

Arıtma, tanım,Y19;2, Y100;2

Arıtma, tesisleri, bakım ve onarımı,Y7;tümü

Arıtma, tesisleri, doğal afete dayanıklı tasarımı,Y7;tümü

Arıtma, tesisleri, işletilmesi,Y7;tümü

Arıtma, tesisleri,Y7;tümü

Arıtma, tesisleri, yapımı,Y7;tümü

Arıtma, Y7;tümü

Ariyet malzemesi, tanım,Y138;4

Arka plan gürültüsü (binalar için), tanım,Y33;4

Arka plan gürültüsü, tanım,Y53;4

Arka plan gürültüsüne göre düzeltme  ,tanım,Y33;4

Arka plan konsantrasyonu, tanım, Y224;4

Arka plan seviyesi, tanım, Y223;4,Y227;4

Arkeolojik sit alanı, tanım, Y181;3

Arkeolojik sit, tanım,Y123,4,Y126;3

Arsa düzenlemesi,KHK2;7

Arsa, KHK2;7

Arsenik siyanürle itlaf, haşerat,T3;12

Arsenik siyanürle itlaf, zararlı,T3;12

Arsenik, içme kullanma suları,T3;425

Arsenik, tanım,Y89;4

Arsenik,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Arsenikle itlaf, haşerat,T3;12

Arsenikle itlaf, zararlı,T3;12

Arsenikli sular, Y110;23

Artık gaz, tanım,Y80;4

Artık, alıcı ortama verilmesi, K12;11

Artık, alıcı ortama vermek, K12;8

Artık, arıtımı, K12;11, K12;12

Artık, bitkinin doğal özelliğini değiştirme, K72;181

Artık, depolama dışına atma, K36;41

Artık, depolamak, K12;8

Artık, havada kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Artık, havaya verilmesi, kasten, K72;181, K72;182

Artık, havaya verilmesi,K72;181

Artık, hayvanda hastalığa neden olması,K72;181

Artık, insanda hastalığa neden olması,K72;181

Artık, ithali, denetimi, K12;12

Artık, ithali, K12;12

Artık, izinsiz ülkeye sokmak,K72;181

Artık, K12;11,K12;8, K36;41, K72;181

Artık, suda kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Artık, suya verilmesi, kasıtlı,K72;181, K72;182

Artık, suya verilmesi,K72;181

Artık, taşımak, K12;8

Artık, taşımak, K12;8

Artık, toprağa verilmesi, kasıtlı, K72;181, K72;182

Artık, toprağa verilmesi,K72;181

Artık, toprakta kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Artık, uzaklaştırılması, K12;11, K12;12

Artık, uzaklaştırmak, K12;8

Artık, zararsız hale getirilmesi, K12;11

Artık, tanım, Y224;4

Artıklar, kanalizasyona verilemeyecek,Y19;8

Asal gaz, tanım,Y80;4

Asfalt atığı, tanım, Y86;4

Asfaltit,Y93;5

Asgari hava sızdırmazlığı ve sızdırmazlık, bina,Y31;12

Askıda katı madde, Y227;Ek-1

ASTM yöntemi, tanım,Y27;3

Astronomik değerler,tanım,Y87;4/j

Aşama, tanım,  Y158;4

Aşılama, K76;49, K76;54

Aşındırıcı, tanım,Y101;3

Ateşleme ısısı, tanım,Y93;4

Atık akümülatör, yönetim ilkeleri,Y16;5

Atık akümülatör, geçici depolama alanları, kurulması,Y16;18

Atık akümülatör, geçici depolama alanları, özellikleri,Y16;19

Atık akümülatör, geçici depolama alanları,Y16;18;Y16;19

Atık akümülatör, geri kazanım alanları, özellikleri,Y16;19

Atık akümülatör, geri kazanım alanları,Y16;19

Atık akümülatör, taşınması,Y16;15

Atık alma gemi işletmecileri,Y79;8

Atık alma gemi işletmecileri, yükümlülükleri,Y79;8

Atık alma gemileri, lisan başvurusu,Y79;13

Atık alma gemileri,Y79;2

Atık alma gemisi, tanım,Y79;4

Atık barajı, Y136;4

Atık bertarafında mali yükümlülük, Y208;24

Atık çöktürme havuzu, Y136;4

Atık elektrikli ve elektronik eşya, tanım,Y15;4

Atık gaz akımı merkezi, tanım,Y93;4

Atık gaz ile ısı kaybı sınırlaması,Y93;13

Atık gaz ile ısı kaybı, tanım,Y93;4

Atık gaz, bacadan atılma koşulları,Y93;21

Atık gazın bacadan atılması şartları,Y40;16

Atık gazlar, tanım,Y40;4

Atık getirme merkezi, tanım, Y8;4,Y21;4

Atık ısı, Y183;6

Atık işleme, tanım,Y21;4

Atık kabul işlemleri, genel kurallar, Y21;18

Atık kabul kriterleri, Y21;Ek.2

Atık kabul tesisleri, lisans başvurusu,Y79;12

Atık kabul tesisleri,Y79;2, Y79;12

Atık kabul tesisleri, yeterlilik kriterleri,Y79;20

Atık kodu belirleme hiyerarşisi ve atık kodu açıklamaları, Y21;Ek-1

Atık kontrol altına alınan maddeler, Y167;17

Atık kontrol altına alınan maddeler, ara depolanması, Y167;17

Atık kontrol altına alınan maddeler, bertaraf, Y167;18

Atık kontrol altına alınan maddeler, geçici depolanması, Y167;17

Atık kontrol altına alınan maddeler, geri dönüşü ve ıslah, Y167;17

Atık kontrol altına alınan maddeler, taşınması, Y167;17

Atık kontrolü yönetimi, tanım, Y219;4

Atık listesi ve atığın listede tanımlanması, Y21;11

Atık listesi, tanım,Y21;4

Atık listesi, Y21;Ek-4

Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi, Y21;12

Atık motor yağı üreticisi, tanım,Y20;4

Atık motor yağı, tanım, Y20;4

Atık motor yağları, toplanması,Y20;13

Atık oluşumu, azaltılması, genel usul ve esaslarının belirlenmesi, Y21;1

Atık oluşumu, azaltılması,Y21;1

Atık pil ve akümülatör, tanım,Y16;4

Atık pil, yönetim ilkeleri,Y16;5

Atık pil, geçici depolama alanları, özellikleri,Y16;20

Atık pil, geçici depolama alanları,Y16;20

Atık pil,taşınması,Y16;15

Atık sahibi, tanım, Y17;4,Y21;4

Atık sanayi yağı, tanım,Y20;4

Atık sanayi yağları, toplanması,Y20;14

Atık su alt yapı tesisleri, Y183;1

Atık su alt yapı tesisleri, esaslarının düzenlenmesi, Y183;1

Atık su bağlantı izni, Y183;44
Kanalizasyon sistemine bağlantı kısıtları, Y183;45

Atık su boşaltım izni esasları, Y183;1

Atık su boşaltım ilkeleri, Y183;1

Atık su depolama tankı, tanım,Y19;2

Atık su kanalı, tanım,Y19;2

Atık su kaynakları, kanalizasyona bağlama,Y19;2

Atık su kaynakları, tanım,Y19;2

Atık su kaynakları,Y19;2

Atık su toplama, Y183;43

Atık su toplama,yükümlülüğü, Y183;43

Atık su, Y183;1

Atık su, analiz yöntemleri,Y19;20

Atık sular, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım, Y183;26, Y183;27

Atık sular, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım, esaslar, Y183;26

Atık sular, arıtma,Y19;1

Atık sular, boşaltım ilkeleri,  Y183;25,  Y183;26,  Y183;27,  Y183;28,  Y183;29,  Y183;30,  Y183;31,  Y183;32,  Y183;33,  Y183;34, Y183;35, Y183;36

Atık sular, derin deniz deşarjı ile boşaltım, Y183;33

Atık sular, kanalizasyona boşaltım, Y183;25

Atık sular, kanalizasyona boşaltma,Y19;tümü

Atık sular, miktarını azaltma, Y183;30

Atık sular, miktarını azaltma,alınacak tedbirler, Y183;30

Atık sular, soğutma prosesi,Y19;6

Atık sular, Y19;tümü,Y23;12

Atık sular, kompozit numune alınması, Y183;29

Atık sular, kompozit numune alınması, esasları, Y183;29

Atık sular, kompozit numune değerlendirilmesi, Y183;29

Atık sular, kompozit numune değerlendirilmesi, esasları, Y183;29

Atık sular,Y111;32

Atık sular, zararını azaltma, Y183;30

Atık sular, zararını azaltma,alınacak tedbirler, Y183;30

Atık suyun bertarafı,  Y214;46

Atık suyun tahliyesi,  Y214;46

Atık üreticisi, tanım, Y17;4

Atık yağ analizi,Y20;15

Atık yağ ünitesi, tanım,Y20;4

Atık yağ, tanım,Y20;4

Atık yağlar, belediyelerin görevleri,Y20;8

Atık yağlar, boşaltımı,Y20;5

Atık yağlar, boşaltımı,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, değiştirilmesi,Y20;5

Atık yağlar, değiştirilmesi,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, rafinasyon tesisleri özel şartları,Y20;20

Atık yağlar, rejenerasyon tesisleri özel şartları,Y20;20

Atık yağlar, taşınması,Y20;16

Atık yağlar, Y20;tümü

Atık yağlar, yüzeysel sulara verilmesi,Y20;5

Atık yağlar, yüzeysel sulara verilmesi,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, bertarafı,Y20;22

Atık yağlar, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görevleri,Y20;6

Atık yağlar, Çevre ve Orman İl müdürlüğünün görevleri,Y20;7

Atık yağlar, depolanması,Y20;5

Atık yağlar, depolanması,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, drenaj sistemiyle toprağa verilmesi,Y20;5

Atık yağlar, drenaj sistemiyle toprağa verilmesi,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, fuel-oile karıştırılması,Y20;5

Atık yağlar, fuel-oile karıştırılması,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, geçici depolanması,Y20;18,Y20;19

Atık yağlar, geri kullanımı,Y20;21

Atık yağlar, sıvı yakıtlara karıştırılması,Y20;5

Atık yağlar, sıvı yakıtlara karıştırılması,yasağı,Y20;5

Atık yağlar, yakılması,Y20;5

Atık yağlar, yakılması, yasağı,Y20;5

Atık yağlar, yeraltı sularına verilmesi,Y20;5

Atık yağlar, yeraltı sularına verilmesi, yasağı,Y20;5

Atık yağların toplanması, tanım,Y20;4

Atık yakılması, Y23;tümü

Atık yakılması, çevreye etkisi, Y23;tümü

Atık yakma tesisi, denetim ve izleme, Y23;14

Atık yakma tesisi, olağandışı işletme koşulları, Y23;16

Atık yakma tesisi, ölçüm koşulları, Y23;15

Atık yakma, genel kurallar, Y23;5

Atık yönetim planı, Y136;4,Y136;14

Atık yönetim planı, tanım, Y78;3

Atık yönetimi maliyetinin karşılanması, Y21;15

Atık yönetimi, hedefleri, belirlemek,KHK2;8

Atık yönetimi, hedefleri,KHK2;8

Atık yönetimi, ölçütleri, belirlemek,KHK2;8

Atık yönetimi, ölçütleri,KHK2;8

Atık yönetimi, politikaları, belirlemek,KHK2;8

Atık yönetimi, politikaları, KHK2;8

Atık yönetimi, tanım, Y8;4, Y21;4,Y86;4

Atık yönetimi, atıkişleme tesislerinin yükümlülükleri, Y21;10

Atık yönetimi, atık üreticisi ve atık sahibinin yükümlülükleri, Y21;9

Atık yönetimi, bakanlık görev ve yetkileri, Y21;6

Atık yönetimi, belediyelerin görev ve sorumlulukları, Y21;8

Atık yönetimi, genel ilkeler, Y21;5

Atık yönetimi, genişletilmiş üretici sorumluluğu, Y21;16

Atık yönetimi, il müdürlükleri görev ve yetkileri, Y21;7

Atık yönetimi,KHK2;8

Atık yönetimi, yan ürün, Y21;17

Atık yönetimi, yeniden kullanıma hazırlama, Y21;18

Atık, alıcı ortama verilmesi, K12;11

Atık, alıcı ortama vermek, K12;8

Atık, arıtımı, K12;11, K12;12

Atık, bitkinin doğal özelliğini değiştirme, K72;181

Atık, değerlendirilmesi, K81;1

Atık, depolamak, K12;8

Atık, düzenli depolama yöntemi, Y21;tümü

Atık, havada kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Atık, havaya verilmesi, kasıtlı,K72;181, K72;182

Atık, havaya verilmesi,K72;181

Atık, hayvanda hastalığa neden olması,K72;181

Atık, hedef belirlemek,KHK2;8

Atık, insanda hastalığa neden olması,K72;181

Atık, ithali, denetimi, K12;12

Atık, ithali, K12;12

Atık, izinsiz ülkeye sokmak,K72;181

Atık, K12;11,K12;8,K72;181,K81;1,KHK2;8, K81;1

Atık, kriterleri belirlemek,KHK2;8

Atık, politika belirlemek,KHK2;8

Atık, suda kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Atık, suya verilmesi, kasıtlı,K72;181, K72;182

Atık, suya verilmesi,K72;181

Atık, tanım, K12;2/e,Y21;4,Y73;4

Atık, taşımak, K12;8

Atık, testler ve numune alma metodları, Y21;Ek.1

Atık, toprağa verilmesi, kasıtlı,K72;181, K72;182

Atık, toprağa verilmesi,K72;181

Atık, toprakta kalıcı özellik göstermesi,K72;181

Atık, uzaklaştırılması, K12;11, K12;12

Atık, uzaklaştırmak, K12;8

Atık, Y21;tümü,Y23;tümü

Atık, zararsız hale getirilmesi, K12;11

Atık, atık su toplama havzası, tanım,Y19;2

Atık, değerlendirilmesi,K81;1

Atık, depolama maliyeti, Y21;29

Atık, geri dönüşümü, genel usul ve esaslarının belirlenmesi, Y21;1

Atık, geri dönüşümü, Y21;1

Atık, geri kazanımı, genel usul ve esaslarının belirlenmesi, Y21;1

Atık, geri kazanımı, Y21;1

Atık,özel durumların göz önüne alınması, Y21;30

Atık, tanım,Y23;4,Y74;4,Y79;4, Y100;2,Y136;4, Y183;3,Y184;3,Y215;4, Y219;4,Y224;4

Atık, temel özelliklerinin nitelendirilmesi, testlerin gerekli olmadığı durumlar, Y21;20

Atık, temel özelliklerinin nitelendirilmesi, Y21;19

Atık, temel özelliklerinin nitelendirilmesi, bilgi ve belgeler, Y21;19

Atık, temel özelliklerinin nitelendirilmesi, uygunluk testi, Y21;21

Atık, temel özelliklerinin tanımlanması, Y21;19

Atık, yeniden kullanılması, genel usul ve esaslarının belirlenmesi, Y21;1

Atık, yeniden kullanılması, Y21;1

Atıklar, araçlardan kaynaklanan, Y168; 1

Atıklar, arıtılması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, arıtılması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, arıtılması, kurdurmak, KHK2;9

Atıklar, arıtılması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, arıtılması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, arıtılması, sistemleri kurmak,KHK2;9

Atıklar, arıtılması,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, izlemek,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, bertaraf edilmesi,KHK2;9

Atıklar, bertaraf tesisi, K16;16

Atıklar, bertaraf yöntemleri, Y21;Ek-2/A

Atıklar, bertarafı, K16;16

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, izlemek,KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, enerjiye dönüştürülmesi,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, geçici depolanması,KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, izlemek,KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, kurdurmak, KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, geri kazanımı,KHK2;9

Atıklar, gerikazanım işlemleri, Y21;Ek-2/B

Atıklar, kanalizasyonna verilemeyecek,Y19;8

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, izlemek,KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek, KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi, sistemleri kurmak,KHK2;9

Atıklar, kaynağında en aza indirilmesi,KHK2;9

Atıklar, KHK2;8,KHK2;9

Atıklar, KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması, sistemleri kurmak,KHK2;9

Atıklar, nihai depolanması,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması, sistemleri kurmak,KHK2;9

Atıklar, sınıflara ayrılması,KHK2;9

Atıklar, taşınması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, taşınması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, taşınması, K16;16

Atıklar, taşınması, kurdurmak, KHK2;9

Atıklar, taşınması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, taşınması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, taşınması, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, taşınması,KHK2;9

Atıklar, toplanıp bertarafı, K16;6

Atıklar, toplanıp taşınması, K16;6

Atıklar, toplanması, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, toplanması, izlemek,KHK2;9

Atıklar, toplanması, kurdurmak, KHK2;9

Atıklar, toplanması, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, toplanması, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, toplanması, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, toplanması,KHK2;9

Atıklar, toprağa atılması, Y210;2

Atıklar, toprağa deşarjı, Y210;2

Atıklar, toprağa sızması, Y210;2

Atıklar, yeniden kullanımı, denetlemek,KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı, izlemek,KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı, kurdurmak,KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı, lisans vermek,KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı, sistemleri için uygun teknoloji belirlemek,KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı, sistemleri kurmak, KHK2;9

Atıklar, yeniden kullanımı,KHK2;9

Atıklar, deniz araçları, arıtmak,K7;7

Atıklar, deniz araçları, düzenleme yapmak,K7;7

Atıklar, deniz araçları,K7;7

Atıklar, deniz araçları, toplamak,K7;7

Atıklar, deniz araçları, toplattırmak,K7;7

Atıklar, deniz ortamına verilmesi, önlenmesi,Y79;tümü

Atıklar, deniz ortamına verilmesi,Y79;1

Atıklar, taşınması,Y79;18

Atıklar,Y79;tümü

Atıkların atılması, uçuş sırasında uçaktan, T16;32

Atıkların beraber yakılması için hava emisyon limit değerlerinin saptanması, Y23;Ek.2

Atıkların ihracatı, Y21;23

Atıkların imhası, K76;244, K76;245, K76;246, K76;247, K76;248, K76;249

Atıkların ithalatı, Y21;22

Atıkların nitelendirilmesi ile ilgili Türk Standardları, Y21;Ek.1

Atıkların nitelendirilmesi ile ilgili Uluslararası Standardlar, Y21;Ek.1

Atıkların sınırlar ötesi hareketi, tanım,Y21;4

Atıkların transit geçişi, Y21;23

Atıkların türüne göre depo,19;1

Atıksu alt yapı tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, bakımı, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, işletilmesi maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, işletilmesi maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, işletilmesi maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, işletilmesi maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, işletilmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, izlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kapatılması, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kurulması, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, onarımı, Y17;tümü

Atıksu alt yapı tesisleri, tanım, Y215;4

Atıksu alt yapı yönetimleri, Y17;7

Atıksu alt yapı yönetimleri, görev ve yetkileri, Y17;7

Atıksu alt yapı yöntemleri, tanım, Y17;4

Atıksu altyapı bilgi sistemi, tanım,Y18;3

Atıksu altyapı tesisi yönetimi, tanım,Y49;4

Atıksu altyapı tesisleri yönetimi, tanım, Y183;3

Atıksu altyapı tesisleri, tanım,Y18;3,Y183;3

Atıksu arıtımı, tanım, Y183;3

Atıksu arıtma tesisleri, Y49;tümü

Atıksu arıtma tesisleri, teşvik tedbirleri, Y49;tümü

Atıksu bertarafı, Y183;43

Atıksu bertarafı, yükümlülüğü, Y183;43

Atıksu deşarjı, izlenme,Y114;2

Atıksu kaynakları, tanım, Y183;3

Atıksu sistemi bileşenleri, Y17;14

Atıksu sistemleri, bakımı, Y17;2

Atıksu sistemleri, etüt, planlama ve fizibilite esasları,Y18;7, Y18;8, Y18;9, Y18;10

Atıksu sistemleri, genel esaslar,Y18;4

Atıksu sistemleri, güzergah seçimi,Y18;5

Atıksu sistemleri, işletilmesi, Y17;2

Atıksu sistemleri, kent planlaması,Y18;6

Atıksu sistemleri, onarımı, Y17;2

Atıksu tanım, Y183;3

Atıksu toplama alanı, tanım,Y114;4

Atıksu toplama havzası, tanım,Y18;3,Y183;3

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, planlanması, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, planlanması, usul ve esasları, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, projelendirilmesi, usul ve esasları, Y18; tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, projelendirilmesi, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, tasarımı, usul ve esasları, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, tasarımı, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri,Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, yapılması, işletilmesi, Y18;tümü

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, yapılması, işletilmesi, usul ve esasları, Y18;tümü

Atıksu toplamı sistemi, verilemiyecek maddeler, Y183;46

Atıksu, tanım,Y18;3, Y90;4

Atıksu, seyreltme,Y19;7

Atıksu,Y17;tümü

Atık sular, drene edilmesi,Y111;32

Atık sular, seyreltme yasağı,Y19;14

Atom enerjisi, bilimsel çalışma yapmak, K74;1

Atom enerjisi, denetlemek, K74;1

Atom enerjisi, desteklemek, K74;1

Atom enerjisi, düzenlemek, K74;1

Atom enerjisi, K74;tümü

Atom enerjisi, koordine etmek, K74;1

Atom enerjisi, teknik çalışma yapmak, K74;1

Atom enerjisi, ülke yararına kullanım, K74;1

Atölye, gürültüyü azaltmak, K12;14

Atölye, K12;14

Atrazin, Y227;Ek-1

Atriumlu yapı,tanım,Y34;7

Av hayvanı, tanım,K39;2, Y24;3, Y25;3,Y221;3

Av ve yaban hayatı yönetimi, tanım,K39;2

Av ve yaban hayatı, yönetimi,K39;5,K39;7

Av ve yaban hayatı, geliştirilmesi,KHK4;2

Av ve yaban hayatı, işletilmesi,KHK4;2

Av ve yaban hayatı, işlettirilmesi,KHK4;2

Av ve yaban hayatı,KHK4;2

Av ve yaban hayatı, korunması,KHK4;2

Av ve yaban hayatı, yönetimi,KHK4;2

Av ve yaban hayvanı yerleştirme sahaları, tanım, Y25;3

Av ve yaban hayvanları, korunma alanları, K39;5

Av ve yaban hayvanları, korunması, K39;4, Y25;tümü

Av ve yaban hayvanları, doğadaki popülasyonlarını korumak,Y24;tümü

Av ve yaban hayvanları,Y24;tümü,Y25;tümü

Av ve yaban hayvanları, yaşam ortamları, Y25;tümü

Avlak, tanım,K39;2,Y24;3, Y221;3

Avlanma planı, tanım,K39;2, Y221;3

Avlanma, usül ve esasları,K39;6

Ayarlanabilir bağlantı, tanım,Y101;3

Aydınlatma enerji tüketimi, tanım,Y31;4

Aydınlatma yükü, tanım,Y31;4

Aydınlatma yükümlülüğü,Y26;tümü

Aydınlatma,Y26;tümü

Ayırma, tanım, Y8;4

Ayrı toplama, tanım, Y8;4,Y21;4

Ayrık sistem, tanım,Y222;4

Ayrıştırma, kaynak suları,Y103;36

Az hassas su alanı, tanım,Y114;4

Az hassas su alanları,Y114;12

Az hassas su kütlesi, tanım,Y88;3

Az kirlenmiş su, Y183;7

Az kirlenmiş su, Y224;Ek-5

Az tehlikeli maddeler, tanım, Y207;4

Az yakıtlı teknolojiler, tanım, Y179;4

Azami kabul edilebilir işletme basıncı, tanım,Y101;3

Azami saha test basıncı, tanım,Y101;3

Azami tasarım basıncı, tanım,Y101;3

Azot bileşiği,tanım, Y199;4

Azot bileşikleri, Y199;2

Azot oksit, Y76;Ek-4

Azot oksitleri,tanım,Y89;4

Azot, Y199;2

B

B tipi mesire yeri, tanım,Y141;3

Baca gazı arıtma donanımının arızası veya devre dışı kalması,Y40;17

Baca gazı emisyonlarının temizlenmesinden gelen atıksuların deşarjı için emisyon limit değerleri, Y23;Ek.4

Baca gazlarının temizlenmesinden gelen atıksuların deşarjı, Y23;12

Baca temizleyicisi, tanım,Y93;4

Bacalar,Y94;2

Bacharach islilik derecesi, tanım,Y40;4

Bagajlar, tanım,T16;1

Bağımsız bölüm, tanım,Y31;4

Bağlama kütüğü, tanım,Y95;4

Bağlantı ,tanım,Y101;3

Bağlantı kanalı, tanım,Y18;3,Y183;3

Bağlı klor,tanım,Y228;4

Bağlı klor,Y228;Ek.1

Bakır, İçme kullanma suları,T3;425

Bakır,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y197;5,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1,Y228;Ek.1

Bakiye atık, tanım,Y21;4

Bakiye klor, içme kullanma suları,T3;425

Bakteri yatakları, işletme ve bakım, Y131;90

Bakteri, içme kullanma suları,T3;425

Bakteriloji laboratuvarı, K76;117

Bakterisitle dezenfeksiyon , su boruları, Y99;A/2

Bakteriyoloji laboratuvarı,K76;3

Balast, tanım, Y78;3

Balık biyodeneyi, tanım, Y183;3

Balık, Y227;Ek-1,Y227;Ek-4

Balıkçı barınağı, tanım,Y116;4

Balneoklimaterapi, Y110;6

Balneolojik sular, işleme tabi tutma, Y110;25

Balneoterapi birimleri, Y110;11

Balneoterapi, Y110;6

Balneoterapi, tanım, Y110;4

Banyo,K76;79

Banyo, kullanım yasağı,K76;79

Bar, açılma, T7;8

Bar, açılmada polis takibatı, T7;8

Bar, alınması gereken önlemler, K76;261

Bar, K76;261,T7;8

Baraj, alınacak önlemler, K65;8

Baraj, K7;7,K44;2,K65;8,Y184;8

Baraj, işletmek,K7;7

Baraj, işlettirmek,K7;7

Baraj, önlemler, Y184;8

Baraj, yapmak,K7;7

Baraj, yaptırmak,K7;7

barınak, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

barınak,Y117;tümü

Barındırma elemanları, afette sakatlananlar , tedavileri,K75;10

Barındırma elemanları, afette Sakatlananlar ,K75;10

Barındırma elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Barındırma elemanları, yaralılar,K75;10

Barındırma, afet , K75;4

Barındırma, afet programları, K75;4

Bariyer, tanım, Y173;4

Baryum silikatla itlaf, haşerat,T3;12

Baryum silikatla itlaf, zararlı,T3;12

Baryum,Y64;6,Y97;Ek.I, Y227;Ek-1

Basınç bölgeleri ,tanım,Y101;3

Basınçlandırma, tanım,Y34;7

Basınçlı sistem, tanım,Y18;3,Y222;4

Basınçlı su etkisi, tanım,Y32;4

Basınçlı sulama sistemleri, tanım,Y190;4

Basınçsız su etkisi, tanım,Y32;4

Baskı türüne göre izlenmesi gereken biyolojik kalite elementleri, Y227;Ek-4

Baştankara,tanım, Y78;3

Bataklık sahalar, K18;48

Bataklık, kurutma, K73;755

Bataklık, tesisleri, K18;25/c, K18;28/d

Bataklık, Y38;10

Batatlık, kurutmak, K18;2/c

Baz istasyonları, Y144;tümü

Baz istasyonları, denetlenmesi, Y144;tümü

Baz istasyonları, işletilmesi, Y144;tümü

Baz istasyonları, kuruluş yeri, Y144;tümü

Baz istasyonları, ölçümde kullanılacak cihazlar, Y144;6

Baz istasyonları, teknik özellikleri, Y144;6

Baz istasyonu kontrolörü, tanım, Y144;4

Baz yağ, tanım,Y20;4

Bazı tehlikeli maddeler için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme, Y134;Ek-6

Becquerel, tanım,T8;2

Beklenen işletme olayları, tanım,Y12;4,Y14;4,Y161;4

Belde, tanım, K5;3

Belediye atığı, tanım,Y21;4, Y208;4

Belediye organları, tanım, K5;3

Belediye sıhhi zabıta talimatnamesi, K76;266

Belediye sınırı, tanım,Y111;3

Belediye zabıtası, görevleri,Y28;7

Belediye zabıtası,Y28;tümü

Belediye zabıtası, yetkileri,Y28;8

Belediye, çalışma usul ve esasları, düzenlemek, K5;1

Belediye, çalışma usul ve esasları, K5;1

Belediye, çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri, Y43;11

Belediye, görevleri, düzenlemek, K5;1

Belediye, görevleri, K5;1, K5;14

Belediye, imtiyazları,K5;15

Belediye, K3;tümü, K5;tümü

Belediye, kuruluşu, düzenlemek, K5;1

Belediye, kuruluşu, K5;1,4

Belediye, organları, düzenlemek, K5;1

Belediye, organları, K5;1

Belediye, sınır uyuşmazlıkları, K5;7

Belediye, sınırların kesinleşmesi, K5;6

Belediye, sınırların tespiti, K5;5

Belediye, sorumlulukları, düzenlemek,1

Belediye, sorumlulukları, K5;1

Belediye, tanım, K5;3

Belediye, yetkileri, düzenlemek, K5;1

Belediye, yetkileri, K5;1,K5;15

Belediye, yönetimi, düzenlemek, K5;1

Belediye, yönetimi, K5;1

Belediye,tanım,Y95;4

Belediyeler, bulaşıcı hastalıklarla mücadele,K76;20

Belediyeler, eczane küşadı,K76;20

Belediyeler, hastahane tesisi,K76;20

Belediyeler, içme suyu temini,K76;20

Belediyeler, il yardım teşkilatı,K76;20

Belediyeler, lağım tesisatı,K76;20

Belediyeler, mecra tesisatı,K76;20

Belediyeler, mezarlık tesisatı,K76;20

Belediyeler, mezbaha yapımı,K76;20

Belediyeler, ölü defni ve nakli,K76;20

Belediyeler, sıcak hamam tesisatı,K76;20

Belediyeler, soğuk hamam tesisatı,K76;20

Belediyeler, zararlı amillerle mücadele,K76;20

Belediyeler, dispanser idaresi,K76;20

Belediyeler, dispanser tesisi,K76;20

Belediyeler, ebe istihdamı,K76;20

Belediyeler, görevleri,K76;20

Belediyeler, hastahane idaresi,K76;20

Belirleme sınırı, tanım, Y207;4

Belirlenmiş hastane, tanım,Y156;4

Y16;4, Y16;4,Benzin,Y29;tümü

Benzo (a) pren, tanım,Y89;4

Benzo(a) pren,Y103;Ek.1,Y227;Ek-1

Benzo(b)floranten, Y227;Ek-1

Benzo(g,h,i)perilen, Y227;Ek-1

Benzo(k)floranten, Y227;Ek-1

BEP ile ilgili Avrupa Standardları listesi,Y31; Ek 8b

BEP ile ilgili Türk Standardları listesi,Y31; Ek 8a

Beraber yakma tesisi, tanım,Y23;4

Berraklık, Y224;Ek-6

Bertaraf teknolojileri, Y167;Ek-9

Bertaraf tesisi,tanım, Y173;4

Bertaraf, tanım, Y8;4, Y16;4,Y173;4

Besi çiftliği, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Besi çiftliği, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Besi çiftliği, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Besi çiftliği, karayolları kenarında,Y111;1

Besi çiftliği,Y111;1,Y111;32

Beslenmeyi engelleyiciler, tanım,Y35;4

Beta yayınlayıcılar,Y103;Ek.1

Bikarbonatlı sular, Y110;24

Bikarbonat,Y64;6

Bildirim ve kayıt sistemi,Y39;20

Bildirim,afet, K75;8

Bileşen elektrik enerjisi kazancı, tanım,Y74;4

Bileşen enerji kazancı, tanım,Y74;4

Bileşen ve alt aksam, tanım,Y73;4

Bileşen yıllık enerji kazancı, tanım,Y74;4

Bileşen yıllık işletme süresi, tanım,Y74;4

Bilgilendirme eşiği, tanım,Y89;4

Bilimsel değerlendirme komisyonu, doğal mineralli sular, tanım,Y64;4

Bina akustiği, tanım,Y33;4

Bina akustiği uzmanı, tanım,Y33;4

Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı,Y31;7

Bina tasarımı, ilkeler,Y31;5

Bina yüksekliği, tanım,Y34;7

Bina, asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık,Y31;12

Bina, birincil enerji emisyonu açısından sınıflandırılması,Y31;1

Bina, enerji kullanımı değerlendirmesi,Y31;1

Bina, ısı kayıplarının azaltılması projesi zorunluluğu,Y31;10

Bina, ısı yalıtım esasları, Y31;9

Bina, karbondioksit emisyon açısından değerledndirilmesi,Y31;1

Bina, minimum enerji performansının değerlendirilmesi,Y31;1

Bina, tanım,K30;5,

Bina, bakımı,Y34;1

Bina, bakımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Bina, işletilmesi,Y34;1

Bina, işletilmesi, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Bina,K7;7, Y34;1

Bina,kullanımı,Y34;1

Bina,kullanımı,yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Bina,sağlık önlemleri, K76;86

Bina, tanım, Y30; 4,Y31;4,Y74;4, Y157;4

Bina, tasarımı,Y34;1

Bina, tasarımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Bina, yapımı,Y34;1

Bina, yapımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Binalar için düzenlenecek olan enerji kimlik belgesi,Y31;Ek3

Binalar ve yerleşimler, belgelendirme, değerlendirme kuruluşu, Y30;7

Binalar ve yerleşimler, belgelendirme, genel esaslar, Y30;5

Binalar ve yerleşimler, belgelendirme, komisyon, görev yetki ve sorumlulukları, Y30;6

Binalar ve yerleşimler, belgelendirme, komisyon, Y30;6

Binalar, toplanma amaçlı,Y34;8

Binalarda bina içindeki makine ve teçhizatın yaratacağı titreşimlerin sınıur değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 8

Binaların kullanım sınıfı,Y34;8

Birey, tanım,Y24;3

Bireysel ısıtma, tanım,Y31;4

Birikinti,K30;40

Biriktirme ekipmanı, tanım, Y8;4

Birim atık enerji geri kazancı, tanım,Y74;4

Birinci sınıf gayrisıhhi müessese, tanım,Y105;4

Birinci sınıf mezar, T4;20, T4;21, T4;22, T4;23

Birinci sınıf mezar, tanım, T4;20

Birincil arıtma, tanım,Y114;4

Birincil bitki besin maddesi, tanım, Y198;4

Birincil enerji tüketimlerine göre enerji sınıfı (EP),Y31;Ek 5a

Birincil enerji ve sera gazları emisyonu dönüşüm katsayıları,Y31;Ek 6

Birincil enerjiye göre referans göstergesi (RG),Y31; Ek 4a

Birincil üretim, tanım, K24;3,Y83;4

Birleşik denetim,tanım,Y43;4

Birleşik kanal, tanım,Y19;2

Birleşik sistem, tanım,Y222;4

Bitki aktivatörü, tanım,Y35;4

Bitki besin maddesi, tanım, Y84;4,Y197;4,Y198;4

Bitki gelişim düzenleyicileri, tanım,Y35;4

Bitki koruma uygulama makinaları, tanım,Y36;4

Bitki koruma ürünü, tanım,Y35;4,Y36;4

Bitki koruma ürünü,uygulama makinaları, tanım,Y35;4

Bitki örtüsü, K58;7

Bitki örtüsü, zarar vermemek,K58;7

Bitki örtüsü, zararı karşılamak,K58;7

Bitki,  hastalıkların bulaşması, önlenmesi, T18;1

Bitki,  hastalıkların bulaşması, T18;1

Bitki, tanım, T18;2, Y36;4

Bitki, zararlıların bulaşması, önlenmesi, T18;1

Bitki, zararlıların bulaşması, T18;1

Bitki,T18;tümü

Bitkisel toprak, tanım, Y86;4

Bitkisel üretim,KHK3;tümü

Bitkisel ürün, tanım,Y36;4

Biyobozunur atık azaltımı, Y21;Geç.Md.1

Biyo-bozunur atık, tanım,Y21;4

Biyoçeşitlilik, korunması,KHK3;tümü

Biyoçeşitlilik,KHK3;tümü

Biyoçeşitlilik,verimli kullanımı,KHK3;tümü

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, tanım,Y18;3

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı,Y97;Ek.I

Biyo-kurutma, tanım,Y21;4

Biyokülte,Y93;25

Biyokütle, tanım, K81;3,Y40;4,Y179;4,Y180;4

Biyolojik arıtma sistemleri, tanım,Y49;4

Biyolojik çeşitlilik, Y38;10

Biyolojik çeşitlilik, geliştirilmesi,KHK4;2

Biyolojik çeşitlilik, işletilmesi,KHK4;2

Biyolojik çeşitlilik, işlettirilmesi,KHK4;2

Biyolojik çeşitlilik,KHK4;2

Biyolojik çeşitlilik, korunması,KHK4;2

Biyolojik çeşitlilik, tanım,Y125;4

Biyolojik çeşitlilik, yönetimi,KHK4;2

Biyolojik indeks, tanım,Y88;3

Biyolojik indikatör, tanım,Y208;4

Biyolojik izleme, tanım,Y88;3, Y227;4

Biyolojik izleme, Y227;23

Biyolojik maddeler,KHK6;9

Biyolojik maddeler, sağlık tehditlerinin önlenmesi,KHK6;9

Biyolojik mücadele etmeni, tanım,Y35;4

Biyolojik oksijen ihtiyacı, Y224;Ek-5

Biyolojik tasfiye, Y131;52, Y131;53, Y131;54, Y131;55, Y131;56, Y131;57

Biyolojik tasfiye, pis su, Y131;12

Biyolojik ve mikrobiyolojik örneklemeler için standart listesi, Y227;Ek-5

Biyo-metanizasyon, tanım,Y21;4

Biyosidal ürün, tanım,Y37;4

Biyosidal ürün,uygulama,Y37;tümü

Biyosidal ürün,Y37;tümü

Biyosidal ürünler,KHK6;26

Biyosit, tanım,Y83;4

Biyota, tanım, Y224;4

Bloke alan, tanım, K35;3

Bodrum katı, tanım,Y34;7

Boğaz içi, korumak, K6;tümü

Boğaziçi alanı, tanım, K6;2

Boğaziçi İmar İdare Heyeti, K6;8

Boğaziçi İmar Yüksek koordinasyon Kurulu, K6;7

Boğaziçi sahil şeridi, tanım, K6;2

Boğaziçi, K6; tümü

Boğazlar, güvenliğinin sağlanması, K61;tümü

Boğazlar, korunması, K61;tümü

Boğazlar,K61;tümü

BOİ, Y227;Ek-1

Bomba, K65;19

Bomba, su ürünleri,kullanım yasağı,K65;19

Bor,Y64;6,Y97;Ek.I, Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Borda,tanım, Y78;3

Boru ,tanım,Y101;3

Boru gömlekleme, tanım,Y18;3

Boru gömlekleme, tanım,Y222;4

Boru hatları,Y111;6

Boru hatlarının test edilmesi ve dezenfeksiyon, Y101;50

Boru hattı tesisi,güzegah seçimi,Y38;10

Boru parçası ,tanım,Y101;3

Boruların gömleklenmesi ve sıkıştırma,Y18;17

Boruların yataklanması,Y18;16

Borulu imalat, tanım,Y7;4

Boyalar, çamaşır, T3;661, T3;662, T3;663, T3;664, T3;665

Boyalar, elbise, T3;661, T3;662, T3;663, T3;664, T3;665

Boyalar, eşya, T3;661, T3;662, T3;663, T3;664, T3;665

Boyalar, kumaş, T3;661, T3;662, T3;663, T3;664, T3;665

Bozulan çevre, K16;6

Bozulan çevre, yeniden oluşturulması, K16;6

Böcek cezbediciler, tanım,Y35;4

Böcek, T2;6, T16;15

Böcek,itlafı, T2;6, T16;15, T16;26, T16;55

Böceklemeyi önlemek,tanım,Y82;4

Böceklerden temizlenme, T16;58

Böceklerden temizlenme, gemi, T16;58

Böceklerden temizlenme, uçak, T16;58

Böcekten arıtma, tanım,T16;1

Bölge koordinatör tabipleri, görev ve soumlulukları, Y178;7

Bölge koordinatör tabipliği, tanım, Y178;4

Bölge parkları, işletmek,K7;7

Bölge parkları, işlettirmek,K7;7

Bölge parkları, yapmak,K7;7

Bölge parkları, yaptırmak,K7;7

Bölge parkları,K7;7

Bölge, tanım,Y45;4

Bölgesel ısıtma sistemi,tanım,Y31;4

Bölgesel kirlilik, Y179;30

Bölgesel sıhhi sıcak su sistemi, tanım,Y31;4

Bölme elemanı, tanım,Y33;4

Bölünebilir madde, tanım, Y175;4

Bromat,Y103;Ek.1

Bromlu difenileterler,  Y227;Ek-1

Brüt sulama suyu ihtiyacı, tanım,Y190;4

Buğu, çıkarmak,K73;737

Buğu,K73;737

Buhar, kontrol altına almak, Y40;tümü

Buhar, tanım, T6;2/f

Buhar,Y93;1, Y179;1

Bulanıklık, Y224;Ek-6,Y227;Ek-1

Bulaşıcı hastalık, K76;40

Bulaşıcı hastalık, tanım,Y142;4

Bulaşıcı hastalık, alınacak önlemler, K76;72

Bulaşıcı hastalık, karantina, K76;56, K76;72

Bulaşıcı hastalık, ölü defni, K76;70,K76;82, K76;83

Bulaşıcı hastalık, ölüm, K76;40

Bulaşıcı hastalık, sınırda karantina, K76;56, K76;72

Bulaşıcı hastalık, yerleşim yeri tahliye, K76;72

Bulaşıcı hastalık, yerleşim yerinde, K76;57

Bulaşıcı hastalıklar, jandarmanın görevleri, Y107;51

Bulaşıcı hastalıklar, K76;134, K76;135

Bulaşıcı hastalıklar, Y107;52

Bulaşıcı hastalıklar, ihbarı, Y107;52

Bulaşıcı hastalıklar, korunma, K76;144, K76;147, K76;148

Bulaşıcı hastalıklar, mücadele,K76;3

Bulaşıcı hastalıklar, taşıtlar, K76;146

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, belediye,K76;20

Bulaşık bölge, T16;7, T16;8

Bulaşık bölge, çiçek, T16;7

Bulaşık bölge, hastalığın yeniden çıkması, T16;7

Bulaşık bölge, kolera, T16;7

Bulaşık bölge, tanım,T16;1

Bulaşık bölge, veba, T16;7

Bulaşık kişi, tanım,T16;1, Y178;4

Bulaşıktan kurtarma, T16;26

Bulaşma, tanım, Y83;4,Y157;4,Y160;4/b,Y175;4

Bulaşmanın giderilmesi, tanım, Y160;4/c

Bulvar, bakım ve onarım,K7;7

Bulvar, yapmak,K7;7

Bulvar, yaptırmak,K7;7

Bulvar,K7;7

Buz fabrikaları, K76;243

Buz imalathaneleri, K76;243

Buz,denetimi, K76;243

Buzlar, T3;429, T3;430, T3;431

Buzlar, bozuk, T3;432, T3;433

Buzlar, sağlık özellikleri, T3;429

Buzlar, tağşiş, T3;431, T3;432, T3;433

Buzlar, taklit, T3;431, T3;432, T3;433

Bütan, Y76;Ek-4

Bütünleşik kıyı alanları planı, tanım,Y139;4

Bütünleşik kıyı alanları,KHK2;7

Bütünleşik kıyı alanları, planlaması,KHK2;7

Bütünleşik kıyı alanları, yönetimi,KHK2;7

Büyük endüstriyel kaza, tanım,Y39;5

Büyük endüstriyel kazalar, bildirimler,Y39;7

Büyük endüstriyel kazalar, acil durum planlarının gözden geçirilmesi,Y39;15

Büyük endüstriyel kazalar, acil durum planlarının tatbik edilmesi,Y39;15

Büyük endüstriyel kazalar, acil durum planlarının uygulanması,Y39;16

Büyük endüstriyel kazalar, büyük kaza önleme politika belgesi,Y39;10

Büyük endüstriyel kazalar, dahili acil durum planı,Y39;13

Büyük endüstriyel kazalar, domino etkisi,Y39;19

Büyük endüstriyel kazalar, harici acil durum planı,Y39;14

Büyük endüstriyel kazalar, idari tedbirler,Y39;23

Büyük endüstriyel kazalar, işletmecinin yükümlülüğü,Y39;6

Büyük endüstriyel kazalar, kamunun bilgilendirilmesi,Y39;17

Büyük endüstriyel kazalar, mümkün olan en yüksek önlem seviyesi,Y39;9

Büyük endüstriyel kazalar, önlenmesi,Y39;tümü

Büyük endüstriyel kazalar, saha denetimi,Y39;22

Büyük endüstriyel kazalar,Y39;tümü

Büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi, tanım,Y90;4, Y224;4,Y227;4

Büyükbaş hayvan, tanım,Y115;3

Büyükşehir belediyesi,görevleri, K7;7

Büyükşehir belediyesi, tanım, K7;3

Büyükşehir belediyesini organları, tanım, K7;3

Büyükşehir,K7;tümü

C

C – Ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBC) ,tanım,Y33;4

C tipi mesire yeri, tanım,Y141;3

C10-13 Kloroalkanlar, Y227;Ek-1

Cadde, bakım ve onarım,K7;7

Cadde, yapmak,K7;7

Cadde, yaptırmak,K7;7

Cadde,K7;7

Canlı hayvan, kesimhaneye nakli, Y130;12

Canlı kaynaklar, K16;6

Canlı kaynaklar, verilen zararlar, K16;6

CAS numarası, tanım,Y120;4,Y134;4, Y202;4,Y231;4

Cazibeli içme suyu tesisi,tanım,Y127;4/c

Cazibeli sistem, tanım,Y18;3, Y101;3,Y222;4

CBS, tanım,Y98;4,Y195;4

CE işareti, tanım, Y166;4

Cenaze nakli, K8; tümü,K9; tümü, Y142;29, Y142;30, Y142;31, Y142;32, Y142;33, Y142;34, Y142;35, Y142;36, Y142;37, Y142;38

Cenaze nakli,uçak,  Y217;52

Cenaze yıkama yerleri,Y142;13

Cenaze, K8; tümü

Cenaze, izin belgesi, Y178;21

Cenaze,K9; tümü

Cenaze, tanım,Y142;4

Cenazeler için geçiş belgesi,tanım,Y142;4

Cenazelerin defni,Y142;39,Y142;40,Y142;41,Y142;42

Cevher hazırlama/zenginleştirme, Y136;4

Cevher, Y136;4

Cevher,tanım,Y151;4

CFC, tanım,Y167;5

CIM, tanım, Y203;4

CITES, tanım, Y25;3

Cıva içeren piller,tanım,Y16;4

Ciddi kaza,tanım,Y55;4

Cihaz, tanım, T6;125/f

Cihaz, tanım, Y209;4

Cilt bakım ürünleri, K76;183

Cilt bakım ürünleri,denetim, K76;183, K76;192

Civa,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek, Y103;Ek.1, Y197;5, Y224;Ek-5, Y227;Ek-1

CO2 eşdeğeri, tanım,Y76;5

Coğrafi bilgi sistemi,K7;7

Coğrafi bilgi sistemi, kurmak,K7;7

Coğrafi bilgi sistemi, tanım,  Y195;4,Y196;4

Coğrafi bilgi sistemleri, hizmetleri, K5;14

Coğrafi bilgi sistemleri, hizmetleri, yapmak, K5;14

Coğrafi bilgi sistemleri, hizmetleri, yaptırmak, K5;14

Coğrafi bilgi sistemleri, K5;14

COTIF, tanım, Y203;4

Crawler tipi radyogarfi cihazı, tanım,Y72;4

Curie, tanım,T8;2

CUU, tanım, Y203;4

Ç

Çakıl, tanım,Y129;4

Çalışma izni, gerekli belgeler,Y109;5

Çalışma izni, tanım,Y109;4

Çalışma ruhsatları, denetim, K33;6

Çalışma ruhsatları, genel kriterler, K33;4, K33;5

Çalışma ruhsatları, K33;tümü

Çalışma ruhsatları, kontrol, K33;6

Çalışma ruhsatları, yetkili merci, K33;3

Çamaşır suyu, T3;650, T3;651, T3;652, T3;653, T3;654

Çamaşır suyu, özellikleri, T3;651, T3;652, T3;653

Çamaşır suyu, satış koşulları, T3;654

Çamaşır suyu, tanım, T3;650

Çamaşırlık, K43;14/5

Çamur tutma tesisleri, Y131;37, Y131;38, Y131;39, Y131;40, Y131;41, Y131;42, Y131;43, Y131;44, Y131;45, Y131;46, Y131;47, Y131;48, Y131;49, Y131;50, Y131;51

Çamur tutma, pis su, Y131;13

Çamur uygulaması, T1;7

Çamur uygulaması, elektrikli, T1;7

Çamur, Y183;6,Y211;29

Çapariz,tanım, Y78;3

Çapraz bulaşma,tanım,Y83;4

Çarşı, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Çarşı, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Çarşı, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Çarşı, karayolları kenarında,Y111;1

Çarşı, tanım,Y111;3

Çarşı,Y111;1

Çay, K12;21, K76;242

Çay, kirletici tesisat yapılması,K76;242

ÇED uygulamaları, K58;4

ÇED, tanım, Y50;4, Y138;4,Y215;4

Çekek yeri, tanım,Y116;4

Çekul sapması, tanım,Y87;4/k

Çeltik ekimi,Y42;tümü

Çeltik, K11;tümü

Çeşme, K43;13/2,K43;13/6, K43;13/8, K76;242, T14;7

Çeşme, kirletici tesisat yapılması,K76;242

Çevre denetim görevlisi, tanım,Y43;4

Çevreye salım, tanım, Y157;4

Çevre baş denetim görevlisi, tanım,Y43;4

Çevre danışmanlık firmaları, belgelendirilmeleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları, belgelendirilmeleri,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları, nitelikleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları, nitelikleri,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları, sorumlulukları, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları, sorumlulukları,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firmaları,Y46;tümü

Çevre danışmanlık firması, tanım,Y46;4

Çevre danışmanlık yeterlilik belgesi, tanım,Y46;4

Çevre denetim görevlisi adayı, tanım,Y43;4

Çevre denetim görevlisi, nitelikleri, Y43;35

Çevre denetim tutanağı, Y43;Ek 3

Çevre denetimi görevlisi, tanım, Y215;4

Çevre denetimi usül ve esasları, Y215;tümü

Çevre denetimi, tanım,Y43;4

Çevre denetimi, usül ve esasları, Y43;20, Y43;21, Y43;22, Y43;23, Y43;24, Y43;25, Y43;26, Y43;27, Y43;28, Y43;29, Y43;30, Y43;31, Y43;32, Y43;33, Y43;34

Çevre denetimi, Y43;tümü, Y95;8, Y215;tümü

Çevre denetimi, tanım, Y215;4

Çevre durum raporları, hazırlamak,KHK2;8

Çevre durum raporları, KHK2;8

Çevre düzeni planı değişikliği,tanım,Y44;4

Çevre düzeni planı, incelenmesi, idari ve teknik usüller, Y45;10

Çevre düzeni planı, K7;7, K29;6 K29;6, Y139;4

Çevre düzeni planı, onaylanması, Y45;12

Çevre düzeni planı, plan hazırlatılması, idari ve teknik usüller, Y45;10

Çevre düzeni planı, tanım,K30;5

Çevre düzeni planı, yapmak,K29;6

Çevre düzeni planı, açıklama, tanım,Y45;4

Çevre düzeni planı, araştırma, tanım,Y45;4

Çevre düzeni planı,bilgi toplanması, Y45;7

Çevre düzeni planı, dağıtımı, Y45;13

Çevre düzeni planı, esaslar,Y44;5

Çevre düzeni planı, niteliği, Y45;5

Çevre düzeni planı, onaylamak, K7;7

Çevre düzeni planı, plan hazırlanması, idari ve teknik usüller, Y45;10

Çevre düzeni planı, plan hükümleri, tanım,Y45;4

Çevre düzeni planı, planlama alanının tespiti, Y45;6

Çevre düzeni planı, revizyon, ilave ve değişikliklerin yapılması, Y45;9

Çevre düzeni planı, tanım,Y44;4,Y45;4

Çevre düzeni planı, uygulanmasını denetlemek, K7;7

Çevre düzeni planı, uyulacak temel esaslar, Y45;8

Çevre düzeni projeleri, denetimi,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri, gösterimi,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri, hazırlanması,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri, onaylanması,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri, uygulanması,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri,Y123,tümü

Çevre düzeni projeleri, yapım esasları,Y123,tümü

Çevre düzenleme projesi, tanım,Y123,4

Çevre düzenlemesi, Y110;29

Çevre emniyeti,Y55;1

Çevre envanteri, hazırlamak,KHK2;8

Çevre envanteri, KHK2;8

Çevre gönüllüsü, nitelikleri, Y43;17

Çevre gönüllüsü, tanım,Y43;4

Çevre gönüllüsü, görevleri, Y43;18

Çevre gönüllüsü, yetkisi, Y43;19

Çevre görevlisi, nitelikleri ve görevleri, Y43;8, Y43;9

Çevre görevlisi, tanım,Y43;4

Çevre görevlisi, belgelendirilmeleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre görevlisi, belgelendirilmeleri,Y46;tümü

Çevre görevlisi, nitelikleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre görevlisi, nitelikleri,Y46;tümü

Çevre görevlisi, sorumlulukları, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre görevlisi, sorumlulukları,Y46;tümü

Çevre görevlisi, tanım,Y46;4,Y47;4

Çevre görevlisi,Y46;tümü

Çevre ile uyumlu hale getirme, tanım,Y138;4

Çevre izin ve lisans belgesi, Y47;6

Çevre izin ve lisans belgesi,vermek, Y47;6

Çevre izin ve lisans belgesi, vermek, yetkili merciler, Y47;6

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi, iptali, Y47;14

Çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgeler, Y47;Ek.3C

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler,Y47;5

Çevre izni, tanım,Y47;4

Çevre izni, Y47;6

Çevre izni, vermek, Y47;6

Çevre izni, vermek, yetkili merciler, Y47;6

Çevre iznine tabi olmayan işletmeler, Y47;17

Çevre kalitesi, iyileştirme faaliyetleri,KHK2;9

Çevre kalitesi, KHK2;9

Çevre kirlenmesi, K72;181

Çevre kirlenmesi,Y19;1

Çevre kirliliği, K5;15, K12;16, Y21;1

Çevre kirliliği, kontrolü, mevzuat hazırlamak,KHK2;8

Çevre kirliliği, kontrolü, kalite ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, kontrolü,KHK2;8

Çevre kirliliği, kontrolü, ölçüm ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, kontrolü, standard geliştirmek,KHK2;8

Çevre kirliliği, kontrolü, tespit ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, önlenmesi, eylem planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, havza koruma planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, kriter geliştirme, KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, mevzuat hazırlamak,KHK2;8

Çevre kirliliği, önlenmesi, ölçüm ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, önlenmesi, prensip ve politikaları tespit etmek,KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, program hazırlama,KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, standard geliştirmek,KHK2;tümü

Çevre kirliliği, önlenmesi, teknoloji belirlemek, K14;2

Çevre kirliliği, önlenmesi, tespit ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, önlenmesi, kalite ölçütlerini belirlemek,KHK2;8

Çevre kirliliği, önlenmesi,KHK2;8

Çevre kirliliği, tanım, K12;2,Y219;4

Çevre kirliliği, tanım, Y215;4

Çevre kirliliğini önleme fonu, K12;17, K12;18, K12;19,

Çevre koruma,Y114;1,Y229;1

Çevre koruması,Y133;23, Y214;46

Çevre korunması, tanım, K12;2, Y56;3, Y215;4

Çevre korunması, KHK8;12, Y74;tümü, Y215;1

Çevre lisansı alınması, Y208;21

Çevre lisansı, tanım, Y8;4,Y167;5,Y208;4

Çevre sağlığı hizmeti,K44;2

Çevre sağlığı işlemleri, Y219;tümü

Çevre sağlığı, hizmetleri, K5;14

Çevre sağlığı, hizmetleri, yapmak,K5;14

Çevre sağlığı, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Çevre sağlığı, K1;56,K5;14,K74;10, KHK6;26

Çevre sağlığı, koruma, K1;56

Çevre sağlığı, tanım,Y105;4, Y106;4, Y219;4

Çevre standartları, K58;5

Çevre teknik komitesi, Y225;tümü

Çevre teknik komitesi, çalışma usul ve esasları, Y225;tümü

Çevre teknik komitesi, görevleri, Y225;tümü

Çevre teknik komitesi, kuruluşu, Y225;tümü

Çevre temizliği,Y128;tümü

Çevre temizlik vergisi, K4;Mük.44

Çevre ve Şehircilik Şurası, görevleri,Y51;5

Çevre ve Şehircilik Şurası, istişare komisyonu,Y51;7

Çevre ve Şehircilik Şurası, oluşumu,Y51;4

Çevre ve Şehircilik Şurası, üyeler,Y51;6

Çevre ve Şehircilik Şurası,Y51;tümü

Çevre yönetim birimi, nitelikleri ve görevleri, Y43;8, Y43;9

Çevre yönetim birimi, tanım,Y47;4

Çevre yönetim birimleri, belgelendirilmeleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri, belgelendirilmeleri,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri, nitelikleri, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri, nitelikleri,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri, sorumlulukları, usul ve esasları,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri, sorumlulukları,Y46;tümü

Çevre yönetim birimleri,Y46;tümü

Çevre yönetim hizmeti alma şartları,Y46;5

Çevre yönetim hizmeti verecek danışmanlık firması, nitelikleri, Y43;14

Çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş danışmanlık firması, nitelikleri, Y43;13

Çevre yönetim hizmeti, tanım,Y46;4

Çevre yönetim kısmı/çevre yönetim işlem sorumlusu,tanım, Y215;4

Çevre yönetim planı,Y129;4,Y129;Ek I

Çevre yönetim sistemi (ÇYS), tanım, Y215;4

Çevre yönetimi, tanım,Y46;4

Çevre, gelişmeleri takip etmek,KHK1;7

Çevre, geliştirmek, K1;56

Çevre, hizmetleri, K5;14, K29;6

Çevre, hizmetleri, yapmak,K5;14

Çevre, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Çevre, iyileştirilmesi, eylem planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, havza koruma planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, kriter geliştirme, KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, prensip ve politikaları tespit etmek,KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, program hazırlama,KHK2;tümü

Çevre, iyileştirilmesi, standard geliştirmek,KHK2;tümü

Çevre, K5;14, K7;7,K12;tümü, K17;2/d,K29;6,K36;1, K36;41,K58;5,K72;1, K72;181, K72;182,K74;10, KHK2;tümü, KHK1;7, Y19;3, Y29;tümü, Y114;1,Y168;1,Y201;tümü

Çevre, kasten kirletilmesi,K72;181

Çevre, kirlenmesi, K36;41

Çevre, kirlilik haritası çıkarmak, iyileştirilmesi, KHK2;tümü

Çevre, kirlilik haritası çıkarmak,KHK2;tümü

Çevre, kirlilik haritası çıkarmak, korunması, KHK2;tümü

Çevre, koruma, K36;1

Çevre, korunması, eylem planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre, korunması, havza koruma planları yapmak,KHK2;tümü

Çevre, korunması, K12;tümü,K72;1,KHK2;tümü, Y18;1,Y19;3, Y168;1

Çevre, korunması, kriter geliştirme, KHK2;tümü

Çevre, korunması, prensip ve politikaları tespit etmek,KHK2;tümü

Çevre, korunması, program hazırlama,KHK2;tümü

Çevre, korunması, standard geliştirmek,KHK2;tümü

Çevre, korunması, kararların alınması,Y19;3

Çevre, meteorolojik destek,K17;2

Çevre, radyasyondan korunma, K74;10

Çevre, tanım,Y35;4,Y36;4, Y38;4, Y182;5, Y215;4

Çevre, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Çevre, uygunluğun izlenmesi ve bildirim, Y29;7

Çevre, kirliliğin önlenmesi,kararların alınması,Y19;3

Çevre, kirliliğin önlenmesi,Y19;3

Çevre, korumak,K7;7

Çevre, zararlı etkilerden korumak,Y27;tümü

Çevrenin korunması, K81;1,Y43;1

Çevresel gürültü, tanım,Y53;4

Çevresel akış, tanım, Y227;4

Çevresel boyut, tanım,Y73;4

Çevresel drenaj sistemi, tanım,Y32;4

Çevresel etki değerlendirmesi belgesi, tanım, Y163;4,, Y164;4

Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı, Y52;Ek-3

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı, Y52;17

Çevresel etki değerlendirmesi gereksizdir kararı, Y52;17

Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı, Y52;14

Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı, Y52;14

Çevresel etki değerlendirmesi raporunun bakanlığa sunulması, Y52;11

Çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi, Y52;12

Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu, Y52;8

Çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları, K58;4

Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesi, Y52;Ek-1 listesi

Çevresel etki değerlendirmesi, çalışma yapmak,KHK2;9

Çevresel etki değerlendirmesi, denetlemek,KHK2;9

Çevresel etki değerlendirmesi, halkın katılımı toplantısı, Y52;9

Çevresel etki değerlendirmesi, izlemek,KHK2;9

Çevresel etki değerlendirmesi, K12;10, KHK2;9

Çevresel etki değerlendirmesi, karar vermek,KHK2;9

Çevresel etki değerlendirmesi, komisyonun çalışma usulü, Y52;12

Çevresel etki değerlendirmesi, komisyonun kapsam ve özel format belirlemesi, Y52;10

Çevresel etki değerlendirmesi, başvuru dosyası, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, genel formatı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, gerekli değildir kararı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, gereklidir kararı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, izleme ve kontrol, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, olağanüstü durumlar ve özel hükümler, Y52;24

Çevresel etki değerlendirmesi, olumlu kararı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, olumsuz kararı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, rapor özel formatı, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, raporu, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, süreci, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesi, tanım,Y52;4, Y137;4, Y182;5, Y215;4

Çevresel etki değerlendirmesi,yetki, tanım,Y52;4

Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler, Y52;7

Çevresel etki, tanım,Y73;4

Çevresel gürültü değerlendirme prosedürü, planlanan işletmeler,Y53;32

Çevresel gürültü göstergeleri ve bu göstergelerin uygulanması,Y53;16

Çevresel gürültü göstergeleri, Y33;8

Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu,tanım,Y53;4

Çevresel gürültü veya dış gürültü, tanım,Y33;4

Çevresel gürültü, açık alanlarda kullanılan ekipmanlar, uyulması gereken şartlar,Y53;13

Çevresel gürültü, Çevre ve Orman Bakanlığı, görevi,Y53;5

Çevresel gürültü, Çevre ve Orman Bakanlığı, sorumluluğu,Y53;5

Çevresel gürültü, Çevre ve Orman Bakanlığı, yetkisi,Y53;5

Çevresel gürültü, değerlendirme yöntemleri,Y53;17

Çevresel gürültü, demiryolu ulaşım araçları, uyulması gereken şartlar,Y53;10

Çevresel gürültü, eğlence yerler, kriterler, Y53;24

Çevresel gürültü, endüstriyel tesisler, işletmeler, kriterler,Y53;22

Çevresel gürültü, hava alanları, kriterler,Y53;20

Çevresel gürültü, havayolu ulaşım araçları,uyulması gereken şartlar,Y53;11

Çevresel gürültü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, görevi,Y53;6

Çevresel gürültü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, sorumluluğu,Y53;6

Çevresel gürültü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, yetkisi,Y53;6

Çevresel gürültü, karayolu araçları, uyulması gereken şartlar,Y53;9

Çevresel gürültü, karayolu, kriterler,Y53;18

Çevresel gürültü, kurum,kuruluş ve işletmeler, alınacak tedbirler,Y53;8

Çevresel gürültü, mahalli idareler, alınacak tedbirler,Y53;7

Çevresel gürültü, raylı sistem, kriterler,Y53;19

Çevresel gürültü, rekreasyon alanları, kriterler,Y53;24

Çevresel gürültü, sanayide kullanılan alet, ekipman ve makinalar,uyulması gereken şartlar,Y53;15

Çevresel gürültü, su yolları, kriterler,Y53;21

Çevresel gürültü, su yolu ulaşım araçları,uyulması gereken şartlar,Y53;12

Çevresel gürültü, şantiye alanları, kriterler,Y53;23

Çevresel gürültü, Y53;tümü

Çevresel gürültü,ev aletleri,uyulması gereken şartlar,Y53;14

Çevresel hedef, tanım,Y90;4, Y201;4,Y224;4,Y227;4

Çevresel hedefler,Y90;12, Y224;9

Çevresel kalite standard, tanım,Y90;4, Y224;4

Çevresel kalite standardı, Y224;10

Çevresel kalite standardı, tanım, Y227;4

Çevresel maliyetler, tanım,Y90;4

Çevresel performans, tanım,Y73;4

Çevresel performansın artırılması, tanım,Y73;4

Çevresel radyolojik izleme, Y156;16

Çevresel radyolojik izleme, tanım,Y156;4

Çevresel rehabilitasyon,K58;2

Çevresel tedbirler, tanım,Y53;4

Çevresel titreşim kriterleri, yapılar,Y53;25

Çevresel titreşim, planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler,Y53;28

Çevresel titreşim, tanım,Y53;4

Çevreye duyarlı jenerik tasarım şartlarını belirleme yöntemi,Y73;Ek I

Çevreye duyarlı özel tasarım şartlarını belirleme yöntemi,Y73;Ek II

Çevreye duyarlı özel tasrım gereği, tanım,Y73;4

Çevreye duyarlı tasarım, tanım,Y73;4

Çevreye duyarlı tasrım gereği, tanım,Y73;4

Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler, Y43;Ek 2

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler, Y47;Ek.2

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler, Y47;Ek.1

Çevreye kirletici etkisi yüksek faaliyet ve tesisler, Y43;Ek 1

Çevreye salım limitleri, Y173;33

Çevreye salım limitleri, aşılması, Y173;34

Çevreye salım, tanım, Y173;4

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi, tanım,Y52;4

Çığ düşmesi, bilgi verilmesi, Y107;51

Çığ düşmesi, jandarmanın görevleri, Y107;51

Çığ düşmesi, Y107;51

Çığ kontrolü,K55;2

Çığ, alınacak alınacak önlemler,K75;tümü

Çığ, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Çığ, K75;1, K75;3, KHK4;7, Y5;1

Çığ, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Çığ, kontrolü, usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Çığ, kontrolü,Y5;1

Çığ, plan yapmak,KHK4;7

Çığ, plan yaptırmak,KHK4;7

Çığ, politika belirlemek,KHK4;7

Çığ, politika belirlemek,KHK4;7

Çığ, proje yapmak,KHK4;7

Çığ, proje yaptırmak,KHK4;7

Çınlama süresi (sn),tanım,Y53;4

Çift veya çoklu yakıt yakan tesisler, tanım,Y40;4

Çift veya çoklu yakıt yakan tesisler,Y40;14

Çift yataklı yakma tesisleri, tanım,Y93;4

Çiftlik hayvanı gübresi, tanım, Y199;4

Çiftlik hayvanları, tanım, Y199;4

Çift-olasılık, tanım,  Y161;4

Çinko, içme kullanma suları,T3;425

Çinko,Y97;Ek.I, Y100;Ek, Y197;5,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Çocuk hıfzıssıhhası, K76;151, K76;152, K76;153, K76;154, K76;155, K76;157, K76;158, K76;159, K76;160, K76;161, K76;162, K76;163, K76;164, K76;165, K76;166, K76;167, K76;168, K76;169

Çocuk ölümlerini azaltmak,K76;3

Çocuk sağlığı, denetimi,K76;3

Çocuk sağlığı,K76;3

Çocuk trafik eğitim parkı, tanım,Y54;3

Çocuk trafik eğitim parkları,Y112;194

Çocuk yuvaları, K76;158, K76;159, K76;160

Çocuk yüzme havuzu,Y228;9

Çocuk, amele, K76;173, K76;179

Çocuk, bakım usulleri,K76;169

Çocuk, çalıştırılması yasak yerler, K76;176

Çocuk, çırak, K76;173, K76;179

Çocuk, fena muameleye maruziyet, K76;165

Çocuk, gece çalışması, K76;174

Çocuk, içki satışı yasağı, K76;166

Çocuk, ölümlerin azaltılması, K76;151

Çok bölmeli gaz konteyneri, tanım, Y206;4

Çok ciddi kaza,tanım,Y55;4

Çok düşük seviyeli radyoaktif atıklar, Y173;23

Çok elemanlı gaz konteyneri, tanım, Y203;4

Çok hafif plastik torbalar, tanım, Y8;4

Çok hassas kullanımlar, tanım,Y53;4

Çok iyi su durumu, tanım, Y227;4

Çok kısa ömürlü radyoaktif atıklar, Y173;22

Çok kirlenmiş su, Y183;7,Y224;Ek-5

Çok taraflı uluslararası acil müdahale planları, tanım,Y56;3

Çok tehlikeli maddeler, tanım, Y207;4

Çoklu bariyer, tanım, Y173;4

Çölleşme ile mücadele,K55;2,K55;11/A,KHK4;2

Çölleşme, mücadele, politika oluşturmak,KHK4;2

Çölleşme,KHK4;7

Çölleşme,plan yapmak,KHK4;7

Çölleşme, plan yaptırmak,KHK4;7

Çölleşme, politika belirlemek,KHK4;7

Çölleşme,proje yapmak,KHK4;7

Çölleşme, proje yaptırmak,KHK4;7

Çölleşme, strateji belirlemek,KHK4;7

Çöp, yakmak, K76;248

Çöp gazı, tanım,K81;3

Çöp kabul tesisleri,Y79;23

Çöp kabul tesisleri, yeterlilik kriterleri,Y79;23

Çöp, Y183;6

Çöp, geri kazanmak, K76;248

Çöp, imha, K76;248

Çöp, tanım,Y79;4

Çöplerin izalesi, hava limanı,  Y217;55

Çözücü ürünlerine ilişkin yasaklama, Y167;14

Çözünebilir reaktif P, Y227;Ek-1

Çözünmüş demir,Y97;Ek.I

Çözünmüş inorganik azot, Y227;Ek-1

Çözünmüş inorganik fosfor, Y227;Ek-1

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, tanım,Y18;3

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, tanım,Y18;3

Çözünmüş oksijen, Y224;Ek-5,Y224;Ek-6,Y227;Ek-1,Y227;Ek-2

Çukur, K30;40,K77;2

Çukur, sakıncalarını giderme, K30;40,K77;2

D

D tipi kent (şehir) ormanı, tanım,Y141;3

Dabılbotum tankı, tanım, Y78;3

Dağıtım elemanları, afette sakatlananlar, tedavileri,K75;10

Dağıtım elemanları, afette Sakatlananlar,K75;10

Dağıtım elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Dağıtım elemanları, yaralılar,K75;10

Daimi akarsu, tanım, Y188;4

Dairesel dayanım , tanım,Y101;3

Dalyan yeri, tanım, K65;2

Damacana, doldurulması,T3;422

Damacana, kapsüllenmesi,T3;422

Damacana, temizlenmesi,T3;422

Damacana, yıkanması,T3;422

Damacana,T3;422

Damga, tanım,Y115;3

Dar kıyı, tanım, K42;4,Y116;4

Darbe gürültüsü,tanım,Y53;4

Darbe sesi, tanım,Y33;4

Darbe sesi basınç düzeyi (Li), tanım,Y33;4

Darbe sesi yalıtımı, tanım,Y33;4

Darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔL) ,tanım,Y33;4

dB, tanım,Y53;4

dBA, tanım,Y53;4

Debi, Y227;Ek-1

Debi, tanım, Y183;3,Y227;4

DEBK, tanım,Y146;4

Def’i hacet etmek, açıkta, K76;249

Defin işleri,K7;7

Defin, hizmetleri, K5;14

Defin, hizmetleri, yapmak,K5;14

Defin, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

defin, K5;14,K8; 1

Defin, tanım,Y142;4

Değerlendirme, tanım,  Y158;4

Dekontaminasyon, tanım, Y12;4,Y14;4,Y148;4

Demet düzeltme filtresi, tanım, Y209;4

Demet kesici, tanım, Y209;4

Demet saçıcı levha, tanım, Y209;4

Demir yeri, tanım, Y78;3

Demir, İçme kullanma suları,T3;425

Demir, Y64;6,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Demirleme yerleri,tanım,Y79;4

Demirli sular, Y110;23

Deneme izni, tanım,Y105;4, Y179;4

Deneme izni,Y105;20

Denetim odası, tanım,Y18;3

Denetim planı, tanım,Y43;4,Y215;4

Denetim programı, tanım,Y43;4

Denetime tabi tesisler ve faaliyetleri, Y43;5

Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülüğü, Y43;6

Deney hayvanı, tanım,K26;3

Deney, tanım,K26;3

Deniz aracı, tanım,Y80;4, Y133;5

Deniz araçları,K16;4

Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik, hazırlıklı olma,K16;4

Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik, müdahale, K16;4

Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik, önlenmesi, K16;4

Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik, zararların tazmini,K16;4

Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik,K16;4

Deniz dibi taraması kontrolü, Y183;24

Deniz dibi taraması, Y183;24

Deniz emniyetinin sağlanması, K16;tümü

Deniz hamamı, K47;4

Deniz hamamı, liman başkanlığı izni, K47;4

Deniz haritaları,Y87;4/o

Deniz kazaları, incelenmesi,Y55;1

Deniz kazaları,Y55;1

Deniz kazası,tanım,Y55;4

Deniz kirliliği, önlenmesi, K16;tümü,,Y79;5

Deniz kirliliği,Y60;1

Deniz korunması,KHK8;12

Deniz olayı, tanım,Y55;4

Deniz olayları, bildirim zorunluluğu,Y133;24

Deniz sağlık bildirim belgesi, tanım, Y178;4

Deniz suları, Y183;14

Deniz suları, kalite kriterleri, Y183;15

Deniz suları,sınıflandırılması, Y183;14

Deniz suyu, Y211;29

Deniz turizmi araçları, sıhhi muamele,Y57;43

Deniz turizmi araçları, tanım,Y57;4

Deniz turizmi işletmeleri, tanım,Y57;4

Deniz turizmi tesisleri, alt yapı nitelileri,Y57;6

Deniz turizmi tesisleri, genel nitelikleri ve türleri,Y57;5,Y57;6,Y57;7

Deniz turizmi tesisleri, idaresi,Y57;17

Deniz turizmi tesisleri, üst yapı nitelikleri,Y57;7

Deniz turizmi tesisleri, tanım,Y57; 4

Deniz turizmi tesisleri, yerleşme özellikleri,Y57;5

Deniz uçağı, tanım,Y133;5

Deniz ulaştırması,KHK8;9

Deniz ve çevresinin korunması,Y79;5

Deniz yangınları, mücadele,Y133;32

Deniz yapısı, tanım,Y59;4

Deniz yaşamı, K16;6

Deniz yaşamı,verilen zararlar, K16;6

Deniz, doldurulması, K66;8

Deniz, izinle doldurma, K66;8

Deniz, izinsiz doldurma, K66;9

Deniz, kamu yararına doldurma, K42;7

Deniz, kazanılmış yerlerin satışı, K66;10

Deniz, KHK2;8, KHK2;9

Deniz, kıyıları, K42;tümü

Deniz, kıyılarının kirlenmeden korunması, K32;2

Deniz, kirliliğin bertaraf edilmesi,KHK2;8, KHK2;9

Deniz, kirliliğin önlenmesi,KHK2;8, KHK2;9

Deniz, korunması,KHK2;8, KHK2;9

Deniz, zarar vermemek,K58;7

Deniz, zararı karşılamak,K58;7

Deniz,K16;tümü,K32;2,,K42;tümü,K58;7,K66;8, K66;10

Denizcilik yakıtları, tanım,Y27;3

Denizler, kirletme yasakları, Y183;23

Deniz turizmi faaliyetleri,Y60;1

Depo gazı ve sızıntı suyunun kontrolü ve izlenmesi, Y21;Ek.3

Depo gazı, kontrol ve izleme, Y21;25

Depo gazı, tanım,Y21;4

Depo gazı, Y21;4, Y21;6, Y21;8, Y21;23, Y21;25

Depo özellikleri,Y103;27

Depo, gıda, tanım,K24;3

Depo, K3;2, T3;418, Y103;27

Depo, dezenfeksiyon, Y99;B/1

Depo,tanım,Y83;4

Depolama sahaları, Y86;10

Depolama tankı, tanım,Y100;2

Depolama tesisi, tanım,Y38;4

Depolama, tanım,Y16;4, Y38;4,Y39;5,Y83;4

Depozit/iade sistemi, tanım, Y8;4

Depozito sistemi, tanım,Y16;4

Deprem, bilgi verilmesi, Y107;51

Deprem, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Deprem,  jandarmanın görevleri, Y107;51

Deprem, K44;2,K75;1, Y1;7,Y107;51

Deprem,alınacak önlemler,K75;tümü

Deprem,yapılacak yardımlar,K75;tümü

Deratizasyon,  Y217;Eklenti

Deratizasyon”fareden arınma”,tanım, Y178;4

Dere suyu, kullanım yasağı,K76;79

Dere suyu,K76;79

Dere, geliştirilmesi,KHK2;13/A

dere, K11;21,K73;760, K76;242,KHK2;13/A, KHK4;8

Dere, korunması,KHK2;13/A

Dere, geliştirilmesi,KHK4;8

Dere, kirletici tesisat yapılması,K76;242

Dere, korunması,KHK4;8

Derece, tanım,  Y158;4

Dereceli yaklaşım, tanım,Y154;4

Deretizasyon istisna belgesi, tanım, Y78;3

Deretizasyon, tanım, Y78;3

Derin bertaraf tesisi, tanım, Y173;4

Derin deniz deşarjı izni, Y183;42

Derin deniz deşarjı, tanım,Y49;4, Y183;3

Derin deniz deşarjı, Y183;33, Y183;34, Y183;35

Derin deniz deşarjı, izin verilebilecek atık su özellikleri, Y183;34

Derin deniz deşarjı, kriterleri, Y183;33

Derin göl, tanım,Y88;3

Derin kuyu, dezenfeksiyon süresi, Y99;B/2

Derin kuyu, dezenfeksiyon şekilleri, Y99;B/2

Derin kuyu, dezenfeksiyon, Y99;B/2

Derinlik ve değişim, Y227;Ek-1

Desibel (dB) ,tanım,Y33;4

Deşar iznine itiraz, Y183;41

Deşarj izni işlemi, Y183;40

Deşarj izni, iptal, Y183;39

Deşarj izni, sınırlandırma, Y183;39

Deşarj kalite kontrol ruhsatı, tanım,Y19;2

Deşarj standartları, Y207;2

Deşarj, tanım,K35;3, Y90;4, Y108;4,Y183;3,Y207;4,Y227;Ek-1

Deterministik etki, tanım,Y156;4

Devlet avlağı, tanım, Y221;3

Devlet mezarlığı, K51;1

Devlet mezarlığı, mülkiyet, K51;1

Devri daim süresi, tanım,Y228;4

Dezenfeksiyon işleminin devam süresi, içme suyu boru hattı , Y99;A/14

Dezenfeksiyon işleminin tekrarlanması, içme suyu boru hattı , Y99;A/17

Dezenfeksiyon süresi, derin kuyu, Y99;B/2

Dezenfeksiyon şekilleri, derin kuyu, Y99;B/2

Dezenfeksiyon usülleri,  Y217;Eklenti

Dezenfeksiyon uygulaması,  Y217;Eklenti

Dezenfeksiyon,  Y217;Eklenti

Dezenfeksiyon, adi kuyular, Y99;B/2

Dezenfeksiyon, depo, Y99;B/1

Dezenfeksiyon, derin kuyu, Y99;B/2

Dezenfeksiyon, içme suyu boru hattı ,onarım halinde, Y99;A/18

Dezenfeksiyon, kaptaj, Y99;B/1

Dezenfeksiyon, kuyu, Y99;B/2

Dezenfeksiyon, maslak, Y99;B/1

Dezenfeksiyon, motopomp ve diğer mekanik aksam, Y99;B/3

dezenfeksiyon, su dağıtım hatları, Y99;tümü

Dezenfeksiyon, toplama odası, Y99;B/1

Dezenfeksiyon, vanalar, Y99; A/15

Dezenfeksiyon, Y99;A/18

Dezenfeksiyon, Y99;A/18

Dezenfeksiyon, yangın musluğu , Y99;A/15

Dezenfeksiyon, elbise, K76;85, K76;87

Dezenfeksiyon, eşya, K76;118

Dezenfeksiyon, eşya, K76;49, K76;54

Dezenfeksiyon, eşya, K76;85, K76;87

Dezenfeksiyon, ev, K76;118

Dezenfeksiyon, han, K76;84

Dezenfeksiyon, içme –kullanma suları,Y103;10

Dezenfeksiyon, ithal mallar,  Y217;40

Dezenfeksiyon, kaynak suları,Y103;36

Dezenfeksiyon, nakil vasıtaları, K76;84

Dezenfeksiyon, otel, K76;84

Dezenfeksiyon, pis su, Y131;73, Y131;74, Y131;75, Y131;76

Dezenfeksiyon, tanım,Y83;4,Y92;4

Dezenfeksiyon,toplantı yerleri, K76;84

Dezenfeksiyon,Y102;tümü

Dezenfektan, tanım,Y228;4

Dezenfektanın uygulanacağı noktalar, içme suyu boru hattı , Y99;A/11

Dezenfektanın verileceği yerler, içme suyu boru hattı , Y99;A/11

Dezenfektanın verilme hızı, içme suyu boru hattı , Y99;A/12

Dezensektizasyon tekniği,uçak,  Y217;Eklenti

Dezensektizasyon,  Y217;Eklenti

Dış çap ,tanım,Y101;3

Dış denetim, tanım, Y215;4

Dış hava, tanım,Y93;4, Y179;4

Dış ışınlama, tanım,Y156;4

Dış iklim şartları, Y31;1

Dış ortam havası,tanım,Y89;4

Dış sınır, tanım,Y38;4

Dış şebeke sistemi, tanım,Y103;5

Dış yapı elemanları ,tanım,Y33;4

Dışardan temsil,tanım,  Y158;4

Di(2-etileheksil) fitalat, Y227;Ek-1

Dibezo-p-dioksinler ve dibenzofuranlar için eşdeğerlilik faktörleri, Y23;Ek.1

Difüzör, tanım, Y183;3

Diğer atıklar, Y208;25

Diğer florlu maddeler,Y76;Ek-2

Diğer perflorlu bileşikler, Y76;Ek-2

Diğer zararlı maddeler, tanım,K16;3

Dikili taraım arazisi, tanım,T15;4

Dikili tarım arazisi, tanım, K70;3

Diklorometan, Y227;Ek-1

Dimetil eter, Y76;Ek-4

Dinamit, K65;19

Dinamit, su ürünleri, kullanım yasağı,K65;19

Dioksinler ve furanlar, tanım,Y23;4

Dip tarama malzemesi, Y183;6

Dip tarama, Y188;16

Dip trolü, tanım,K65;2

Direkt transit bölge, tanım,T16;1

Dispanser idaresi, belediye,K76;20

Dispanser tesisi, belediye,K76;20

Diuran, Y227;Ek-1

Diyafram, tanım, Y209;4

Diyatermi cihazı, asgari özellikleri,T1;3

Diyatermi cihazı,T1;3

Diyateri, T1;7

Dizanteri, K76;57

Dizel motorları, tanım, Y179;4

Doğal afet planlaması,K7;7

Doğal afetler, Y86;2

Doğal afetler,K7;7

Doğal gaz, tanım,Y40;4

Doğal güvenlik özellikleri, tanım,Y12;4, Y14;4

Doğal halde bırakılmış odun, tanım,Y93;4

Doğal karbondioksitli doğal mineralli su, tanım,Y64;5

Doğal kaynak suyu, ambalajlanması,K24;26

Doğal kaynak suyu, K24;26

Doğal kaynak suyu, satış esasları,K24;26

Doğal kaynak suyu, üretimi,K24;26

Doğal kaynaklar, K58;7

Doğal kaynaklar, korunması, Y8;5

Doğal kaynaklar, zarar vermemek,K58;7

Doğal kaynaklar, zararı karşılamak,K58;7

Doğal kaynaklar, tanım,Y105;4

Doğal kaynaklar,Y8;5

Doğal maden suyu, ambalajlanması,K24;26

Doğal maden suyu, K24;26

Doğal maden suyu, satış esasları,K24;26

Doğal maden suyu, üretimi,K24;26

Doğal mağaralar, tanım,Y125;4

Doğal mineralli su kaynak, tanım, K35;3

Doğal mineralli su, dosya tanzimi,Y64;13

Doğal mineralli su, analiz,Y64;10

Doğal mineralli su, ayrıştırma ve filtrasyon,Y64;27

Doğal mineralli su, denetim,Y64;38

Doğal mineralli su, depo özellikleri,Y64;19

Doğal mineralli su, depo,Y64;19

Doğal mineralli su, etiket bilgileri,Y64;25

Doğal mineralli su, ihraç izni,Y64;34

Doğal mineralli su, ilk başvuru,Y64;10

Doğal mineralli su, imlahane,Y64;20

Doğal mineralli su, inceleme,Y64;10

Doğal mineralli su, isale,Y64;18

Doğal mineralli su, işletme izni,Y64;15

Doğal mineralli su, ithal izni,Y64;34

Doğal mineralli su, izin alma zorunluluğu,Y64;9

Doğal mineralli su, kapaklar,Y64;24

Doğal mineralli su, kaplar,Y64;23

Doğal mineralli su, kapların doldurulması,Y64;28

Doğal mineralli su, kapların kapaklanması,Y64;28

Doğal mineralli su, kapların yıkanmsı,Y64;28

Doğal mineralli su, kaptaj,Y64;17

Doğal mineralli su, kaynak koruma alanı,Y64;16

Doğal mineralli su, kimyasal özellikler,Y64;6

Doğal mineralli su, laboratuvar,Y64;39

Doğal mineralli su, mikrobiyolojik özellikler,Y64;7

Doğal mineralli su, projenin hazırlanması,Y64;12

Doğal mineralli su, reklam,Y64;25

Doğal mineralli su, tanım,Y64;4, Y108;4, Y227;4

Doğal mineralli su, temas eden yüzeyler,Y64;22

Doğal mineralli su, tesis izni,Y64;14

Doğal mineralli su, tesislerin dezenfeksiyonu,Y64;36

Doğal mineralli su, uygun olmayanların izlenmesi,Y64;40

Doğal mineralli sular, aranması, K35;tümü

Doğal mineralli sular, araştırılması, K35;tümü

Doğal mineralli sular, K35;tümü

Doğal mineralli sular, mülkiyet, K35;4

Doğal mineralli sular, üretilmesi, K35;tümü

Doğal mineralli sular, üretilmesi, K35;tümü

Doğal mineralli sular, arama faaliyetleri, faaliyet raporu,Y108;8

Doğal mineralli sular, arama ruhsatı, belgeler,Y108;7

Doğal mineralli sular, arama ruhsatı, müracaat esasları,Y108;7

Doğal mineralli sular, arama ruhsatı,Y108;6

Doğal mineralli sular, aranması, K35;tümü,Y108;2

Doğal mineralli sular, araştırılması,K35;tümü

Doğal mineralli sular, çevrenin denetlenmesi,Y108;2

Doğal mineralli sular, deposu, hijyenik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, deposu, teknik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, deposu,Y64;2

Doğal mineralli sular, deşarj ve reenjeksiyon,Y108;24

Doğal mineralli sular, dolum yeri, hijyenik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, dolum yeri, teknik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, dolum yeri,Y64;2

Doğal mineralli sular, faaliyetin denetlenmesi,Y108;2

Doğal mineralli sular, faaliyetlerin denetimi,Y108;12

Doğal mineralli sular, fiziko-kimyasal özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, fiziksel özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, genel özellikleri,Y64;5

Doğal mineralli sular, hidrojeolojik özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, hijyenik şartlara göre ambalajlanması,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, hijyenik şartlara göre denetlenmesi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, hijyenik şartlara göre etkiketlenmesi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, hijyenik şartlara göre istihsali,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, hijyenik şartlara göre onaylanması,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, hijyenikşartlara göre satışı,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, isale, hijyenik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, isale hattı, teknik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, isale hattı,Y64;2

Doğal mineralli sular, işletilmesi,Y108;2

Doğal mineralli sular, işletme ruhsatıY108;9

Doğal mineralli sular, ithal edilen, denetimi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, ithal edilen, etiketlenmesi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, ithal edilen, onaylanması,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, ithal edilen, satışı,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, ithal edilen,Y64;tümü

Doğal mineralli sular,K35;tümü

Doğal mineralli sular, kaptajı, hijyenik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, kaptajı, teknik şartları,Y64;2

Doğal mineralli sular, kaptajı,Y64;2

Doğal mineralli sular, kaptajın korunması,Y108;2

Doğal mineralli sular, kaynak korunması,Y108;2

Doğal mineralli sular, kaynak rezervuarının korunması,Y108;23

Doğal mineralli sular, kimyasal özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, mikrobiyolojik özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, mülkiyet,K35;4,Y108;5

Doğal mineralli sular, nitelikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, ruhsat verilmesi,Y108;2

Doğal mineralli sular, ruhsatın devredilmesi,Y108;2

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre ambalajlanması,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre denetlenmesi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre etiketlenmesi,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre istihsali,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre onaylanması,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, teknik şartlara göre satışı,Y64;tümü

Doğal mineralli sular, tıbbi özellikleri,Y64;2

Doğal mineralli sular, üretilmesi,K35;tümü

Doğal mineralli sular,Y64;tümü, Y108;2

Doğal olaylar, tanım,Y89;4

Doğal radyasyon, Y171;37, Y171;38

Doğal sit alanı, değişiklik,Y125;tümü

Doğal sit alanı, onay,Y125;tümü

Doğal sit alanı, tescil, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Doğal sit alanı, tescil,Y125;tümü

Doğal sit alanı, tespit, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Doğal sit alanı, tespit,Y125;tümü

Doğal sit alanı, değişiklik, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Doğal sit alanı, ilan, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Doğal sit alanı, ilan,Y125;tümü

Doğal sit alanı, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Doğal sit alanı, tanım, Y192;3,Y193;4

Doğal sit alanı,Y125;1

Doğal sit alanlar, tescil ve ilanına ilişkin usül ve esaslar,Y125;17

Doğal sit alanları,  Y192;tümü,Y193;tümü,Y201;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, denetimi,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, gösterimi,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, hazırlanması,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, onaylanması,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, uygulanması,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları,Y124;tümü

Doğal sit alanları, koruma amaçlı imar planları, yapım esasları,Y124;tümü

Doğal sit alanları, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Doğal sit alanları, çevre değerlerini korumak, Y192;tümü

Doğal sit, tespit ilkeleri,Y125;6

Doğal sit, kriterler,Y125;6

Doğal sit, tanım,Y123,4,Y124;3,Y125;4

Doğal su kütlesi, tanım, Y224;4

Doğal tedavi unsuru, tanım, Y110;4

Doğal varlıklar, korunması,K50;14

Doğal yaşam ortamı, tanım, Y25;3

Doğal zenginleşme, tanım,Y6;4,Y97;4

Doğal zenginleştirme, tanım, Y224;4

Doğal(tabii) sit, tanım,  Y191;4

Doğalgaz, tanım,Y38;4

Doğaya yeniden kazandırma, planı formatı,Y137;Ek I

Doğaya yeniden kazandırma, plan aşamaları,Y137;9

Doğaya yeniden kazandırma, plan esasları,Y137;10

Doğaya yeniden kazandırma, tanım,Y137;4

Doğaya yeniden kazandırma,Y137;tümü

Doğaya yeniden kazandırma, yükümlülüğü,Y137;5

Doğrudan iletim ,tanım,Y33;4

Doğrulama, tanım,Y83;4, Y158;4,Y180;4

Doğrulayıcı kuruluş, tanım; Y180;4

Doğruluk, tanım, Y97;4

Dok, tanım, Y78;3

Dolaylı veya yanal iletim ,tanım,Y33;4

Dolgu derinliği ,tanım,Y101;3

Dolu savak, tanım,Y222;4

Doluluk oranı, tanım,Y18;3,Y222;4

Dolum yeri, tanım, T6;125/h

Donatılar , tanım,Y101;3

Doymamış hidrokloroflorokarbon, Y76;Ek-2

Doz kısıtlamaları, Y156;5

Doz kısıtlaması, tanım,Y156;4

Doz kısıtları, Y173;32

Doz sınırları, Y156;6

Doz,tanım,Y82;4

Doz-etki ilişkisi, tanım,Y53;4

Dozhızı, tanım, Y209;4

Dozimetre servisi,  tanım,Y156;4

Dozimetre, tanım,Y82;4

Dökme gübre, tanım, Y198;4

Dökme yük, tanım, Y204;4

Dökü yeri, tanım,Y59;4

Döküm, tanım,Y137;4

Döşeme , tanım,Y33;4

DPA, tanım,Y80;4

Drenaj sistemi teşkili, Y32;13

Drenaj sistemi, tanım,Y222;4

Drenaj suyu, tanım,Y190;4

Drenaj, tanım,Y32;4

Duman haznesi, tanım,Y34;7

Duman kontrolü, tanım,Y34;7

Duman perdesi, tanım,Y34;7

Duman tahliyesi, tanım,Y34;7

Duman,  Y179;1

Duman,  çıkarmak,K73;737

Duman,  kontrol altına almak, Y40;tümü

Duman,  tanım, T6;2/c

Duman,Y93;1

Duraylılık, tanım,Y137;4

Duraylılık,Y129;4

Durdurma, tanım,Y12;4, Y14;4

Durma noktası, tanım,Y155;4, Y158;4

Durum göstergeleri,tanım,  Y158;4

Duvar kağıtları, denetim, K76;183, K76;192

Duvar kağıtları, K76;183

Duyarlı tür, tanım, Y25;3

Duyarlı yöreler, tanım,Y52;4, Y182;5

Duyarlı yöreler, Y52;Ek-5, Y182;Ek-5

Düğme pil, tanım,Y16;4

Düşük asitli konserve gıda, tanım,Y83;4

Düşük frekans bandı, tanım, Y106;4

Düşük oranda dağılabilir radyoaktif madde, tanım, Y175;4

Düşük özgül aktiviteli madde, tanım, Y175;4

Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar, Y173;24

Düşünülebilinen en büyük kaza, tanım,Y146;4

Düzeltici faaliyet, tanım,Y83;4

Düzeltici önlemler, içme-kullanma suları,Y103;10

Düzenleyici kalite denetimi, tanım,  Y158;4

Düzenli depolama tesisi, tanım,Y21;4

Düzenli depolama tesisleri, alınacak önlemler, Y21;6

Düzenli depolama tesisleri, atık kabul kriterleri, Y21;18, Y21;19, Y21;20, Y21;21, Y21;22

Düzenli depolama tesisleri, depo gazı yönetimi, Y21;8

Düzenli depolama tesisleri, depo örtüsünün teşkili, Y21;17

Düzenli depolama tesisleri, depo tabanının teşkili, Y21;16

Düzenli depolama tesisleri, genel hükümler, Y21;5, Y21;6, Y21;7, Y21;8, Y21;9, Y21;10

Düzenli depolama tesisleri, inşaatı, Y21;15, Y21;16, Y21;17

Düzenli depolama tesisleri, işletilmesi, Y21;18, Y21;19, Y21;20, Y21;21, Y21;22

Düzenli depolama tesisleri, işletme aşamasında izleme süreci, Y21;26

Düzenli depolama tesisleri, işletme aşamasında kontrol süreci, Y21;26

Düzenli depolama tesisleri, işletme koşulları, Y21;13

Düzenli depolama tesisleri, izleme işlemlerine ilşkin hükümler, Y21;23

Düzenli depolama tesisleri, kabul edilecek atıklar, Y21;10

Düzenli depolama tesisleri, kabul edilmeyecek atıklar, Y21;9

Düzenli depolama tesisleri, kapatma sonrası bakım süreci, Y21;28

Düzenli depolama tesisleri, kapatma, Y21;28

Düzenli depolama tesisleri, kontrol işlemlerine ilişkin hükümler, Y21;23

Düzenli depolama tesisleri, lisans işlemleri, Y21;11, Y21;12, Y21;13, Y21;14

Düzenli depolama tesisleri, mevcut, Y21;Geç.Md.2

Düzenli depolama tesisleri, sınıflandırılması, Y21;5

Düzenli depolama tesisleri, su koruması, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, su koruması, sızıntı suyu yönetimi, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, su koruması, su kontrolü, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, toprak koruması, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, toprak koruması, sızıntı suyu yönetimi, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, toprak koruması, su kontrolü, Y21;7

Düzenli depolama tesisleri, uzun dönem çevre emniyeti, Y21;27

Düzenli depolama tesisleri, yer seçimi, Y21;15

Düzey farkı (D) , tanım,Y33;4

E

E.Coli, Y227;Ek-1

EC numarası, tanım,Y120;4, Y202;4, Y231;4

Edilgen parçalar, tanım,Y153;2

Ege ve Akdeniz kıyı ve geçiş suları ötrofikasyon kriterleri, Y224;Ek-7,Tablo.8

Egzoz emisyonları, kontrolü, KHK2;8, KHK2;9

Egzoz gazı analiz cihazları, denetim,Y66;20

Egzoz gazı analiz cihazları, muayeneler, sorumluluklar,Y66;6

Egzoz gazı analiz cihazları, muayeneler, temel gerekler,Y66;6

Egzoz gazı analiz cihazları, muayeneleri,Y66;tümü

Egzoz gazı analiz cihazları, muayeneleri, yapacaklar,Y66;tümü

Egzoz gazı analiz cihazları, muayeneleri, yerleri,Y66;tümü

Egzoz gazı analiz cihazları,Y66;tümü

Egzoz gazı analiz cihazlarının doğruluk muayenesi,Y66;Ek.1

Egzoz gazı duman gazı koyuluğu ölçme cihazlarının doğruluk muayenesi,Y66;Ek.2

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, denetim,Y66;20

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, muayeneler, temel gerekler,Y66;6

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, muayeneleri,Y66;tümü

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, muayeneleri, yapacaklar,Y66;tümü

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı, muayeneleri, yerleri,Y66;tümü

Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı,Y66;tümü

Eğlence yeri , tanım,Y33;4

Eğlence yeri, gürültüyü azaltmak, K12;14

Eğlence yeri, gürültüyü azaltmak, K12;14

Eğlence yeri, K12;14

Eğlence yerleri, açılma, T7;8

Eğlence yerleri, açılmada polis takibatı, T7;8

Eğlence yerleri, çevresel gürültü kriterleri,Y53;24

Eğlence yerleri, işletmek,K7;7

Eğlence yerleri, işlettirmek,K7;7

Eğlence yerleri, K7;7, K76;261,T7;8

Eğlence yerleri, yapmak,K7;7

Eğlence yerleri, yaptırmak,K7;7

Eğlence yerleri, alınması gereken önlemler,K76;261

EINESS,tanım,Y120;4, Y134;4

Ekolojik denge, K12;13

Ekolojik denge, tanım, K12;2

Ekolojik durum, tanım,Y90;4, Y224;4,Y227;4

Ekolojik etki değerlendirmesi, tanım,Y125;4

Ekolojik kalite oranı, tanım, Y224;4

Ekolojik karakter, tanım, Y188;4

Ekolojik koridor, tanım,Y125;4

Ekolojik profil, tanım,Y73;4

Ekolojik rehabilitasyon, tanım,Y125;4

Ekolojik restorasyon, tanım,Y125;4

Ekolojik temelli yönetim planı, tanım,Y125;4

Ekolojik yararlar,K55;2

Ekonomik işletme, tanım, Y8;4

Ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri arıtma teknolojileri,tanım, Y183;3

Ekosistem değerlendirme raporu, tanım, Y188;4

Ekosistem, tanım,K26;3

Ekosistem,K55;2, Y38;10

Ekosistem, tanım,Y124;3, Y227;4

Ekoturizm,K55;14/A

Ektoparazit, T16;53

El ile açılan kuyular, T17;3

Elektrik alan şiddeti (E), tanım,Y70;4, Y106;4,Y144;4

Elektrik enerjisi üretimi, jeotermal kaynak alanları, Y69;tümü

Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri,Y31;21

Elektrik tesisleri, bakım,K44;2

Elektrik tesisleri, tesisleri,onarım,K44;2

Elektrik tesisleri, yapmak,K44;2

Elektrik tesisleri, yaptırmak,K44;2

Elektrik tesisleri,K44;2

Elektrik üretim tesisi,tanım,Y85;4

Elektrik,K44;2

Elektrik, tedavi, K60;tümü

Elektrik, teşhis, K60;tümü

Elektrikle masaj, tedavisi,T9;47

Elektrikle masaj,T9;47

Elektrikli banyo, tedavisi,T9;47

Elektrikli banyo,T9;47

Elektrikli ve elektronik eşya (EEE), tanım,Y21;4

Elektrikli ve elektronik eşya, tanım, Y15;4

Elektriksel iletkenlik, Y227;Ek-1,Y227;Ek-2

Elektro manyetik alanlar, Y106;1

Elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri, Y70;16

Elektromanyetik alan, tanım,Y70;4, Y106;4, Y144;4

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Y106;5

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Çevre ve Orman Bakanlığı, Y106;5

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Y106;5

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Sağlık Bakanlığı, Y106;5

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Y106;5

Elektromanyetik alanlar, önlemler, Y106;5

Elektromanyetik dalga yayan cihazlar,  tanım, Y106;4

Elektron demeti cihazları, tedavi amaçlı kullanım, Y209;2

Elektron demeti cihazları, Y209;2

Elektron demeti ışınlama tesisleri, Y77;6

Elektron demeti, Y77;tümü

Elektronik haberleşme, tanım,Y70;4

Elektroterapi bölümü, asgari bulunacak cihazlar,T1;3

Elektroterapi bölümü,T1;3

Elektroterapi,T1;2,3

Eleme formu, Y182;Ek-6

ELINCS, tanım,Y134;4

Elleçleme, tanım,Y120;4, Y202;4, Y204;4, Y231;4

Eluat, tanım,Y21;4

Emisyon azaltan teknolojiler, tanım,Y27;3

Emisyon değeri, tanım,Y93;4

Emisyon envanteri, tanım, Y179;4

Emisyon faktörü, tanım, Y179;4

Emisyon izin dosyası, tanım, Y179;4

Emisyon izni almamış işletmeler, Y179;Geç.Md.3

Emisyon izni almış işletmeler, Y179;Geç.Md.2

Emisyon izni başvurusu, Y179;8

Emisyon izni başvurusunda istenen bilgi ve belgeler,  Y179;Ek.10

Emisyon izni, izin belgesi verilmesi, Y179;10

Emisyon izni, iznin iptali, Y179;17

Emisyon izni, iznin uzatılması, Y179;16

Emisyon izni, dosyanın incelenmesi ve karar verilmesi, Y179;9

Emisyon izni, şartlı ve kısmi izin, Y179;11

Emisyon kaynağı, tanım, Y179;4

Emisyon limit değerleri (yakma tesisleri), Y23;Ek.5

Emisyon ölçüm raporu formatı, Y179;Ek.11

Emisyon ölçüm raporu geçerlili süresi, tanım, Y179;4

Emisyon ölçüm raporu, Y179;24

Emisyon ön izni, uyulması gereken esaslar, Y179;7

Emisyon ön izni, Y179;7

Emisyon sınır değeri, tanım,Y40;4

Emisyon sınır değerleri, tanım,Y23;4

Emisyon sınır değerleri,koku,Y121;9

Emisyon tespiti ve sınırlaması, Y179;22

Emisyon tespiti, Y179;Ek.3

Emisyon, kaza sonucu, Y179;32

Emisyon, tanım,Y23;4,Y40;4,Y47;4,Y93;4

Emisyonlar, tanım, Y179;4

Emisyonların değerlendirilmesi,Y40;19

Emniyet mesafesi, tanım,Y38;4

Emniyet şeridi, tanım,Y38;4

Emniyetli verim, tanım, K35;3

Emniyetli verim, tanım,Y108;4

Emniyetli yeraltı suyu çekimi, tanım, Y223;4

Emzikli kadın, çalışma koşulları, K76;177

En düşük doz, Y175;6

En kesit, tanım, Y227;4

En yüksek normal çalışma basıncı, tanım, Y175;4

En yüksek ses basınç düzeyi (LF,max) ,tanım,Y33;4

Endemik tür, tanım, Y25;3,Y221;3

Endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanı, tanım, Y163;4

Endemik, tanım,Y125;4

Endosülfan, Y227;Ek-1

Endüstri bölgeleri, işletilme esasları,K20;tümü

Endüstri bölgeleri, kurulması, K20;tümü

Endüstri bölgeleri, yönetimi,K20;tümü

Endüstri bölgeleri,K20;tümü

Endüstri bölgesi, KHK1;2, KHK1;9

Endüstri bölgesi, kurmak, KHK1;2

Endüstri bölgesi, planlamak, KHK1;2

Endüstri suyu, K3;1,K32;2/a

Endüstri suyu, temini, K3;1,K32;2/a

Endüstriyel atık su, Y183;31

Endüstriyel atık su, deşarj standartları, Y183;31

Endüstriyel atık su, tanım, Y207;4

Endüstriyel atık su,tanım,Y19;2

Endüstriyel atık su,Y19;2

Endüstriyel atık, tanım,Y100;2

Endüstriyel atık su, kaynakta kirletici özelliğinin azaltılması,Y19;2

Endüstriyel atık su, hacminin kaynakta azaltılması,Y19;2

Endüstriyel atık su, tanım, Y183;3

Endüstriyel atık su, tanım,Y114;4

Endüstriyel atık sular, deşarj standartları,Y114;10

Endüstriyel atık sular, kanalizasyona boşaltım esasları,Y114;9

Endüstriyel atık sular,Y114;9

Endüstriyel işletme, tanım,Y74;4

Endüstriyel tesisler, çevresel gürültü değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 4

Endüstriyel tesisler, işletmeler, çevresel gürültü kriterleri,Y53;22

Enerji dağıtım hattı, tanım, Y106;4

Enerji etiketi, tanım,Y74;4

Enerji geri kazanımı, tanım, Y8;4,Y20;4, Y168;4

Enerji ile ilgili ürün,tanım,Y73;4

Enerji iletim hattı, tanım, Y106;4

Enerji kaynakları, incelemek,K19;2/A, K19;5

Enerji kaynakları, tespit etmek,K19;2/A

Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar, tanım,Y31;4

Enerji kimlik belgesi, bulunması gereken bilgiler,Y31;26

Enerji kimlik belgesi, tanım,Y31;4

Enerji kimlik belgesi,Y31;25

Enerji üretim tesisleri, Y179;tümü

Enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan kirleticiler,Y40;tümü

Enerji verimliliği hizmeti, tanım,Y31;4

Enerji verimliliği hizmetleri, tanım,Y74;4

Enerji verimliliği, tanım,Y31;4

Enerji yoğunluğu, tanım,Y74;4

Enerji yöneticisi, tanım,Y31;4

Enerji yönetimi birimi, tanım,Y74;4

Enerji yönetimi, tanım,Y74;4

Enerji, K17;2, Y73;tümü,Y74;tümü, Y111;6

Enerji, meteorolojik destek,K17;2

Enerji, etkin kullanımı,Y74;tümü

Enerji, israfın önlenmesi,Y74;tümü

Enfeksiyon yapıcı atık, tanım,Y208;4

Enfeksiyon yapıcı atıkların sterilizasyonu, Y208;17

Enfeksiyon, tanım, Y219;4

Enfekte bölgelerin ilanı,  Y217;11

Enfekte uçağa uygulanacak sağlık tedbirleri,  Y217;62,  Y217;73,  Y217;86,  Y217;99

Enfestasyon, tanım, Y219;4

Enfraruj, T1;7

Enjeksiyon, tanım, K35;3,Y108;4

Enkaz, K30;40

Entegre havza ıslahı,KHK4;7

Entegre havza ıslahı,plan yapmak,KHK4;7

Entegre havza ıslahı, plan yaptırmak,KHK4;7

Entegre havza ıslahı, politika belirlemek,KHK4;7

Entegre havza ıslahı, proje yapmak,KHK4;7

Entegre havza ıslahı, proje yaptırmak,KHK4;7

Enteral beslenme ürünleri, tanım,K24;3

Enterekok, Y227;Ek-1

ENVER etiketi, tanım,Y74;4

Enzim katkılı ürünler, Y197;Ek-7

Enzim, tanım,Y197;4

Epikloridin,Y103;Ek.1

Erken koruyucu eylem, tanım,Y156;4

Erozyon kontrolü,K55;2

Erozyon, K70;15

Erozyon, mücadele,KHK4;2

Erozyon, mücadele, politika oluşturmak,KHK4;2

Erozyon,tanım,Y137;4

Erozyon,usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Erozyon,Y5;1

Erozyona duyarlı alanlar, belirlenmesi, K70;15

Erozyona duyarlı alanlar, K70;15

Erozyona duyarlı alanlar, korunması, K70;15

Erozyonla mücadele,K55;11/A

Erozyonla mücadele,KHK4;7

Erozyonla mücadele, plan yapmak,KHK4;7

Erozyonla mücadele, plan yaptırmak,KHK4;7

Erozyonla mücadele, politika belirlemek,KHK4;7

Erozyonla mücadele, politika belirlemek,KHK4;7

Erozyonla mücadele, proje yapmak,KHK4;7

Erozyonla mücadele, proje yaptırmak,KHK4;7

Erozyonun önlenmesi, hizmeti,K29;6

Erozyonun önlenmesi,K29;6

Esas boru ,tanım,Y101;3

Escherichia coli, Y224;Ek-6

ESEER, tanım,Y31;4

Esnaf muayenesi, K76;126, K76;127

Esnek bağlantı , tanım,Y101;3

Esnek boru , tanım,Y101;3

Estetik kaynak, tanım,Y141;3

Estetik kaynak, tanım,Y143;4/c

Eşdeğer doz,tanım, Y171;4/a

Eşdeğer düzlem dalga güç yoğunluğu (Seq), tanım, Y106;4

Eşdeğer gürültü seviyesi, tanım,Y53;4

Eşdeğer nüfus, tanım,Y114;4

Eşdeğer ses yutuculuk alanı (A) ,tanım,Y33;4

Eşdeğer sürekli ses basınç düzeyi (Leq) ,tanım,Y33;4

Eşik analizi, tanım, Y162;4

Eşik değer, tanım,Y67;4, Y134;4

Eşik değer, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

Eşya dezenfeksiyonu, K76;49, K76;54

Eşya ve levazım ambalajı, özellikleri, T3;680, T3;681, T3;682, T3;683, T3;684, T3;685, T3;686, T3;687

Eşya ve levazım, ambalajı, T3;680, T3;681, T3;682, T3;683, T3;684, T3;685, T3;686, T3;687

Eşya ve levazım, analiz, T3;704, T3;706, T3;707

Eşya ve levazım, denetim, T3;699, T3;700, T3;701, T3;702, T3;703, T3;704, T3;705, T3;706, T3;707

Eşya ve levazım, kapları, T3;688, T3;689, T3;690, T3;691, T3;692, T3;693, T3;694, T3;695, T3;696, T3;697, T3;698

Eşya ve levazım, kapları, özellikleri, T3;688, T3;689, T3;690, T3;691, T3;692, T3;693, T3;694, T3;695, T3;696, T3;697, T3;698

Eşya ve levazım, laboratuvarları, T3;706, T3;707

Eşya ve levazım, numune, T3;702, T3;703

Eşya ve levazım, T3;tümü

Eşya ve levazım, teftiş, T3;699, T3;700, T3;701, T3;702, T3;703, T3;704, T3;705, T3;706, T3;707

Eşya ve levazım, bozuk, T3;1

Eşya ve levazım, özellikleri, T3;tümü

Eşya ve levazım, sıhhi murakabe, T3;tümü

Eşya ve levazım, tağşiş, T3;1

Eşya ve levazım, taklit, T3;1

Eşya, kontrolu, K76;181, K76;182

Eşya, tanım,Y134;4,Y230;4

Et parçalama tesisi, genel şartlar,Y115;6

Et parçalama tesisi, hijyenik şartlar,Y109;6

Et parçalama tesisi, özel şartlar,Y109;7

Et parçalama tesisi, özel şartlar,Y115;7

Et parçalama tesisi, tanım,Y109;4,Y115;3

Et parçalama tesisi, teknik şartlar,Y109;6

Et parçalama tesisi, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Et parçalama tesisi,Y109;6,Y109;7

Etan, Y76;Ek-4

Etiketleme, tanım, Y176;4

Etilen, Y76;Ek-4

Etken parçalar,tanım,Y153;2

Etki alanı, tanım,Y52;4

Etki, tanım,Y52;4

Etkilenme bölgesi, tanım, K6;2

Etkilenmiş bölge, tanım, Y178;4

Etkileşim-geçiş sahası, tanım,Y124;3,Y126;3

Etkin doz, tanım, Y171;4/b

Etkin kilogram, tanım,Y151;4

Etoksietan (dietil eter), Y76;Ek-4

Etoloji, tanım,K26;3,Y92;4

Etolojik özellikler, tanım,Y92;4

Etüt çalışmaları, alt yapı tesisleri,Y7;6

Ev ve süs hayvanı, tanım, Y25;3, K26;3,Y92;4

Evcil hayvan, tanım,K26;3,Y92;4

Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü, tanım,Y53;4

Evsel atık elektrikli ve elektronik eşya, tanım, Y15;4

Evsel atık su, tanım,Y19;2

Evsel atık su, deşarj standartları, Y183;32

Evsel atık su, tanım,Y114;4

Evsel atık sular, Y17;2

Evsel atık sular, arıtılması, Y17;2

Evsel atık sular, arıtılması, yatırımları, Y17;2

Evsel atık sular, deşarjı, Y17;2

Evsel atık sular, deşarjı, yatırımları, Y17;2

Evsel atık sular, geri kazanımı, Y17;2

Evsel atık sular, geri kazanımı, yatırımları, Y17;2

Evsel atık sular, işletilmesi, Y17;2

Evsel atık sular, işletilmesi, yatırımları, Y17;2

Evsel atık sular, toplanması, Y17;2

Evsel atık sular, toplanması, yatırımları, Y17;2

Evsel atık suları, Y183;32

Evsel atık, depolama dışına atma, K36;41

Evsel atık, K36;41

Evsel atık, tanım,Y100;2

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, bakımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, bakımı, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, işletilmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, işletilmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, işletilmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, işletilmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, işletilmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, izlenmesi, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, izlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kurulması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kurulması, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kapatılması, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, kapatılması, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, belediyeler, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, onarımı, maliyet tarifelerinin belirlenmesi, sürdürülebilirliği, Y17;tümü

Evsel katı atık bertaraf tesisleri, onarımı, Y17;tümü

Evsel katı atık idareleri, görev ve yetkileri, Y17;8

Evsel katı atık idareleri, tanım, Y17;4

Evsel katı atık idareleri,Y17;8

Evsel katı atık sistemi süreçleri, Y17;15

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, işletilmesi, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, işletilmesi, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kapatılması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kapatılması, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kurulması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, kurulması, Y17;2

Evsel katı atıklar, aktarma tesisleri, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, işletilmesi, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, işletilmesi, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kapatılması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kapatılması, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kurulması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, kurulması, Y17;2

Evsel katı atıklar, bertaraf tesisleri, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, işletilmesi, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, işletilmesi, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kapatılması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kapatılması, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kurulması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, kurulması, Y17;2

Evsel katı atıklar, geri kazanım tesisleri, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, işletilmesi, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, işletilmesi, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kapatılması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kapatılması, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kurulması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, kurulması, Y17;2

Evsel katı atıklar, taşıma tesisleri, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, işletilmesi, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, işletilmesi, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kapatılması, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kapatılması, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kapatma sonrası izleme ve bakımı, usül ve esasları, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kurulması, Y17;2

Evsel katı atıklar, toplama tesisleri, kurulması, usül ve esasları, Y17;2

Evselş atık su, tanım, Y183;3

Eylam planı, tanım,Y53;4

Eylem planı, Y139;4

Eylem planları hazırlama esasları, Y53;30

Eylem planları için asgari ihtiyaçlar, Y53;Ek V

F

Fabrika suları, çaylara dökülemiyeceği,K76;242

Fabrika suları, çeşmelere dökülemiyeceği,K76;242

Fabrika suları, nehirlere dökülemiyeceği,K76;242

Fabrika suları, derelere dökülemiyeceği,K76;242

Fabrika, gürültüyü azaltmak, K12;14

Fabrika, K12;14

Fabrika, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Fabrika, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Fabrika, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Fabrika, karayolları kenarında,Y111;1

Fabrika, tanım, K44;2,Y111;3

Fabrika,Y111;1

Faradi cihazı, asgari özellikleri,T1;3

Faradi cihazı,T1;3

Faradizasyon,T9;47

Faradizasyon,tedavisi,T9;47

Fare mücadelesi, hava limanı,  Y217;56

Fare, itlaf,T16;15, T16;26, T16;55

Fare,muafiyet belgesi, T16;21, T16;54

Fare,T16;15

Fareden muafiyet belgesi, T16;21, T16;54,T16;Ek.1

Fareden temizlenme belgesi, T16;21, T16;54

Farelerden temizleme belgesi, T16;Ek.1

Farklı kimyasal maddeler,tanım,Y119;4

Farklılık, tanım,Y12;4, Y14;4, Y148;4, Y161;4

Fay hatları, Y38;10

Fayda maliyet analizi, tanım,Y18;3

Fazla su, K73;743

Fekal atıklar, Y183;6

Fekal kirlilik, tanım,Y18;3, Y183;3

Fekal koliform,Y97;Ek.I, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Fekal streptekok,Y97;Ek.I, Y227;Ek-1

Fen adamları, tanım,K30;5

Fenni temizleme, tanım, T18;2/c

Fenolik maddeler, içme kullanma suları,T3;425

Fenolik maddeler,Y100;Ek

Fenoller,Y97;Ek.I

Fırın kuru toprak, tanım,Y75;4, Y210;4

Filtrasyon, kaynak suları,Y103;36

Fissil madde, tanım, Y175;4

Fitoplankton ve fitobentos, Y227;Ek-1

Fitting , tanım, Y18;3,Y101;3,Y222;4

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Y110;6

Fizik terapi müesseseleri, özellikleri,T1;2

Fizik terapi müesseseleri,T1;2

Fiziki su kayıpları, tanım,Y98;4

Fizikokimyasal izleme, tanım,Y88;3

Fiziksel ayırma, tanım,Y153;2

Fiziksel ayrılık, tanım,Y12;4, Y14;4,Y148;4, Y161;4

Fiziksel çevre faktörleri, tanım,Y53;4

Fiziksel dezenfeksiyon vasıtaları,  Y217;Eklenti

Fizyoterapi müeseseleri, K60;1, K60;3, K60;4,T1;1

Fizyoterapi müesseseleri, teftiş, K60;9, K60;10

Fizyoterapi, K60;tümü

Floranten, Y227;Ek-1

Florlu eterler ve alkoller, Y76;Ek-2

Florlu sera gazı emisyonu, tanım,Y76;5

Florlu sera gazı, tanım,Y167;5

Florlu sera gazları, tanım,Y76;5

Florlu sera gazları, emisyonları kontrol altına almak, Y76;tümü

Florlu sera gazları, emisyonları, Y76;tümü

Florlu sera gazları,Y76;tümü

Florlu sular, Y110;23

Florür, içme kullanma suları,T3;425

Florür,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Fonksiyonel oyuncak, tanım, Y166;4

Fonksiyonel/özel beyanlı gıdalar, tanım,K24;3

Formülasyon veya preparat, tanım,Y36;4

Fosfat,Y64;6

Fosseptik yapılacak yerler, K76;245

Fosseptik yapımı, K76;245

Fosseptik, K76;245

Fotovoltaik, tanım,Y85;4

Frekans (f), tanım, Y33;4,Y106;4

Frekans spektrumu ,tanım,Y33;4

Fuar alanları, açılmasına izin vermek,K5;15

Fuar alanları, işletmek,K5;15

Fuar alanları, işlettirmek,K5;15

Fuar alanları, kurdurmak,K5;15

Fuar alanları, kurmak,K5;15

Fuar alanları,K5;15

Fuel oil türleri, azami kükürt içeriği,Y27;4

Fuel oil, tanım,Y27;3

Fumigasyon, tanım, Y204;4

Galeri, belge zorunluluğu, T17;5

Galeri, T17;5

Galeri, çekilecek yeraltı suyu miktarı,Y63;tümü

Galeri, kontrol altına alınması,Y63;tümü

Galeri, ölçümü,Y63;tümü

Galeri, uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,Y63;tümü

Galeri,Y63;tümü

Galon, doldurulması,T3;422

Galon, kapsüllenmesi,T3;422

Galon, temizlenmesi,T3;422

Galon, yıkanması,T3;422

Galon,T3;422

Galvani cihazı, asgari özellikleri,T1;3

Galvani cihazı,T1;3

Galvanizasyon, T1;7

Galvanizasyon, tedavisi,T9;47

Galvanizasyon,T9;47

Gamma ışını, tedavi amaçlı kullanım, Y209;2

Gamma ışını, Y209;2

Gamma ışınlama tesisleri, Y77;5

Gamma ve elektron demeti, ışınlama tesisleri, Y77;tümü

Gamma ve elktron demeti, ışınlama tesisleri, çalışanlar, Y77;tümü

Gamma,Y77;tümü

Garaj, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Garaj, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Garaj, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Garaj, karayolları kenarında,Y111;1

Garaj,Y111;1

Gas-free işlemi, tanım, Y78;3

Gayri sıhhi müeseseler, inceleme kurulları,Y105;15

Gayri sıhhi müeseseler, ruhsatlandırmak,K5;15

Gayri sıhhi müessese ruhsatı,tanım,Y109;4

Gayri sıhhi müessese ruhsatı, tanım,Y115;3

Gayri sıhhi müesseseler, K5;15,K76;268, K76;269, K76;270, K76;271, K76;272, K76;273, K76;274, K76;275

Gayri sıhhi müesseseler, 1.sınıf, K76;269

Gayri sıhhi müesseseler, 2.sınıf, K76;269

Gayri sıhhi müesseseler, 3.sınıf, K76;269

Gayri sıhhi müesseseler, insan yerleşmeleri, K76;273

Gayri sıhhi müesseseler, meskenler, K76;273

Gayri sıhhi müesseseler, ruhsatlandırma, K76;271, K76;272

Gayri sıhhi müesseseler, sağlık koruma bandı,273

Gayri sıhhi müesseseler, sınıflandırma, K76;270

Gayri sıhhi müesseseler, sınıfları, K76;269

Gayri sıhhi müesssese, tanım, K24;3,Y105;4

Gaz halindeki toplam cıva, tanım,Y89;4

Gaz motorları, tanım, Y179;4

Gaz ölçümü, tanım, Y78;3

Gaz türbini, tanım,Y40;4

Gaz türbinleri için emisyon sınırları,Y40;8, Y40;13

Gaz türbinlerinde emisyon sınır değerleri, Y40;Ek4,Y40;Ek 8

Gaz ve sıvı radyoaktif atıkların çevreye salımı, Y173;31, Y173;32, Y173;33, Y173;34, Y173;35, Y173;36

Gaz yakıtlar için emisyon sınırları, Y40;7,Y40;12

Gaz yakıtlı yakma tesislerinde emisyon sınır değerleri, Y40;Ek 3, Y40;Ek 7

Gaz, kontrol altına almak, Y40;tümü

Gaz, tanım, T6;125/a, T6;2/d

Gaz,tanım,Y80;4

Gaz,Y93;1, Y179;1

Gazdan arındırma belgesi, tanım,Y80;4

Gazdan arındırma ölçümü, tanım,Y80;4

Gazdan arındırma uzmanı, tanım,Y80;4

Gazino, açılma, T7;8

Gazino, açılmada polis takibatı, T7;8

Gazino, alınması gereken önlemler,K76;261

Gazino,K76;261, T7;8

Gebe kadın, çalışma koşulları, K76;177

Gece düzeyi (Lgece veya Lnight) ,tanım,Y33;4

Gece gürültü göstergesi (Lgece),tanım,Y53;4

Geçerli aşı belgesi, tanım,  Y217;1

Geçerli belge, tanım,T16;1

Geçici bakımevi, tanım,Y92;4

Geçici dalyan, tanım,K65;2

Geçici depolama alanı, tanım, Y15;4,Y168;4

Geçici depolama alanları, işletme koşulları, Y169;16

Geçici depolama alanları, teknik özellikleri, Y169;16

Geçici depolama izni, Y169;21

Geçici depolama, tanım, Y21;4,Y208;4

Geçici depolama, Y21;13

Geçici depolama, tanım,Y16;4,Y20;4

Geçici faaliyet belgesi başvuru formu ekleri, Y47;Ek.3B

Geçici faaliyet belgesi başvuru formu, Y47;Ek.3A

Geçici faaliyet belgesi, iptali, Y47;13

Geçici faaliyet belgesi, vermek, Y47;6

Geçici faaliyet belgesi,vermek, yetkili merciler, Y47;6

Geçici faaliyet belgesi,Y47;6

Geçiici faaliyet belgesi, tanım, Y8;4

Geçiş dönemi hava kalitesi standartları, Y89;Geç.md.1

Geçiş suları, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri,sınıflandırılması, Y224;tümü

Geçiş suları, biyolojik kriterleri, sınıflandırılması, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, izlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi,  tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi,  Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Geçiş suları, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi,  tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi,  Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Geçiş suları, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Geçiş suları, tanım, Y90;4,Y224;4,Y227;4,

Geçiş suyu, tanım,Y88;3

Gelecek neslin sağlıklı yetişmesi, K76;1

Geleneksel yaylacılık alanı,tanım,Y62;4

Gelir getirmeyen su, tanım,Y98;4

Gemi adamı, tanım, Y178;4

Gemi atıkları, T16;30

Gemi atıkları, önlemler, T16;30

Gemi sağlık cüzdanı, K23;5

Gemi sağlık memuru, T2;15, T2;16, T2;17

Gemi sağlık memuru, görevleri, T2;15, T2;16, T2;17

Gemi sağlık patentası, K76;31, K76;34, K76;36, K76;37, K76;38, K76;39, K76;43, K76;51

Gemi sağlık resmi, K23;3

Gemi sağlık resmi, istisnalar, K23;4

Gemi söküm belgesi, tanım, Y78;3

Gemi söküm bölgesi, Y78;6

Gemi söküm, Y78;tümü

Gemi söküm, çevre kirliliği tedbirleri, Y78;8

Gemi söküm, denetimler, Y78;10

Gemi söküm, izni, Y78;5

Gemi söküm, tedbirler, Y78;7

Gemi söküm, yangına karşı tedbirler, Y78;9

Gemi söküm, yetki belgesi, Y78;4

Gemi sökümcüsü, tanım, Y78;3

Gemi süvarileri, sağlık kontrolu, K76;150

Gemi tabibi, T2;15, T2;16, T2;17

Gemi tabibi, görevleri, T2;15, T2;16, T2;17

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları,Y81;9

Gemi ve su araçları, denetimi,Y95;tümü

Gemi, geri dönüşüm tesisleri,KHK8;12

Gemi, haşere  hizmetleri, K23;6

Gemi, haşere mücadelesi, K23;6

Gemi, K23;tümü,K76;136, K76;137, K76;138, K76;141, K76;142, K76;143, K76;150,K76;31, K76;33, K76;34, K76;35, K76;36, K76;37, K76;38, K76;39, K76;40, K76;41, K76;42, K76;43, K76;44, K76;45, K76;46, K76;47, K76;48, K76;49, K76;50, K76;51, K76;52,K76;62,63, KHK8;9,KHK8;10

Gemi, sağlık muayenesi, K23;6

Gemi, sağlık muayenesi,bulaşık limandan gelen, K23;6

Gemi, tanım, K14;1/A,K65;2

Gemi, atıkların alınması, tesislerin işletilmesi,Y79;tümü

Gemi, atıkların alınması, tesislerin kurulması,Y79;tümü

Gemi, atıkların alınması,Y79;tümü

Gemi, atıkların bertaraf tesislerine taşınması, tesislerin işletilmesi,Y79;tümü

Gemi, atıkların bertaraf tesislerine taşınması, tesislerin kurulması,Y79;tümü

Gemi, atıkların bertaraf tesislerine taşınması,Y79;tümü

Gemi, atıkların depolanması, tesislerin işletilmesi,Y79;tümü

Gemi, atıkların depolanması, tesislerin kurulması,Y79;tümü

Gemi, atıkların depolanması,Y79;tümü

Gemi, atıkların kanala atılması, T16;30

Gemi, atıkların nehire atılması, T16;30

Gemi, bulaşık sayılma, T16;57

Gemi, bulunması gereken ilaçlar, T2;18, T2;19, T2;20, T2;21, T2;EkListe

Gemi, bulunması gereken tıbbi levazım, T2;18, T2;19, T2;20, T2;21, T2;EkListe

Gemi, fare hizmetleri, K23;6

Gemi, fare mücadelesi, K23;6

Gemi, hasta yolcu tecridi, K76;49, K76;54

Gemi, kemirici mücadelesi, T16;54

Gemi, mikrop hizmetleri, K23;6

Gemi, mikrop mücedelesi, K23;6

Gemi, sağlık belgeleri, T16;89, T16;90, T16;91, T16;92, T16;93, T16;94

Gemi, sağlık denetimi, K76;42, K76;45, K76;49, K76;52

Gemi, sağlık muayenesi, K76;49

Gemi, sarnıç, T2;8

Gemi, sarnıç, teknik özellikleri, T2;8

Gemi, sıhhi özellikleri, T2;3, T2;4, T2;5, T2;6, T2;7, T2;8, T2;9, T2;10, T2;11, T2;12, T2;13, T2;14

Gemi, su deposu, T2;8

Gemi, su deposu, teknik özellikleri, T2;8

Gemi,T2;tümü, Y79;tümü

Gemi, tabipleri, K76;142, K76;143, K76;144, Y78;3,Y79;4,Y80;4,Y81;4,Y95;4, Y178;4

Gemi,tanım, K23;2, T16;1, Y48;4,Y55;4,

Gemi, veba taşıyıcısı bulundurmama, T16;54

Gemi, yolcu mahallinin özellikleri, T2;3, T2;4, T2;5, T2;6, T2;7, T2;8, T2;9, T2;10, T2;11, T2;12, T2;13, T2;14

Gemilerden kaynaklanan atıklar, denize verilmesi,Y79;5

Gemilerden kaynaklanan atıklar,Y79;5

Gen bankası, tanım, Y186;4

Gen kaynakları, korunması,K50;14

Gen koruma alanı, tanım, Y163;4

Genç nüfus sağlığı, denetim,K76;3

Genç nüfus sağlığı,K76;3

Gençlik hıfzıssıhhası, K76;151, K76;152, K76;153, K76;154, K76;155, K76;157, K76;158, K76;159, K76;160, K76;161, K76;162, K76;163, K76;164, K76;165, K76;166, K76;167, K76;168, K76;169

Gençlik ve spor, hizmetleri, K5;14

Gençlik ve spor, hizmetleri, yapmak,K5;14

Gençlik ve spor, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Gençlik ve spor, K5;14

Genel amaçlı izleme, tanım, Y227;4

Genel avlak, tanım, K39;2, Y221;3

Genel aydınlatma için uygun aydınlatma kaynakları,Y31;Ek 2

Genel ev, açılması yasak yerler, K76;178

Genel kadınlar, bulaşıcı hastalıktan korunma, K76;128, K76;129

Genel kadınlar, K76;128, K76;129, K76;130, K76;131, K76;132

Genel kadınlar, zührevi hastalıklara karşı önlem, K76;131

Genel kadınlar, zührevi hastalıktan korunma, K76;128, K76;129

Genel kadınlar, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem, K76;131

Genel kadınlar, içki yasağı, K76;130

Genel sağlık, koruma, K36;1

Genel sağlık,K36;1

Genetik modifiye gıdalar, tanım,K24;3

Genişletilmiş üretici sorumluluğu, tanım, Y8;4,Y21;4

Genotoksik atık, tanım,Y208;4

Gerçek zamanlı izleme, Y227;25

Gerçek zamanlı izleme, tanım, Y227;4

Geri, tanım,Y101;3

Geri depolama tesisleri, Y169;15

Geri depolama tesisleri, yer seçimi, Y169;15

Geri dönüşlü kap,tanım,Y103;5

Geri dönüşsüz kap, tanım,Y64;4, Y103;5

Geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarının hesaplanması,Y8;Ek-4

Geri dönüşüm, tanım, Y8;4, Y15;4, Y21;4, Y73;4,Y167;5,Y168;4

Geri dönüşüm/geri kazanım hedefi, tanım, Y8;4

Geri dönüşümlü kap, tanım,Y64;4

Geri görünüm bölgesi, tanım, K6;2/d

Geri kazanım lisansı, Y169;22

Geri kazanım tesisi, Y86;11

Geri kazanım,  tanım, Y8;4, Y15;4, Y16;4, Y21;4, Y73;4,Y167;5,Y169;4

Geri tepme, tanım,Y222;4

Gıda Bankaları Birliği, çalışması, K24;12

Gıda Bankaları Birliği, K24;12

Gıda Bankaları Birliği, oluşumu, K24;12

Gıda bankası, tanım,K24;3

Gıda boyaları, K76;183

Gıda güvenliği yönetimi, tanım, Y219;4

Gıda güvenliği, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda güvenliği, asgari hijyenik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda güvenliği, asgari teknik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda güvenliği, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda güvenliği, şartları,Y83;5

Gıda güvenliği, tanım, K24;3

Gıda güvenliği, temini, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda güvenliği, temini, asgari hijyenik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda güvenliği, temini, asgari teknik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda güvenliği, temini, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda güvenliği, temini,K24;tümü

Gıda güvenliği,K24;tümü

Gıda güvenliği, tanım,Y83;4

Gıda hijyeni, tanım, K24;3

Gıda hizmetleri, tanım,Y41;4

Gıda ışınlama dozu,Y82;6

Gıda ışınlama tesisleri, kurulması,Y82;tümü

Gıda ışınlama tesisleri, lisans verilmesi,Y82;tümü

Gıda ışınlama tesisleri,Y82;tümü

Gıda ışınlama, esasları,Y82;5

Gıda ışınlama, tanım,Y82;10

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, tanım,K24;3,Y83;4

Gıda işlemeye yardımcı maddeler, tanım, K24;3,Y83;4

Gıda işletmecisi, tanım,K24;3

Gıda katkı maddeleri üretim yerleri, çalışma izni,Y41;tümü

Gıda katkı maddesi, tanım, K24;3,Y83;4

Gıda kodeksi, K24;4

Gıda kodeksi, tanım,K24;3

Gıda maddeleri ambalajı ,özellikleri, T3;680, T3;681, T3;682, T3;683, T3;684, T3;685, T3;686, T3;687

Gıda maddeleri ambalajı, T3;680, T3;681, T3;682, T3;683, T3;684, T3;685, T3;686, T3;687

Gıda maddeleri kapları, T3;688, T3;689, T3;690, T3;691, T3;692, T3;693, T3;694, T3;695, T3;696, T3;697, T3;698

Gıda maddeleri kapları, özellikleri, T3;688, T3;689, T3;690, T3;691, T3;692, T3;693, T3;694, T3;695, T3;696, T3;697, T3;698

Gıda maddeleri üreten iş yeri, tanım, K24;3

Gıda maddeleri üreten ve satan işyeri, tanım,K24;3

Gıda maddeleri, K7;7

Gıda maddeleri, muhafaza edildiği yerler, T3;12

Gıda maddeleri, satıldığı yerler, T3;12

Gıda maddeleri, T2;8

Gıda maddeleri, bozuk, T3;1

Gıda maddeleri, ışınlaması,Y82;tümü

Gıda maddeleri, konulduğu yerler, T3;12

Gıda maddeleri, özellikleri, T3;tümü

Gıda maddeleri, sıhhi murakabe, T3;tümü

Gıda maddeleri,T3;tümü

Gıda maddeleri, tağşiş, T3;1

Gıda maddeleri, tahlil yapmak,K7;7

Gıda maddeleri, tahlil yapmak, laboratuvar işletmek, K7;7

Gıda maddeleri, tahlil yapmak, laboratuvar kurmak, K7;7

Gıda maddeleri, taklit, T3;1

Gıda maddelerinde kullanılan hammaddelerin ışınlanması,Y82;tümü

Gıda maddelerinde kullanılan yardımcı maddelerin ışınlanması,Y82;tümü

Gıda maddelerinin kirlenmesi, önlenmesi, Y131;1

Gıda maddelerinin kirlenmesi, pis sularla, Y131;1

Gıda maddelerinin kirlenmesi, Y131;1

Gıda maddesi etiketi, tanım,K24;3,Y83;4

Gıda maddesi, tanım,K24;3

Gıda sicili, K24;4

Gıda tescil işleri, K24;4

Gıda üretim izni, K24;4

Gıda üretim yerleri, çalışma izni,Y41;tümü

Gıda üretimi, güvenirliği,KHK3;tümü

Gıda üretimi, güvenliği,KHK3;tümü

Gıda üretimi,KHK3;tümü

Gıda, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda, asgari hijyenik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıda, bozulmuş, ticareti,K72;185

Gıda, bozulmuş,K72;185

Gıda, değiştirilmiş, ticareti, K72;185

Gıda, değiştirilmiş,K72;185

Gıda, depolama, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda, depolama, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda, halk sağlığını korumak,K24;tümü

Gıda, halkın beslenmesini sağlamak,K24;tümü

Gıda, işleme, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda, işleme, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda, işleme, K24;tümü

Gıda, izlenebilirlik, K24;15

Gıda, K72;185

Gıda, kontrol, K24;24

Gıda, kriz yönetimi, K24;15

Gıda, muhafaza, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda, muhafaza, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda, muhafaza, K24;tümü

Gıda, piyasa denetimi, K24;23

Gıda, piyasa gözetimi, K24;23

Gıda, sertifikasyon, K24;24

Gıda, tanım,K24;3

Gıda, üretim, asgari hijyenik şartları belirlemek, K24;tümü

Gıda, üretim, asgari teknik şartları sağlamak, K24;tümü

Gıda, üretim,K24;tümü

Gıda, yeniden ışınlama, Y67;7

Gıda, zehirli madde katma,K72;185

Gıda,K24;tümü

Gıda,yeniden ışınlama,Y82;7

Gıda/gıda maddesi,tanım,Y83;4

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, temini, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, temini, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler güvenliği, temini,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, asgari hijyenik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, asgari teknik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, asgari teknik şartları belirlemek, depolama,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, depolama, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, depolama, asgari hijyenik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, depolama, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, depolama, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, işleme, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, işleme, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, işleme, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, muhafaza, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, muhafaza, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, muhafaza, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, üretim, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, üretim, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler, üretim, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği maddeler,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, temini, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, temini, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme güvenliği, temini, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, depolama, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, depolama, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, depolama, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, işleme, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, işleme, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, işleme,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, muhafaza, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, muhafaza, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, muhafaza, K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, üretim, asgari hijyenik şartları belirlemek,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, üretim, asgari teknik şartları sağlamak,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme, üretim,K24;tümü

Gıdaların temas ettiği malzeme,K24;tümü

Gıdaya bulaşan zararlı maddeler, tanım,K24;3

Göç, K76;133, K76;134, K76;135, K76;136, K76;137, K76;138

Göçer, Y140;4

Göçmen sağlığı, K76;133, K76;134, K76;135, K76;136, K76;137, K76;138

Göçmen tür, tanım, Y25;3

Göçmenler, sağlık hizmetleri,K76;3

Göçmenler, bulaşıcı hastalıklar, K76;134, K76;135

Göçmenler, bulaşıcı hastalıklar, sağlık önlemleri,K76;135

Göçmenler, bulaşıcı hastalıklar, tecrit,K76;135

Göçmenler, bulaşıcı hastalıklar, tedavi,K76;135

Göçmenler, cüzzam, K76;134, K76;135

Göçmenler, cüzzam, sağlık önlemleri,K76;135

Göçmenler, cüzzam, tecrit,K76;135

Göçmenler, cüzzam, tedavi,K76;135

Göçmenler, trahom, K76;134, K76;135

Göçmenler, trahom, sağlık önlemleri,K76;135

Göçmenler, trahom, tecrit,K76;135

Göçmenler, trahom, tedavi,K76;135

Göçmenler, zührevi hastalıklar, K76;134, K76;135

Göçmenler, zührevi hastalıklar, sağlık önlemleri,K76;135

Göçmenler, zührevi hastalıklar, tecrit,K76;135

Göçmenler, zührevi hastalıklar, tedavi,K76;135

Göçmenler, iskan,K76;135

Göçmenler, salgın hastalıklar, K76;134, K76;135

Göçmenler, salgın hastalıklar, sağlık önlemleri,K76;135

Göçmenler, salgın hastalıklar, tecrit,K76;135

Göçmenler, salgın hastalıklar, tedavi,K76;135

Göl su kütlelerinin izleme tablosu, Y224;Ek-6,Tablo.7.3

Göl suları, kullanım yasağı,K76;79

Göl suları,K76;79, Y183;9

Göl suları, kalite sınıflandırılması, Y183;9

Göl, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Göl, K18;48,K32;2/c,K42;tümü,K58;7, KHK2;13/A, KHK4;8

Göl, kamu yararına doldurma, K42;7

Göl, kıyıları, K42;tümü

Göl, kıyılarının kirlenmeden korunması, K32;2

Göl, korunması,KHK2;13/A

Göl, zarar vermemek,K58;7

Göl, zararı karşılamak,K58;7

Göl, geliştirilmesi,KHK4;8

Göl, gölet ve baraj göllerinde trofik sınıflandırma sistemi sınır değerleri, Y224;Ek-7,Tablo.10

Göl, korunması,KHK4;8

Göl, ötrofikasyon kontrolu, Y183;10

Göl, tanım,Y90;4

Gölet, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Gölet, KHK2;13/A

Gölet, korunması,KHK2;13/A

Gölet,geliştirilmesi,KHK4;8

Gölet,KHK4;8

Gölet, korunması,KHK4;8

Göller, kirletme yasakları, Y183;21

Gömme izin belgesi,tanım,Y142;4

Görevli tayini, afet ,K75;4

Görevli tayini, afet programları,K75;4

Gözden geçirme, tanım,  Y158;4

Gravite değerleri ve gravimetrik haritalar,tanım,Y87;4/e

Groston, tanım,Y48;4

Grup ambalaj (ikincil ambalaj), tanım, Y8;4

Grup içme suyu tesisi, tanım,Y127;4/i

GSM, insan yerleşmeleri, K76;273

GSM, K76;268, K76;269, K76;270, K76;271, K76;272, K76;273, K76;274, K76;275

GSM, meskenler, K76;273

GSM, ruhsatlandırma, K76;271, K76;272

GSM, sağlık koruma bandı, K76;273

GSM, sıhhi müesseseler, 1.sınıf, K76;269

GSM, sıhhi müesseseler, 2.sınıf, K76;269

GSM, sıhhi müesseseler, 3.sınıf, K76;269

GSM, sıhhi müesseseler, sınıfları, K76;269

GSM, sınıflandırma, K76;270

Gübre çözeltisi, tanım, Y198;4

Gübre süspansiyonu, tanım, Y198;4

Gübre tipi, tanım, Y198;4

gübre, depolanması,Y111;32

Gübre, K43;13/8, Y111;32

Gübre, numune alma metodu, Y84;23

Gübre, numune alma, Y84;22

Gübre, tanım,Y84;4

Gübre, üretici ve dağıtıcıların ürünlerle ilgili sorumlulukları, Y84;8

Gübre, dağıtıcıların denetim ile ilgili sorumlulukları, Y84;7

Gübre, ithalat izni, Y84;12

Gübre,tanım, Y198;4,Y199;4,Y210;4
Kentsel atık su,tanım, Y210;4

Gübre,üreticilerin denetim ile ilgili sorumlulukları, Y84;6

Gübre,üretim ve satış yerlerinde aranan şartlar, Y84;5

Güç akı yoğunluğu, tanım,Y70;4

Güç yoğunluğu, tanım, Y144;4,Y177;4

Güçten düşmüş hayvan, tanım,K26;3,Y92;4

Gündüz gürültü göstergesi (Lgündüz), tanım,Y53;4

Gündüz, akşam, gece gürültü göstergesi (Lgag),tanım,Y53;4

Gündüz-akşam-gece düzeyi (Lgag veya Lden,tanım,Y33;4

Güneş pilleri, K81;7

Günübirlik turizm tesisleri, tanım,Y116;4

Gürültü değerlendirmesi , tanım,Y33;4

Gürültü emisyonu, Y86;20

Gürültü göstergeleri için değerlendirme yöntemleri, Y53;Ek II

Gürültü göstergeleri,Y53;Ek I

Gürültü göstergesi, tanım,Y33;4, Y53;4

Gürültü haritalama,tanım,Y53;4

Gürültü kontrol izin belgesi,tanım,Y53;4

Gürültü kontrol önlemleri, Y33;18

Gürültü kontrolü, tanım,Y33;4

Gürültü kontrolü ölçütü veya kriteri (NR) , tanım,Y33;4

Gürültü kontrolü, Y33;17

Gürültü kontrolü, tanım,Y53;4

Gürültü ölçümü, tanım,Y33;4

Gürültü ölçütü , tanım,Y33;4

Gürültü yapmak, T7;15

Gürültü, azaltılması,KHK2;8

Gürültü, Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilmesi gereken veriler, Y53;Ek VI

Gürültü, çıkarmak,K73;737

Gürültü, giderilmesi,KHK2;8

Gürültü, K12;14,K30;40,K36;36,K72;183,K73;737,KHK2;8, T7;15, Y33;tümü,Y53;tümü, Y107;62

Gürültü, kriterleri belirlemek,KHK2;8

Gürültü, neden olma, K72;183

Gürültü, zararlı etkileri tayin yöntemleri, Y53;Ek III

Gürültü,önlenmesi, Y107;62

Gürültülü meslek icra etmek, T7;15

Gürültülü sanat icra etmek, T7;15

Gürültülülük derecesi ,tanım,Y33;4

Gürültünün önlenmesi, jandarmanın görevleri, Y107;62

Gürültüye az hassas binalar, tanım,Y33;4

Gürültüye çok hassas binalar , tanım,Y33;4

Gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü,Y53;26

Gürültüye hassas olmayan binalar ,tanım,Y33;4

Gürültüye maruz kalma kategorileri,Y53;27

Güvenli gıda, tanım,K24;3

Güvenli uçağa uygulanacak sağlık tedbirleri,  Y217;65

Güvenli ürün, tanım,Y84;4

Güvenli-arıza, tanım,Y12;4, Y14;4,Y148;4, Y161;4

Güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenler,tanım,Y148;4

Güvenlik ayar sınırları, tanım,Y12;4, Y14;4

Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması için gereklilikler, Y231;Ek-1

Güvenlik bilgi formu,tanım, Y202;4, Y231;4

Güvenlik bölgesi, tanım,Y34;7

Güvenlik faktörü, tanım, Y224;4

Güvenlik kültürü, tanım,Y154;4

Güvenlik mesafesi, tanım,Y70;4

Güvenlik sınırları, tanım,Y12;4, Y14;4,Y148;4

Güvenlik sistemi sınır ayarları,tanım,Y148;4

Güvenlik sistemi, tanım,Y12;4, Y14;4

Güvenlik sistemleri,tanım,Y148;4

Güvenlik tanım,  Y158;4

Güzergah (mecra) şeridi, tanım,Y38;4

Güzergah seçimi, Y101;5

H

Habitat, tanım,Y125;4

Hafif raylı sistemler, çevresel gürültü değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 2

Hafriyat artıkları, Y183;6

Hafriyat toprağı döküm alanı,K5;15

Hafriyat toprağı, tanım,Y21;4

Hafriyat toprağı, belediyelerin görev ve yetkileri, Y86;8

Hafriyat toprağı, bertaraf edilmesi, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri, Y86;6

Hafriyat toprağı, değerlendirilmesi, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, geçici biriktirilmesi, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, geri kazanılması, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, kaynakta azaltılması, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, mülki amirlerin görev ve yetkileri, Y86;7

Hafriyat toprağı, tanım, Y86;4

Hafriyat toprağı, taşınması, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, toplanması, Y86;tümü

Hafriyat toprağı, üreticinin yükümlülükleri, Y86;9

Hafriyat toprağı,Y86;tümü

Hafriyat toprağı, yönetimi, Y86;5

Hafriyat toprağı, yönetimi, genel ilkeler, Y86;5

Hafriyat, K7;7,Y188;16

Hafriyat, yeniden değerlendirmek,K7;7

Hafriyat, yağış suları,Y111;12

Hafriyat, alınacak önlemler, Y86;14

Hafriyat, bertaraf etme, tesis işletmek,K7;7

Hafriyat, bertaraf etme, tesis işlettirmek,K7;7

Hafriyat, bertaraf etme, tesis kurdurmak,K7;7

Hafriyat, bertaraf etme, tesis kurmak,K7;7

Hafriyat, bertaraf etme,K7;7

Hafriyat, depolama, tesis işletmek,K7;7

Hafriyat, depolama, tesis işlettirmek,K7;7

Hafriyat, depolama, tesis kurdurmak,K7;7

Hafriyat, depolama, tesis kurmak,K7;7

Hafriyat, depolama,K7;7

Hafriyat, taşınması, önlemler, Y86;25

Hal, denetlemek,K7;7

Hal,K7;7

Hal, ruhsatlandırmak,K7;7

Haliç, Y207;2

Haliç, tanım,Y114;4, Y183;3,Y207;4

Halk dozlarının tahmini, Y156;17

Halk için doz sınırları, Y156;9

Halk katılımı toplantısı, tanım,Y52;4

Halk sağlığı alanı, tanım,Y37;4

Halk sağlığı riski, tanım, Y178;4, Y219;4

Halk sağlığı, geliştirilmesi,KHK6;10

Halk sağlığı, geliştirmek,KHK6;26

Halk sağlığı, korumak,KHK6;26

Halk sağlığı, korunması,KHK6;2,KHK6;10,KHK6;28

Halk sağlığı, Y18;1,Y37;tümü

Halk sulamalarına ilişkin izleme raporu, Y190;Ek-2

Halk sulaması, tanım,Y190;4

Halk, tanım,Y52;4

Halkalama, tanım,Y24;3

Halkın erişimine sunulacak bilgiler, Y134;Ek-10

Halojen lamba, tanım,Y31;4

Halon, tanım,Y167;5

Halonların kullanımına ilişkin esaslar, Y167;7

Halonun kritik kullanım alanları, Y167;Ek-6

Ham çamur, kullanım yasakları, Y210;12

Ham çamur, tanım,Y75;4

Ham çamur, Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Ham çamur, kullanma yasakları, Y75;5

Ham çamur, tanım, Y210;4

Ham çamur, toprakta kullanılması, Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Ham madde, tanım,K24;3

Ham petrol, tanım,Y38;4

Hamam, açılma, T7;8

Hamam, açılmada polis takibatı, T7;8

Hamam, K43;14/6,T7;8

Hamamlar, alınması gereken önlemler,K76;261

Hamamlar,K76;261

Hammadde, tanım,Y83;4

Han, K76;258

Han, sağlık şartlarının denetimi, K76;258, K76;260

Han, sağlık şartlarının ıslahı, K76;258

Han, kapatılması, K76;259

Hapishaneler, sağlık denetimi,K76;3

Hareket tedavileri,T1;2

Harita bilgileri,Y87;4/b

Harita bilgileri,Y87;tümü

Harita yapmak,K25;tümü

Harita, tanım,Y87;4/a

Harita, üretilmesi,Y87;tümü

Harita,Y87;tümü

Harmanlanmış gübre,tanım, Y198;4

Hassas alan,tanım, Y227;4

Hassas alanlar, nitrata duyarlı, izlemek,KHK4;9

Hassas alanlar, nitrata duyarlı,KHK4;9

Hassas alanlar, nitrata duyarlı, tespit etmek,KHK4;9

Hassas alanlar, su kirliliği, izlemek,KHK4;9

Hassas alanlar, su kirliliği,KHK4;9

Hassas alanlar, su kirliliği, tespit etmek,KHK4;9

Hassas alanların belirlenmesi, Y88;4, Y88;5, Y88;6, Y88;7, Y88; Y88;8, Y88;9, Y88;10

Hassas alanların belirlenmesi,ilkeler ve esaslar, Y88;4

Hassas bölge,tanım, Y199;4

Hassas bölge,tanım, Y224;4

Hassas bölgeler, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Hassas bölgeler, KHK2;13/A

Hassas bölgeler, korunması,KHK2;13/A

Hassas bölgeler, geliştirilmesi,KHK4;8

Hassas bölgeler,KHK4;8

Hassas bölgeler, korunması,KHK4;8

Hassas göl su kütlelerinin belirlenmesi, Y88;6

Hassas kıyı kütlelerinin belirlenmesi, Y88;7

Hassas koruma bölgesi, tanım, Y188;4

Hassas koruma bölgesi, uygulama esasları, Y188;21

Hassas nehir su kütlelerinin belirlenmesi, Y88;5

Hassas nehir ve göl su kütleleri, denetim, Y88;11

Hassas nehir ve göl su kütleleri, izleme, Y88;11

Hassas nehir ve göl su kütleleri, yaptırım, Y88;11

Hassas olmayan kullnaımlar, tanım,Y53;4

Hassas su alanı, tanım,Y114;4, Y224;4,Y227;4

Hassas su alanları,Y114;11, Y224;7

Hassas su bölgeleri, Y224;7

Hassas su kütlelerinde su kalite hedeflerinin belirlenmesi, Y88;9

Hassas su kütlesi, tanım,Y88;3

Hassas zon,tanım,KHK5;3

Hassasiyet, tanım, Y97;4

Hastahane idaresi, belediye,K76;20

Hastahane tesisi, belediye,K76;20

Hastahaneler, çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri, Y43;12

Hastalık bildirimi, K76;57, K76;58, K76;59, K76;60, K76;61, K76;62, K76;63, K76;64, K76;65, K76;66, K76;67, K76;68, K76;69, K76;70, K76;71

Hastalık bildirimi, zorunlu, K76;57, K76;58, K76;59, K76;60, K76;61, K76;62, K76;63, K76;64, K76;65, K76;66, K76;67, K76;68, K76;69, K76;70, K76;71

Hastalık veya zararlılar, tanım, T18;2/f

Hastalıklarla mücadele, K76;1

Haşerat, T2;6

Haşerat, arsenik siyanürle itlaf,T3;12

Haşerat, arsenikle itlaf,T3;12

Haşerat, baryum silikatla itlaf,T3;12

Haşerat ,itlaf, K76;49, K76;72,K76;87, T2;6,T3;12

Haşerat, potasyum siyanürle itlaf,T3;12

Haşerat, strikninle itlaf,T3;12

Haşerat, sülfürle itlaf,T3;12

Haşerat, talyumla itlaf,T3;12

Haşerat, zehirli cisimlerle itlaf,T3;12

Hava alanı, çevresel gürültü değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 3

Hava alanları çevresel gürültü kriterleri,Y53;20

Hava doğuşlu ,tanım,Y33;4

Hava doğuşlu ses yalıtımı , tanım,Y33;4

Hava fotoğrafı, tanım,Y87;4/c

Hava kalitesi hedefleri, ulaşılması,Y89;9,Y89;10,Y89;11,Y89;12

Hava kalitesi hedefleri, uygulanması,Y89;9,Y89;10,Y89;11,Y89;12

Hava kalitesi hedefleri, yürütülmesi,Y89;9,Y89;10,Y89;11,Y89;12

Hava kalitesi, bilgilendirme eşikleri,Y89;5,Y89;Ek I

Hava kalitesi, değerlendirme, Y89;8

Hava kalitesi, kamuoyunu bilgilendirme,Y89;13

Hava kalitesi, korunması, KHK2;8

Hava kalitesi, tanım,Y40;4

Hava kalitesi, temiz hava planına eklenecek bilgiler, Y89;Ek IV

Hava kalitesi, uyarı eşiği aşıldığında kamuoyuna sunulacak asgari bilgiler, Y89;Ek V

Hava kalitesi, uyarı eşikleri,Y89;5,Y89;Ek I

Hava kalitesi, uzun vadeli hedefler,Y89;5,Y89;Ek I

Hava kalitesi, ekosistemler ve vejetasyonun korunması,Y89;Ek II

Hava kalitesi, eylem planı,Y89;11

Hava kalitesi, hedef değerler,Y89;5,Y89;Ek I

Hava kalitesi, insan sağlığının korunması, Y89;EK II

Hava kalitesi, istisnalar,Y89;12

Hava kalitesi,KHK2;8

Hava kalitesi, korumak, Y89;tümü

Hava kalitesi, limit değerler,Y89;5,Y89;Ek I

Hava kalitesi, ön değerlendirme,Y89;6

Hava kalitesi, örnekleme noktalarının belirlenmesi, Y89;EK II

Hava kalitesi, tanım, Y179;4

Hava kalitesi, üst ve alt değerlendirme eşikleri, Y89;5

Hava kalitesi,Y89;1

Hava kalitesinin korunması,  Y214;46

Hava kirlenmesi, önlenmesi, K12;tümü

Hava kirleticiler, çökelme oranları, değerlendirme metodları, Y89;Ek III

Hava kirleticiler, çökelme oranları, Y89;Ek III

Hava kirleticiler, konsantrasyonları, değerlendirme metodları, Y89;Ek III

Hava kirleticiler, konsantrasyonları, Y89;Ek III

Hava kirliliği, azaltılması,KHK2;8

Hava kirliliği, giderilmesi,KHK2;8

Hava kirliliği, KHK2;8, Y89;1

Hava kirliliği, korumak, Y89;tümü

Hava limanı, T16;14, T16;15, T16;16, T16;17, T16;18, T16;19, T16;20, T16;21, T16;22, T16;23

Hava limanı, çöplerin izalesi,  Y217;55

Hava limanı, fare mücadelesi,  Y217;56

Hava limanı, içme suyu tesisatı,  Y217;53

Hava limanı, tanım,T16;1, Y217;1

Hava tahliye vanası, tanım,Y18;3

Hava, K12;1,K58;7, Y23;1,Y89;1

Hava, kirlenmesi, K12;1

Hava, korumak, Y89;tümü

Hava, zarar vermemek,K58;7

Hava, zararı karşılamak,K58;7

Havaalanı,K44;2

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım esasları, Y31;17

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esasları, Y31;18

Havuz suyu kimyasalları, tanım,Y228;4

Havuz suyu operatörü, tanım,Y228;4

Havuz suyu, analiz sıklığı,Y228;5,Y228;6,Y228;7

Havuz suyu, nitelikleri,Y228;5,Y228;6,Y228;7

Havuz suyu, numune alma,Y228;5,Y228;6,Y228;7

Havuzlar, tanım,Y111;3

Havza bölgesi, tanım,Y90;4

Havza karakterizasyonu,Y90;9

Havza koruma eylem planı, tanım,Y90;4

Havza koruma planı, Y183;5

Havza koruma planlar, tanım, Y183;3

Havza planı, Y183;5

Havza planları, tanım, Y183;3

Havza sınırı, tanım,Y63;4

Havza sınırı,Y63;tümü

Havza su tahsisi, tanım,Y90;4

Havza yönetim hedefi, tanım, Y201;4

Havza yönetim merkez kurulu, tanım, Y201;4

Havza yönetim planı, tanım,Y90;4

Havza yönetim planları, hazırlanması,Y90;6

Havza yönetim planlarının hazırlanmasında uyulacak esaslar,Y90;Ek-2

Havza, kirliliğin önlenmesi,KHK4;9

Havza, tanım,Y45;4, Y90;4,Y183;3,Y188;4, Y201;4,Y227;4

Hayvan , itlafı, K76;72

Hayvan ahırı, K76;246

Hayvan bakımevi, tanım,K26;3

Hayvan barınakları, işletmek,K7;7

Hayvan barınakları, işlettirmek,K7;7

Hayvan barınakları, yapmak,K7;7

Hayvan barınakları, yaptırmak,K7;7

Hayvan barınakları,K7;7

Hayvan bekleme yerleri, gereklilikler, Y130;14

Hayvan deneyleri, tanım,K26;3

Hayvan deneyleri,K26;9

Hayvan hakları,Y128;25

Hayvan leşleri, K76;247

Hayvan leşleri, gömülmesi, K76;247

Hayvan leşleri, zararlarının yok edilmesi, K76;247

Hayvan satış yeri, asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlar,Y91;7,Y91;8

Hayvan satış yeri, çalışma izni, tanım,Y91;4

Hayvan satış yeri, denetim,Y91;12

Hayvan satış yeri, kurma izni, tanım,Y91;4

Hayvan satış yeri, tanım,Y91;4

Hayvan varlığı, zarar vermemek,K58;7

Hayvan varlığı, zararı karşılamak,K58;7

Hayvan varlığı,K58;7

Hayvan, cerrahi müdahale,K26;7

Hayvan, itlaf, K76;87

Hayvanat bahçeleri, işletmek,K7; 7

Hayvanat bahçeleri, işlettirmek,K7;7

Hayvanat bahçeleri, yapmak,K7;7

Hayvanat bahçeleri, yaptırmak,K7;7

Hayvanat bahçeleri,K7;7

Hayvanlar, alınacak önlemler,K26;2

Hayvanlar, korunması,K26;tümü

Hayvanlar, rahat yaşatılması,K26;tümü

Hayvanlar,K26;tümü

Hayvanların korunması, KHK2;13/A,KHK4;8

Hayvansal üretim,KHK3;tümü

Hazine taşınmazı, tanım, Y181;3

Hazne ,tanım,Y101;3

HDPE,tanım,Y16;4

Hedef değer, tanım,Y89;4

Hedef tür, tanım, Y221;3

Hekzaklorobenzen Y227;Ek-1

Hekzaklorobutadin, Y227;Ek-1

Hekzaklorosiklohekzan, Y227;Ek-1

Hela çukurları, tanım, Y131;4

Hela çukurları, Y131;8

Hela çukurları, kuru, Y131;9

Hela çukurları, sulu, Y131;10

Hela, K43;13/5,K43;14/2, T2;7,Y131;21

Helalar,hesaplanması, Y131;25, Y131;26, Y131;27, Y131;28, Y131;29, Y131;30, Y131;31, Y131;32,3, Y131;3, Y131;34, Y131;35, Y131;36

Helalar,işletme ve bakım, Y131;81, Y131;82, Y131;83

Helalar,projelendirilmesi, Y131;25, Y131;26, Y131;27, Y131;28, Y131;29, Y131;30, Y131;31, Y131;32, Y131;33, Y131;34, Y131;35, Y131;36

Helalar, yapım esasları, Y131;18, Y131;19

Hendek (Tranşe) , tanım,Y101;3

Hendek dolgu malzemesi,21

Hendek, K13;1/III, K13;7/III

Hertz (Hz) ,tanım,Y33;4

Heyelan, bilgi verilmesi, Y107;51

Heyelan, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Heyelan, jandarmanın görevleri, Y107;51

Heyelan, yapılacak yardımlar,K75;1

Heyelan,K75;1,KHK4;7, Y5;1,Y107;51

Heyelan, kontrolü, usül ve esaslarını düzenlemek,Y5;tümü

Heyelan, kontrolü,Y5;1

Heyelan, plan yapmak,KHK4;7

Heyelan, plan yaptırmak,KHK4;7

Heyelan, politika belirlemek,KHK4;7

Heyelan, politika belirlemek,KHK4;7

Heyelan, proje yapmak,KHK4;7

Heyelan, proje yaptırmak,KHK4;7

Heyelanlı alanlar, Y38;10

Hıfzıssıhha meclisleri, K76;255, K76;256, K76;257

Hıfzıssıhha müesseseleri,K76;3

Hibrit tesis, tanım,Y85;4

Hidroflorokarbon (HFC),Y76;Ek-1

Hidroflorokarbon, tanım,Y76;5

Hidrografik-oşinografik değerler,tanım,Y87;4/h

Hidrojen peroksit,Y228;Ek.1,Y228;Ek.4

Hidrojen sülfür, Y227;Ek-1

Hidrojen, Y76;Ek-4

Hidrokarbonlar,Y97;Ek.I

Hidrolik gradyen, tanım,Y222;4

Hidrolik kapasite, tanım,Y18;3,Y222;4

Hidrolik tasarım, Y101; Y101;12

Hidrolik yarıçap, tanım,Y18;3,Y222;4

Hidrolojik bütçe, Y227;Ek-1

Hidrolojik doğal dış olaylar,Y146;18

Hidrolojik izleme, tanım, Y227;4

Hidrolojik ve hidromorfolojik izleme, Y227;24

Hidromorfolojik izleme,tanım, Y227;4

Hijyen, tanım,Y83;4

Hizmet amaçlı binalar, tanım,Y31;4

Hizmet binaları, gürültüyü azaltmak, K12;14

Hizmet binaları, K12;14

Hummai racia,  Y217;1

Hummai racia, gözetim süreleri,  Y217;9

Hummai racia, kuluçka dönemi,  Y217;93

Hummai racia, tecrit süreleri,  Y217;9

Hummai racia, uygulanacak sağlık tedbirleri,  Y217;94

Hurda depolama alanları,K5;15

Hurda gemi, Y78;1

Hurda gemi, tanım, Y78;3

Hurda satış yerleri,K5;15

Hücre, tanım,Y21;4

I

I.derece arkeolojik sit alanı, tanım, Y181;3

I.derece doğal sit alanı, tanım, Y181;3

I.Kategori atık yağ,Y20;Ek.I

I.sınıf elektron demeti ışınlama tesisleri, Y77;6

I.sınıf gamma ışınlama tesisleri, Y77;5

I.sınıf nükleer maddeler, alınması gereken önlemler, Y159;24

IBC kod, tanım, Y204;4

ICAO-TI, tanım,Y231;4

ICNIRP (International Commision on Non Ionizing Radiation Protection), tanım,Y70;4

Iç gürültü göstergeleri, Y33;9

IGC kod, tanım, Y204;4

II.derece arkeolojik sit alanı, tanım, Y181;3

II.Kategori atık yağ,Y20;Ek.I

II.sınıf elektron demeti ışınlama tesisleri, Y77;6

II.sınıf gamma ışınlama tesisleri, Y77;5

II.sınıf nükleer maddeler,alınması gereken önlemler, Y159;23

III.Kategori atık yağ,Y20;Ek.I

III.sınıf gamma ışınlama tesisleri, Y77;5

III.sınıf nükleer maddeler, alınması gereken önlemler, Y159;22

Iletim hatlarının hidrolik tasarımı, Y101;13

Ilık bölge, tanım,Y118;4

IMDG kod, tanım, Y204;4,Y206;4,Y231;4

IMO, tanım, Y204;4

IMSBC kod, tanım, Y204;4

Indeno(1,2,2-cd)piren Y227;Ek-1

Irk, tanım, Y25;3

Irmak, K11;21

IRPA (International Radiation Protection Association), tanım,Y70;4

Isı enerjisi,ülke ihtiyacını saptama,Y94;1

Isı enerjisi,Y94;1

Isı pompası, tanım, Y31;4,Y167;5

Isı ve enerjinin ortak üretimi,Y40;9

Isı yalıtım esasları, bina,Y31;9

Isı yalıtım uygulama detayları,Y31;Ek 7

Isıl güç,tanım,Y93;4

Isıstma ve soğutma sistemleri, kontrol,Y31;1

Isıtma sistemleri tasarım esasları, Y31;13

Isıtma sistemleri uygulama esasları,Y31;14

Isıtma ve sıhhi sıcak su kullanım tesisatlarında kullanılması öngörülen asgari yalıtım kalıntıları tablosu, Y31; Ek.1

Islah edilmiş kontrol altına alınan madde satışları, Y167;19

Islah merkezi, tanım,Y167;5

Islah, tanım,Y167;5

Islah, Y140;4

Islak hacim su etki sınıfı, tanım,Y32;4

Islak hazne, tanım,Y18;3

Islak sprinkler sistemi, tanım,Y34;7

ISO, tanım, Y40;4,Y154;4, Y156;4

Isoproturon, Y227;Ek-1

ISPS kod, tanım, Y204;4

Işık geçirgenliği, Y224;Ek-6

Işın bölümü, T1;4

Işın kaynakları,Y82;8

Işın tedavisi,T1;2

Işınlama lisansı, tanım,Y82;4

Işınlama odası,  tanım, Y209;4

Işınlama tesisi, tanım, Y77;4

Işınlama tesisleri ve istihdam,Y82;9

Işınlama tesisleri, izin,Y82;10

Işınlama tesisleri, lisans,Y82;10

Işınlama tesisleri, tescil,Y82;10

Işınlanma, kişisel dozimetre zorunluluğu, Y171;21

Işınlanma, kişisel dozimetre, Y171;21

Işınlanma, koruyucu giysi, Y171;22

Işınlanma, tıbbi gözetim, Y171;23

Işınlanma, kaza veya  tehlike durumunda, Y171;39, Y171;40, Y171;41, Y171;42, Y171;43, Y171;44 Y171;,45, Y171;46, Y171;47, Y171;48, Y171; Y171;49

Işınlanma, tehlike durumu planı, Y171;39, Y171;40, Y171;41, Y171;42, Y171;43

Işınlanmalar, görev gereği, Y171;19

Işınlanmalar, sürekli, Y171;49

Işınlanmalar, Y171;19, Y171;20, Y171;21, Y171;22, Y171;23

Işınlanmalar, ani, Y171;48

Işınlanmamış toryum, tanım, Y175;4

Işınlanmamış uranyum, tanım, Y175;4

Işınlanmış gıdalar, belgeleme,Y82;12

Işınlanmış gıdalar, denetim,Y82;17

Işınlanmış gıdalar, depolama,Y82;14

Işınlanmış gıdalar, ithalatı,Y82;16

Işınlanmış gıdalar, kalite temini,Y82;11

Işınlanmış gıdalar, teşhisi,Y82;15

Işınlanmış gıdalar, etiketleme,Y82;13

Işınlanmış gıdalar, ışınlama dozunun tespiti,Y82;15

Işınlanmış gıdalar, ihracatı,Y82;16

Işınlanmış gıdalar, tüketimi,Y82;16

Işınlayıcı, tanım, Y77;4

IUPAC adı, tanım, Y120;4,Y134;4, Y202;4,Y231;4

IV.sınıf gamma ışınlama tesisleri, Y77;5

İaşe temini, afet , K75;4

İaşe temini, afet programları, K75;4

İç çap ,tanım,Y101;3

İç denetim, tanım, Y215;4

İç ışınlama, tanım,Y156;4

İç kaplama ,tanım,Y101;3

İç mekan gereksinmeleri,Y31;1

İç ortam gürültü seviyesi sınır değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 9

İç ortam gürültüsü veya iç gürültü ,tanım,Y33;4

İç ortam gürültüsü, tanım,Y53;4

İç su aracı, tanım, Y27;3,Y29;4,Y95;4

İç su, tanım,Y27;3, Y29;4,Y95;4

İç sular, güvenliği,KHK8;9

İç sular, tanım,Y59;4,,Y81;4

İç sular,KHK8;9

İç şebeke sistemi, tanım,Y103;5

İç tasarım kontrolü,Y73;Ek IV

İç tetkik, tanım,Y43;4

İçecek,K7;7

İçecek, tahlil yapmak,K7;7

İçecek, tahlil yapmak, laboratuvar işletmek,K7;7

İçecek, tahlil yapmak, laboratuvar kurmak,K7;7

İçikili yer bölgesi, tespiti,Y105;30

İçki yerleri,  açılma, T7;8

İçki yerleri, açılmada polis takibatı, T7;8

İçki yerleri, T7;8

İçki, tanım, Y220;4

İçkili yer bölgesi, tanım,Y105;4

İçkili yer, tanım, Y220;4

İçkili yerler, okul binalarına uzaklığı, Y220;5

İçkili yerler, okul binalarına uzaklığı, ölçülmesi, Y220;6, Y220;7

İçme kullanma suları,  aerop bakteri,T3;425

İçme kullanma suları, koku,T3;425

İçme kullanma suları, proje onanması, T3;426

İçme kullanma suları, renk,T3;425

İçme kullanma suları, amonyak,T3;425

İçme kullanma suları, analiz ,T3;425

İçme kullanma suları, arsenik,T3;425

İçme kullanma suları, bakır,T3;425

İçme kullanma suları, bakiye klor,T3;425

İçme kullanma suları, bakteri,T3;425

İçme kullanma suları, bakteriyolojik özellikleri,T3;425

İçme kullanma suları, boruların özellikleri, T3;426, T3;427

İçme kullanma suları, bozuk, T3;432, T3;433

İçme kullanma suları, çinko,T3;425

İçme kullanma suları, demir,T3;425

İçme kullanma suları, fenolik maddeler,T3;425

İçme kullanma suları, fiziksel özellikleri,T3;425

İçme kullanma suları, florür,T3;425

İçme kullanma suları, isale tesisleri, T3;426

İçme kullanma suları, kadmiyum,T3;425

İçme kullanma suları, kaptaj, T3;426

İçme kullanma suları, kimyasal özellikleri,T3;425

İçme kullanma suları, klor miktarı,T3;425

İçme kullanma suları, klorür,T3;425

İçme kullanma suları, kontrol,T3;425, T3;426

İçme kullanma suları, kurşun,T3;425

İçme kullanma suları, mangan,T3;425

İçme kullanma suları, nitrat,T3;425

İçme kullanma suları, nitrit,T3;425

İçme kullanma suları, özellikleri,T3;425

İçme kullanma suları, pH,T3;425

İçme kullanma suları, projeleri, T3;426

İçme kullanma suları, radyoaktivite,T3;425

İçme kullanma suları, radyolojik özellikleri,T3;425

İçme kullanma suları, satışı, T3;426

İçme kullanma suları, selenyum,T3;425

İçme kullanma suları, sertlik derecesi,T3;425

İçme kullanma suları, siyanür,T3;425

İçme kullanma suları, sülfat,T3;425

İçme kullanma suları, tağşiş, T3;431, T3;432, T3;433

İçme kullanma suları, taklit, T3;431, T3;432, T3;433

İçme kullanma suları, tanım, T3;424

İçme kullanma suları, temizleme, T3;426

İçme kullanma suları, toplam organik madde,T3;425

İçme kullanma suları, tortu,T3;425

İçme kullanma suyu temin edilen kaynaklardaki ham su standart parametreler,Y100;Ek

İçme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynakları, tanım,Y100;2

İçme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynakları, korunması, ilkeler,Y100;3

İçme kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetimi, Y98;5, Y98;6

İçme suları dezenfeksiyonu, Y102;tümü

İçme suları dezenfeksiyonu, dağıtılan, Y102;I/1

İçme suları dezenfeksiyonu, isale edilen, Y102;I/1

İçme suları, K3;1, K18;2,K24;26,K32;2,K44;2,KHK6;26,T3;416, T3;417, T3;418, T3;419, T3;420, T3;421, T3;422, T3;423, T3;424, T3;425, T3;426, T3;427, T3;428, Y7;tümü, Y97;tümü, Y101;tümü ,Y103;16, Y103;17, Y103;18, Y103;19, Y103;20, Y103;21, Y103;22, Y103;23, Y127;tümü ,Y211;29

İçme suları, gösterge parametreleri,Y103;Ek.1

İçme suları, izinsiz,Y103;16

İçme suları, kimyasal parametreler,Y103;Ek.1

İçme suları, mikrobiyolojik parametreler,Y103;Ek.1

İçme suları, radyoaktivite,Y103;Ek.1

İçme suları, satış yasağı,Y103;16

İçme suyu birliği, tanım,Y127;4/f

İçme suyu boru hattı , dezenfeksiyon işleminin devam süresi, Y99;A/14

İçme suyu boru hattı , dezenfeksiyon işleminin tekrarlanması, Y99;A/17

İçme suyu boru hattı , dezenfektanın uygulanacağı noktalar, Y99;A/11

İçme suyu boru hattı , dezenfektanın verileceği yerler, Y99;A/11

İçme suyu boru hattı , dezenfektanın verilme hızı, Y99;A/12

İçme suyu boru hattı , klorla dezenfeksiyon metodları, Y99;A/8

İçme suyu boru hattı , klorla dezenfeksiyon, Y99;A/7; Y99;A/8, Y99;A/9, Y99;A/10, Y99;A/11, Y99;A/12, Y99;A/13, Y99;A/14, Y99;A/15, Y99;A/16, Y99;A/17, Y99;A/18

İçme suyu boru hattı , klorlu bileşiklerin kullanılması, Y99;A/10

İçme suyu boru hattı , onarım halinde dezenfeksiyon, Y99;A/18

İçme suyu boru hattı , sıvı klorun kullanılması, Y99;A/9

İçme suyu boru hattında ilk yıkama, Y99;A/6

İçme suyu boru hattında vanaların temizlenmesi, Y99;A/6

İçme suyu boru hattının yıkanması, Y99;A/6

İçme suyu tahsisi, K45;11

İçme suyu temin edilen sularda izleme sıklıkları, Y227;Ek-3

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi, tanım,Y98;4

İçme suyu temini, belediye,K76;20

İçme suyu temini, Y97;tümü

İçme suyu tesisatı, hava limanı,  Y217;53

İçme suyu tesisi, tanım,Y127;4/b

İçme suyu tesisleri, köy, bakım, K45;9

İçme suyu tesisleri, köy, devir, K45;9

İçme suyu tesisleri, köy, K45;9

İçme suyu tesisleri, köy, onarım, K45;9

İçme suyu tesisleri, bakım,Y127;tümü

İçme suyu tesisleri, işletme,Y127;tümü

İçme suyu tesisleri, onarım,Y127;tümü

İçme suyu tesisleri,Y127;tümü

İçme suyu, ambalajlanması,K24;26

İçme suyu, boruları, fabrika kurmak, K45;6

İçme suyu, boruları, K45;6

İçme suyu, dağıtımı, K45;11

İçme suyu, motorları, fabrika kurmak, K45;6

İçme suyu, motorları, K45;6

İçme suyu, projeleri denetlemek, K18;2

İçme suyu, projeleri incelemek, K18;2

İçme suyu, projeleri onaylamak, K18;2

İçme suyu, sağlıklı, K45;3

İçme suyu, satış esasları,K24;26

İçme suyu, sondaj kuyuları,K44;40

İçme suyu, tahlili,K44;2

İçme suyu, temini, K3;1

İçme suyu, temini, K32;2

İçme suyu, tesisleri, doğal afete dayanıklı tasarımı,Y7;tümü

İçme suyu, tesisleri,bakım ve onarımı,Y7;tümü

İçme suyu, tesisleri,işletilmesi,Y7;tümü

İçme suyu, tesisleri,Y7;tümü

İçme suyu, tesisleri,yapımı,Y7;tümü

İçme suyu, tulumbaları, fabrika kurmak, K45;6

İçme suyu, tulumbaları, K45;6

İçme suyu, üretimi,K24;26

İçme suyu, dağıtım sistemleri, Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, işletilmesi, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, işletilmesi, Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, planlaması, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, planlaması, Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, projelendirilmesi, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, projelendirilmesi, Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, tasarımı, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, tasarımı, Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri, yapımı, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, dağıtım sistemleri,yapımı, Y101;tümü

İçme suyu, tanım,Y103;5

İçme suyu, temini, Y101;tümü

İçme suyu, temini, işletilmesi, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, temini, işletilmesi, Y101;tümü

İçme suyu, temini, planlaması, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, temini, planlaması, Y101;tümü

İçme suyu, temini, projelendirilmesi, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, temini, projelendirilmesi, Y101;tümü

İçme suyu, temini, tasarımı, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, temini, tasarımı, Y101;tümü

İçme suyu, temini, yapımı, usul ve esaslarını düzenlemek,Y101;tümü

İçme suyu, temini, yapımı, Y101;tümü

İçme tesisatı, T1;8

İçme tesisleri, tabip istihdamı, K76;204

İçme ve kullanma suları, analiz, T3;434

İçme ve kullanma suları, bakteriyolojik numune alınması, T3;434

İçme ve kullanma suları, kimyasal numune alınması, T3;434

İçme ve kullanma suları, numune alınması, T3;434

İçme ve kullanma suyu , tanım,Y101;3

İçme ve kullanma suyu rezervuarı, tanım, Y183;3

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin işletme ve bakımına ilişkin teknik esaslar, Y101;Ek-3

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yapımına ilişkin teknik esaslar, Y101;Ek-2

İçme ve kullanma suyu, ihtiyacı, K45;tümü

İçme ve kullanma suyu, ihtiyacı, köy, K45;tümü

İçme ve kullanma suyu, K45;tümü

İçme ve kullanma suyu, tanım, Y97;4

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, kriterleri, belirlemek,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, kriterleri,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, normları, belirlemek,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, normları,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, tasarım esasları, belirlemek,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri, tasarım esasları,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu, arıtım tesisleri,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu,KHK4;9

İçme ve kullanma suyu,tanım, T3;416,Y183;3

İçme, T1;8,T1;9, T1;10

İçme, tabibi, T1;9

İçme, tedavi öncesi muayene, T1;9

İçme, bulunması gereken asgari malzeme, T1;8

İçme, bulunması gereken asgari tesisat, T1;8

İçme, çeşme, T1;8

İçme, hela, T1;8

İçme, laboratuvar, T1;9

İçme-kullanma suları, analiz özellikleri,Y103;10

İçme-kullanma suları, dezenfeksiyon,Y103;10

İçme-kullanma suları, düzeltici önlemler,Y103;11

İçme-kullanma suları, izleme,Y103;10

İçme-kullanma suları, kullanım sınırlamaları,Y103;11

İçme-kullanma suları,Y103;10,Y103;11,Y103;12,Y103;13,Y103;14,Y103;15

İçme-kullanma suyu sistemleri, su kayıplarının konrolü, usül ve esaslarının düzenlenmesi,Y98;tümü

İçme-kullanma suyu sistemleri,su kayıplarının konrolü, Y98;tümü

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtımı, usül ve esaslarının düzenlenmesi,Y98;tümü

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtımı, Y98;tümü

İçme-kullanma suyu, tanım,Y98;4, Y103;5, Y219;4

İçme-kullanma suyunun etkin kullanımı, usül ve esaslarının düzenlenmesi,Y98;tümü

İçme-kullanma suyunun etkin kullanımı, Y98;tümü

İçmeler, denetim ve yaptırım, Y110;32

İçmeler, denetlenmesi, Y110;tümü

İçmeler, ek ve değişiklikler, Y110;31

İçmeler, işletme izni verilmesi, Y110;tümü

İçmeler, işletme ve devir, Y110;34

İçmeler, izin belgesinin zayi, Y110;35

İçmeler, kurulması, Y110;tümü

İçmeler, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, Y110;tümü

İçmeler, uygun olmayan suların takibi, Y110;33

İçmeler, Y110;tümü

İçmesuyu sistemlerinin tasarımı ve projelendirilmesine ilişkin esaslar, Y101;11, Y101;12, Y101;13, Y101;14, Y101;15, Y101;16, Y101;17, Y101;18, Y101;19, Y101;20, Y101;21, Y101;22

İçmesuyu teknik alt yapı tesislerinin planlama, etüt ve projelendirilmesine ilişkin teknik esaslar, Y101;Ek-1

İçmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin işletme ve bakımına ilişkin esaslar, Y101;47, Y101;48, Y101;49

İçmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin yapımına ilişkin esaslar, Y101;23, Y101;24, Y101;25, Y101;26, Y101;27, Y101; Y101;28, Y101;29, Y101; Y101;30, Y101;31, Y101;32, Y101;33, Y101;34, Y101;35, Y101;36, Y101; Y101;37, Y101;38, Y101;39, Y101;40, Y101;41, Y101;42, Y101;43, Y101;44, Y101;45, Y101;46

İçten yanmalı motorlar,tanım, Y179;4

İdari su kayıpları, tanım,Y98;4

İhbarı zorunlu hastalık veya zararlılar,tanım, T18;2/g

İhbarı zorunlu hastalıklar, K76;57

İhlal, tanım,Y48;4

İhtilat, tanım, K23;2,Y178;4

İhtiyati eylem bölgesi, tanım,Y156;4

İkili toplama sistemi, tanım,Y21;4

İkinci sınıf gayrisıhhi müessese, tanım,Y105;4

İkinci sınıf mezar, T4;20, T4;21, T4;22, T4;23

İkinci sınıf mezar, tanım, T4;20

İkincil afet, tanım,Y4;4

İkincil arıtma, tanım,Y114;4

İkincil atık, tanım, Y173;4

İkincil bitki besin maddesi, tanım, Y198;4

İklim değişikliği, gelişmeleri takip etmek,KHK1;7

İklim değişikliği, KHK1;7,KHK4;9

İklim değişikliği,su kaynaklarına etkisi,KHK4;9

İklim kür merkezleri, denetim ve yaptırım, Y110;32

İklim kür merkezleri, denetlenmesi, Y110;tümü

İklim kür merkezleri, ek ve değişiklikler, Y110;31

İklim kür merkezleri, işletme izni verilmesi, Y110;tümü

İklim kür merkezleri, işletme ve devir, Y110;34

İklim kür merkezleri, izin belgesinin zayi, Y110;35

İklim kür merkezleri, kurulması, Y110;tümü

İklim kür merkezleri, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, Y110;tümü

İklim kür merkezleri, uygun olmayan suların takibi, Y110;33

İklim kür merkezleri, Y110;tümü

İklim tedavisi, Y110;6

İklim tedavisi, tanım, Y110;4

İklimlendirme sistemi,tanım,Y31;4

İksalı kazı, tanım,Y18;3,Y222;4

İl afet müdahale planı,Y4;8

İl Hıfzıssıhha Meclisleri, K76;23, K76;24, K76;25, K76;26, K76;27, K76;28

İl Hıfzıssıhha Meclisleri,kuruluşu, K76;23

İl Özel İdaresi, tanım,K29;3

İl Özel İdaresi, organları, tanım,K29;3

İl su yönetimi koordinasyon kurulu, tanım, Y201;4

İl yardım teşkilatıb, Belediye,K76;20

İlave çevre düzeni planı,tanım,Y44;4

İlave koruma amaçlı imar planı, tanım,Y123,4

İlave plan, tanım,Y45;4

İlçe belediyesi, görevleri, K7;7

İlçe belediyesi, tanım, K7;3

İlçe Hıfzıssıhha Meclisleri, K76;24, K76;25, K76;26, K76;27, K76;28

İlçe Hıfzıssıhha Meclisleri,kuruluşu, K76;24

İleri arıtma sistemleri, tanım,Y49;4

İletim (isale) hattı ,tanım,Y101;3

İletim hattı, tanım,Y38;4

İletim, tanım,Y38;4

İletkenlik,Y97;Ek.I, Y224;Ek-5

İlk gözlem değeri,yeraltı suyu, tanım, Y223;4

İlk kademe belediyesi, görevleri, K7;7

İlk kademe belediyesi, tanım, K7;3

İlk müdahale ekipleri, tanım,Y118;4

İlk yardım,K41;8/c, Y112;12

İlk yardım, karayollarında,Y112;12

İmar adası, tanım,K30;5

İmar parseli, tanım,K30;5

İmar planı, K7;7

İmar planı, onaylamak,K7;7

İmar planı, tanım,Y45;4

İmar planı, uygulanmasını denetlemek,K7;7

İmar planları, sivil müdafaa bakımından,T12;tümü

İmar uygulaması,K7;7

İmar uygulaması, ruhsatlandırmak,K7;7

İmar uygulaması, yapmak,K7;7

İmar, hizmeti,K29;6

İmar, hizmetleri, K5;14

İmar, hizmetleri, yapmak, K5;14

İmar, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

İmar, K5;14, K29;6,K72;184

İmar, kirliliği, K72;184

İmlahane,Y103;28

İnceleme kurulu, GSM,tanım,Y105;4

İnceleme seviyeleri, tanım,Y156;4

İnert atık, tanım,Y21;4

İnert maden atığı, Y136;4

İnert maden atıkları, Y136;19,Y136;Ek-4

İnfiltrasyon,  tanım,Y222;4

İnorganik buhar ve gazlar, Y179;Ek.7/Tablo 7.2.1

İnorganik toz emisyonunda özel maddeler,  Y179;Ek.7/Tablo 7.1.1

İnsan kaynaklı dış olay,Y146;12,Y146;13,Y146;14,Y146;15

İnsan sağlığı, radyasyondan korunma, K74;10

İnsan sağlığı, Y168;1, Y229;1

İnsan sağlığı, korunması, Y168;1

İnsan sağlığı,

İnsan, zararlı etkilerden korumak,Y27;tümü

İnsanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak, Y40;tümü

İnsani tüketim amaçlı su, tanım,Y103;5, Y219;4

İnsani tüketim amaçlı sular,Y103;tümü

İnsektisit, T3;Ek.Md.1

İnsektisit, ambalaj, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, formülasyon, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, imalat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, ithal, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, kullanma, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, ruhsat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, satış izni, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, satış, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, tağşiş, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, taklit, T3;Ek.Md.5

İnsektisit, tanım, T3;Ek.Md.1

İnşaat artıkları, depolama dışına atma, K36;41

İnşaat artıkları, K36;41

İnşaat atıkları, tanım, Y86;4

İnşaat atıkları, taşınması, önlemler, Y86;25

İnşaat atıkları, toplanması, Y86;15,Y86;16

İnşaat malzemeleri depolama alanları,K5;15

İnşaat malzemeleri satış yerleri,K5;15

İnşaat ve yıkım atıkları, tanım,Y21;4

İnşaat ve yıkıntı atıkları, belediyelerin görev ve yetkileri, Y86;8

İnşaat ve yıkıntı atıkları, çevre ve orman bakanlığını görevleri, Y86;6

İnşaat ve yıkıntı atıkları, kaynakta azaltılması, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, mülki amirlerin görev ve yetkileri, Y86;7

İnşaat ve yıkıntı atıkları, tanım, Y163;4

İnşaat ve yıkıntı atıkları, üreticinin yükümlülükleri, Y86;9

İnşaat ve yıkıntı atıkları, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, bertaraf edilmesi, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, değerlendirilmesi, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, geçici biriktirilmesi, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, geri kazanılması, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, taşınması, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, toplanması, Y86;tümü

İnşaat ve yıkıntı atıkları, yönetimi, Y86;5

İnşaat ve yıkıntı atıkları,yönetimi, genel ilkeler, Y86;5

İnşaatlarda kullanılan kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak oprerasyonların ve inşaat makinelerinin en yakın çok hassas kullanım alanlarının dışında yaratacağı zemin titreşimlerinin izin verilen en yüksek değerleri Y53;Ek VIII/Tablo 7

İntestinal enterokok, Y224;Ek-6

İs, kontrol altına almak, Y40;tümü

İs,Y93;1, Y179;1

İsale hattı, K3;2

İsale,T3;418,Y103;26

İskan sınırı, tanım,Y111;3

İskan, K31;tümü

İskele, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

İskele,KHK8;12, Y117;tümü

İslilik derecesi, tanım,Y93;4

İstasyon, tanım, Y144;4

İstihsal vasıtaları, tanım,K65;2,Y184;3

İstihsal yerleri, tanım,K65;2

İstihsal yerleri, su ürünleri, tanım, Y184;3

İstilacı tür, tanım, Y25;3

İş güvenliği,K10;12

İş kazaları,K10;12

İş ve işçi sağlığı,K76;3

İş yermin planı,tanım, Y183;3

İş,tanım,  Y158;4

İşçi sağlığı, K10;12,K76;173, K76;174, K76;175, K76;176, K76;177, K76;178, K76;179, K76;180

İşçi, gece çalışması, K76;175

İşçi, işyeri hekimi, K76;180

İşçi, tedavi kurumları, K76;180

İşçi, yer altında çalışma, K76;175

İşhanı, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

İşhanı, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

İşhanı, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

İşhanı, karayolları kenarında,Y111;1

İşhanı, tanım,Y111;3

İşhanı,Y111;1

İşlem etken maddesi, tanım,Y167;5

İşleme,tanım,Y20;4

İşlenmemiş gıda,tanım,Y83;4

İşlenmiş içme suyu, ambalajlanması,K24;26

İşlenmiş içme suyu, satış esasları,K24;26

İşlenmiş içme suyu, üretimi,K24;26

İşlenmiş içme suyu,K24;26

İşlenmiş kaynak suyu, ambalajlanması,K24;26

İşlenmiş kaynak suyu, satış esasları,K24;26

İşlenmiş kaynak suyu, üretimi,K24;26

İşlenmiş kaynak suyu,K24;26

İşlenmiş maden suyu, ambalajlanması,K24;26

İşlenmiş maden suyu, satış esasları,K24;26

İşlenmiş maden suyu, üretimi,K24;26

İşlenmiş maden suyu,K24;26

İşletici lisansı, tanım,Y11;4

İşletici personel, tanım,Y11;4

İşletme basıncı, tanım,Y101;3

İşletme başlangıcı, tanım,Y153;2

İşletme durumları, tanım,Y14;4

İşletme durumları, tanım,Y12;4

İşletme için sınır koşullar, tanım, Y12;4,Y14;4

İşletme izni, tanım, Y110;4

İşletme koşulları, tanım,Y156;4, Y161;4

İşletme kuyusu, tanım, K7;2,K80;2

İşletme organizasyonu, tanım,Y11;4

İşletme sınır ve koşulları, tanım,Y12;4, Y14;4, Y161;4

İşletme, adının değiştirilmesi, Y179;18

İşletme, devri, Y179;18

İşletme, bakımı,Y34;1

İşletme, bakımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

İşletme, işletilmesi,Y34;1

İşletme, işletilmesi, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

İşletme, kullanımı,Y34;1

İşletme, kullanımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

İşletme, tasarımı,Y34;1

İşletme, tasarımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

İşletme,Y34;1

İşletme, yapımı,Y34;1

İşletme, yapımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

İşletmeden çıkarma, tanım, Y157;4

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, tanım,Y105;4

İşyeri açma, denetim, K33;6

İşyeri açma, genel kriterler, K33;4, K33;5

İşyeri açma, K33;tümü

İşyeri açma, kontrol, K33;6

İşyeri açma, yetkili merci, K33;3

İşyeri açma,Y105;tümü

İşyeri hekimi, K76;180

İşyeri, gürültüyü azaltmak, K12;14

İşyeri, K12;14

İşyeri, açılması,Y105;6

İşyeri, çalışma ruhsatı verilmesi,Y105;tümü

İşyerleri, aranacak genel şartlar,Y105;5

İtfaiye asansörü, tanım,Y34;7

İtfaiye, hizmetleri, K5;14

İtfaiye, hizmetleri, yapmak,K5;14

İtfaiye, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

İtfaiye, K5;14,K7;7

İtlaf, haşerat,T3;12

İtlaf, zararlı,T3;12

İyi çevre durumu, tanım, Y224;4

İyi ekolojik durum, tanım, Y90;4,Y224;4,Y227;4

İyi ekolojik potansiyel, tanım, Y90;4,Y224;4,Y227;4

İyi kimyasal durum, tanım, Y227;4

İyi kimyasal durum, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

İyi su durumu, tanım,Y88;3, Y90;4,Y227;4

İyi tarım uygulamaları kodu, tanım,Y88;3

İyi tarım uygulamaları, tanım,Y88;3

İyi tarım uygulamaları, esasları, Y199;7

İyi tarım uygulamaları, tanım, Y199;4

İyi yeraltı suyu durumu, tanım, Y223;4

İyi yeraltı suyu kimyasal durumu, Y223;Ek.1-Tablo 1

İyi yüzeysel su durumu, tanım, Y224;4

İyileştirmeye başlama noktası, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

İyonlaştıorıcı radyasyon, çevrenin güvenliği, Y171;tümü

İyonlaştıorıcı radyasyon, kişilerin güvenliği, Y171;tümü

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon,  önlemler, Çevre ve Orman Bakanlığı, Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, önlemler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, önlemler, Sağlık Bakanlığı, Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, önlemler, Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, önlemler,Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, önlemler,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Y106;5

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, tanım, Y106;4

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, Y106;tümü

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon, yayılımı, Y106;1

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, bulundurmak, kuralları,T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, bulundurmak, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, depolamak, kuralları,T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, depolamak, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, ihraç, kuralları, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, ihraç, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, imal, kuralları, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, imal, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, ithal, kuralları, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, ithal, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, kullanmak, kuralları,T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, kullanmak, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, kullanmak, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, taşımak, kuralları, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, taşımak, T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, cihazlarda aranacak teknik özellikler ve çalışma koşulları, Y209;Ek.3

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, cihazların fiziksel kalite kontrol parametreleri, Y209;Ek.6

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, denetim, Y209;12, Y209;13, Y209;14

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, hekimin sorumluluğu, Y209;Ek.7

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, kapalı kaynaklarda aranacak teknik özellikler ve çalışma koşulları, Y209;Ek.3

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, kayıtlar, Y209;18

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, radyasyon fizikçisinin sorumluluğu, Y209;Ek.7

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, radyasyon koruma görevlisinin sorumluluğu, Y209;Ek.7

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, radyoterapi teknisyeninin sorumluluğu, Y209;Ek.7

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, sorumluluklar, Y209;Ek.7

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları,T8;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, tedavi amaçlı kullanım, Y209;1

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, tedavi amaçlı tesis, lisans, Y209;5, Y209;6, Y209;7, Y209;8, Y209;9, Y209;10, Y209;11

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları,tehlike durumu hazırlık planı, Y209;17

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları, tehlike durumu planı, Y209;Ek.1

İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları,Y72;1

İyonlaştırıcı radyasyon, çalışanların korunması, Y226;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon, halkın korunması, Y226;tümü

İyonlaştırıcı radyasyon, tanım,T8;2

İyonlaştırıcı radyasyon, Y156;tümü,Y171;tümü, Y226;1

İyonlaştırıcı radyasyon, korunma, Y156;tümü

İyot tableti, tanım, Y160;4/e

İyotlu sular, Y110;23

İzin alınması zorunlu olan tehlikeli madde sınıfı,  Y206;Ek-1

İzinli tüketim, tanım,Y98;4

İzinsiz tüketim, tanım,Y98;4

İzleme planı, tanım; Y180;4

İzleme program, tanım, Y227;4

İzleme programları, Y227;12

İzleme verileri, değerlendirilmesi, Y224;13

İzleme, tanım,Y43;4

İzlenebilirlik, tanım,K24;3

İzne tabi olmayan tesis, tanım,Y53;4

İzne tabi olmayan tesisler, Y179;19

İzne tabi olmayan tesisler, denetimi, Y179;21

İzne tabi olmayan tesisler, işletenin yükümlülüğü, Y179;20

İzne tabi olmayan tesisler, işletilmesinde aranacak şartlar, Y179;19

İzne tabi olmayan tesisler, kurulması, Y179;19

İzne tabi olmayan tesisler, yapısal özellikler, Y179;19

İzne tabi tesis,tanım,Y53;4

İzne tabi tesisler için akustik raporu, tanım,Y53;4

İzne tabi tesisler için emisyon sınırları, Y179;Ek.1

İzne tabi tesisler listesi, Y179;Ek.8

İzne tabi tesisler, gürültü kontrol izin belgesi talebi,Y53;31

İzne tabi tesisler, gürültü kontrol izin belgesi talebinin değerlendirilmesi,Y53;31

İzne tabi tesisler, ilk ve periyodik ölçümler, Y179;25

İzne tabi tesisler, Y53;Ek VII, Y179;5

İzne tabi tesisler, denetimi, Y179;34

İzne tabi tesisler, kurulması ve işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Y179;6

İzne tabi tesisler, yapılacak değişiklikler, Y179;13

İzne tabi tesislerde baca dışı kaynaklı emisyonunun kütlesel debisinin tespiti, Y179;Ek.12

İzne tabi tesislerde baca yüksekliğinin ve hıznın tespiti, Y179;Ek.4

İzobütan, Y76;Ek-4

İzolasyon vanası, tanım,Y18;3

İzole edilmemiş madde, tanım,Y134;4

İzomer, tanım,Y167;5

İzopentan, Y76;Ek-4

İzotop, tanım, Y176;4

J

Jandarma, trafik kazaları,Y112;9

Jeoid yüksekliği, tanım,Y87;4/l

Jeolojik olaylar ve jeoteknik tehlikeleri,Y146;19,Y146;20,Y146;21,Y146;22,Y146;23,Y146;24

Jeolojik oluşumlar, tanım,Y125;4

Jeolojik risk,tanım,Y137;4

Jeolojik-hidrojeolojik etüd, tanım, Y110;4

Jeoteknik etüt, Y101;20

Jeotermal alan, tanım, K35;3,Y108;4

Jeotermal kaynak alanları, kullanımı,Y69;1

Jeotermal kaynak alanları,Y69;1

Jeotermal kaynak, tanım, K35;3,K81;3

Jeotermal kaynak, arama faaliyetleri, faaliyet raporu,Y108;8

Jeotermal kaynak, arama ruhsatı, belgeler,Y108;7

Jeotermal kaynak, arama ruhsatı, müracaat esasları,Y108;7

Jeotermal kaynak, arama ruhsatı,Y108;6

Jeotermal kaynak, aranması,Y108;2

Jeotermal kaynak, çevrenin denetlenmesi,Y108;2

Jeotermal kaynak, deşarj ve reenjeksiyon,Y108;24

Jeotermal kaynak, faaliyetin denetlenmesi,Y108;2

Jeotermal kaynak, faaliyetlerin denetimi,Y108;12

Jeotermal kaynak, işletilmesi,Y108;2

Jeotermal kaynak, işletme ruhsatıY108;9

Jeotermal kaynak, kaptajın korunması,Y108;2

Jeotermal kaynak, kaynak korunması,Y108;2

Jeotermal kaynak, kaynak rezervuarının korunması,Y108;23

Jeotermal kaynak, mülkiyet,Y108;5

Jeotermal kaynak, ruhsat verilmesi,Y108;2

Jeotermal kaynak, ruhsatın devredilmesi,Y108;2

Jeotermal kaynak, tanım,K35;3,K81;3,Y108;4

Jeotermal kaynak,Y108;2

Jeotermal kaynaklar , mülkiyet, K35;4

Jeotermal kökenli gazlar, aranması,Y108;2

Jeotermal kökenli gazlar, çevrenin denetlenmesi,Y108;2

Jeotermal kökenli gazlar, faaliyetin denetlenmesi,Y108;2

Jeotermal sistem, tanım, K35;3

Jeotermal, su kaynakları, aranması, K35; tümü

Jeotermal, su kaynakları, araştırılması, K35;tümü

Jeotermal, su kaynakları, K35;tümü

Jeotermal, su kaynakları, üretilmesi, K35;tümü

Jeotermal,K35;tümü

Jet akım, tanım,Y18;3

K

Kabin içi radyografisi, tanım,Y72;4

Kabotaj hakkı, tanım, Y178;4

Kabul edilebilir işletme basıncı, tanım,Y101;3

Kabul edilebilir sınır değerleri, tanım,Y153;2

Kaçak koku kaynakları,tanım,Y121;4

Kaçış aydınlatması, tanım,Y34;7

Kaçış uzaklığı, tanım,Y34;7

Kaçış yolu, tanım,Y34;7

Kadastro adası, tanım,K30;5

Kadastro parseli, tanım,K30;5

Kademeli yatay tahliye, tanım,Y34;7

Kadmiyum,  içme kullanma suları,T3;425

Kadmiyum, tanım,Y89;4

Kadmiyum,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1, Y197;5

Kahve, açılma, T7;8

Kahve, açılmada polis takibatı, T7;8

Kahve, T7;8

Kahvehane, alınması gereken önlemler,K76;261

Kahvehane, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Kahvehane, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Kahvehane, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Kahvehane, karayolları kenarında,Y111;1

Kahvehane, tanım,Y111;3

Kahvehane,K76;261,Y111;1

Kalay, Y197;5,Y227;Ek-1

Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) maddeleri ile çok kalıcı ve çok birikimli (vPvB) maddelerin belirlenmesi için kriterler, Y231;Ek-2

Kalıntı, tanım, Y23;4,K24;3,Y83;4

Kalıntılar, Y23;13

Kalitatif risk değerlendirmesi, tanım,Y39;5

Kalite el kitabı, tanım,  Y158;4

Kalite hedefi, tanım,  Y158;4

Kalite iyileştirmesi, tanım,  Y158;4

Kalite kontrol, tanım,  Y158;4

Kalite kontrolü, tanım,K24;3

Kalite kültürü, tanım,  Y158;4

Kalite planı, tanım,  Y158;4

Kalite planlaması, tanım,  Y158;4

Kalite politikası, tanım,  Y158;4

Kalite standartları, esaslar, su, Y97;6

Kalite standartları, su,Y103;7,Y103;8

Kalite yönetim sistemi, tanım,  Y158;4

Kalite yönetimi, tanım,  Y158;4

Kalite, tanım,K24;3

Kalsiyum, Y64;6,Y227;Ek-1

Kalsiyumlu sular, Y110;24

Kama filtre, tanım, Y209;4

Kamu sağlığı, korunması, K72;1

Kamu sağlığı,K72;1

Kamuoyu, tanım,Y53;4

Kamuya açık kullanım, tanım,Y34;7

Kanal dolgu malzemesi,Y18;18

Kanaliasyon durum belgesi, tanım,Y19;2

Kanaliasyon şebekesi, tanım,Y19;2

Kanalizasyon hizmeti, K4;Mük.44

Kanalizasyon sistemi, tanım,Y18;3,Y114;4

Kanalizasyon sistemine bağlantı, Y183;49

Kanalizasyon sistemine bağlantı, kontrol düzeni, Y183;49

Kanalizasyon sistemine boşaltım, Y183;49

Kanalizasyon sistemine boşaltım, kontrol düzeni, Y183;49

Kanalizasyon sistemleri, Y18;1

Kanalizasyon sistemleri, alt yapı bilgi sistemi,Y18;20

Kanalizasyon sistemleri, etüt, planlama ve projelendirmesine ilişkin teknik esaslar,Y18;Ek-1

Kanalizasyon sistemleri, işletme ve bakım,Y18;19

Kanalizasyon sistemleri, işletme ve bakımına ilişkin teknik esaslar,Y18;Ek-3

Kanalizasyon sistemleri, performans testleri,Y18;21

Kanalizasyon sistemleri,Y114;7

Kanalizasyon sistemleri, yapımına ilişkin teknik esaslar,Y18;Ek-2

Kanalizasyon sistemlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, esaslar, Y18;11, Y18;12, Y18;13

Kanalizasyon sistemlerinin yapımına ilişkin esaslar, Y18;14, Y18;15, Y18;16, Y18;17, Y18;18

Kanalizasyon, hizmeti,K29;6

Kanalizasyon, hizmetleri, K5;14

Kanalizasyon, hizmetleri, yapmak, K5;14

Kanalizasyon, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Kanalizasyon, K18;2,K29;6, K32;2,K44;2,K76;244

Kanalizasyon, projeleri denetlemek, K18;2

Kanalizasyon, projeleri incelemek, K18;2

Kanalizasyon, projeleri onaylamak, K18;2

Kanalizasyon, tesisleri, bakım,K44;2

Kanalizasyon, tesisleri, tesisleri, onarım,K44;2

Kanalizasyon, tesisleri, yapmak,K44;2

Kanalizasyon, tesisleri, yaptırmak,K44;2

Kanalizasyon, tesisleri, bakım ve onarımı,Y7;tümü

Kanalizasyon, tesisleri, doğal afete dayanıklı tasarımı,Y7;tümü

Kanalizasyon, tesisleri, işletilmesi,Y7;tümü

Kanalizasyon, tesisleri,K44;2,Y7;tümü

Kanalizasyon, tesisleri, yapımı,Y7;tümü

Kanalizasyon, verilemeyecek maddeler, K32;20

Kanalizasyon, hizmetleri yürütmek,K7;7

Kanalizasyon,K5;14, K;7, Y7;tümü, Y19;1,Y19;2,Y19;4

Kanalizasyon, muhtevası, K76;244

Kanalizasyon, muhtevası,mahzurunun giderilmesi, K76;244

Kanalizasyon, muhtevasının imhası, K76;244

Kanalizasyon, muhtevasının teknik mahzuru, K76;244

Kanalizasyon, sistemi, tanım, Y183;3

Kanatlı eti,tanım,Y109;4

Kanser yapıcı maddeler, Y179;Ek.1/Tablo1.3

Kanser yapıcı maddelerin emisyon sınır değerleri, Y179;Ek.1/i

Kanserojen maddeler,  Y179;Ek.7/Tablo 7.3.1

Kantitatif risk değerlendirmesi,Y39;8

Kap teferruatı, tanım, T6;125/e

Kap, tanım, T6;125/d

Kapaklar,Y103;32

Kapaklı (shutter) tip radyografi cihazı, tanım,Y72;4

Kapaklı kaynak, tanım,Y72;4

Kapalı alan hava kalitesi kontrolü yönetmeliği, tanım, Y219;4

Kapalı mahal, tanım,Y80;4

Kapalı radyoaktif  kaynak, tanım, Y174;4,Y226;4

Kapatma veya ocakların kapanması,tanım,Y137;4

Kaplama ,tanım,Y101;3

Kaplamacı, tanım, Y169;4

Kaplar,  yıkanması,Y103;33

Kaplar, doldurulması,Y103;33

Kaplar, kapaklanması,Y103;33

Kaplar,Y103;31

Kaplıca kür kliniği, Y110;5

Kaplıca kür merkezi, Y110;5

Kaplıca kür oteli, Y110;5

Kaplıca planları, K79;4, K79;5

Kaplıca suları, tanım, Y110;4

Kaplıca tedavisi, kullanılan yöntemler, Y110;6

Kaplıca tedavisi, tanım, Y110;4

Kaplıca tesisleri, tedavi bölümleri, Y110;7

Kaplıca tesisleri, tıbbi değerlendirme kurulu, Y110;20

Kaplıca tesisleri, analiz, Y110;18

Kaplıca tesisleri, ilk başvuru, Y110;18

Kaplıca tesisleri, inceleme ve tespit kurulu, Y110;19

Kaplıca tesisleri, inceleme, Y110;18

Kaplıca tesisleri, işletme ve devir, Y110;34

Kaplıca tesisleri, izin belgesinin zayi, Y110;35

Kaplıca tesisleri, izin zorunluğu, Y110;17

Kaplıca tesisleri, türleri, Y110;5

Kaplıca, arazisinin idaresi,K79;1

Kaplıca, K79;1,T1;7,T1;9, T1;10

Kaplıca, arazisi,K79;1

Kaplıca, asgari bulunması gereken tesisler, T1;7

Kaplıca, binaları,K79;1

Kaplıca, geliştirilmesi, K79;8, K79;12

Kaplıca, kaynak koruma alanları, Y110;9

Kaplıca, laboratuvar, T1;9

Kaplıca, tabibi, T1;9

Kaplıca, tanım, Y110;4

Kaplıca, tedavi müessesesi, bulunması gereken hekimler, T1;10

Kaplıca, tedavi müessessesi olarak, T1;7

Kaplıca, tedavi ortamları, Y110;10

Kaplıca, tedavi öncesi muayene, T1;9

Kaplıca, tesisatı, K7;1,K79;1

Kaplıcalar, analizi, K76;201

Kaplıcalar, izin başvurusu, K76;201

Kaplıcalar, K76;200, K76;201, K76;202, K76;203, K76;204, K76;205, K76;206, K76;207, K76;208, K76;210,Y110;tümü

Kaplıcalar, şifalı özelliklerinin saptanması, K76;200

Kaplıcalar, denetim ve yaptırım, Y110;32

Kaplıcalar, denetlenmesi, Y110;tümü

Kaplıcalar, ek ve değişiklikler, Y110;31

Kaplıcalar, himaye mıntıkası, K76;204

Kaplıcalar, işletme izni verilmesi, Y110;tümü

Kaplıcalar, kurulması, Y110;tümü

Kaplıcalar, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, Y110;tümü

Kaplıcalar, tabip istihdamı, K76;204

Kaplıcalar, teftişi, K76;202

Kaplıcalar, uygun olmayan suların takibi, Y110;33

Kapsam belirleme raporunda yer alması gereken bilgiler, Y182;Ek-3

Kapsül, su ürünleri, kullanım yasağı,K65;19

Kapsül,K65;19

Kaptaj suları, kaptaj tesisi,T3;418

Kaptaj, tanım, K35;3

Kaptaj,dezenfeksiyon, Y99;B/1

Kaptaj,T3;418

Kaptaj, tanım,K35;3,Y108;4, Y110;4

Kaptaj,Y103;25

Kar yoğunluğu,tanım, Y227;4

Kara av hayvanları,geliştirilmesi,KHK4;8

Kara av hayvanları,KHK4;8

Kara av kaynakları, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Kara av kaynakları, KHK2;13/A

Kara av kaynakları, korunması,KHK2;13/A, KHK4;8

Kara humma, K76;57

Karadeniz ve Marmara kıyı ve geçiş suları ötrofikasyon kriterleri, Y224;Ek-7,Tablo.9

Karantina altında tutulmak, tanım,  Y217;1

Karantina bayrağı, K23;6

Karantina hastalıkları, tanım,T16;1

Karantina, T16;45

Karantina, tanım,T16;1,Y92;4, Y178;4

Karantinaya tabi hastalıklar,  Y217;1

Karantinaya tabi hastalıklar, tanım,  Y217;1

Karayolu çevresel gürültü kriterleri,Y53;18

Karayolu sınır çizgisi, tanım,Y111;3,Y112;3

Karayolu yapısı, tanım,Y112;3

Karayolu, çevresel gürültü değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 1

Karayolu, tanım,Y112;3

Karbon kalıntısı, Y224;Ek-6

Karbon tetraklorür, tanım,Y167;5

Karbonat,Y64;6

Karbondioksit,Y64;5

Karbondioksitle zenginleştirilmiş doğal mineralli su,tanım,Y64;5

Karbondioksitli sular, Y110;23

Karışık evsel atık, tanım,Y23;4

Karışım bölgesi, tanım, Y227;4

Karışım, tanım,Y134;4, Y135;4,Y231;4

Karışımlar, sınıflandırılmasına dair özel kurallar, Y134;16

Karışımlara ilişkin mevcut bilgilerin tanımlanması ve incelenmesi, Y134;8

Karkas, tanım,Y109;4,Y115;3, Y169;4

Karışım bölgesi, tanım, Y224;4

Kasaba, ıslahı, K76;262

Kasaba, projeleri, K76;262, K76;263

Kasaba, projeleri, tadilat teklifi, K76;265

Kasaba, projeleri, tetkiki, K76;265, K76;267

Kasaba, projelerinin onanması,262

Kasaplık hayvan, tanım,Y115;3

Kasaplık kanatlı hayvan, tanım,Y109;4

Kaskad kazan sistemi, tanım,Y31;4

Kaşektik hayvan,tanım,Y92;4

Kategori A1, su, Y97;5

Kategori A2, su, Y97;5

Kategori A3, su, Y97;5

Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri, tanım, Y164;4

Katı atık toplama, K4;Mük.44

Katı atık yönetim planları, yapmak,K7;7

Katı atık yönetim planları,K7;7

Katı atık, aktarma istasyonları,K7;7

Katı atık, hizmeti,K29;6

Katı atık, hizmetleri, K5;14

Katı atık, hizmetleri, yapmak,K5;14

Katı atık, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Katı atık, K4;Mük.44,K5;14, K7;7,K29;6,Y188;16

Katı atık, bertaraf etme, tesis işletmek,K7;7

Katı atık, bertaraf etme, tesis işlettirmek,K7;7

Katı atık, bertaraf etme, tesis kurdurmak,K7;7

Katı atık, bertaraf etme, tesis kurmak,K7;7

Katı atık, bertaraf etme,K7;7

Katı atık, depolama,K7;7

Katı atık, depolama, tesis işletmek,K7;7

Katı atık, depolama, tesis işlettirmek,K7;7

Katı atık, depolama, tesis kurdurmak,K7;7

Katı atık, depolama, tesis kurmak,K7;7

Katı atık, tanım, Y78;3,Y215;4

Katı atık, yeniden değerlendirmek,K7;7

Katı atıklar, ayrıştırılması,K5;15

Katı atıklar, depolanması,K5;15

Katı atıklar, geri kazanımı,K5;15

Katı atıklar, ortadan kaldırılması,K5;15

Katı atıklar, taşınması,K5;15

Katı atıklar, toplanması,K5;15

Katı madde muhtevası, tanım,Y18;3

Katı ortam doğuşlu ses ,tanım,Y33;4

Katı yakıt yakma tesisleri, genel kurallar,Y93;6

Katı yakıt yakma tesisleri,Y93;6,Y93;7,Y93;8

Katı yakıtlar için emisyon sınırları, Y40;5,Y40;10

Katı yakıtlı yakma tesislerinde emisyon sınır değerleri, Y40;Ek 1, Y40;Ek 5

Katodik koruma , tanım,Y101;3

Katyonlar,Y64;6

Kavitasyon, tanım,Y18;3

Kavitasyon, tanım,Y18;3

Kaya düşmesi, alınacak önlemler,K75;tümü

Kaya düşmesi, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Kaya düşmesi, yapılacak yardımlar,K75;1

Kaya düşmesi,K75;1, K75;1, K75;3, K75;13,Y1;4

Kayadüşmesi, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Kaynağında karbondioksitle zenginleştirilmiş doğal mineralli su, tanım,Y64;5

Kaynak devri, tanım, Y226;4

Kaynak emniyeti, tanım, Y226;4

Kaynak güvenliği, tanım, Y226;4

Kaynak koruma alanları, tanım, Y110;4

Kaynak madde, tanım,Y151;4

Kaynak maddeler, tanım, Y173;4

Kaynak odası , tanım,Y33;4

Kaynak suları, bozuk, T3;432, T3;433

Kaynak suları, dezenfeksiyon,Y103;36

Kaynak suları, doldurma yerleri temizliği, T3;420

Kaynak suları, doldurma yerleri, T3;419

Kaynak suları, izinsiz,Y103;16

Kaynak suları, K76;240, T3;416

Kaynak suları, satış yasağı,Y103;16

Kaynak suları, analiz, T3;434

Kaynak suları, ayrıştırma,Y103;36

Kaynak suları, bakteriyolojik numune alınması, T3;434

Kaynak suları, bakteriyolojik özellikleri,T3;417

Kaynak suları, filtrasyon,Y103;36

Kaynak suları, fiziksel özellikleri,T3;417

Kaynak suları, gösterge parametreleri,Y103;Ek.1

Kaynak suları, kapları, K76;240

Kaynak suları, kapları, özellikleri,T3;422

Kaynak suları, kapları,T3;422

Kaynak suları, kimyasal numune alınması, T3;434

Kaynak suları, kimyasal özellikleri,T3;417

Kaynak suları, kimyasal parametreler,Y103;Ek.1

Kaynak suları, mikrobiyolojik parametreler,Y103;Ek.1

Kaynak suları, nakli, K76;240

Kaynak suları, niteliğinin değiştirilmesi, T3;423

Kaynak suları, numune alınması, T3;434

Kaynak suları, özellikleri,T3;417

Kaynak suları, radyoaktivite,Y103;Ek.1

Kaynak suları, radyolojik özellikleri,T3;417

Kaynak suları, sağlık denetimi, K76;240

Kaynak suları, satış, T3;419

Kaynak suları, tağşiş, T3;431, T3;432, T3;433

Kaynak suları, taklit, T3;431, T3;432, T3;433

Kaynak suları, tanım, T3;416

Kaynak suları,Y103;16,Y103;17,Y103;18,Y103;19,Y103;20,Y103;21,Y103;22,Y103;23

Kaynak suyu, beslenme bölgeleri,korunması,T3;418

Kaynak suyu, beslenme bölgeleri,T3;418

Kaynak suyu, K73;756, K73;757

Kaynak suyu, kaptaj ,korunması,T3;418

Kaynak suyu, kaptaj ,T3;418

Kaynak suyu, kaptaj bölgesi,korunması,T3;418

Kaynak suyu, kaptaj bölgesi,T3;418

Kaynak suyu, tesisler, dezenfeksiyon,Y103;44

Kaynak suyu, aerop bakteri, T3;417

Kaynak suyu, amonyak, T3;417

Kaynak suyu, bakır, T3;417

Kaynak suyu, çinko, T3;417

Kaynak suyu, demir, T3;417

Kaynak suyu, folrür, T3;417

Kaynak suyu, işletme ruhsatı, T3;417, T3;418

Kaynak suyu, klorür,T3;417

Kaynak suyu, koliform bakteri, T3;417

Kaynak suyu, mangan, T3;417

Kaynak suyu, nitrat, T3;417

Kaynak suyu, nitrit, T3;417

Kaynak suyu, numune, T3;417

Kaynak suyu, pH, T3;417

Kaynak suyu, radyoaktivite, T3;417

Kaynak suyu, sülfat,T3;417

Kaynak suyu, tanım,Y90;4, Y103;5

Kaynak suyu, tesis izni,T3;418

Kaynak suyu, toplam organik madde, T3;417

Kaynak suyu, toplam sertlik, T3;417

Kaynak suyu, zehirli maddeler, T3;417

Kaynak üreticisi, tanım, Y226;4

Kaynak verisi, tanım,Y151;4

Kaynak, K73;755, K73;756, K73;757, K73;758, K73;759, K73;760

Kaynak, tanım, K35;3, Y108;4,Y226;4

Kaynakta ayrı biriktirme, tanım, Y8;4

Kaynakta tedbirler, tanım,Y53;4

Kaza koşulları, tanım,

Kaza koşulları, tanım,Y12;4, Y14;4, Y149;4, Y152;4, Y153;2, Y161;4

Kaza sonucu emisyon, Y179;32

Kaza yönetimi, tanım,Y149;4

Kaza, tanım,Y156;4

Kazan daireleri,Y94;2

Kazan, tanım,Y31;4

Kazı boşluklarının doldurulması, Y136;20

Kazı,tanım,Y137;4

KBRN risk analizi, tanım,Y118;4

KBRN riski, tanım,Y118;4

KBRN tehdit ve tehlikeleri, tanım,Y118;4

KBRN, tanım,Y4;4, Y118;4

Kemirici mücadelesi, T16;53

Kemirici, T16;53

Kemirici, evcil, T16;7

Kemirici, itlaf, K76;49

Kemirici, veba yönünden incelenmesi,T16;15

Kemiriciler,  Y217;1

Kent bilgi sistemi,K7;7

Kent bilgi sistemi, kurmak,K7;7

Kent ormanları, ayrılması, K55;2,K55;14/A

Kent ormanları, işletilmesi, K55;2, K55;14/A

Kent ormanları, işlettirilmesi,K55;2, K55;14/A

Kent ormanları,K55;2, K55;14/A

Kent ormanları, korunması,K55;2, K55;14/A

Kent planlaması ile teknik altyapı planlaması ilişkisine dair esaslar, Y101;6

Kentsel alt yapı, hizmetleri, K5;14

Kentsel alt yapı, hizmetleri, yapmak, K5;14

Kentsel alt yapı, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Kentsel alt yapı, K5;14

Kentsel arkeolojik sit, tanım,Y126;3

Kentsel atık sular, Y17;2

Kentsel atık sular, arıtılması, Y17;2, Y114;1;tümü

Kentsel atık sular,arıtılması, yatırımları, Y17;2

Kentsel atık sular, deşarjı, Y17;2, Y114;1;tümü

Kentsel atık sular, deşarjı, yatırımları, Y17;2

Kentsel atık sular, geri kazanımı, Y17;2

Kentsel atık sular, geri kazanımı, yatırımları, Y17;2

Kentsel atık sular, işletilmesi, Y17;2

Kentsel atık sular, işletilmesi, yatırımları, Y17;2

Kentsel atık sular, toplanması, Y17;2

Kentsel atık sular, toplanması,Y114;1;tümü

Kentsel atık sular, toplanması, yatırımları, Y17;2

Kentsel atık sular,Y114;1;tümü

Kentsel atık su, tanım,Y75;4, Y114;4

Kentsel atıksular, arıtma gereksinimleri,Y114;8

Kentsel bilgi sistemleri, hizmetleri, K5;14

Kentsel bilgi sistemleri, hizmetleri, yapmak,K5;14

Kentsel bilgi sistemleri, hizmetleri, yaptırmak, K5;14

Kentsel bilgi sistemleri, K5;14

Kentsel hassas alan, tanım,Y88;3

Kentsel sit, tanım,Y123,4,Y126;3

Kentsel tasarım projeleri,K7;7

Kentsel tasarım projesi, Y139;4

Kesici-delici atık kabı, tanım,Y208;4

Kesici-delici atık, tanım,Y208;4

Kesik titreşim, tanım,Y53;4

Kesikli ses, tanım,Y33;4

Kesim hayvanı, tanım,K26;3

Kesim ünitesi, tanım,Y115;3

Kesimhane binaları, gereklilikler, Y130;15

Kesimhane, hijyenik şartlar,Y109;6

Kesimhane, özel şartlar,Y109;7

Kesimhane, tanım,Y109;4

Kesimhane, teknik şartlar,Y109;6

Kesimhane,Y109;6,Y109;7

Kesin korunacak hassas alan, tanım,Y125;4

Kesin korunacak hassas alanlar, ayırt edici özellikler,Y125;7

Kıçtankara, tanım, Y78;3

Kılavuz değer, tanım, Y97;4

Kılavuz kablosu, tanım,Y72;4

Kırmızı et, tanım,Y115;3

Kırsal alan düzenlemesi,T15;15

Kırsal alan düzenlemesi, tanım,T15;4

Kırsal kalkınma,KHK3;tümü

Kısa dalga cihazı,asgari özellikleri,T1;3

Kısa dalga cihazı,T1;3

Kısa dalgalı diyatermi, tedavisi,T9;47

Kısa dalgalı diyatermi,T9;47

Kıyı doldurma,Y116;5

Kıyı kenar çizgisi, tanım, K42;4,Y116;4,Y117;4

Kıyı koruma bölgesi,tanım, Y183;3

Kıyı suları, tanım,Y88;3, Y201;4

Kıyı suları, Y183;14,Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi,  Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Kıyı suları, biyolojik kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları,fiziko-kimyasal kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları,fiziko-kimyasal kriterleri,izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi,tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Kıyı suları, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi,  Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Kıyı suları, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Kıyı suları, kalite kriterleri, Y183;1Y5

Kıyı suları, sınıflandırılması, Y183;14

Kıyı suları, tanım, Y90;4, Y114;4,Y224;4,Y227;4

Kıyı şeridi korunması,KHK8;12

Kıyı tesisi acil müdahale planı,Y56;Ek I/A

Kıyı tesisi, tanım,K16;3, Y56;3,Y133;5, Y204;4

Kıyı tesisleri, alınacak tedbirler,Y133;19

Kıyı tesisleri, uyulacak kurallar,Y133;19

Kıyı tesisleri, yasak faaliyetler,Y133;21

Kıyı ve dolgu alanları,KHK2;7

Kıyı ve geçiş su kütlelerinini izeleme tablosu, Y224;Ek-6,Tablo7.1

Kıyı yapıları,KHK8;12

Kıyı yapısı, tanım,Y59;4

Kıyı yapısı, Y227;Ek-1

Kıyı, atık dökme yasağı, K42;6,Y116;5

Kıyı, yapı yasağı, K42;6

Kıyı, tanım,Y116;4

Kıyılar, korunması,Y116;5

Kızıl, K76;57

Kilit ölçüm noktası, tanım,Y151;4

Kilitleme mekanizmaları, tanım,Y12;4, Y14;4

Kilo gray, tanım,Y82;4

Kimyasal arıtma sistemleri, tanım,Y49;4

Kimyasal atıklar, Y183;6

Kimyasal dezenfeksiyon vasıtaları, Y217;Eklenti

Kimyasal indikatör, tanım,Y208;4

Kimyasal oksijen ihtiyacı,Y97;Ek.I, Y100;Ek, Y224;Ek-5

Kimyasal oyuncak, tanım, Y166;4

Kimyasal saflık, tanım, Y176;4

Kimyasal tehlike eşik değeri, tanım,Y118;4

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler, Bakanlıkların görevleri,Y118;5

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler, Genel Kurmay Başkanlığının görevleri,Y118;5

Kimyasallar, envanter oluşturulması,Y120;7,Y120;8,Y120;9,Y120;10,Y120;11,Y120;12,Y120;13

Kimyasallar, hedef  belirlemek,KHK2;8

Kimyasallar, insan ve çevreye olan risklerinin değerlendirilmesi,Y120;14

Kimyasallar, KHK2;8

Kimyasallar, kriterleri belirlemek,KHK2;8

Kimyasallar,Y120;tümü

Kimyasalların yönetimi, hedefleri, belirlemek,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi, hedefleri,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi, ölçütleri, belirlemek,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi, ölçütleri,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi, politikaları, belirlemek,KHK2;8

Kimyasalların yönetimi, politikaları, KHK2;8

Kimyevi gübre, tanım, Y198;4

Kirlenen alanın rehabilitasyonu,K16;4

Kirlenme olayları, bildirim,Y56;6

Kirlenme, çevreye olan zararların tespiti,K16;4

Kirlenme, mücadele, K12;3

Kirlenme, önlenmesi, K12;3

Kirlenme, sınırlandırılması, K12;3

Kirlenme, tanım,K16;3, Y56;3,Y199;4,Y207;4

Kirlenmenin etkileri, belirlenmesi,K16;4

Kirlenmenin etkileri,K16;4

Kirlenmenin türü, belirlenmesi,K16;4

Kirlenmenin türü,K16;4

Kirlenmiş su, Y224;Ek-5

Kirleten öder ilkesi, tanım, Y17;4,Y21;4

Kirleten, tanım, K12;2,Y17;4

Kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırları,  Y179;Ek.5

Kirletici, tanım,Y89;4, Y179;4,Y223;4

Kirletme yasağı, K12;8

Kirli balast, tanım,Y79;4, Y183;3

Kirli su, Y183;7

Kirlilik, önlenmesi, Y224;15

Kirlilik, tanım,Y55;4, Y223;4

Kirlilikten kaynaklanan zararlar, Y179;12

Kişi başına günlük ortalama su tüketimi ,tanım,Y101;3

Kişisel izleme, tanım,Y156;4

Klimaterapi, tanım, Y110;4

Klimoterapi, Y110;6

Klor miktarı, içme kullanma suları,T3;425

Klor miktarı, Y99;A/18

Klor temas süresi ve yıkama, Y99;A/18

Klor, Y227;Ek-1

Klor, depolaması, Y102;VII

Klor, manipülasyonu, Y102;VIII

Klor, nakli, Y102;VII

Klor, zehirlenmesi, Y102;VIII

Klorfenvinfos, Y227;Ek-1

Klorla dezenfeksiyon metodları, içme suyu boru hattı ,Y99;A/8

Klorla dezenfeksiyon, içme suyu boru hattı , Y99;A/7, Y99;A/8, Y99;A/9, Y99;A/10, Y99;A/11, Y99;A/12, Y99;A/13, Y99;A/14, Y99;A/15, Y99;A/16, Y99;A/17, Y99;A/18

Klorlama ekipmanının yerleştirilmesi, Y102;VI

Klorlama kriterleri, Y102;II

Klorlama metodu, Y102;III

Klorlama, Y99;A/18

Klorlama, ekipmanı, Y102;V

Klorlamanın kontrolu, Y102;IV

Klorlu bileşiklerin kullanılması, içme suyu boru hattı , Y99;A/10

Kloroform, Y76;Ek-4

Klorpirifos-etil, Y227;Ek-1

Klorun katılması, Y99;A/18

Klorür, içme kullanma suları,T3;425

Klorür,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek

Kobalt,Y97;Ek.I, Y227;Ek-1

KOİ, Y227;Ek-1

Kojenerasyon ve kombine çevrim, tanım,Y40;4

Kojenerasyon, tanım,Y74;4

Koku adaptasyonu, tanım,Y121;4

Koku azaltımına yönelik teknikler,Y121;Ek.1

Koku birimi, tanım,Y121;4

Koku emisyonlarının tespiti,Y121;11

Koku emisyonu oluşturan bazı tesisler için hükümler,Y121;7

Koku emisyonu ölçüm raporu,Y121;12

Koku emiyonu azaltımı için teknikler,Y121;8

Koku eşiği, tanım,Y121;4

Koku giderme verimi, tanım,Y121;4

Koku konsantrasyonu, tanım,Y121;4

Koku oluşturan işletmeleri kuran ve işletenlerin sorumluluğu,Y121;6

Koku oluşturan tesisleri kuran ve işletenlerin sorumluluğu,Y121;6

Koku oyunu, tanım, Y166;4

Koku seviyesi, tanım,Y121;4

Koku şiddeti, tanım,Y121;4

Koku, içme kullanma suları, T3;425

Koku, tanım,Y121;4

Koku,

Kokulu gaz,tanım,Y121;4

Kokunun hedonik tonu, tanım,Y121;4

Kokuya sebep olan emisyonlar, azaltılması, teknik usül ve esasları,Y121;tümü

Kokuya sebep olan emisyonlar, azaltılması,Y121;tümü

Kokuya sebep olan emisyonlar, kontrolü, teknik usül ve esasları,Y121;tümü

Kokuya sebep olan emisyonlar, kontrolü,Y121;tümü

Kokuya sebep olan emisyonlar,Y121;tümü

Kolera, , K8; 3,K76;37,K76;57,K76;63,K76;73, K76;229 K76;229,T16;7, T16;19,T16;62, T16;63, T16;64, T16;65, T16;66, T16;67, T16;68, T16;69, T16;70, T16;71, Y217;1,  Y217;5

Kolera, geçerli aşı belgesi ibrası,  Y217;60

Kolera, geçerli aşı belgesinin süresi,  Y217;61

Kolera, gözetim süreleri,  Y217;9

Kolera, kuluçka dönemi,  Y217;57

Kolera, kültür bulundurma yasağı,K76;78

Kolera, kültür muhafazası,K76;78

Kolera, kültür nakli,K76;78

Kolera, şüpheli uçağın karantinası,  Y217;59

Kolera, tecrit süreleri,  Y217;9

Kolera, tecrit, K76;73, K76;74

Kolera, tecritin denetlenmesi, K76;73

Koli, tanım, Y175;4

Koliform,Y100;Ek

Kolimatör, tanım,Y72;4

Kombina, hijyenik şartlar,Y109;6

Kombina, özel şartlar,Y109;7

Kombina, tanım, genel şartlar,Y115;6

Kombina, tanım, özel şartlar,Y115;7

Kombina, tanım,Y109;4,Y115;3

Kombina, teknik şartlar,Y109;6

Kombina, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Kombina,Y109;6,Y109;7

Kompleks gübre,tanım, Y198;4

Kompleksli mikro bitki besin madesi, tanım, Y198;4

Kompost, tanım,Y21;4

Kompost, toprakta kullanılması, Y210;2

Kompost, Y210;2,Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Kompost, tanım, Y210;4

Kompost, toprakta kullanılması, Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Kompost, toprakta kullanımı, Y210;14

Kompoze gübre, tanım, Y198;4

Kompozit ambalaj, tanım, Y8;4

Kompozit numune, tanım, Y183;3

Komşuluk gürültüsü , tanım,Y33;4

Konaklama yeri, tanım,Y105;4

Konfigürasyon yönetimi, tanım,  Y158;4

Konfigürasyon, tanım,  Y158;4

Konjenerasyon sistemleri,Y31;23

Konjenerasyon, tanım,Y31;4

Konsantrasyon sınır değeri, tanım,Y134;4

Konsantrasyon, tanım,Y93;4

Kontaminasyon, tanım,  Y12;4,Y14;4,Y161;4, Y178;4,Y219;4

Konteyner, tanım, Y203;4,Y204;4

Konteyner, tıbbi atık geçici deposu olarak kullanımı, Y208;14

Kontrol (muayene) bacası, tanım,Y222;4

Kontrol altına alınan maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanlar, tanım,Y167;5

Kontrol altına alınan maddeler, Y167;Ek-5

Kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünler listesi, Y167;Ek-4

Kontrol altına alınan maddelerin son kullanım alanları, Y167;Ek-3

Kontrol altına alınan maddelerinin işlem etken maddesi olarak kullanıldığı işlemler, Y167;Ek-7

Kontrol altına alınan, hidrokloroflorokarbonlar dışındaki maddelerin laboratuvar amaçlı kullanım alanları ve zorunlu kullanım amaçlı kullanımı, Y167;Ek-1

Kontrol altına alınmış maddeler, tanım,Y167;5

Kontrol bacaları, Y18;23

Kontrol bacası, tanım,Y18;3,Y19;2

Kontrol kablosu, tanım,Y72;4

Kontrol laboratuvarı, tanım,Y122;4

Kontrol,  gıda, tanım,K24;3

Kontrol, içme kullanma suları,T3;425

Kontrollü hayvan, tanım,K26;3

Kontrollü kullanım bölgesi, uygulama esasları, Y188;23

Kontrollü kullanım hakkı, tanım, Y188;4

Kontrolör,tanım,Y109;4

Konut, gürültüyü azaltmak, K12;14

Konut, hizmetleri, K5;14

Konut, hizmetleri, yapmak,K5;14

Konut, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Konut, K5;14, K12;14,K76;250, K76;251, K76;252, K76;253, K76;254, K76;255, K76;256, K76;257

Konut, proje onayı, K76;250

Konut, sağlık denetimi, K76;250, K76;251, K76;252

Konut, ıslahı, K76;254, K76;257

Konut, ruhsat alınması, K76;250

Konut, sağlık sorunları olan, K76;256

Konut, tanım,Y34;7

Konut, teknik denetimi, K76;252

Konutlar, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Konutlar, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Konutlar, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Konutlar, karayolları kenarında,Y111;1

Konutlar,Y111;1

Kor, tanım, Y12;4,Y14;4

Korum amaçlı imar planı, Y139;4

Koruma alanı, K76;237

Koruma alanı, tanım, K35;3,K46;3

Koruma alanı, ekim yasağı,K76;238

Koruma alanı, istimlak, K76;238

Koruma alanı, tanım,K35;3, Y90;4,Y108;4

Koruma alanları etüt raporu, tanım,Y108;4

Koruma alanlarında alınacak önlemler,Y100;4

Koruma amaçlı imar planı değişikliği, tanım,Y123,4

Koruma amaçlı imar planı, tanım,Y123,4,Y124;3

Koruma amaçlı imar planları, denetimi,Y123,tümü

Koruma amaçlı imar planları, gösterimi,Y123,tümü

Koruma amaçlı imar planları, hazırlanması,Y123,tümü

Koruma amaçlı imar planları, onaylanması,Y123,tümü

Koruma amaçlı imar planları, uygulanması,Y123,tümü

Koruma amaçlı imar planları,Y123, tümü

Koruma amaçlı imar planları,yapım esasları,Y123,tümü

Koruma bölgeleri uyum esasları, Y188;25

Koruma bölgeleri ve hassas alanların izlenmesi ile ilgili esaslar, Y227;22

Koruma bölgeleri, Y224;17

Koruma bölgeleri, tanım, Y188;4,Y224;4

Koruma bölgelerinin tespiti, Y188;19

Koruma bölgesi, tanım,Y88;3 ,Y227;4

Koruma statüsü olan alanlar, Y38;10

Koruma ve korunma, tanım, K46;3

Koruma yeri, tanım, K23;2

Korunacak sokak, tanım,Y126;3

Korunan alan, tanım,Y124;3,Y125;4, Y188;4

Korunan alanlar, tespiti,KHK4;2

Korunan alanlar, genel ilkeler,Y125;5

Korunan yaban hayvanı, tanım, Y25;3

Korunana alanlarda yapılacak plan, tanım,Y124;3

Korunma alanı, tanım,Y125;4,Y126;3

Korunma ve güvenlik, tanım,Y156;4

Korunumlu koridır/hol, tanım,Y34;7

Korunumlu merdiven, tanım,Y34;7

Koruyucu eylem, tanım,Y156;4

Koruyucu kılıf, tanım, Y209;4

Koruyucu önlem, tanım,Y56;3

Koy ve körfezler, tanım, Y183;3

Kozmetik kiti, tanım, Y166;4

Kozmetik, ambalajsız satış, T3;667

Kozmetik, bileşiminde bulunması yasak maddeler, T3;668

Kozmetik, boyaları, T3;666

Kozmetik, içerdiği maddeler, T3;666

Kozmetik, içerdiği maddeler, izin işlemleri, T3;666

Kozmetik, kapak özellikleri, T3;667

Kozmetik, numune, T3;670

Kozmetik, tağşiş, T3;669

Kozmetik, tahlil, T3;670

Kozmetik, taklit, T3;669

Kozmetik, tanım, T3;666

Kömür depolama alanları,K5;15

Kömür satış yerleri,K5;15

Kömür,Y93;5

Körfez, güvenliğinin sağlanması, K61;tümü

Körfez, K61;tümü

Körfez, korunması, K61;tümü

Köy gelişme alanı,tanım, Y189;2/8

Köy gelişme yerleri, Y189;41, Y189;42, Y189;43, Y189;44, Y189;45

Köy, K43;tümü

Köy, tanım, K43;1

Köy, yer seçimi, Y189;41

Kreşler,158,159,160

Kritik bölge, tanım, Y179;4

Kritik grup dozları, Y173;35

Kritik grup, tanım,Y156;4,Y157;4,Y173;4

Kritik güvenlik indisi, tanım, Y175;4

Kritik kullanım alanı, tanım,Y167;5

Kritik meteorolojik şartlar, tanım, Y179;4

Kritik nokta, tanım,Y98;4

Kritiklik, tanım, Y173;4

Kriz hali, tanım, Y160;4/f

Kriz yönetimi, K24;15

Krom, Y64;6,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y197;5

Kruvaziyer gemi limanları,Y57;8

Kuduz aşısı, temin, K76;96

Kuduz aşısı, uygula, K76;96

Kuduz itlafı, T7;24

Kuduz tedavisi, K76;75

Kuduz, ihbarı, T7;24

Kuduz,  jandarmanın görevleri, Y107;51

Kuduz, K76;57,K76;75,Y107;2

Kuduz, ihbarı, Y107;52

Kuka, tanım,Y18;3

Kullanıcı yük katsayısı, tanım,Y34;7

Kullanıcı yükü, tanım,Y34;7

Kullanılacak gürültü ve yalıtım göstergeleri ve uygulaması, Y33;8, Y33;9, Y33;10

Kullanılmış nükleer yakıt, tanım, Y173;4

Kullanılmış PCB, tanım, Y170;4

Kullanılmış sular,  boşaltılması, K32;2

Kullanılmış sular, K32;2

Kullanılmış sular, onarmak, K32;2

Kullanılmış sular, projelerini yapmak, K32;2

Kullanılmış sular, tesis kurmak, K32;2

Kullanılmış sular, toplanması, K32;2

Kullanılmış sular, yararlanılması, K32;2

Kullanım dışı kaynaklar, tanım, Y226;4

Kullanım sınırlamaları, içme-kullanma suları,Y103;10

Kullanma suyu tahliye sistemi, Y32;21

Kullanma suyu, K3;1,K32;2

Kullanma suyu, temini, K3;1,K32;2

Kum ve çakıl depolama alanları, yapmak,K7;7

Kum ve çakıl depolama alanları,K7;7

Kum, çakıl alımı, sınırlamalar,Y129;5

Kum, çakıl alımı, yasaklar,Y129;5

Kum, çakıl işletilmesi, usül ve esaslar,Y129;6,Y129;7,Y129;8,Y129;9

Kum, çakıl işletilmesi,Y129;tümü

Kum,Y129;4

Kurban kesim yerler, özellikleri,Y128;24

Kurban kesim yerleri,Y128;24

kurban kesimi,Y128;tümü

Kurşun, içme kullanma suları,T3;425

Kurşun, Y64;6,Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y197;5,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Kurtarma elemanları, afette sakatlananlar, tedavileri,K75;10

Kurtarma elemanları, afette Sakatlananlar,K75;10

Kurtarma elemanları, yaralılar,K75;10

Kurtarma elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Kurtarma merkezi, tanım,Y24;3

Kurtarma, afet , K75;4

Kurtarma, afet programları, K75;4

Kurtarma, hizmetleri, K5;14

Kurtarma, hizmetleri, yapmak,K5;14

Kurtarma, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Kurtarma, K5;14

Kuru boru sistemi, tanım,Y34;7

Kuru dere, tanım, Y188;4

Kuru dere,Y129;4

Kuru hela, yerleşim durumu, Y131;15

Kuru helalar, yapım esasları, Y131;18

Kuru madde, tanım,Y75;4,Y210;4

Kuru sprinkler sistem, tanım,Y34;7

Kuru tarım arazisi, tanım,T15;4

Kurum, çıkarmak,K73;737

Kurum,K73;737

Kuşaklama kanalı, tanım, Y183;3

Kuyu başı donanımı, tanım,Y108;4

Kuyu içi logları, tanım,Y108;4

Kuyu tipi bertaraf, tanım, Y173;4

Kuyu, belge zorunluluğu, T17;5

Kuyu, K7;2, K30;40, K43;13/3,K43;13/6, K43;13/8,K73;760, K76;79,K76;239, K76;241, K77;2,K80;4, T17;5

Kuyu, koruma, K43;13/3

Kuyu, kullanım yasağı,K76;79

Kuyu, sakıncalarını giderme, K77;2

Kuyu, sakıncalarını gidermek,K30;40

Kuyu, tanım, K42;4

Kuyu, dezenfeksiyon, Y99;B/2

Kuyu, ıslahı, K76;239

Kuyu, kirlenmesi, K76;239, K76;241

Kuyular, belge alınması gereken, T17;4

Kuyular, el ile açılan, T17;3

Küçük kapasiteli kesimhane onay belgesi, tanım,Y130;4

Küçük kapasiteli kesimhane onay numarası, tanım,Y130;4

Küçük kapasiteli kesimhane, genel hükümler, Y130;5

Küçük kapasiteli kesimhane, genel hijyen gereklilikleri, Y130;10

Küçük kapasiteli kesimhane, onay usül ve esasları, Y130;6

Küçük kapasiteli kesimhane, tanım,Y130;4

Küçük kapasiteli kesimhane, tehlike analizi, Y130;11

Küçük sanayi sitesi, KHK1;2, KHK1;9

Küçük sanayi sitesi, kurmak, KHK1;2

Küçük sanayi sitesi, planlamak, KHK1;2

Küçükbaş hayvan, tanım,Y115;3

Kükürt dioksit emisyonlarının azaltılması,Y27;tümü

Kükürt giderme oranı, tanım,Y40;4

Kükürt hekzaflorür, tanım,Y76;5

Kükürt hekzaflorür, Y76;Ek-1

Kükürtlü sular, Y110;23

Kültür varlıkları, tanım,K46;3

Kültür varlıklarının korunması,  Y214;46

Kültür ve sanat, hizmetleri, K5;14

Kültür ve sanat,  hizmetleri, yapmak,K5;14

Kültür ve sanat, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Kültür ve sanat, K5;14

Kültürel kaynak, tanım,Y143;4/e

Kültürel miras,  Y201;tümü

Kültürel miras, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Kür, tanım, Y110;4

Küresel ısınma potansiyeli, tanım,Y76;5

Küresel ısınma potansiyelinin hesaplanması,Y76;Ek-4

Küresel iklim değişikliği, KHK2;8

Küresel iklim değişikliği, önlem almak,KHK2;8

Küskülük zemin, tanım,Y18;3,Y222;4

Kütlesel debiler,  Y179;Ek.2/Tablo 2.1

KYS, tanım,  Y158;4

L

Laboratuvar denetini, tanım,Y50;4

Laboratuvar, kurmak,K76;3

Laboratuvar, kuruluş izni, K24;4

Laboratuvar,T16;15, Y64;39

Laboratuvar, tanım,Y50;4

Lagünler, tanım,K65;2

Lağım mecrası inşaatı, Y131;tümü

Lağım mecrası inşaatı, kontrolu, Y131;3

Lağım tesisatı, belediye,K76;20

Lağım, K30;40,K76;244,K77;2, K77;4

Lağım, sakıncalarını giderme, K77;2

Lağım, sakıncalarını gidermek,K30;40

Lastik dağıtıcıları, yükümlükler,Y132;6

Lastik parametrelerinin derecelendirilmesi,Y132;Ek.1

Lastik tedarikçileri, yükümlülükler,Y132;5

Lastik üretcisi, tanım, Y169;4

Lastik, tanım, Y169;4

LC max, tanım,Y53;4

LEL, tanım,Y80;4

Levazım, kontrolu, K76;181, K76;182

Lezzet oyunu, tanım, Y166;4

Lif, tanım,T6;2/a

Liman sahası, tanım,Y133;5

Liman tesisi, tanım,Y133;5

Liman yöneticisi, tanım, Y64;4,Y79;4

Liman, güvenliğinin sağlanması, K61;tümü

Liman, K61;tümü,K76;31, K76;34, K76;35, K76;36, K76;38, K76;40,K76;41, K76;42, K76;43, K76;44, K76;45, K76;46, K76;47, K76;48, K76;49, K76;50, K76;51, K76;52, K76;145, KHK8;12,T16;14, T16;15, T16;16, T16;17, T16;18, T16;19, T16;20, T16;21, T16;22, T16;23, Y79;1, Y117;tümü ,Y133;5

Liman, korunması, K61;tümü

Liman, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Liman, tanım,T16;1, Y79;4, Y116;4, Y178;4

Limanlar, derinleştirme, K47;1

Limanlar, genişletme, K47;1

Limanlar, idare, K47;1

Limanlar, şamandıra koyma, K47;1

Limanlar, taranma, K47;1

Limanlar, temizleme, K47;1

Limit değer,tanım,Y89;4

Limit değerler, tanım, Y207;4

Linyit kömürü,Y93;5

Lisans sahibi, tanım, Y171;4/e

Lisanslamada uygulanacak doz kriterleri, Y156;10

Lisanslamaya esas düzenlemeler, tanım,Y154;4

Lok,tanım, Y78;3

Lokanta, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Lokanta, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Lokanta, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Lokanta, karayolları kenarında,Y111;1

Lokanta, tanım,Y111;3

Lokanta,Y111;1

Lot, tanım,Y21;4

LPB,Y111;1

LPG, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

LPG, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

LPG, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

LPG, karayolları kenarında,Y111;1

LPG, tanım,Y111;3

M

M –katsayısı, tanım,Y134;4

Madde denkleştirme alanı, tanım,Y151;4

Madde ve karışımlar, alternatif kimyasal ad kullanmaya dair talepler, Y134;26

Madde ve karışımlar, ambalajlama şartları, Y134;36

Madde ve karışımlar, eşik değerleri, Y134;13

Madde ve karışımlar, etiket bilgilerinin güncellenmesi, Y134;32

Madde ve karışımlar, etiket üzerindeki ilave bilgiler, Y134;27

Madde ve karışımlar, etiketin içeriği, Y134;19

Madde ve karışımlar, etiketleme ve ambalajlama koşullarında istisnalar, Y134;31

Madde ve karışımlar,etiketlemeye dair genel kurallar, Y134;33

Madde ve karışımlar,ilave değerlendirme gerektiren özel durumlar, Y134;14

Madde ve karışımlar,kimliği, Y134;20

Madde ve karışımlar,önlem ifadeleri için öncelik ilkeleri, Y134;30

Madde ve karışımlar,önlem ifadeleri, Y134;24

Madde ve karışımlar,özel durumlarda etiketleme şartlarındaki istisnalar, Y134;25

Madde ve karışımlar, sınıflandırılmasına dair konsantrasyon sınır değerleri ve M-katsayıları, Y134;12

Madde ve karışımlar, sınıflandırılmasına karar verme, Y134;15

Madde ve karışımlar, sınıflandırılmasının gözden geçirilmesi, Y134;17

Madde ve karışımlar, sınıflandırma ve etikenleme envanterinde yer alan maddelerin sınıflandırılması, Y134;18

Madde ve karışımlar, uyarı kelimeleri, Y134;22

Madde ve karışımlar, zararlılık bilgilerinin değerlendirilmesi, Y134;11

Madde ve karışımlar, zararlılık ifadeleri için öncelik ilkeleri, Y134;29

Madde ve karışımlar, zararlılık ifadeleri, Y134;23

Madde ve karışımlar, zararlılık işaretleri için öncelik ilkeleri, Y134;28

Madde ve karışımlar, zararlılık işaretleri, Y134;21

Madde ve karışımların test edilmesi, Y135;5

Madde ve karışımların, fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, Y135;Ek-1

Madde, tanım, Y120;4,Y134;4,Y135;4,Y202;4

Maddeler, sınıflandırılmasının ve etiketlenmesinin uyumlaştırılması,  usulleri, Y134;38

Maddeler, sınıflandırma ve etiketleme envanterinin güncellenmesi, Y134;43

Maddeler, sınıflandırılmasının ve etiketlenmesinin uyumlaştırılması, Y134;37

Maddeler, sınıflandırma ve etiketleme envanteri, Y134;40

Maddelere ilişkin mevcut bilgilerin tanımlanması ve incelenmesi, Y134;7

Maddelerin sınıflandırılması ve bildirimin yağılmasına ilişkin koşullar, Y134;Ek-8

Maden arama faaliyetleri, tanım,Y138;4

Maden arama izni, tanım, Y163;4

Maden atığı bertaraf tesisi, Y136;4

Maden atığı bertaraf tesislerinin sınıflandırılması, Y136;10

Maden atığı, Y136;4

Maden atık bertaraf tesisi sınıflandırma kriterleri, Y136;Ek-5

Maden atık bertaraf tesisleri, çevresel izleme, Y136;16

Maden atıkları, atık planı, Y136;Ek-1

Maden atıkları, dahili acil eylem planı, Y136;Ek-2

Maden atıkları, geçici depolama, Y136;18

Maden atıkları, uygulama proje formatı, Y136;Ek-6

Maden atıklarını kapatma işlemleri, Y136;12

Maden atıklarının depolandığı tesislerin geçirimsizlik sistemi, Y136;11

Maden atıklarının karakterizasyonu, Y136;9

Maden atıklarının karakterizasyonu, Y136;Ek-3

Maden işleme faaliyetleri, tanım,Y138;4

Maden işletilmesi, K48;tümü

Maden işletme izni, tanım, Y163;4

Maden suları, K76;200, K76;201, K76;202, K76;203, K76;204, K76;205, K76;206, K76;207, K76;208, K76;210

Maden suları, analizi, K76;201

Maden suları, denetim,K76;3

Maden suları, himaye mıntıkası, K76;204

Maden suları, izin alınması, K76;200

Maden suları, izin başvurusu, K76;201

Maden suları, kapları,özellikleri,T3;422

Maden suları, kapları,T3;422

Maden suları, şifalı özelliklerinin saptanması, K76;200

Maden suları, teftişi, K76;202

Maden suları, yabancı gaz eklenmesi, K76;203

Maden suyu, ithal izni, K76;206

Maden suyu, ithali, K76;206

Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimin en yakın çok hassas kullanım alanlarının dışında yaratacağı zemin titreşimlerinin izin verilen en yüksek değerleri Y53;Ek VIII/Tablo 6

Maden, aranması,K48;tümü

Maden, Y136;4

Maden, aranması, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi usül ve esasları,Y136;tümü

Maden, aranması,Y136;tümü

Maden, çıkarılması, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi usül ve esasları, Y136;tümü

Maden, çıkarılması, Y136;tümü

Maden, depolama sonucu çıkan atıkların arıtımı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi usül ve esasları,Y136;tümü

Maden, depolama sonucu çıkan atıkların arıtımı, Y136;tümü

Maden, hazırlanması/zenginleştirilmesi, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi usül ve esasları,Y136;tümü

Maden, hazırlanması/zenginleştirilmesi, Y136;tümü

Maden,K48;tümü

Maden, tanım,Y137;4

Madencilik atıklarının bertarafı, Y173;30

Magnezyum,Y64;6

Magnezyumlu sular, Y110;24

Mağaralar, ayırt edici özellikler,Y125;12

Mahalle yönetimi, K5;9

Mahalle, tanım, K5;3

Mahalli çevre kurulları, izlemek,KHK2;8

Mahalli çevre kurulları, KHK2;8

Mahalli çevre kurulları, Y225;tümü

Mahalli çevre kurulları, çalışma usul ve esasları, Y225;tümü

Mahalli çevre kurulları, görevleri, Y225;tümü

Mahalli çevre kurulları, kuruluşu, Y225;tümü

Mahalli idare birlikleri, çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri, Y43;11

Mahalli idareler,K27;11

Mahalli öneme haiz sulak alan, tanım, Y188;4

Makro omurgasızlar, Y227;Ek-4

Makrofitler, Y227;Ek-1

Makrofitler, Y227;Ek-4

Maksimum deprem,tanım,Y7;4

Maksimum ekolojik potansiyel, tanım, Y224;4,Y227;4

Maksimum günlük pik faktörü ,tanım,Y101;3

Maksimum günlük tüketim ,tanım,Y101;3

Maksimum kalıntı limiti, tanım,Y35;4

Maksimum saatlik pik faktörü ,anım,Y101;3

Maksimum saatlik tüketim,anım,Y101;3

Malzeme ocak ve harmanları,anım,Y111;3

Mamul madde üretim tesisi, genel şartlar,Y115;6

Mamul madde üretim tesisi, hijyenik şartlar,Y109;6

Mamul madde üretim tesisi, özel şartlar,Y109;7

Mamul madde üretim tesisi, özel şartlar,Y115;7

Mamul madde üretim tesisi, tanım,Y109;4,Y115;3

Mamul madde üretim tesisi, teknik şartlar,Y109;6

Mamul madde üretim tesisi, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Mamul madde üretim tesisi,Y109;6,Y109;7

Mangan, içme kullanma suları,T3;425

Mangan,

Mangan, Y64;6,Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Mansaplar, tanım,K65;2

Manyetik akı yoğunluğu (B), tanım, Y106;4

Manyetik alan şiddeti (H), tanım, Y106;4

Manyetik alan şiddeti, tanım, Y144;4

Manyetik değerler ve manyetik haritalar, tanım,Y87;4/f

Marina,işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Marina,Y117;tümü

Marjinal tarım arazisi, tanım,K70;3,T15;4

Markalama,tanım,Y24;3

MARPOL 73/78, tanım,Y79;4

MARPOL, tanım,Y27;3

MARTOY, tanım,Y113;4

Masaj tedavisi,T1;2

Maslak, dezenfeksiyon, Y99;B/1

Mastar, tanım,Y72;4

Mecra tesisatı, belediye,K76;20

Mecra, K30;40, K73;727,K73;744, K73;745,K76;244, K76;245

Mecra, sakıncalarını gidermek,K30;40

Medikal tedavi, Y110;6

Mekan içi gürültü sınır değerleri, Y33;12

Mekanik tesisat yalıtım esasları,Y31;11

Mekanik tesisat, tanım,Y31;4

Mekanik titreşim , tanım,Y33;4

Mekanik ve elektrik sistem gürültüsü , tanım,Y33;4

Mekansal kullanım tanımları ve esasları, Y139;5

Mekansal plan, Y139;4

Mekansal strateji planı, Y139;4

Menderesleme,Y129;4

Mera ıslah çalışmaları,K55;11/A

Mera ıslahı,K55;2,KHK4;2, Y5;1

Mera ıslahı,politika oluşturmak,KHK4;2

Mera ıslahı,usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Mera, inşaat yasağı,K50;20

Mera, korunması,K50;19

Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait otlak ve çayır durum ve sınıfları, Y140;4

Mera, tanım,K50;3, Y165;4

Merkezi doz kayıt sistemi, tanım,Y156;4

K55;2, K55;2,Merkezi ısıtma sistemleri, işlettirmek,K7;7

Merkezi ısıtma sistemleri,K7;7

Merkezi ısıtma sistemleri, kurdurmak,K7;7

Merkezi ısıtma sistemleri, kurmak,K7;7

Merkezi sıhhi sıcak su sistemi, tanım,Y31;4

Merkezi soğutma sistemi, tanım,Y31;4

Mesire yerleri, ayrılması,K55;2, K55;14/A, Y141;tümü

Mesire yerleri, ayrılması, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, denetim,Y141;11

Mesire yerleri, geliştirilmesi, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, geliştirilmesi,Y141;tümü

Mesire yerleri, iptali, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, iptali,Y141;tümü,

Mesire yerleri, işletilmesi, K55;2,K55;14/A, Y141;tümü

Mesire yerleri, işletilmesi, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, işlettirilmesi, K55;2,K55;14/A, Y141;tümü

Mesire yerleri, işlettirilmesi,usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, K55;2,K55;14/A, Y141;tümü

Mesire yerleri, korunması, K55;2,K55;14/A

Mesire yerleri, kriterler,Y141;5

Mesire yerleri, onanması, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, onanması,Y141;tümü

Mesire yerleri, planlanması, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, planlanması,Y141;tümü

Mesire yerleri,planların uygulanması, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, planların uygulanması,Y141;tümü

Mesire yerleri, uyulması gereken temel ilkeler,Y141;4

Mesire yerleri, yönetilmesi, usül ve esaslar,Y141;tümü

Mesire yerleri, yönetilmesi,Y141;tümü

Mesken, K76;250, K76;251, K76;252, K76;253, K76;254, K76;255, K76;256, K76;257

Mesken, proje onayı, K76;250

Mesken, sağlık denetimi, K76;250, K76;251, K76;252

Mesken, ıslahı, K76;254, K76;257

Mesken, ruhsat alınması, K76;250

Mesken, sıhhi mahzurları olan, K76;256

Mesken, teknik denetimi, K76;252

Meskenler, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Meskenler, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Meskenler, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Meskenler, karayolları kenarında,Y111;1

Meskenler, tanım,Y111;3

Meskenler,Y111;1

Meskûn mahal, tanım, Y106;4

Meslek hastalıkları,K10;12

Meslek ve beceri kazandırma, hizmetleri, K5;14

Meslek ve beceri kazandırma, hizmetleri, yapmak, K5;14

Meslek ve beceri kazandırma, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Meslek ve beceri kazandırma, K5;14

Mesleki ışınlamalar, Y175;9

Mesleki ışınlamalarda doz sınırları, Y156;7

Mesleki ışınlanma, tanım,Y156;4

Metan, Y76;Ek-4

meteorolojik destek, çevre,K17;2

meteorolojik destek, orman,K17;2

meteorolojik destek, sağlık,K17;2

meteorolojik destek, tarım,K17;2

meteorolojik destek, turizm,K17;2

Meteorolojik doğal dış olaylar,Y146;16,Y146;17

Meteorolojik olaylar, izlenmesi, KHK4;2

Meteorolojik olaylar,Y146;17

Meteorolojik parametrelerin uç değerleri,Y146;16

Meteorolojik yıl,tanım,Y146;4

Metil bromür, tanım,Y167;5

Metil format, Y76;Ek-4

Metilen klorür, Y76;Ek-4

Metot validasyonu/metodun geçerliliği, tanım,Y122;4

MeV, tanım,Y82;4

Mevcut bina, tanım,Y31;4

Mevcut madde, tanım,Y120;4

Mevcut radyasyona maruz kalma durumu, tanım,Y156;4

Mevcut tesis, tanım,Y40;4,Y179;4

Mevcut yakma veya beraber yakma tesisi, tanım,Y23;4

Mevcut yapı, tanım,Y34;7

Mevsimsel akarsu, tanım, Y188;4

Mevsimsel ve daimi akarsular ile deniz kıyılarına ilişkin uygulama esasları, Y188;26

Meydan, bakım ve onarım,K7;7

Meydan,K7;7

Meydan, yapmak,K7;7

Meydan, yaptırmak,K7;7

Mezarlık alanları, işletmek,K7;7

Mezarlık alanları, işlettirmek,K7;7

Mezarlık alanları,K7;7

Mezarlık alanları, tesbit etmek,K7;7

Mezarlık alanları, tesis etmek,K7;7

Mezarlık tesisatı, belediye,K76;20

Mezarlık, boyutları, T4;23

Mezarlık, çeşme, T4;14

Mezarlık, genişliği,Y142;11

Mezarlık, iç planı,Y142;12

Mezarlık, K43;13/2,K43;14/4

Mezarlık, K66;24

Mezarlık, kimsesiz, K66;24

Mezarlık, korunması,Y142;8

Mezarlık, kurulması,Y142;9

Mezarlık, kuyu, T4;14

Mezarlık, metruk, K66;24

Mezarlık, mülkiyeti,Y142;8

Mezarlık, özellikleri, T4;8, T4;11, T4;12, T4;13, T4;14, T4;15

Mezarlık, personeli, T4;39, T4;40, T4;41

Mezarlık, su kaynaklarına mesafesi,Y142;7

Mezarlık, temizliği, T4;15

Mezarlık, umumi, K66;24

Mezarlık, yapım izni, T4;24

Mezarlık, yasaklar, T4;16, T4;17, T4;18, T4;19

Mezarlık, yer seçimi belirlenmesi,Y142;tümü

Mezarlık, yer seçimi komisyonu,Y142;6

Mezarlık, yer seçimi kriterleri,Y142;tümü

Mezarlık, yer seçimi,Y142;5

Mezarlıklar, amaç dışı kullanım, K51;2

Mezarlıklar, bakım, K51;3

Mezarlıklar, boyutları,Y142;14

Mezarlıklar, hizmetleri, K5;14

Mezarlıklar, hizmetleri, yapmak,K5;14

Mezarlıklar, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Mezarlıklar, inşa, K51;3

Mezarlıklar, K5;14

Mezarlıklar, K51;tümü

Mezarlıklar, K76;211, K76;212, K76;213, K76;214, K76;215, K76;216, K76;217, K76;218, K76;219, K76;220, K76;221, K76;222, K76;223, K76;224, K76;225, K76;226, K76;227, T4;tümü, Y142;tümü

Mezarlıklar,  korunma, K51;2, K51;3

Mezarlıklar,  korunması, K51;tümü, , K76;213

Mezarlıklar, onarım, K51;3

Mezarlıklar, özel statüsü olanlar, K51;1

Mezarlıklar, sınıfları, T4;1, T4;2, T4;20

Mezarlıklar, yeni tesis edilen, T4;8

Mezarlıklar, mahallinin tesisi, K76;212, K76;214

Mezarlıklar, toprağın özelliği, K76;212

Mezarlıklar, toprağın yapısı, K76;212

Mezarlıklar, yerinin özelliği, K76;212

Mezbaha yapımı, belediye,K76;20

Mezbaha, açılmasına izin vermek,K5;15

Mezbaha, işletmek,K5;15

Mezbaha, işlettirmek,K5;15

Mezbaha, K5;15

Mezbaha, kurdurmak,K5;15

Mezbaha, kurmak,K5;15

Mezbaha, denetlemek,K7;7

Mezbaha,K7;7

Mezbaha, ruhsatlandırmak,K7;7

Mezbaha, tanım,Y115;3

Mikro bitki besin maddesi, tanım, Y198;4

Mikrobiyal gübre, tanım,Y197;4,Y210;4

Mikrobiyal ürünler deneme formatı, Y197;Ek-21

Mikrobiyal ürünler, Y197;Ek-6

Mikrobiyolojik analiz,arıtma çamuru, Y75;Ek.ID

Mikroçip,tanım,Y92;4

Mikrodalga frekans bandı, tanım, Y106;4

Mikroorganizma, tanım,Y82;4

Miktar durumu, tanım, Y227;4

Miktar durumu, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

Milli park, belirlenmesi,K52;tümü

Milli park, geliştirilmesi, K52;tümü

Milli park, ilan,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Milli park, ilan,Y125;tümü

Milli park, korunması,K52;tümü

Milli park, kurulması,K50;14

Milli park, onay,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Milli park, onay,Y125;tümü

Milli park, tanım,K52;2

Milli park, tescil,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Milli park, tescil,Y125;tümü

Milli park, K52;tümü, Y125;1

Milli park, tanım,Y124;3,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, Y124;tümü

Milli park, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Milli parklar, ayrılması,KHK2;13/A

Milli parklar, düzenlenmesi,KHK2;13/A

Milli parklar,  geliştirilmesi,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar, işletilmesi,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar, işlettirilmesi,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar, korunması,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar,  planlanması,KHK2;13/A

Milli parklar, tanıtılması,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar, tespiti,KHK4;8

Milli parklar, yönetilmesi,KHK2;13/A,KHK4;8

Milli parklar, geliştirilmesi,KHK4;2

Milli parklar,KHK2;13/A,KHK4;2,KHK4;8

Milli parklar, tescil , onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;19

Milli parklar, yönetimi, KHK4;2

Mimari akustik raporu , tanım,Y33;4

Mimari uygulamalar,Y31;8

Mineral toprak düzenleyiciler, Y197;Ek-5

Mineralli sular, tanım, Y110;4

Minimum saatlik tüketim  ,tanım,Y101;3

Minör ürün, tanım,Y35;4

Misafirhane, K76;258

Misafirhane, sağlık şartlarının denetimi, K76;258, K76;260

Misafirhane, sağlık şartlarının ıslahı, K76;258

Misafirhane, kapatılması, K76;259

Mobil anahtarlama merkezi, tanım, Y144;4

Mobil telekominikasyon şebekeleri,Y144;tümü

Model orman, ayrılması,K55;2

Model orman, işletilmesi,K55;2

Model orman, işlettirilmesi,K55;2

Model orman,K55;2

Model orman, korunması,K55;2

Mollusisit, T3;Ek.Md.1

Mollusisit, tanım, T3;Ek.Md.1

Mollusisit, ambalaj, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, formülasyon, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, imalat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, ithal, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, kullanma, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, ruhsat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, satış izni, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, satış, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, tağşiş, T3;Ek.Md.5

Mollusisit, taklit, T3;Ek.Md.5

Moloz döküm alanı,K5;15

Moloz,K7;7, Y188;16

Monomer, tanım,Y134;4

Motel, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Motel, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Motel, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Motel, karayolları kenarında,Y111;1

Motel, tanım,Y111;3

Motel,Y111;1

Motopomp ve diğer mekanik aksamın dezenfeksiyonu, Y99;B/3

Motorin (Dizel Yakıt), tanım,Y29;4

Motorin, uygunluğun izlenmesi ve bildirim, Y29;7

Motorin, Y29;tümü

Motorlu taşıt, tanım,Y29;4

Muayene çukurları,Y18;15

Muayene istasyonları, araç, işletme şartları,Y10;6

Muayene istasyonları, araç,Y10;5

Muayene kanalı, tanım,Y10;4

Muayene veteriner hekimi, tanım,Y109;4

Muayene, tanım,  Y158;4

Muhacerat, K76;133, K76;134, K76;135, K76;136, K76;137, K76;138

Muhacir, yerleştirilmeleri, K31;1

Muhacir,K31;1

Muhafaza ormanı, kurulması,K50;14

Muhafaza ormanı, tanım, Y163;4

Muhafaza ormanı, ayrılması,K55;2

Muhafaza ormanı, işletilmesi,K55;2

Muhafaza ormanı, işlettirilmesi,K55;2

Muhafaza ormanı,K55;2

Muhafaza ormanı, korunması,K55;2

Muhafaza ormanları, ayrılma işlemleri,Y145;6,Y145;7,Y145;8,Y145;9,Y145;10,Y145;11

Muhafaza ormanları, geçici ayrılma,Y145;5

Muhafaza ormanları, öncelik,Y145;4

Muhafaza ormanları, sürekli ayrılma,Y145;3

Muhafaza ormanları, yönetimi,Y145;12, Y145;13, Y145;14, Y145;15, Y145;16, Y145;17, Y145;18, Y145;19, Y145;20, Y145;21

Muhafaza ormanları,Y145;tümü

Muhtemel deprem, tanım,Y7;4

Mum boyası limitleri, T3;649

Mum, K76;183,T3;648, T3;649

Mum, boyanması, T3;649

Mum, tanım, T3;648

Mumlar, denetim, K76;183, K76;192

Mutlak koruma alanı, tanım,Y100;2,Y124;3

Mutlak koruma bölgesi, uygulama esasları, Y188;20

Mutlak koruma bölgesi, tanım, Y188;4

Mutlak tarım arazisi, tanım,K70;3,T15;4

Muzır amiller, mücadele,K76;3

Mübadeleye konu gıda maddeleri, tanım,K24;3

Mücadele aletleri, tanım, K83;1

Mücadele ilaçları, tanım, K83;1

Mücavir alan, tanım,K30;5,Y111;3

Müdahale düzeyi, tanım, Y160;4/g

Müdahale, tanım,K2;2,Y4;4

Mühendislik güvenlik özellikleri, tanım,Y12;4, Y14;4, Y161;4

Mühimmat, tanım, Y203;4

Mülteci, K31;1

Mülteci, yerleştirilmeleri, K31; 1

Münferit içme suyu tesisi, tanım,Y127;4/j

Mürettebat, tanım,T16;1

Müstahzar, tanım,Y120;4, Y202;4, Y230;4

N

N sınıf araç, tanım,Y113;4

Nakil tabutu, tanım,Y142;4

Nakiyat ambar ve depoları, tanım,Y111;3

Nakliye ambalajı (üçüncül ambalaj), tanım, Y8;4

Natura 2000 alanları, tanım, Y224;4

Nazım imar planı, tanım,K30;5, Y111;3

Nazım imar planı, Y139;4

Nazım plan, K7;7

Nazım plan, onaylamak,K7;7

Nazım plan, uygulanmasını denetlemek,K7;7

Nehir havza planları, hazırlamak,KHK4;9

Nehir havza planları, hazırlatmak,KHK4;9

Nehir havza planları,KHK4;9

Nehir havzaları, KHK2;8

Nehir havzaları, yönetim planları, hazırlamak,KHK2;8

Nehir havzaları, yönetim planları,KHK2;8

Nehir havzası, yönetim planları,KHK4;9

Nehir havzası, tanım,Y90;4, Y227;4

Nehir su kütlelerinin izelem tablosu, Y224;Ek-6,Tablo.7.2

Nehir suları, kullanım yasağı,K76;79

Nehir suları,K76;79

Nehir, kirletici tesisat yapılması,K76;242

Nehir,K76;242

Nesli doğada tükenen tür, tanım, Y25;3

Nesli tehdit altında tür, tanım, Y25;3

Nesli tükenen tür, tanım, Y25;3

Net sulama suyu, tanım,Y190;4

Net ton, tanım, K23;2

Nihai enerji tüketimi, tanım,Y31;4

Nihai enerji tüketimine göre sera gazı emisyon sınıfı (SEG),Y31;Ek 5b

Nihai tüketici, tanım,K24;3

Nikel, Y64;6,Y97;Ek.I,Y103;Ek.1,Y197;5,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Nikel, tanım,Y89;4

Nikel-kadmiyum pil,tanım,Y16;4

Nirengi değerleri,tanım,Y87;4/d

Nitelikli koruma alanları,ayırt edici özellikler,Y125;8

Nitrat azotu, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Nitrat, içme kullanma suları,T3;425

Nitrat, Y64;6,Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-2,Y228;Ek.1

Nitrata hassas alan, tanım,Y88;3

Nitrata hassas alanlarda tedbirlerin belirlenmesi, Y88;10

Nitrata hassas alanların ve kentsel hassas alanların belirlenmesi, Y88;8

Nitrit azotu, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Nitrit, İçme kullanma suları,T3;425

Nitrit, Y64;6,Y103;Ek.1,Y228;Ek.1

Nivelman,tanım,Y87;4/ı

Noktasal koku kaynağı, tanım,Y121;4

Nominal kapasite, tanım,Y23;4

Nonilfeniller, Y227;Ek-1

Normal işletme, tanım,Y156;4, Y161;4

Numune alınması, gıda maddeleri,T16;15

Numune alınması, su,T16;15

Numune alma noktası, tanım, Y183;3

Numune alma, Y99;A/18

Numune, tanım,Y50;4

Nükleer emniyet, tanım,Y151;4, Y159;4

Nükleer güç santral sahası, acil durum önlemlerinin uygulanabilirliği,Y146;10

Nükleer güç santral sahası, acil durum planlama bölgesi,Y146;9

Nükleer güç santral sahası, ana hususlar,Y146;5

Nükleer güç santral sahası, dış olaylar,Y146;7

Nükleer güç santral sahası, genel ilkeler,Y146;6

Nükleer güç santralleri, acil durum ısı çekme,Y148;16

Nükleer güç santralleri, acil durum müdahale merkezi,Y149;33

Nükleer güç santralleri, acil durum planı,Y149;32

Nükleer güç santralleri, acil durum planlarının uygulanabilirliği,Y149;7

Nükleer güç santralleri, alt yapıya yönelik teşvikler,Y147;4

Nükleer güç santralleri, bakım,onarım, test ve denetim,Y149;28

Nükleer güç santralleri, ekipman vasıflandırılması,Y148;9

Nükleer güç santralleri, güvenirlik hedefleri,Y148;7

Nükleer güç santralleri, güvenliğin izlenmesi,Y148;20

Nükleer güç santralleri, güvenlik ekipmanlarının denetlenebilirliği,Y148;10

Nükleer güç santralleri, güvenlik sistemleri,Y148;6

Nükleer güç santralleri, idari yardımlar,Y147;6

Nükleer güç santralleri, işletilmesi, K53;tümü,K54;tümü

Nükleer güç santralleri, işletme öncesi santral ayarları,Y149;18

Nükleer güç santralleri, işletmede kalite yönetimi,Y149;29

Nükleer güç santralleri, işletmeden çıkarma,Y149;30

Nükleer güç santralleri, K53;tümü

Nükleer güç santralleri, kalitenin sağlanması,Y149;14

Nükleer güç santralleri, kanıtlanmış teknoloji,Y149;11

Nükleer güç santralleri, kaza sonuçlarının ve radyolojik izlemenin değerlendirilmesi,Y149;34

Nükleer güç santralleri, kaza yönetimi,Y149;31

Nükleer güç santralleri, kazaların tasarım esasları içinde tutulması,Y148;23

Nükleer güç santralleri, kontrolün sürdürülmesi,Y148;21

Nükleer güç santralleri, kurulması, K53;tümü

Nükleer güç santralleri, nihai ısı kuyusu,Y149;8

Nükleer güç santralleri, normal durum ısı çekme, Y148;15

Nükleer güç santralleri, olağandışı olaylar,Y149;27

Nükleer güç santralleri, ortak nedenli arıza, Y148;8

Nükleer güç santralleri, otomatik durdurma,Y148;14

Nükleer güç santralleri, proses kontrol,Y148;5

Nükleer güç santralleri, radyasyondan korunma,Y148;11

Nükleer güç santralleri, radyoaktivite kontrolü,Y148;12

Nükleer güç santralleri, radyokatif maddelerin hapsedilmesi,Y148;19

Nükleer güç santralleri, radyolojik etki,Y149;6

Nükleer güç santralleri, reaktör kor bütünlüğü,Y148;13

Nükleer güç santralleri, reaktör soğutucu sistem bütünlüğü,Y148;18

Nükleer güç santralleri, saha içi yakıt depolama,Y148;24

Nükleer güç santralleri, santral karaması,Y148;22

Nükleer güç santralleri, santrali etkileybilecek dış olaylar,Y149;5

Nükleer güç santralleri, santralin fiziksel korunması,Y148;25

Nükleer güç santralleri, tasarım için genel esaslar,Y149;9

Nükleer güç santralleri, tasarım özellikleri,Y149;12

Nükleer güç santralleri, tasarım ve inşanın doğrulanması,Y149;15

Nükleer güç santralleri, tasarımda kalite güvencesi, Y149;10

Nükleer güç santralleri, tasarımın güvenlik değerlendirmesi,Y149;13

Nükleer güç santralleri, temel verilerin toplanması,Y149;17

Nükleer güç santralleri, yer tahsisi,Y147;5

Nükleer güç santralleri, yol verme, düşük güçte veya durdurulmuş durumda işletme,Y148;17

Nükleer güç santralleri, işletme ve işlevsellik test prossedürlerinin doğrulanması,Y149;16

Nükleer güç santralleri,K53;tümü, K54;tümü

Nükleer güç santralleri, kurulması,K54;tümü

Nükleer güvence, tanım,Y151;4

Nükleer güvenlik açısından önemli ekipman, tanım,Y155;4

Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi, Y154;12

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenler, tanım,Y154;4

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi, Y154;11

Nükleer güvenlik denetçisi, tanım,Y155;4

Nükleer güvenlik denetimleri, tanım, Y150;4,Y155;4

Nükleer güvenlik hedefleri,Y150;1

Nükleer güvenlik, KHK2;8

Nükleer güvenlik, tanım, Y150;4,Y159;4

Nükleer kaza, Y160;tümü

Nükleer kaza, çevrenin korunması, Y160;tümü

Nükleer kaza, halkın korunması, Y160;tümü

Nükleer madde, atık depolama ve işleme,Y151;11

Nükleer madde, kontrolü, T5;25

Nükleer madde, sayımı, T5;25

Nükleer madde, devir izni,Y151;21

Nükleer madde, ihracatı,Y151;12

Nükleer madde, ithalatı,Y151;12

Nükleer madde, sayım kontrolü,Y151;15,Y151;16,Y151;17,Y151;18,Y151;19,Y151;20

Nükleer madde, tanım, Y159;4,Y173;4

Nükleer maddeler, Y159;tümü

Nükleer maddeler, hırsızlık, korunması, Y159;tümü

Nükleer maddeler, sabotaj, korunması, Y159;tümü

Nükleer reaktör, ağır su yükleme izni, T5;28

Nükleer reaktör, deneme işletmesi, T5;26

Nükleer reaktör, yer raporu, T5;9, T5;10, T5;11

Nükleer reaktör, işletme lisansı, T5;29, T5;30

Nükleer reaktör, sınırlı güçte çalışma izni, T5;33

Nükleer reaktör, T5;9

Nükleer reaktör, tam güçte çalışma izni, T5;29, T5;31, T5;32

Nükleer reaktör, tesisleri, başvuru, T5;13

Nükleer reaktör, tesisleri, inşaat lisansı koşulları, T5;21

Nükleer reaktör, tesisleri, inşaat lisansı, T5;19, T5;20, T5;22, T5;23, T5;24

Nükleer reaktör, tesisleri, ön güvenlik analizi, T5;14, T5;15, T5;16

Nükleer reaktör, tesisleri, sınırlı çalışma izni, T5;17, T5;18

Nükleer reaktör, tesisleri, T5;13

Nükleer reaktör, yakıt yükleme, T5;26

Nükleer reaktör, yer lisansı verilmesi, T5;9, T5;12

Nükleer reaktör, yer lisansı, T5;9, T5;10, T5;11, T5;12

Nükleer santral, tanım,Y153;2

Nükleer tehlike, çevrenin korunması, Y160;tümü

Nükleer tehlike, halkın korunması, Y160;tümü

Nükleer tehlike, Y160;tümü

Nükleer tesis, işletme aşamasında radyasyondan korunma, Y156;19, Y156;20, Y156;21, Y156;22, Y156;23, Y156;24, Y156;25, Y156;26, Y156;27, Y156;28, Y156;29, Y156;30, Y156;31, Y156;32, Y156;33, Y156;34, Y156;35, Y156;36, Y156;37, Y156;38, Y156;39, Y156;40, Y156;41

Nükleer tesis, tanım, Y150;4,Y155;4,Y156;4,Y158;4,Y157;4,Y159;4,Y173;4

Nükleer tesisler, acil durum önlemleri,Y150;19

Nükleer tesisler, denetim esasları,T5;52

Nükleer tesisler, denetim, T5;51

Nükleer tesisler, güvenliği, Y158;tümü

Nükleer tesisler, lisans verilmesi, T5;1, T5;4

Nükleer tesisler, öz denetim,T5;53

Nükleer tesisler, T5; tümü,Y157;tümü,Y158;tümü,Y159;tümü

Nükleer tesisler, yaptırım derecesi,Y150;20

Nükleer tesisler, güvenlik, denetim,Y150;7,Y150;8,Y150;9,Y150;10,Y150;11,Y150;14,Y150;15,Y150;16,Y150;18

Nükleer tesisler, güvenlik,Y150;5

Nükleer tesisler, hırsızlık, korunması, Y159; tümü

Nükleer tesisler, işletilmesi, Y157;tümü

Nükleer tesisler, işletilmesi, açığa çıkan radyoaktif maddelerin serbestleşmesi, Y157;tümü

Nükleer tesisler, işletilmesi, açığa çıkan radyoaktif maddelerin serbestleşmesi, usul ve esaslarını belirlemek, Y157;tümü

Nükleer tesisler, işletmeden çıkarılması, Y157;tümü

Nükleer tesisler, işletmeden çıkarılması, açığa çıkan radyoaktif atıkların serbestleşmesi, Y157;tümü

Nükleer tesisler, işletmeden çıkarılması, açığa çıkan radyoaktif atıkların serbestleşmesi, usul ve esaslarını belirlemek, Y157;tümü

Nükleer tesisler,K74;4, Y150;tümü,Y156;tümü

Nükleer tesisler, sabotaj, korunması, Y159;tümü

Nükleer tesislerde radyoaktif atık yönetimi, Y173;52, Y173;53, Y173;54

Nükleer tesislerin korunması, K74;11

Nükleer ve radyolojik kaza veya tehlike durumu,tanım, Y160;4/h

Nükleer yakıt çevrim tesisi, T5;36, T5;37, T5;38, T5;39, T5;40, T5;41, T5;42, T5;43, T5;44, T5;45, T5;46, T5;47, T5;48, T5;49, T5;50

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, başvuru, T5;36, T5;38

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, inşaat lisansı, T5;42, T5;43,T5;44, T5;45, T5;46, T5;47, T5;48, T5;49, T5;50

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, öngüvenlik analizi, T5;39

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, Y161;tümü

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, yer lisansı, T5;37, T5;38

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, yer raporu, T5;36

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, acil durum planlaması,  Y161;17

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, acil durum planlaması,  Y161;46

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, gaz ve sıvı salınımı,  Y161;19

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, güvenlik,  Y161;tümü

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, güvenlik,özel ilkeler,  Y161;tümü

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, işletmeden çıkarma,  Y161;20

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, kaza durumları,  Y161;16

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, radyoaktif atık yönetimi,  Y161;18,  Y161;44

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, tasarımda genel güvenlik esasları,  Y161;8,  Y161;9,  Y161;10,  Y161;11,  Y161;12,  Y161;13,  Y161;14,  Y161;15,  Y161;16,  Y161;17,  Y161;18,  Y161;19,  Y161;20

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, tesisi etkileyecek dış olaylar,  Y161;5

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri, tesisin radyolojik ve kimyasal etkileri,  Y161;6

Nükleer yakıt çevrimi, tanım,Y151;4

Nükleer yakıt, T5;2, T5;25

Nükleer yapı denetimi kuruluşlarının nitelikleri, Y154;13

Nükleer yapı denetimi kuruluşu, tanım,Y154;4

Nükleer yapı denetimi kuruluşunun görev, yetki ve sorumlulukları, Y154;7

Nükleer,Y150;tümü

O

Objektif bulgu, tanım,  Y158;4

Ocak, tanım,Y137;4

Odun depolama alanları,K5;15

Odun koruyucu madde, tanım,Y93;4

Odun satış yerleri,K5;15

Odun ve kömür satış yerleri, yapmak,K7;7

Odun ve kömür satış yerleri,K7;7

Odyometre, tanım,Y72;4

Oksijen doygunluğu, Y100;Ek,Y224;Ek-5

Oktav bandı, tanım,Y53;4

Oktav bant , tanım,Y33;4

Oktil, Y227;Ek-1

Okul öncesi eğitim kurumları, K5;14

Okul öncesi eğitim kurumları, kurdurmak,K5;14

Okul öncesi eğitim kurumları, kurmak, K5;14

Okul sağlığı, K76;3,K76;163

Okul, çocukların muayeneleri, K76;164

Okul, sağlık denetimi, K76;163

Olağandışı olay, tanım,Y150;4, Y156;4, Y172;4

Oldukça düşük frekans bandı, tanım, Y106;4

Olfaktometre, tanım,Y121;4

Oligometalik sular, Y110;23

Olumsuz sağlık etkileri, tanım, Y106;4

Oluşan atık su miktarı, tanım, Y183;3

Onaylanmış denetleme kuruluşları, tanım,Y31;4

Operasyonel izleme, tanım, Y224;4,Y227;4

Optimum işletme basıncı, tanım,Y98;4

Oranlama çarpanları, tanım, Y157;4

Organik atık, tanım, Y183;3

Organik atıklar, Y183;6

Organik azot, tanım,Y197;4

Organik azot, Y227;Ek-1

Organik buhar ve gazlar, Y179;Ek.1/Tablo1.2

Organik geri dönüşüm, tanım, Y8;4

Organik gıda, tanım,K24;3

Organik gübre, tanım,Y197;4

Organik karbon, tanım,Y197;4

Organik kaynaklı ürünler, Y197;Ek-3

Organik madde, tanım,Y197;4

Organik rankine çevrim, tanım,Y76;5

Organik toz emisyonunda özel maddeler için sınır değerleri,  Y179;Ek.7/Tablo 7.1.2

Organik ürünler, Y197;Ek-1

Organize sanayi bölgeleri, alt yapı tesisleri, işletme hakkı, K54;20

Organize sanayi bölgeleri, alt yapı tesisleri, kullanma, K54;20

Organize sanayi bölgeleri, alt yapı tesisleri, kurma, K54;20

Organize sanayi bölgeleri, arsa tahsisi, K54;18

Organize sanayi bölgeleri, denetimi, K54;tümü

Organize sanayi bölgeleri, işletilmesi, K54;tümü

Organize sanayi bölgeleri, kuruluşu, K54;tümü

Organize sanayi bölgeleri, nitelikleri, K54;5

Organize sanayi bölgeleri, organları, K54;6

Organize sanayi bölgeleri, ortak yerler, K54;19

Organize sanayi bölgeleri, özel, K54;26

Organize sanayi bölgeleri, tanım, K54;3

Organize sanayi bölgeleri, yapımı, K54;tümü

Organize sanayi bölgeleri,K54;tümü, Y162;tümü

Organize sanayi bölgeleri,yerseçimi, Y162;tümü

Organize sanayi bölgeleri,yerseçimi,usül ve esaslarını düzenlemek, Y162;tümü

Organize sanayi bölgesi, KHK1;2, KHK1;9

Organize sanayi bölgesi, kurmak, KHK1;2

Organize sanayi bölgesi, planlamak, KHK1;2

Organomineral gübre, tanım,Y197;4

Organomineral ürünler, Y197;Ek-2

Orman alanları, K6;4

Orman ekosistemi, geliştirilmesi,K55;11/A

Orman ekosistemi, oluşturulması,K55;11/A

Orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, ayrılması,K55;2

Orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, işletilmesi,K55;2

Orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, işlettirilmesi,K55;2

Orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları,K55;2

Orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, korunması,K55;2

Orman içi dinlenme yeri, tanım, Y163;4

Orman içi su kaynakları, geliştirilmesi,KHK4;8

Orman içi su kaynakları,KHK4;8

Orman içi su kaynakları, korunması,KHK4;8

Orman kaynakları, afet, korunması,K55;2

Orman kaynakları, afet,K55;2

Orman kaynakları, yangın,K55;2

Orman kaynakları, yangın, korunması,K55;2

Orman kaynakları, zararlılar,K55;2

Orman kaynakları, zararlılar, korunması,K55;2

Orman kaynakları,K55;2

Orman rejimine tabi olmayan koruma alanları, tanım, Y192;3

Orman yangınlarına hassasiyet derecesi, tanım, Y165;4

Orman, bakımı,KHK4;2

Orman, bakımıpolitika oluşturmak,KHK4;2

Orman, geliştirilmesi, politika oluşturmak,KHK4;2

Orman, geliştirilmesi,KHK4;2

Orman, ıslahı,KHK4;2

Orman, ıslahı,politika oluşturmak,KHK4;2

Orman, işletilmesi,KHK4;2

Orman, işletilmesi,politika oluşturmak,KHK4;2

Orman, K17;2,K55;tümü, KHK;4,tümü , Y38;10

Orman, meteorolojik destek,K17;2

Orman, tanım,K56;1,Y75;4

Orman,  yangın ihbarı, K56;68

Orman, yangın ihbarı,  zorunluluğu, K56;68

Orman, yangın mücadelesi,K55;7/A

Orman, yangın, K56;68

Orman, yangınla mücadele, K56;69, K56;70

Orman, zararlılarla mücadele,K55;7

Ormaniçi su kaynakları, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Ormaniçi su kaynakları, KHK2;13/A

Ormaniçi su kaynakları, korunması,KHK2;13/A

Orta boy taşıma kabı, tanım, Y175;4

Orta damıtık ürün, azami kükürt içeriği,Y27;5

Orta damıtık ürün, tanım,Y27;3

Orta derecede hassas kullanımlar, tanım,Y53;4

Orta derinlikte bertaraf tesisi, tanım, Y173;4

Orta mesafe koruma alanı, tanım,Y100;2

Orta su trolü, tanım,K65;2

Ortak merdiven, tanım,Y34;7

Ortak nedenli arıza, tanım, Y12;4,Y14;4

Ortalama doz, tanım, Y67;4,Y82;4

Ortalama günlük tüketim, tanım,Y101;3

Ortam bazlı denetim, tanım,Y43;4

Orto foto haritaları, tanım,Y87;4/n

Ortofosfat, Y227;Ek-1

Ortotolidin flash metodu, Y102;Geç.Md.1/III

Ortotolidin ölçmenin yapılması, Y102;Geç.Md.1/III

Ortotolidin-arsenit(OTA) metodu, Y102;Geç.Md.1/II

Ortotolidin-arsenit(OTA) metodu, aletler, Y102;Geç.Md.1/III

Ortotolidin-arsenit(OTA) metodu, ölçmenin yapılması, Y102;Geç.Md.1/III

Ortotolidin-arsenit(OTA) metodu, reaktifler, Y102;Geç.Md.1/III

Otel, açılma, T7;8

Otel, açılmada polis takibatı, T7;8

Otel, K76;258, T7;8, Y111;1

Otel, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Otel, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Otel, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Otel, karayolları kenarında,Y111;1

Otel, tanım,Y111;3

Otel, kapatılması, K76;259

Otel, sağlık şartlarının denetimi, K76;258, K76;260

Otel, sağlık şartlarının ıslahı, K76;258

Otlak, tanım,K50;3,Y165;4

Otlatma planı, tanım,Y140;4

Otobüs terminali, açılmasına izin vermek,K5;15

Otobüs terminali, işletmek,K5;15

Otobüs terminali, işlettirmek,K5;15

Otobüs terminali, kurdurmak,K5;15

Otobüs terminali, kurmak,K5;15

Otobüs terminali,K5;15

Otogar, tanım,Y111;3

Otomatik sistem, tanım, Y64;4,Y103;5

Otomatik makine, tanım, Y64;4,Y103;5

Otomatik, tanım,Y34;7

Otopark, işletmek,K7;7

Otopark, işlettirmek,K7;7

Otopark,K7;7

Otopark, ruhsat vermek,K7;7

Otopark, yapmak,K7;7

Otopark, yaptırmak,K7;7

Otrofikasyon, tanım, Y183;3

Oyuncak, güvenliği,  Y166;tümü

Oyuncak, güvenliği, dağıtıcıların yükümlülüğü, Y166;8

Oyuncak, güvenliği, imalatçıların yükümlülüğü, Y166;5

Oyuncak, güvenliği, ithalatçıların yükümlülüğü, Y166;7

Oyuncak, güvenliği, usul ve esaslarının belirlenmesi,  Y166;tümü

Oyuncak, güvenliği, yetkili temsilcilerin yükümlülüğü, Y166,6

Oyuncak, tanım, Y166;4

Oyuncak, Y166;tümü

Oyuncak, serbest dolaşımı,  Y166;tümü

Oyuncak, serbest dolaşımı, dağıtıcıların yükümlülüğü, Y166;8

Oyuncak, serbest dolaşımı, imalatçıların yükümlülüğü, Y166;5

Oyuncak, serbest dolaşımı, ithalatçıların yükümlülüğü, Y166;7

Oyuncak, serbest dolaşımı, usul ve esaslarının belirlenmesi, Y166;tümü

Oyuncak, serbest dolaşımı, yetkili temsilcilerin yükümlülüğü, Y166,6

Oyuncaklar, K76;183,T3;671, T3;672, T3;673, T3;674, T3;675, T3;676, T3;677, T3;678, T3;679

Oyuncaklar, uygunluk değerlendirmesi, Y166;19,  Y166;20,  Y166;21,  Y166;22

Oyuncaklar, boyalar, T3;672, T3;673, T3;674, T3;675, T3;676, T3;677, T3;678

Oyuncaklar, denetim, K76;183, K76;192

Oyuncaklar, muayene, T3;679

Oyuncaklar, özellikleri, T3;671, T3;672, T3;673

Oyuncaklar, piyasa gözetim ve denetimi, Y166;37,  Y166;38,  Y166;39,  Y166;40,  Y166;41,  Y166;42,  Y166;43,  Y166;44,  Y166;45,  Y166;46

Oyuncaklar, tağşiş, T3;678

Oyuncaklar, tahlil, T3;679

Oyuncaklar, taklit, T3;678

Oyuncaklar, uygunluğu,  Y166;11,  Y166;12,  Y166;13,  Y166;14,  Y166;15,  Y166;16,  Y166;17,  Y166;18

Ozon inceltme potansiyeli, tanım,Y167;5

Ozon öncül maddeleri, tanım,Y89;4

Ozon tabakasının incelmesi, KHK2;8

Ozon tabakasının incelmesi, önlem almak,KHK2;8

Ö

Öğretim kurumları, tanım, Y220;4

Ölçüm için yapılacak harcamalar, Y179;27

Ölçüm metodları, Y227;27

Ölçüm noktası, tanım,Y93;4

Ölçüm sistemi, tanım,Y63;4

Ölçüm sistemleri, ilkeler,Y63;5

Ölçüm sonuçları, bilgi verilmesi, Y179;28

Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama, Y227;28

Ölçüm teknikleri (yakma tesisleri), Y23;Ek3

Ölçüm yöntemleri,Y40;18

Ölü çıkarılması, K76;227

Ölü defni ve nakli, Belediye,K76;20

Ölü defni, afet , K75;4

Ölü defni, afet programları, K75;4

Ölü defni, K72;196,K76;211, K76;212, K76;213, K76;214, K76;215, K76;216, K76;217, K76;218, K76;219, K76;220, K76;221, K76;222, K76;223, K76;224, K76;225, K76;226,T4;9,T4;27

Ölü defni, usulsüz, K72;196

Ölü defni, ruhsatiye, K76;215, K76;216, K76;218, K76;219, K76;220, K76;221

Ölü defni, yasaklar, K76;211,229

Ölü muayenesi, K76;217, K76;218, K76;219,221

Ölü nakli, K76;211, K76;212, K76;213, K76;214, K76;215, K76;216, K76;217, K76;218, K76;219, K76;220, K76;221, K76;222, K76;223, K76;224, K76;225, K76;226, K76;227, K76;228, K76;229, K76;230, K76;231, K76;232, K76;233, K76;234

Ölü nakli, cüzzamlı,K76;229

Ölü nakli, koleralı,K76;229

Ölü nakli, ruamlı,K76;229

Ölü nakli, şarbonlu,K76;229

Ölü nakli, vebalı,K76;229

Ölü, defin ruhsatı, T4;29

Ölü, kefenlenmesi, T4;27, T4;2

Ölü, mezarlara nakli, T4;27, T4;32

Ölü, yakılması, K76;224, K76;225, K76;226

Ölü, yıkattırılması, T4;27, T4;32

Ölü, tabutlama, K76;230, K76;231, K76;233, K76;234

Ölü, tahnit, K76;232

Ölü, tanım,Y142;4

Ölü, yakma fırını, K76;224, K76;225

Ölüm, gemi, K8; 9

Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama ve işleme tesislerinin asgari teknik özellikleri ve bu tesislere uygulanacak işlemler, Y168;Ek.1

Ömrünü tamamlamış araç, genel ilkeler, Y168;5

Ömrünü tamamlamış araç, tanım, Y168;4

Ömrünü tamamlamış araç, toplanması, Y168;12

Ömrünü tamamlamış araçlar, Y168;tümü

Ömrünü tamamlamış araçlar, geri dönüşümü, Y168;tümü

Ömrünü tamamlamış araçlar, geri kazanımı, Y168;tümü

Ömrünü tamamlamış araçlar, yeniden kullanımı, Y168;tümü

Ömrünü tamamlamış lastik,  belediyelerce alınacak tedbirler, Y169;8

Ömrünü tamamlamış lastik, Çevre ve Orman bakanlığı görev ve yetkileri, Y169;6

Ömrünü tamamlamış lastik, geçici depo işleticilerinin yükümlülükleri, Y169;13

Ömrünü tamamlamış lastik, geri kazanım tesislerinin yükümlülükleri, Y169;11

Ömrünü tamamlamış lastik, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görev ve yetkileri, Y169;7

Ömrünü tamamlamış lastik, kaplamacıların yükümlülükleri, Y169;10

Ömrünü tamamlamış lastik, lastik üreticilerinin yükümlülükleri, Y169;9

Ömrünü tamamlamış lastik, tanım, Y169;4

Ömrünü tamamlamış lastik, yetkili taşıyıcının yükümlülükleri, Y169;12

Ömrünü tamamlamış lastikler, Y169;tümü

Ömrünü tamamlamış lastik üreticisi, tanım, Y169;4

Ömür döngüsü, tanım,Y73;4

Ön arıtma kapsamı,Y19;15

Ön arıtma koşulları,Y19;13

Ön arıtma tesisi,tanım, Y183;3

Ön arıtma tesisleri, Y183;48

Ön arıtma, tanım,Y19;2, Y100;2

Ön arıtma,Y19;12,Y19;13,Y19;14,Y19;15

Ön görünüm bölgesi, tanım, K6;2

Ön işleme, tanım,Y21;4

Ön muameler, tanım, Y173;4

Öncelikli maddeler, tanım, Y227;4

Önemli ve artan eğilimlerin tespiti, Y223;Ek7,Y223;Ek8

Önemli ve sürekli artan kimyasal bozulma eğilimi, yeraltı suyu,tanım, Y223;4

Öngörülen başlatıcı olaylar, tanım,  Y161;4

Öngörülen doz, tanım,Y156;4

Önlem ifadelerinin listesi, Y134;Ek-4

Önleme, tanım, Y8;4

Ören yeri, tanım,Y123,4,Y126;3

Örganik buhar ve gazlar, Y179;Ek.7/Tbalo 7.2.2

Örnek alma ve analiz metodları, Y75;Ek.IV

Örnek alma, Y97;8

Örnek avlak, tanım,K39;2, Y221;3

Örnekleme noktası, tanım, Y97;4

Örnekleme, Y227;26

Ötrofik,tanım, Y224;4

Ötrofikasyon, tanım,Y88;3

Ötrofikasyon, Y183;10

Ötrofikasyon, tanım, Y114;4,Y199;4,Y227;4

Özdeğerlendirme, tanım,  Y158;4

Özel aktivite, tanım, Y175;4

Özel arazi toplulaştırılması, tanım,T15;4

Özel avlak, tanım,K39;2, Y221;3

Özel balnelojik sular, Y110;23

Özel banyo, kaplıca, T1;7

Özel beslenme amaçlı gıdalar, tanım,K24;3

Özel çevre koruma bölgeleri,  Y201;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, değişiklik, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, değişiklik,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, ilan,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, ilan,Y125;tümü

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, korunması, araştırma yaptırmak,KHK5;10

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, korunması, inceleme yaptırmak,KHK5;10

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, korunması, önlem aldırmak,KHK5;10

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, korunması, önlem almak,KHK5;10

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, korunması,KHK5;10

Özel çevre koruma bölgeleri, onay,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, onay,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, tescil , onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;18

Özel çevre koruma bölgeleri, tescil,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, tespit, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, tespit,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, Y192;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, Y193;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri,çevre değerlerini korumak, Y192;tümü

Özel Çevre Koruma Bölgeleri,KHK5;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri,tescil,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri,tespit ilke ve esasları,Y125;13

Özel çevre koruma bölgeleri,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri,Y125;1

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgeleri, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Özel çevre koruma bölgesi, tanım,Y124;3,Y125;4, Y183;3,Y192; 3,Y193; 4

Özel hazırlanmış radyoaktif madde,tanım, Y175;4

Özel koruma bölgesi, ilan etmek, K12;9

Özel koruma bölgesi, K12;9

Özel koruma bölgesi, koruma esasları, K12;9

Özel koruma bölgesi, kullanma esasları, K12;9

Özel koruma bölgesi, tespit etmek, K12;9

Özel koşullu taşıma,tanım, Y175;4

Özel planlama esasları, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, tanım,K24;3

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, denetim, usul ve esasları,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, denetim,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, ihracat, usul ve esasları,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, ihracat,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, ithalat, usul ve esasları,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, ithalat,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, üretimi, usul ve esasları,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları, üretimi,K24;27

Özel tıbbi amaçlı diyet gıdaları,K24;27

Özel ürün arazisi, tanım,K70;3

Özgül aktivite, tanım, T8;2,Y176;4

Özümleme kapasitesi, tanım, Y224;4

Özütleme, tanım,Y21;4

P

P,M,F,tanım,Y72;4

Parametre, tanım,Y50;4

Paratifo, K76;57

Park ve bahçe tesisi yapmak,K29;6

Park ve bahçe tesisi,K29;6

Park, hizmetleri, K5;14

Park, hizmetleri, yapmak,K5;14

Park, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Park, K5;14

Parlayıcı sıvı, tanım, T6;74/d

Parsel atıksu drenaj tesisi,tanım, Y183;3

Parsel bacası, tanım,Y18;3,Y19;2,Y183;3

Parselasyon planları, K7;7

Parselasyon planları, onaylamak,K7;7

Parselasyon planları, uygulanmasını denetlemek, K7;7

Pasa, Y136;4

Patenta, tanım, Y178;4

Patlayıcı madde, tanım, Y203;4,Y206;4

Patlayıcı maddeler, K65;19

Patlayıcı maddeler, su ürünleri, kullanım yasağı, K65;19

Patlayıcı maddeler, yok edilmesi, K15;tümü

Patlayıcı maddeler,K15;tümü

Patolojik atık, tanım,Y208;4

Pazar yeri, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Pazar yeri, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Pazar yeri, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Pazar yeri, karayolları kenarında,Y111;1

Pazar yeri, tanım,Y111;3

Pazar yeri,Y111;1

PCB analizleri, Y170;10

PCB arındırma ve bertaraf lisansı, Y170;17, Y170,18, Y170;19

PCB arındırma, Y170;15

PCB bertaraf, Y170;16

PCB envanter hazırlama, Y170;12

PCB etiketleme, Y170;11

PCB geçici depolama, Y170;14

PCB taşıma, Y170;13

PCB, Y170;tümü

PCB’lerin yönetimine ilişkin ilkeler, Y170;5

PCB’ye karşı alınacak önlemler, Y170,20, Y170;21, Y170,22

PEL, tanım,Y80;4

Peloidoterapi, tanım, Y110;4

Pentaklorobenzen, Y227;Ek-1

Pentaklorofenol, Y227;Ek-1

Pentan, Y76;Ek-4

Perakendeci halleri, açılmasına izin vermek, K5;15

Perakendeci halleri, işletmek,K5;15

Perakendeci halleri, işlettirmek,K5;15

Perakendeci halleri, kurdurmak,K5;15

Perakendeci halleri, kurmak,K5;15

Perakendeci halleri,K5;15

Perflorokarbon (PFC), Y76;Ek-1

Perflorokarbon, tanım,Y76;5

Periyodik doz değerlendirmesi, Y175;8

Pestisit, tanım,Y35;4

Pestisitler, Y64;6,Y103;Ek.1

Petrol kuyusu tamamlama ve terk kriterleri,  Y199;46

Petrol türevleri, katı atık,Y79;20

Petrol türevleri, sıvı atık,Y79;20

Petrol türevleri,Y79;20

Petrol, tanım, K16;3,Y56;3

Petrol,Y79;20

pH, içme kullanma suları,T3;425

pH, Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y103;Ek.1,Y224;Ek-5,Y224;Ek-6,Y227;Ek-1,Y227;Ek-2, Y228;Ek.1,Y228;Ek.4

pH,tanım,Y228;4

Pınar,K43;13/6, K43;13/8

Pik debi faktörü , tanım,Y101;3

Pik debi, tanım,Y18;3,Y222;4

Pil, tanım,Y21;4

Pil, bertaraf tesislerinden kaynaklanan atıklar,Y16;2

Pil, bertaraf tesislerinden kaynaklanan atıklar, yönetimi,Y16;2

Pil, çevresel kriterlere uygun,Y16;tümü

Pil, etiketleme,Y16;tümü

Pil, I.grup, tanım,Y16;4

Pil, II.grup, tanım,Y16;4

Pil, işaretleme,Y16;tümü

Pil, ithalat esasları,Y16;24

Pil, tanım,Y16;4

Pil, üretilmesi, zararlı madde miktarının azaltılması,Y16;2

Pil, üretim tesislerinden kaynaklanan atıklar,Y16;2

Pil, üretim tesislerinden kaynaklanan atıklar, yönetimi,Y16;2

Pil,Y16;tümü

Pis su kabul tesisleri,Y79;22

Pis su kabul tesisleri, yeterlilik kriterleri,Y79;22

Pis su, K43;13/6

Pis su, tanım,Y79;4

Pis su şebekesi,Y111;12

Pis su, tanım, Y131;4

Pisuvar, T2;7

Piyasaya arz edilen sıvı yakıtlar, tanım, Y179;4

Piyasaya arz, tanım, Y8;4

Piyasaya arzı yasaklanan ürün ve ekipman listesi,Y76;Ek-3

Piyasaya süren, tanım, Y8;4

Piyezometre çizgisi, tanım,Y18;3

Piyezometre çizgisi, tanım,Y18;3

Piyezometre çizgisi, tanım,Y222;4

Plaj, açılma, T7;8

Plaj, açılmada polis takibatı, T7;8

Plaj, T7;8

Plan değişikliği, tanım,Y45;4

Plan revizyonu, tanım,Y45;4

Plan yapmak,K25;tümü

Planlama alanı, tanım,Y45;4

Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler, çevresel titreşim,Y53;28

Planlanan faaliyetler için akustik rapor, tanım,Y53;4

Planlanan işletmeler, çevresel gürültü değerlendirme prosedürü,Y53;32

Plastik torba, tanım, Y8;4

PM 10, tanım,Y89;4

PM 2.5, tanım,Y89;4

Polialkalik aromatic karbonlar,Y97;Ek.I

Poliklorlu bifenil içeren madde, Y170;tümü

Poliklorlu bifenil, Y170;tümü

Poliklorlu bifenil, içeren ekipman,  Y170;tümü

Poliklorlubifenil (PCB), tanım,Y21;4

Polimer, tanım,Y134;4

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, tanım,Y89;4

Pompa istasyonu, tanım,Y18;3, Y101;3

Pompalı (terfili) sistem , tanım,Y101;3

Pompalı (terfili) ve cazibeli sistem , tanım,Y101;3

Popülasyon,tanım,Y92;4

Portör muayenesi, K76;126, K76;127

Potasyum siyanürle itlaf, haşerat,T3;12

Potasyum siyanürle itlaf, zararlı,T3;12

Potasyum,Y64;6, Y227;Ek-1

Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıt, tanım,Y29;4

Pozitif basınçlı sistemler, tanım,Y18;3

Pratika,tanım, K23;2

Prekürsör, tanım, Y176;4

Prodüktivite, tanım, Y183;3

Proje çalışmaları, alt yapı tesisleri,Y7;7

Proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme eleme kriterleri, Y52;Ek-4

Projektör tip radyografi cihazı (kamera), tanım,Y72;4

Propan, Y76;Ek-4

Propilen, Y76;Ek-4

Proses atığı çamurları, Y188;16

Psikoterapi ve diğer psikiyatrik yöntemler, Y110;6

pV, Y227;Ek-1

R

Rad, tanım,T8;2

Radonlu sular, Y110;23

Radyasyon  korunması sorumlusu, Y171;73

Radyasyon  korunması sorumlusu, görevleri, Y171;73

Radyasyon alanları, tanım,T8;2,Y156;4

Radyasyon alanları, Y171;15, Y171;16, Y171;17, Y171;18

Radyasyon alanları, izlenmesi, Y171;16

Radyasyon alanları, sınıflandırılması, Y171;15

Radyasyon cihazları,K74;4

Radyasyon dozu, tanım, Y160;4/ı

Radyasyon görevlileri, tanım, T8;2

Radyasyon görevlisi, tanım, Y171;4/h

Radyasyon güvenliği sorumlusu, tanım, Y171;4/i

Radyasyon güvenliği uzmanı, Y171;74

Radyasyon güvenliği uzmanı, görevleri, Y171;74

Radyasyon güvenliği uzmanı, tanım, Y171;4/ı

Radyasyon güvenliği,  Y172;tümü

Radyasyon güvenliği, güvenlik esasları, Y77;10

Radyasyon güvenliği, tanım,Y156;4, Y172;4

Radyasyon güvenliği, Y77;9

Radyasyon güvenliğine ilişkin yetkilendirme koşulları, Y172;tümü

Radyasyon kaynağı, tanım, Y72;4,Y156;4, Y172;4

Radyasyon kaynakları, bulundurmak, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, bulundurmak,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, depolamak, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, depolamak,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, ihraç, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, ihraç,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, imal, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, imal,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, ithal, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, ithal,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, kullanmak, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, kullanmak,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, taşımak, kuralları,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, taşımak,T8;tümü

Radyasyon kaynakları, Y156;14,Y171;47

Radyasyon kaynakları, çalınması, Y171;47

Radyasyon kaynakları, denetimi, Y171;67, Y171;68

Radyasyon kaynakları, hasar görmesi, Y171;47

Radyasyon kaynakları, ihraç, Y171;61

Radyasyon kaynakları, ithal, Y171;61, Y171;62, Y171;63

Radyasyon kaynakları, kaybolması, Y171;47

Radyasyon kaynakları, taşınması, Y171;61

Radyasyon kazası, tanım,T8;2

Radyasyon korunması görevlisi, tanım, Y209;4

Radyasyon korunması sistemi, Y171;7

Radyasyon korunması, doz sınırları, Y171;8, Y171;9, Y171;10, Y171;11, Y171;12, Y171;13, Y171;14

Radyasyon korunması, Y171;tümü

Radyasyon seviyesi, tanım, Y175;4

Radyasyon tesisi, tanım, Y173;4

Radyasyon tesislerinde radyoaktif atık yönetimi, Y173;52, Y173;53, Y173;54

Radyasyon uygulamaları, tanım,  Y172;4

Radyasyon üretici aygıtlar, tanım,T8;2

Radyasyon yayıcı aygıtlar, tanım,T8;2

Radyasyon, K74;4, Y77;tümü, Y172;tümü

Radyasyon, tanım, Y171;4/g

Radyasyona maruz kalan çalışanlar, tanım, Y226; 4

Radyasyondan korunma sorumlusu, tanım,Y72;4

Radyasyondan korunma, tanım,Y156;4

Radyasyondan korunma,Y149;25, Y161;42, Y175;5

Radyasyondan korunmaya ilişkin temel yükümülülükler, Y156;12

Radyasyonla çalışan, tanım,Y156;4

Radyasyonla çalışanların dozlarının tahmini, Y156;18

Radyasyonla çalışma izni, tanım,Y156;4

Radyoakativite miktarları, Y171;5

Radyoaktif  artık, T5;2,Y174;1

Radyoaktif artık, yönetimi, T5;2

Radyoaktif atık kabul kriterleri,tanım, Y173;4

Radyoaktif atık madde, tanım, Y173;4

Radyoaktif atık özelliklerinin belirlenmesi, Y173;19

Radyoaktif atık paketi, tanım, Y173;4

Radyoaktif atık sınıflandırılması, Y173;20

Radyoaktif atık tesisi,tanım, Y226;4

Radyoaktif atık tesisleri,tanım, Y173;4

Radyoaktif atık tesislerinde genel esaslar, Y173;37, Y173;38, Y173;39, Y173;40, Y173;41

Radyoaktif atık tesislerinde güvenlik ilkeleri, Y173;42, Y173;43, Y173;44, Y173;45, Y173;46, Y173;47, Y173;48, Y173;49, Y173;50,51

Radyoaktif atık yönetim adımları, Y173;19, Y173;20, Y173;21, Y173;22, Y173;23, Y173;24, Y173;25, Y173;26, Y173;27, Y173;28, Y173;29, Y173;30

Radyoaktif atık yönetimi, tanım, Y173;4

Radyoaktif atık yönetimine ilişkin faaliyetler, denetim, Y173;56

Radyoaktif atık yönetimine ilişkin tesisler, denetim, Y173;56

Radyoaktif atık yönetiminin gerekleri ve ilkeleri, Y173;5, Y173;6, Y173;7, Y173;8, Y173;9, Y173;10, Y173;11, Y173;12, Y173;13, Y173;14, Y173;15, Y173;16, Y173;17, Y173;18

Radyoaktif atık, gaz,uyulması gereken hususlar, Y174;13

Radyoaktif atık, katı, Y174;9

Radyoaktif atık, katı, çevreye verilme, Y174;9

Radyoaktif atık, katı, uyulması gereken hususlar, Y174;11

Radyoaktif atık, sıvı, uyulması gereken hususlar, Y174;12

Radyoaktif atık, gaz, Y174;10

Radyoaktif atık, gaz, atmosfere verilme, Y174;10

Radyoaktif atık, tanım, Y157;4,Y173;4

Radyoaktif atıklar, bertaraf, Y173;29

Radyoaktif atıklar, depolama, Y173;28

Radyoaktif atıklar, işleme, Y173;26

Radyoaktif atıklar, taşıma, Y173;27

Radyoaktif atıklar, Y156;15,Y171;36,Y183;6,Y208;26

Radyoaktif  bulaşma, tanım,Y156;4

Radyoaktif gaz ve sıvı atıkların bertarafı, Y173;31

Radyoaktif gaz ve sıvılar ile çevrenin izelenmesi, Y173;36

Radyoaktif kaynak, tanım,Y156;4

Radyoaktif konsarizasyon, tanım, Y176;4

Radyoaktif madde, K74;4, Y174;tümü, T9;39,Y175;tümü

Radyoaktif madde, tanım, T8;2,Y156;4

Radyoaktif madde, taşınması, Y175;tümü

Radyoaktif maddeler, çevreye verilmesi, Y171;34

Radyoaktif maddeler, çevre verilmesi, denetimi, Y171;35

Radyoaktif maddeler, çevre verilmesi, izlenmesi, Y171;35

Radyoaktif maddeler, korunması, T9;41, T9;42

Radyoaktif maddeler, taşıma kapları, T9;41, T9;44

Radyoaktif maddeler, taşınması, T9;43

Radyoaktif maddeler,Y100;Ek

Radyoaktif yağış, tanım,T8;2

Radyoaktivite konsantrasyonları, Y171;5

Radyoaktivite, İçme kullanma suları,T3;425

Radyoaktivite, Y171;5

Radyoaktivite,Y64;6

Radyofarmasötik, tanım, Y176;4

Radyofarmasötikler, analiz ve kontrol, Y176;14

Radyofarmasötikler, dağıtım kayıtları, Y176;19

Radyofarmasötikler, denetim, Y176;16

Radyofarmasötikler, hazırlanması, kullanılan prekürsörler, Y176;6

Radyofarmasötikler, hazırlanması, kullanılan prekürsörler, ithali, Y176;6

Radyofarmasötikler, hazırlanması, kullanılan prekürsörler, ithali,izin, Y176;6

Radyofarmasötikler, hazırlanması, kullanılan prekürsörler, üretimi, Y176;6

Radyofarmasötikler, hazırlanması, kullanılan prekürsörler, üretimi, lisans, Y176;6

Radyofarmasötikler, hazırlanması, Y176;6

Radyofarmasötikler, inceleme komisyonu, Y176;15

Radyofarmasötikler, insanlara uygulanan, Y176;6

Radyofarmasötikler, ithal izni, Y176;18

Radyofarmasötikler, ithali, kurallar, Y176;1

Radyofarmasötikler, ithali, Y176;1

Radyofarmasötikler, iyi üretim uygulamaları klavuzu, Y176;EK.3

Radyofarmasötikler, izin başvuruları, Y176;13

Radyofarmasötikler, izne tabi olmayan husular, Y176;12

Radyofarmasötikler, kontrolü, Y176;2

Radyofarmasötikler, tescili, Y176;1

Radyofarmasötikler, tescili, kurallar, Y176;1

Radyofarmasötikler, uygun olmayan ürünler, Y176;20

Radyofarmasötikler, üretim yeri izni, Y176;7

Radyofarmasötikler, üretim, kalite kontrol sorumlusu, Y176;9

Radyofarmasötikler, üretim, kalite kontrol, Y176;10

Radyofarmasötikler,üretim,mesul müdür, Y176;8

Radyofarmasötikler,üretimi, kurallar, Y176;1

Radyofarmasötikler,üretimi, Y176;1

Radyofarmasötikler,üretimi, Y176;2

Radyofarmasötikler,üretimi, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler,ithali, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler,ithali,izin, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler,üretimi, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler,üretimi,kontrol, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimi,kullanılan jeneraörler,üretimi,lisans, Y176;6

Radyofarmasötikler,üretimin durdurulması, ve kapatma, Y176;17

Radyofarmasötikler,ürün izni, Y176;11

Radyofrekans bandı, tanım, Y106;4

Radyofrekans,tanım, Y144;4

Radyografçı,tanım,Y72;4

Radyografi,tanım,Y72;4

Radyoizotop, dağıtma, tesisleri işletme,K74;4

Radyoizotop, dağıtma, tesisleri kurma,K74;4

Radyoizotop, dağıtma,K74;4

Radyoizotop, kalite kontrolü, tesisleri işletme, K74;4

Radyoizotop, kalite kontrolü, tesisleri kurma, K74;4

Radyoizotop, kalite kontrolü,K74;4

Radyoizotop, ölçme, tesisleri işletme,K74;4

Radyoizotop, ölçme, tesisleri kurma,K74;4

Radyoizotop, ölçme,K74;4

Radyoizotop, üretimi, tesisleri işletme,K74;4

Radyoizotop, üretimi, tesisleri kurma,K74;4

Radyoizotop, üretimi,K74;4

Radyokatif atık, sıvı , Y174;8

Radyokatif atık, sıvı, kanalizasyona verme, Y174;8

Radyokatif atık, sınırlamalar, Y174;7

Radyokatif atık, tanım, Y174;4

Radyokatif madde, tanım, Y175;4

Radyoliz, tanım, Y173;4

Radyoloji, müesseseleri teftişi, K60;9, K60;10

Radyoloji, müesseseleri, K60;tümü

Radyoloji,T1;1

Radyoloji, tedavi, K60;tümü

Radyoloji, teşhis,K60;tümü

Radyolojik kaza, çevrenin korunması, Y160;tümü

Radyolojik kaza, halkın korunması, Y160;tümü

Radyolojik kaza, Y160;tümü

Radyolojik olmayan tehlikelere karşı tasarımda güvenlik esasları,  Y161;25

Radyolojik tedavi, T1;tümü

Radyolojik tehlike, çevrenin korunması, Y160;tümü

Radyolojik tehlike, halkın korunması, Y160;tümü

Radyolojik tehlike, Y160;tümü

Radyolojik tehlikelere karşı tasarımda güvenlik esasları,  Y161;21,  Y161;22,  Y161;23,  Y161;24

Radyolojik ve nükleer tehlike eşik değeri,tanım,Y118;4

Radyonüklid jeneratör, tanım, Y176;4

Radyonüklid, tanım, Y176;4

Radyonüklidik saflık, tanım, Y176;4

Radyoterapi fizikçisi, tanım, Y209;4

Radyum tedavisi, T1;tümü

Radyum tedavisi, T9;39, T9;40

Radyum, T1;

Radyum, T9;39, T9;40, T9;41, T9;42, T9;43, T9;44, T9;45, T9;46

Radyum, kullanılacak miktarı, K60;3

Radyum, müeseseleri, bina özellikleri, K60;3, K60;6

Radyum, müesseseleri teftişi, K60;9, K60;10

Radyum, müesseseleri, K60;tümü

Radyum, tedavi, K60;tümü

Radyum, teşhis, K60;tümü

Rafinasyon, tanım,Y20;4

Ramsar alanı, tanım,Y125;4 Y188;4

Ramsar alanları, belirlenmesi, Y188;27

Ramsar alanları, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması, Y188;29

Ramsar alanları, yönetim planlarının uyum esasları, Y188;30

Ramsar alanları, sınırlarının tespiti ve ilanı, Y188;28

Ramsar alanlarının ilanı ve yönetim planları, Y188;27, Y188;28, Y188;29, Y188;30

Ramsar listesi, tanım, Y188;4

Rapor, harita ve eylem planı hazırlayacaklarda değerlendirme kriterleri,Y53;30,Y53;40,Y53;41

Raylı sistem çevresel gürültü kriterleri,Y53;19

Reaktif fosfor,Y97;Ek.I

Reaktör güvenlik komitesi(RGK), tanım,Y11;4

Reaktör kontrol sistemi, tanım, Y12;4,Y14;4

Reenjeksiyon, tanım,K35;3,Y108;4

Referans hastane, tanım,Y156;4

Referans koku kütlesi,tanım,Y121;4

Referans laboratuvar, tanım,Y122;4

Referans noktası, tanım, Y224;4,Y227;4

Referans ölçüm metodları, Y97;8

Referans ölçüm metodu, tanım, Y97;4

Referans su kütlesi, tanım,Y88;3

Referans şart,tanım, Y224;4

Referans şart,tanım, Y227;4

Referans türbin,tanım, Y177;4

Referans, Y224;11

Rejenereasyon, tanım,Y20;4

Reklam, gıda, tanım,K24;3

Rekreasyon alanı, tanım,Y53;4

Rekreasyon alanları, çevresel gürültü kriterleri,Y53;24

Rekreasyon alanları, tanım,Y229;4

Rekreasyon havuzları, Y110;30

Rekreasyon suları, analiz metodları,Y229;11

Rekreasyon suları, denetimi,Y229;13

Rekreasyon suları, izlenmesi,Y229;14

Rekreasyon suları, kalite kriterleri,Y229;6

Rekreasyon suları, korunma esasları,Y229;5

Rekreasyon suları, numune alma esasları,Y229;9

Rekreasyon suları, numune noktalarının belirlenmesi,Y229;10

Rekreasyon suları,Y229;5

Rekreasyon, tanım, Y110;4,Y141;3,Y143;4/h

Rekreasyon,Y229;1

Rekreasyonal kaynak, tanım,Y141;3,Y143;4/g

Renk, içme kullanma suları, T3;425

Renk, Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y224;Ek-5,Y224;Ek-6,Y227;Ek-1

REPA,tanım, Y177;4

RES,tanım, Y177;4

Reverberasyon süreleri ve yüzey yutuculukları için sınır değerler, Y33;14

Reverberasyon veya çınlama süresi (T)   ,tanım,Y33;4

Revizyon çevre düzeni planı, tanım,Y44;4

Revizyon koruma amaçlı imar planı, tanım,Y123,4

Rezervuar, tanım, Y183;3, Y219;4

RID, tanım, Y203;4,Y231;4

rıhtım, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

rıhtım,Y117;tümü

RIV, tanım, Y203;4

Rijit Bağlantı , tanım,Y101;3

Rijit boru ,tanım,Y101;3

Risk analizi, K24;9

Risk analizi, tanım,K24;3

Risk azaltma önlemleri, tanım,Y120;4

Risk azaltma, tanım,K2;2

Risk değerlendirmesi, tanım,K24;3,Y50;3,Y56;3

Risk iletişimi, tanım,K24;3

Risk yönetimi, tanım,K24;3

Risk yönetimi, jeolojik etüdler, onaylamak,KHK2;7

Risk yönetimi, jeolojik etüdler, yapmak,KHK2;7

Risk yönetimi, jeolojik etüdler, yaptırmak,KHK2;7

Risk yönetimi,jeolojik etüdler,KHK2;7

Risk yönetimi, jeoteknik etüdler,KHK2;7

Risk yönetimi, jeoteknik etüdler, onaylamak,KHK2;7

Risk yönetimi, jeoteknik etüdler, yapmak,KHK2;7

Risk yönetimi, jeoteknik etüdler, yaptırmak,KHK2;7

Risk yönetimi,KHK2;7

Risk yönetimi, onaylanması,KHK2;7

Risk yönetimi, yapılması,KHK2;7

Risk, tanım,K2;2,K24;3, Y39;5,Y120;4

Rodentisit, T3;Ek.Md.1

Rodentisit, tanım, T3;Ek.Md.1

Rodentisit, ambalaj, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, formülasyon, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, imalat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, ithal, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, kullanma, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, ruhsat, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, satış izni, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, satış, T3;Ek.Md.1, T3;Ek.Md.2, T3;Ek.Md.3, T3;Ek.Md.4, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, tağşiş, T3;Ek.Md.5

Rodentisit, taklit, T3;Ek.Md.5

Rotasyon tip radyografi cihazı, tanım,Y72;4

Röntgen ,T9;tümü

Röntgen ışını, T9;1

Röntgen ışınları, korunma, K60;3

Röntgen odaları,elektrik yalıtımı, T9;25

Röntgen odaları, yüksekgerilime karşı önlemler, T9;25, T9;26, T9;27, T9;28, T9;29, T9;30, T9;31, T9;31, T9;32, T9;33, T9;34, T9;35, T9;36, T9;37, T9;38

Röntgen tedavi müesseseleri, boyutları, T9;2

Röntgen tedavi müesseseleri, döşeme yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi müesseseleri, döşeme yalıtımları,T9;3

Röntgen tedavi müesseseleri, duvar yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi müesseseleri, duvar yalıtımları,T9;3

Röntgen tedavi müesseseleri, havalandırılması, T9;2, T9;3

Röntgen tedavi müesseseleri, kapıların yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi müesseseleri, kapıların yalıtımı,T9;5

Röntgen tedavi müesseseleri, personelin korunması,T9;5

Röntgen tedavi müesseseleri, T9;2

Röntgen tedavi müesseseleri, tavan yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi müesseseleri, tavan yalıtımları,T9;3

Röntgen tedavi odaları, boyutları, T9;2

Röntgen tedavi odaları, döşeme yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi odaları, döşeme yalıtımları,T9;3

Röntgen tedavi odaları, duvar yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi odaları, duvar yalıtımları,T9;3

Röntgen tedavi odaları, havalandırılması, T9;2, T9;3

Röntgen tedavi odaları, kapıların yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi odaları, kapıların yalıtımı,T9;5

Röntgen tedavi odaları, T9;2

Röntgen tedavi odaları, tavan yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen tedavi odaları, tavan yalıtımları,T9;3

Röntgen tedaviodaları, personelin korunması,T9;5

Röntgen teşhis müesseseleri, boyutları, T9;2

Röntgen teşhis müesseseleri, döşeme yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis müesseseleri, döşeme yalıtımları,T9;3

Röntgen teşhis müesseseleri, duvar yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis müesseseleri, duvar yalıtımları,T9;3

Röntgen teşhis müesseseleri, havalandırılması, T9;2, T9;3

Röntgen teşhis müesseseleri, kapıların yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis müesseseleri, kapıların yalıtımı,T9;5

Röntgen teşhis müesseseleri, personelin korunması,T9;5

Röntgen teşhis müesseseleri, T9;2

Röntgen teşhis müesseseleri, tavan yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis müesseseleri, tavan yalıtımları,T9;3

Röntgen teşhis odaları, kapıların yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis odaları, kapıların yalıtımı,T9;5

Röntgen teşhis odaları, T9;2

Röntgen teşhis odaları, boyutları, T9;2

Röntgen teşhis odaları, döşeme yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis odaları, döşeme yalıtımları,T9;3

Röntgen teşhis odaları, duvar yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis odaları, duvar yalıtımları,T9;3

Röntgen teşhis odaları, havalandırılması, T9;2, T9;3

Röntgen teşhis odaları, personelin korunması,T9;5

Röntgen teşhis odaları, tavan yalıtım şekli, T9;4, T9;5, T9;7

Röntgen teşhis odaları, tavan yalıtımları,T9;3

Röntgen, cihazları, K60;2, K60;7, K60;9, K60;13

Röntgen, ışınları, K60;1

Röntgen, müesseseleri, K60;tümü

Röntgen, tedavi için kullanılan ampüller, T9;13, T9;14, T9;15, T9;16, T9;17, T9;18

Röntgen, teşhis için kullanılan ampüller, T9;8, T9;9, T9;10, T9;11, T9;12

Röper,Y129;4

Röperleme, tanım,Y18;3,Y222;4

Ruhsata aykırı yapı, K72;184

Ruhsatsız yapı, K72;184

S

S1,tanım,Y146;4

S2,tanım,Y146;4

Saatlik su tüketimi, tanım,Y101;3

Saatlik tüketim faktörü, tanım,Y101;3

Sabit dalyan, tanım,K65;2

Sabit elektronik haberleşme cihazı, tanım,Y70;4

Sabit elektronik haberleşme cihazları, denetimi, Y70;17

Sabit elektronik haberleşme cihazları, güvenlik mesafesi, Y70;6

Sabit elektronik haberleşme cihazları, güvenlik sertifikası müracaatı ve ölçüm bildirimi, Y70;9

Sabit elektronik haberleşme cihazları, güvenlik sertifikası, Y70;7

Sabit elektronik haberleşme cihazları, kuruluş yeri, Y70;5

Sabit elektronik haberleşme cihazları, limitlerin aşılması halinde uygulanacak işlem, Y70;19

Sabit elektronik haberleşme cihazları, montaj esasları, Y70;8

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, Y70;18

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm talebi, Y70;17

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm yapacak personelin nitelikleri, Y70;12

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm yapmaya yetkili kuruluşlar, Y70;10

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm yetki belgesi iptali, Y70;14

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm yetki belgesi müracaatı, Y70;13

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçüm yöntemleri, Y70;15

Sabit elektronik haberleşme cihazları, ölçümde kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri, Y70;11

Sabit ölçümler, tanım,Y89;4

Sabit radyografi, tanım,Y72;4

Sabit telekomünikasyon cihazı, tanım, Y106;4

Sabitleştirme sınırları, tanım, Y173; 4

Sabitleştirme,tanım, Y173;4

Sabun, T3;641, T3;642, T3;643, T3;644, T3;645, T3;646, T3;647

Sabun, çeşitleri, T3;641

Sabun, muayene, T3;647

Sabun, numune alınması, T3;647

Sabun, özellikleri, T3;641, T3;643, T3;644

Sabun, tağşiş, T3;645, T3;646

Sabun, tahlil, T3;647

Sabun, taklit, T3;645, T3;646

Sabun, tanım, T3;641

Saflık özellikleri, Y167;Ek-2

Sağlığın korunması, K24;18

Sağlık bildirimi, gerçeğe aykırı, K23;6

Sağlık denetimlerinin önceliği, Y178;5

Sağlık denetleme merkezi, tanım,  Y217;1

Sağlık hizmetleri, K1;56

Sağlık istatistiği, K76;276, K76;277, K76;278, K76;279, K76;280, K76;281

Sağlık istatistik hizeatleri, K76;276, K76;277,K76;278, K76;279, K76;280, K76;281

Sağlık işlemi,liman, K23;6

Sağlık işlemleri, T16;24, T16;25, T16;26, T16;27, T16;28, T16;29, T16;30

Sağlık işleri, K43;14/30

Sağlık kontrolu, gemi süvarileri, K76;150

Sağlık koruma bandı,Y105;16

Sağlık koşulları, ıslah,K76;1

Sağlık kuruluşları, çevre yönetim birimi kurma ve çevre görevlisi çalıştırma kriterleri, Y43;12

Sağlık makamı, tanım,  Y217;1

Sağlık raporu, gıda satış yerleri, K76;126, K76;127

Sağlık tedbirleri, enfekte uçağa uygulanacak ,  Y217;62,  Y217;73,  Y217;86,  Y217;99

Sağlık tedbirleri, güvenli uçağa uygulanacak ,  Y217;65

Sağlık tedbirleri, şüpheli uçağa uygulanacak ,  Y217;63

Sağlık tedbirleri, T16;24, T16;25, T16;26, T16;27, T16;28, T16;29, T16;30

Sağlık tedbirleri, hummai racia,uygulanacak,  Y217;94

Sağlık yönetimi, T16;2, T16;3, T16;4, T16;9, T16;10, T16;11, T16;12, T16;22, T16;23

Sağlık yönetimi, bildirim, T16;2, T16;5

Sağlık yönetimi, haberleşme, T16;2

Sağlık yönetimi, tanım,T16;1

Sağlık, K1;56,K17;2/d

Sağlık, meteorolojik destek,K17;2/d

Sağlık, propoganda,K76;3

Sağlık, rehabilitasyon ve bakım tesisleri, Y211;30

Sağlık, yayın,K76;3

Sağlıklı çevre, K1;56,K27;3,

Sağlıklı içme suyu, K45;3

Saha, tanım,Y146;4

Sahada göçükler,Y146;22

Sahanın düzenleyici kontroldan çıkarılması, usul ve esaslarını belirlemek, Y157;tümü

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, tanım, Y178;4

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri, Y178;tümü

Sahil sağlık denetleme merkezleri,görev ve soumlulukları, Y178;9

Sahil şeridi, tanım,K42;4, Y116;4

Sahipsiz (radyoaktif) kaynaklar,  Y226;10, Y226;11, Y226;12, Y226;13

Sahipsiz (radyoaktif) kaynaklar, uluslararası işbirliği ve bilgi değişimi, Y226;13

Sahipsiz (radyoaktif) kaynaklar, işlemler, Y226;12

Sahipsiz (radyoaktif) kaynaklar, kontrol altına alınması, Y226;10

Sahipsiz hayvan, tanım,K26;3

Sahipsiz kaynak, tanım, Y173;4,Y226;4

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, genel şartlar,Y115;6

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, hijyenik şartlar,Y109;6

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, özel şartlar,Y109;7,Y115;7

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, tanım,Y109;4,Y115;3

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, teknik şartlar,Y109;6

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi,Y109;6,Y109;7

Sakatat, tanım,Y109;4

Sakınım planları, jeolojik etüdler,KHK2;7

Sakınım planları, jeolojik etüdler, onaylamak,KHK2;7

Sakınım planları, jeolojik etüdler, yapmak,KHK2;7

Sakınım planları, jeolojik etüdler, yaptırmak,KHK2;7

Sakınım planları, jeoteknik etüdler,KHK2;7

Sakınım planları, jeoteknik etüdler, onaylamak,KHK2;7

Sakınım planları, jeoteknik etüdler, yapmak,KHK2;7

Sakınım planları, jeoteknik etüdler, yaptırmak,KHK2;7

Sakınım planları,KHK2;7

Sakınım planları, onaylanması,KHK2;7

Sakınım planları, yapılması,KHK2;7

Salgın hastalık, ihbar, K43;13/22

Salgın hastalık, K76;29

Salgın hastalık, alınacak önlemler, K76;72

Salgın hastalık, muayene, K76;71

Salgın hastalık, ölü defni, K76;70,K76;82, K76;83

Salgın hastalıklar, K1;119,K76;134, K76;135,K76;144, K76;147, K76;148

Salgın hastalıklar, mücadele,K76;3

Salgın, tanım,T16;1

Sanal su, tanım,Y90;4

Sanat yapıları,23

Sanayi atıkları,  K7;7

Sanayi atıkları, hizmetleri yürütmek,K7;7

Sanayi atıkları, tesis işlettirmek,K7;7

Sanayi atıkları, tesis kurdurmak,K7;7

Sanayi atıkları, tesis, işletmek,K7;7

Sanayi atıkları, tesis, kurmak,K7;7

Sanayi bölgesi, tanım, Y183;3

Sanayi tesisleri, Y179;tümü

Sanitasyon, tanım,Y83;4

Santral sahası güç yoğunluğu, tanım, Y177;4

Santral sahası, tanım, Y177;4

Santral yönetimi, tanım,Y153;2

Santral, tanım, Y106;4,Y147;4,Y148;4,Y149; 4

Santralin bölgede potansiyel etkileri,Y146;8

Saptanmış sınır değerler, tanım,Y153;2

Sarı humma,  gözetim süreleri,  Y217;9

Sarı humma, K76;37, K76;38,T16;19,T16;45, T16;72, T16;73, T16;74, T16;75, T16;76, T16;77, T16;78, T16;79, T16;80, T16;81, T16;82,Y217;1,  Y217;5

Sarı humma, tecrit süreleri,  Y217;9

Sarı humma, geçerli aşı belgesinin ibrası,  Y217;97

Sarı humma, geçerli aşı belgesinin süresi,  Y217;98

Sarı humma, kuluçka dönemi,  Y217;95

Sarı karantina bayrağı, K23;6

Sarnıç ıslahı, K76;239

Sarnıç, K76;239, K76;241

Sarnıç, tanım,Y222;4

Sarnıç, kirlenmesi, K76;239, K76;241

Sarnıç-vagon, tanım, Y203;4

Satış ambalajı (birincil ambalaj), tanım, Y8;4

Savak, K68;2

Sayılamayan nükleer madde miktarı, tanım,Y151;4

Sayısal harita, tanım,Y87;4/m

Sazan zonu, tanım,Y6;4

Sazlık alan sınırı, tanım, Y188;4

Sazlık alan, tanım, Y188;4

SCADA, tanım,Y98;4

Schmutzdecke tabakası, tanım,Y18;3

Sebil, T14;7

Seçici yıkım, tanım, Y86;4

Seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi, Y52;Ek-2 listesi

Sediman, tanım, Y207;4

Sediment, tanım,Y18;3

Sel kontrolü,K50;14,K55;2,KHK4;7 ,Y5;1

Sel kontrolü, plan yapmak,KHK4;7

Sel kontrolü, plan yaptırmak,KHK4;7

Sel kontrolü, politika belirlemek,KHK4;7

Sel kontrolü, proje yapmak,KHK4;7

Sel kontrolü, proje yaptırmak,KHK4;7

Sel kontrolü, usül ve saslarını düzenlemek,Y5;tümü

Sel suları,K44;2

Sel, bilgi verilmesi, Y107;51

Sel, jandarmanın görevleri, Y107;51

Sel, K18;25, Y107;51

Sel, koruyucu tesisler, K18;2, K18;28

Selenyum, içme kullanma suları,T3;425

Selenyum,Y64;6,Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Septik koşullar, tanım,Y18;3

Sera gazı emisyon raporu,tanım; Y180;4

Sera gazı emisyonları  doğrulama ilkeleri, Y180;Ek-4

Sera gazı emisyonları izleme ve raporlama ilkeleri, Y180;Ek-3

Sera gazı emisyonları, azaltılması, K81;1

Sera gazı emisyonları, K81;1, Y180; tümü

Sera gazı emisyonları, sınıflandırılması,Y31;1

Sera gazı emisyonları, azaltılması,K81;1

Sera gazı emisyonları, doğrulanması, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, doğrulanması, usul ve esasları, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, izlenmesi, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, izlenmesi, usul ve esasları, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, raporlanması, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, raporlanması, usul ve esasları, Y180;tümü

Sera gazı emisyonları, usul ve esasları, Y180;tümü

Sera gazı emisyonu, tanım; Y180;4

Sera gazı referans göstergesi (SRG),Y31;Ek 4b

Sera gazı, K81;tümü

Sera gazlarının azaltılması, Y179;35

Serbest bölgeler kurulması,K62; tümü

Serbest bölgeler,K24;28, K62; tümü

Serbest gemi, tanım, K23;2

Serbest klor, tanım,Y228;4

Serbest klor,Y228;Ek.1,Y228;Ek.4

Serbest pratika,tanım, Y178;4,Y217;1

Serbesti müsaadesi, tanım,T16;1

Serbestleştirme, Y157;5, Y157;6, Y157;7, Y157;8, Y157;9, Y157;10, Y157;11, Y157;12, Y157;13

Serbestleştirme, ilkeleri, Y157;5

Serbestleştirme, sınırları, Y157;6

Sertifikasyon, tanım, K24;3

Sertlik derecesi, içme kullanma suları,T3;425

Serum,K76;3

Serumlama, K76;49, K76;54

Servis basıncı (Statik basınç)  ,tanım,Y101;3

Servis istasyonları, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Servis istasyonları, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Servis istasyonları, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Servis istasyonları, karayolları kenarında,Y111;1

Servis istasyonları, tanım,Y111;3

Servis istasyonları,Y111;1

Ses azaltım iyileştirme indeksi veya yalıtım iyileştirme indeksi (ΔR) ,tanım,Y33;4

Ses azaltma indeksi (R)  ,tanım,Y33;4

Ses basıncı seviyesi (Lp), tanım,Y53;4

Ses basınç düzeyi (Lp) , tanım,Y33;4

Ses emisyon değeri  , tanım,Y33;4

Ses gücü düzeyi (Lw)  , tanım,Y33;4

Ses gücü seviyesi (Lw), tanım,Y53;4

Ses yalıtım göstergeleri, Y33;10

Ses yalıtım sınır değerleri, Y33;11

Ses yalıtımı uygulama süresi ve yalıtım kuralları, Y33;15, Y33;16

Set,K13;1/III

Seviye ayarlaması, tanım,Y53;4

Seviye, tanım,Y89;4

Sevk elemanları, afette sakatlananlar, tedavileri,K75;10

Sevk elemanları, afette Sakatlananlar,K75;10

Sevk elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Sevk elemanları, yaralılar,K75;10

Seyrelme, tanım, Y183;3

Seyyar muayene istasyonu, tanım,Y10;4

Sıcak bölge, tanım,Y118;4

Sıcak çalışma, tanım,Y80;4

Sıcak hamam tesisatı, belediye,K76;20

Sıcak su kaynakları, K7;1

Sıcak su kaynakları, arazisi, K7;1,K79;1

Sıcak su kaynakları,arazisinin idaresi, K7;1,K79;1

Sıcak su kaynakları, binaları, K7;1,K79;1

Sıcak su kaynakları,K79;1

Sıcak su kaynakları, tesisatı, K7;1,K79;1

Sıcaklık, Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

 

Sığ göl, tanım,Y88;3

Sıhhi işyerler, aranan şartlar,Y105;13

Sıhhi işyerler, ruhsatın düzenlenmesi,Y105;12

Sıhhi müessese, tanım,Y105;4

Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri,Y31;19

Sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlu taşıt, tanım,Y29;4

Sınai imalat, tanım,Y7;4

Sınıflandırma ve aydınlatma kriterleri,Y26;5

Sınır değer, tanım,Y33;4,Y53;4

Sıtma ihbarı, K76;97

Sıtma imhası, zorunluluklar, K63;6

Sıtma paraziti, K63;7

Sıtma personeli, K63;13

Sıtma personeli, muafiyetleri, K63;13

Sıtma tedavisi, K63;2

Sıtma teşhisi, K63;8

Sıtma teşkilatı, K63;3, K63;4, K63;5

Sıtma, K11;20,K43;13/1,K63;tümü,K76;97, K76;98, T16;96, Y42;23,Y42;24

Sıtma, önleme, K11;20

Sıtma, imhası, K63;tümü

Sıtma, mücadelesi, K76;98

Sıtma, vaka ihbarı, K63;11

Sıvı atık, tanım,Y21;4,Y78;3

Sıvı gübre, tanım, Y198;4

Sıvı klorun kullanılması, içme suyu boru hattı , Y99;A/9

Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesisleri, genel kurallar,Y93;9

Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesisleri,Y93;9,Y93;10,Y93;11,Y93;12,Y93;13

Sıvı yakıtlar için emisyon sınırları, Y40;6,Y40;11

Sıvı yakıtlı yakma tesislerinde emisyon sınır değerleri, Y40;Ek 2, Y40;Ek 6

Sıvı, tanım, T6;125/b

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi, tanım,Y38;4

Sıvılaştırılmış petrol gazı depolama sahaları,K5;15

Sıvılaştırılmış petrol gazları (SPG), tanım, T6;125/c

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri, karayolları kenarında,Y111;1

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri, tanım,Y111;3

Sıvılaştırılmış petrol gazları dolum tesisleri,Y111;1

Sıvılaştıtılmış petrol gazları, tanım,Y34;7

Sızdırma kuyuları, Y131;14

Sızdırma kuyuları, işletme ve bakım, Y131;91

Sızdırmazlık tamamlayıcı malzeme, tanım,Y32;4

Sızıntı suyu , kontrol ve izleme, Y21;25

Sızıntı suyu, tanım,Y21;4

Sızıntı suyu, Y21;4, Y21;7, Y21;16, Y21;17, Y21;23, Y21;24, Y21;25, Y21;28, Y136;4

Siklopentan, Y76;Ek-4

Silikat,Y64;6

Silisyum, Y227;Ek-1

Simazin, Y227;Ek-1

Sinema, açılma, T7;8

Sinema, açılmada polis takibatı, T7;8

Sinema, alınması gereken önlemler,K76;261

Sinema,K76;261, T7;8

Sintine suyu, tanım,Y79;4, Y183;3

Sintine, tanım, Y78;3, Y79;4

Sis, tanım, T6;2/e

Sistem test basıncı  ,tanım,Y101;3

Sistem, tanım,Y98;4,Y158;4

Sistemin (içmesuyu) genel vaziyeti, Y101;16

Sit alanları, Y38;10

Sit, tanım, K46;3,Y123,4,Y126;3

Site, tanım,Y34;7

Sivil savunma görevleri, Bayındırlık bakanlığı, T13;7

Sivil savunma görevleri, Gümrük ve tekel bakanlığı, T13;10

Sivil savunma görevleri, İmar ve iskan bakanlığı, T13;15

Sivil savunma görevleri, Milli eğitim bakanlığı, T13;6

Sivil savunma görevleri, Milli savunma bakanlığı, T13;5

Sivil savunma görevleri, Sağlık bakanlığı, T13;9

Sivil savunma görevleri, Sanayi ve ticaret bakanlığı, T13;8, T13;13

Sivil savunma görevleri, Tarım bakanlığı, T13;11

Sivil savunma görevleri, Turizm bakanlığı, T13;14

Sivil savunma görevleri, Ulaştırma bakanlığı, T13;12

Sivil savunma, K27;11, T13;tümü

Sivil savunma, tanım,K2;2

Sivil savunma, tanım,Y4;4

Sivrisinek mücadelesi, T16;20

Sivrisinek üremesinin önlenmesi,belediye, K63;12

Sivrisinek yuvaları, K63;6, K63;8, K63;9

Sivrisinek, K13;7/IV,K43;13/1,K63;2, K63;8, Y42;23

Sivrisinek, üreme yerleri, K43;13/1

Sivrisinek, ilaçlama, K63;8, K63;10, K63;12

Sivrisinek, imhası,Y42;23

Siyanür, İçme kullanma suları,T3;425

Siyanür, Y64;6,Y97;Ek.I Y100;Ek,Y103;Ek.1

Siyanürik asit,Y228;Ek.1,Y228;Ek.4

Skatat, tanım,Y115;3

Slaç, tanım,Y79;4, Y183;3

Slop, tanım,Y79;4 Y183;3

SMILES, tanım,Y134;4

Sodyum, Y64;6,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Sodyumlu sular, Y110;24

Soğuk bölge, tanım,Y118;4

Soğuk çalışma, tanım,Y80;4

Soğuk depo tesisi, genel şartlar,Y115;6

Soğuk depo tesisi, tanım,Y109;4,Y115;3

Soğuk depo tesisi, teknik ve hijyenik şartlar,Y115;6;Y115;7

Soğuk hamam tesisatı, Belediye,K76;20

Soğuk su kaynakları, arazisinin idaresi, K7;1,K79;1

Soğuk su kaynakları, K7;1

Soğuk su kaynakları, arazisi, K7;1,K79;1

Soğuk su kaynakları, binaları, K7;1,K79;1

Soğuk su kaynakları,K79;1

Soğuk su kaynakları, tesisatı, K7;1,K79;1

Soğutma sistemleri tasarım esasları,Y31;15

Soğutma sistemleri uygulama esasları,Y31;16

Sokak hayvanları bakımevi, tanım, Y164;4

Sokak, süpürülmek, K76;248, K82;248

Sokak, yıkanmak, K76;248,K82;248

SOLAS, tanım, Y204;4

Solvent, tanım,Y76;5

Son çıkış,tanım,Y34;7

Sondaj çamurları, Y136;17

Sondaj, tanım, K35;3,Y108;4

Sosyal donatı, işletmek,K7;7

Sosyal donatı, işlettirmek,K7;7

Sosyal donatı,K7;7

Sosyal donatı, yapmak,K7;7

Sosyal donatı, yaptırmak,K7;7

Sosyal hizmet ve yardım,  hizmetleri, K5;14

Sosyal hizmet ve yardım, hizmetleri, yapmak, K5;14

Sosyal hizmet ve yardım, hizmetleri, yaptırmak, K5;14

Sosyal hizmet ve yardım, K5;14

Sox emisyon kontrol alanları, tanım,Y27;3

Söndürme elemanları, afette sakatlananlar, tedavileri,K75;10

Söndürme elemanları, afette sakatlananlar,K75;10

Söndürme elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Söndürme elemanları, yaralılar,K75;10

Sönmemiş kireç, su ürünleri, kullanım yasağı, K65;19

Sönmemiş kireç,K65;19

Spektral düzey ,tanım,Y33;4

Spektrum uyarlama terimleri (Ctr, C, CI, Ctr,50-3150, C50-3150, CI,50-2500) ,tanım,Y33;4

Spesifik aktivite, tanım, Y176;4

Spor sahaları, yapım, K76;168

Spor tesisleri, işletmek,K7;7

Spor tesisleri, işlettirmek,K7;7

Spor tesisleri, yapmak,K7;7

Spor tesisleri, yaptırmak,K7;7

Spor tesisleri,K7;7

Sprinkler, tanım,Y34;7

Stabilize arıtma çamuru analiz belgesi, Y75;Ek.IIB

Stabilize arıtma çamuru, kullanıcıların yükümlülüğü, Y75;8

Stabilize arıtma çamuru, tanım,Y75;4, Y210;4

Stabilize arıtma çamuru, Y75;6,Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Stabilize arıtma çamuru, ağır metal sınır değerleri, Y210;9

Stabilize arıtma çamuru, kullanım sınırlamaları, Y210;13

Stabilize arıtma çamuru, kullanım yasakları, kullanma yasakları, Y75;6,Y210;13

Stabilize arıtma çamuru, kullanma sınırlamaları, Y75;6

Stabilize arıtma çamuru, toprakta kullanılması, Y75;7,Y210;9, Y210;10, Y210;11,12, Y210;13, Y210;14

Stabilize arıtma çamuru, üretici yükümlülükleri, Y210;13

Stabilize arıtma çamuru, üreticilerin yükümlülüğü, Y75;8

Stajyerler ve öğrenciler için doz sınırları, Y156;8

Standardizasyon, Y227;29

Standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D2m,nT) ,tanım,Y33;4

Standardize edilmiş darbe ses basınç düzeyi (L’nT)  ,tanım,Y33;4

Standardize edilmiş düzey farkı (DnT) ,tanım,Y33;4

Standardize edilmiş en yüksek ses basınç düzeyi (LF,max,nT) ,tanım,Y33;4

Standardize edilmiş eşdeğer sürekli ses basınç düzeyi (Leq,nT) ,tanım,Y33;4

Standart ortotolidin(OT) metodu, Y102;Geç.Md.1/I

Standart test rejimlerinin uyarlanmasına ilişkin genel hükümler, Y134;Ek-9

Statik alan, tanım, Y106;4

Sterilizasyon, geçerliliği, Y208;18

Sterilizasyon, geçerliliğinin belgelenmesi, Y208;19

Sterilizasyon, tanım,Y208;4

Stokastik etki, tanım,Y156;4

Strahler ölçeği, tanım,Y88;3

Stratejik çevresel değerlendirme raporu hazırlama yükümlülüğü, Y182;6

Stratejik çevresel değerlendirme raporu, tanım,Y182;5

Stratejik çevresel değerlendirme raporunda yer alması gereken bilgiler, Y182;Ek-4

Stratejik çevresel değerlendirme uygulanacak plan/program listesi, Y182;Ek-1

Stratejik çevresel değerlendirme uygulanacak plan/programların belirlenmesine yönelik eleme yöntemi, Y182;Ek-2

Stratejik çevresel değerlendirme ve çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları, Y182;7

Stratejik çevresel değerlendirme, çalışma yapmak,KHK2;9

Stratejik çevresel değerlendirme, denetlemek,KHK2;9

Stratejik çevresel değerlendirme, izlemek,KHK2;9

Stratejik çevresel değerlendirme, karar vermek,KHK2;9

Stratejik çevresel değerlendirme, KHK2;9

Stratejik çevresel değerlendirme, tanım,Y182;5

Stratejik gürültü haritalama esasları,Y53;29

Stratejik gürültü haritalama için asgari ihtiyaçlar, Y53;Ek IV

Stratejik gürültü haritası, tanım,Y53;4

Strikninle itlaf, haşerat,T3;12

Strikninle itlaf, zararlı,T3;12

Su aracı, tanım,Y81;4

Su arkları, K11;7, K11;18,K13;1/III, K13;7/III

Su ayrım çizgisi,tanım, Y227;4

Su baskını, alınacak önlemler,K75;tümü

Su baskını, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Su baskını, haber verilmesi, T7;22

Su baskını, K43;13/24,K68;1,K75;1, K75;3

Su baskını, sınırlarının belirlenmesi, K68;tümü

Su baskını, K75;1,T7;22, Y1;5

Su baskını, yapılacak yardımlar,K75;1

Su baskını, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Su bentleri, sağlığa zararları,Y42;20

Su bentleri,Y42;20

Su bilgisi sistemi, tanım, Y227;4

Su birikintisi, K13;7/IV,K43;13/1

Su borularının bakterisitle dezenfeksiyonu, Y99;A/2

Su borularının döşenmesi, Y99;A/3

Su borularının döşenmesinde uyulacak esaslar, Y99;A/3, Y99;A/4

Su borularının saklanması, Y99;A/1

Su borularının yıkanması, Y99;A/2

Su bütçesi, tanım,Y190;4

Su çevresi, Y207;1

Su çevresi, tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik, Y207;tümü

Su çevresi, tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik, azaltılması, Y207;tümü

Su çevresi, tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik, önlenmesi, Y207;tümü

Su çevresi, tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik, tespiti, Y207;tümü

Su dağıtım hatlarının dezenfeksiyonu, Y99;tümü

Su dağıtım planı, tanım,Y190;4

Su darbesi , tanım,Y101;3

Su dengesi, tanım,Y98;4

Su depoları ve havuzlarda su yalıtımı, Y32;24, Y32;25, Y32;26

Su deposu , tanım,Y101;3

Su durumu, tanım,Y90;4

Su durumu, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

Su getirme hatlarının dezenfeksiyonu,Y99;tümü

Su güvenliği yönetimi, tanım, Y219;4

Su havzaları yönetim planları, hazırlanması,usül ve esasları,Y90;tümü

Su havzaları yönetim planları, hazırlanması,Y90;tümü

Su havzaları yönetim planları,Y90;tümü

Su havzaları, azami su sağlamak,K55;11/A

Su havzaları, bitki dengesini korumak,K55;11/A

Su havzaları, çığ kontrolü,K55;11/A

Su havzaları, erozyonu önlemek,K55;11/A

Su havzaları, geliştirilmesi, bölgesel düzeyde plan yapmak,KHK4;7

Su havzaları, geliştirilmesi, KHK4;7

Su havzaları, geliştirilmesi, politika belirlemek,KHK4;7

Su havzaları, geliştirilmesi, strateji belirlemek,KHK4;7

Su havzaları, geliştirilmesi, ulusal düzeyde plan yapmak, KHK4;7

Su havzaları, kaliteli su sağlamak,K55;11/A

Su havzaları, korumak,K7;7

Su havzaları, sel kontrolü,K55;11/A

Su havzaları, su dengesini korumak,K55;11/A

Su havzaları, toprak dengesini korumak, K55;11/A

Su havzaları, geliştirilmesi, ilkeler,Y90;5

Su havzaları, geliştirilmesi, genel ilkeler,Y90;5,Y90;6,Y90;7,Y90;8

Su havzaları,K7;7

Su havzaları, korunması,Y90;6

Su ihtiyacı , tanım,Y101;3

Su ile bulaşan hastalıklar,K76;79

Su iletim kaybı, tanım,Y190;4

Su iletim randımanı, tanım,Y190;4

Su kalite hedefi, tanım,Y88;3

Su kalite sınıfının belirlenmesi, Y183;8

Su kalitesi karakteristik değeri, tanım, Y183;3

Su kalitesi kriterleri, tanım, Y183;3

Su kalitesi yönetimi için tedbirler program, Y224;9, Y224;10, Y224;11, Y224;12, Y224;13, Y224;14, Y224;15, Y224;16, Y224;17

Su kalitesi, izlemek,KHK4;9

Su kalitesi, izlettirmek,KHK4;9

Su kalitesi,KHK4;9

Su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler, Y98;7

Su kayıplarının azaltılması, Y98;5, Y98;9

Su kayıplarının tespiti, Y98;8

Su kaynakları, bakımı, K64;Ek Md.1, K64;Ek Md.6

Su kaynakları, en uygun kullanımı,KHK2;8

Su kaynakları, geliştirilmesi, araştırma, yapmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, araştırma, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, araştırma,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, etüt, yapmak,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, etüt, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, etüt,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, hizmet, yapmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, hizmet, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, hizmet,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, proje, yapmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, proje, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, proje,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, yatırım, yapmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, yatırım, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi, yatırım,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi,K44;2

Su kaynakları, geliştirilmesi,K55;11/A

Su kaynakları, K64;Ek Md.1

Su kaynakları, kalite sınıflarının belirlenmesi,KHK2;8

Su kaynakları, KHK2;8

Su kaynakları, koruma planları, yapmak,KHK2;8

Su kaynakları, koruma planları,KHK2;8

Su kaynakları, korunması, araştırma, yapmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, araştırma, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, araştırma,K44;2

Su kaynakları, korunması, etüt, yapmak,K44;2

Su kaynakları, korunması, etüt, yaptırmak,K44;2

Su kaynakları, korunması, etüt,K44;2

Su kaynakları, korunması, hizmet, yapmak,K44;2

Su kaynakları, korunması, hizmet, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, hizmet,K44;2

Su kaynakları, korunması, K44;2

Su kaynakları, korunması, K64;Ek Md.7, K64;Ek Md.8

Su kaynakları, korunması, proje, yapmak,K44;2

Su kaynakları, korunması, proje, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, proje,K44;2

Su kaynakları, korunması, yatırım, yapmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, yatırım, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, korunması, yatırım,K44;2

Su kaynakları, korunması,K32;1, K32;2/c

Su kaynakları, korunması,KHK3;tümü

Su kaynakları, korunması,KHK4;2

Su kaynakları, korunması,politika oluşturmak,KHK4;2

Su kaynakları, kullanma planları, yapmak,KHK2;8

Su kaynakları, kullanma planları,KHK2;8

Su kaynakları, su kalitesinin yükseltilmesi,KHK2;8

Su kaynakları, sürdürülebilir kullanımı,KHK4;2

Su kaynakları, sürdürülebilir kullanımı,politika oluşturmak,KHK4;2

Su kaynakları, tanım, Y201;4

Su kaynakları, temizlenmesi, K64;Ek Md.1, K64;Ek Md.6

Su kaynakları, verimli kullanılması, araştırma, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, araştırma, yapmak,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, araştırma, yaptırmak,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, etüt, yapmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, etüt, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, etüt,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, hizmet, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, hizmet, yapmak,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, hizmet, yaptırmak,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, proje, yapmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, proje, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, proje,K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, yatırım, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, yatırım, yapmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması, yatırım, yaptırmak, K44;2

Su kaynakları, verimli kullanılması,K44;2

Su kaynakları,iyileştirilmesi, politika belirlenmesi,KHK4;9

Su kaynakları,iyileştirilmesi,KHK4;9

Su kaynakları,K44;2,KHK3;tümü,KHK4;9

Su kaynakları, korunması, politika belirlenmesi,KHK4;9

Su kaynakları, korunması,KHK4;9

Su kaynakları, kullanılması, politika belirlenmesi,KHK4;9

Su kaynakları, kullanılması,KHK4;9

Su kaynakları, verimli kullanımı,KHK3;tümü

Su kaynaklarının korunması, usül ve esaslarının düzenlenmesi,Y98;tümü

Su kaynaklarının korunması,Y98;tümü

Su kaynaklarının verimliliğinin artırılması, usül ve esaslarının düzenlenmesi,Y98;tümü

Su kaynaklarının verimliliğinin artırılması, Y98;tümü

Su kirlenmesi, önlenmesi, K12;tümü

Su kirlenmesi, Y183;tümü

Su kirlenmesi, önlenmesi, Y131;1,Y183;tümü

Su kirlenmesi, pis sularla, Y131;1

Su kirlenmesi,Y131;1

Su kirliliği kontrol standartları,tanım, Y183;3

Su kirliliği,tanım, Y183;3

Su kirliliğinin önlenmesi, Y183;1

Su kirliliğinin önlenmesi, denetleme, Y183;1

Su kirliliğinin önlenmesi, denetleme, usul ve esasları, Y183;1

Su kirliliğinin önlenmesi, izleme, Y183;1

Su kirliliğinin önlenmesi, izleme, usul ve esasları, Y183;1

Su koruma alanı, K76;238

Su koruma alanı, ekim yasağı, K76;238

Su koruma alanı, istimlak, K76;238

Su kullanım hakkı anlaşması, tanım,Y68;4,Y187;3

Su kuvvetleri,K19;2/A

Su kütleleri, baskı ve etkilerinin belirlenmesi, Y227;9

Su kütleleri, belirlenmesi, Y227;6

Su kütleleri, izleme noktalarının belirlenmesinde genel esaslar, Y227;10

Su kütleleri, referans şartlarının belirlenmesi, Y227;8

Su kütleleri, tipolojilerinin belirlenmesi, Y227;7

Su kütlesi tipi, referans noktaları,Y90;10

Su kütlesi tipi, referans şartları,Y90;10

Su kütlesi, tanım,Y88;3, Y90;4, Y201;4,Y224;4

Su ortamları, Y183;1

Su ortamları, kailtesinin korunması, planlama esasları, Y183;1

Su ortamları, kailtesinin korunması, yasaklar, Y183;1

Su ortamları, kalite sınıflandırılması, planlama esasları, Y183;1

Su ortamları, kalite sınıflandırılması, Y183;1

Su ortamları, kalite sınıflandırılması, yasaklar, Y183;1

Su ortamları, kalitesinin korunması, Y183;1

Su ortamları, kullanım amaçları, Y183;1

Su ortamları, kullanım amaçları, planlama esasları, Y183;1

Su ortamları, kullanım amaçları, yasaklar, Y183;1

Su oyuncağı, tanım, Y166;4

Su ölçme işleri, K18;54

Su projeleri, K64;5

Su projeleri, onama, K64;5

Su şebekesi ,tanım,Y101;3

Su temini, belediye, T14;1

Su temini, ihtiyar meclisleri, T14;1

Su temini, K64;1,T14;1

Su tesisatı, miktar, K64;5

Su tesisatı, özellikler, K64;5

Su toplama alanı, tanım,Y222;4

Su toplama havzası, tanım, Y183;3

Su uygulama randımanı, tanım,Y190;4

Su ürünler, kontrolu, K65;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, korunması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, korunması, alt yapı oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, korunması, politika oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, sürdürülebilir kullanımı, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, sürdürülebilir kullanımı, alt yapı oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, sürdürülebilir kullanımı, politika oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, tanımlanması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, tanımlanması, alt yapı oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri genetik kaynakları, tanımlanması, politika oluşturulması, Y185;tümü

Su ürünleri müstahsilleri, tanım,K65;2,Y184;3

Su ürünleri,  Y184;tümü

Su ürünleri, istihsali, K65;tümü

Su ürünleri, korunması,K65;tümü

Su ürünleri, stoklarını korumak, Y184;tümü

Su ürünleri, tanım,K65;2, Y184;3

Su ürünleri, zarardan koruyacak önlemler, K65;9

Su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisi,tanım,Y116;4

Su verimliliği,Y90;11

Su yalıtım örtüleri, tanım,Y32;4

Su yalıtım sistemi, tanım,Y32;4

Su yalıtımı, tanım,Y32;4

Su yapıları denetim hizmetleri, Y187;5

Su yapıları,tanım, Y187;3

Su yolları çevresel gürültü kriterleri,Y53;21

Su yolları, bakımı, K64;Ek Md.1, K64;Ek Md.6

Su yolları, ıslah, K73;755

Su yolları, K64;Ek Md.1,K73;755,K77;2

Su yolları, korunması, K64;Ek Md.8

Su yolları, onarımı, K64;Ek Md.1, K64;Ek Md.6

Su yolları, sakıncalarını giderme, K77;2

Su yolları, temizlenmesi, K64;Ek Md.1, K64;Ek Md.6

Su yönetimi koordinasyon kurulu, tanım, Y201;4

Su yönetimi, belediyeler, K64;1, K64;2

Su yönetimi, eşgüdüm,KHK7;2

Su yönetimi, K64;1

Su yönetimi, kordine etmek,KHK4;9

Su yönetimi, köy ihtiyar heyeti, K64;1, K64;2

Su, bakım masrafı, belediye, K64;4

Su, bakım masrafı, köy, K64;4

Su, bozulmuş, ticareti,K72;185

Su, bozulmuş,K72;185

Su, değiştirilmiş, ticareti,K72;185

Su, değiştirilmiş,K72;185

Su, getirmek, K43;13/2

Su, hizmeti,K29;6

Su, hizmetleri, K5;14, K32;2/d

Su, hizmetleri, yapmak, K5;14

Su, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Su, idaresi, K11;7

Su, isale masrafı, belediye, K64;4

Su, isale masrafı, köy, K64;4

Su, K5;14, K7;7,K12;1,K32;2/d, K29;6, K44;2, K72;185,K76;235, K76;236, K76;237, K76;238, K76;239, K76;240, K76;241, K76;242, K76;243, Y207;1

Su, kirlenmesi, K12;1

Su, ortak kullanım, K64;Ek Md.3, K64;Ek Md.4, K64;Ek Md.5

Su, paylaşımı, K11;8

Su, sondaj,K57;88/1

Su, tahribatının önlenmesi, K13;7/III

Su, tesis masrafı, belediye, K64;4

Su, tesis masrafı, köy, K64;4

Su, tesisleri, yaptırmak,K44;2

Su, tesisleri, bakım,K44;2

Su, tesisleri,K44;2

Su, tesisleri, tesisleri,onarım,K44;2

Su, tesisleri, yapmak,K44;2

Su, tesisleri, yaptırmak,K44;2

Su, zehirli madde katma,K72;185

Su, denetimi, K76;235

Su, hizmetleri yürütmek,K7;7

Su, ıslah edilmesi, K76;236

Su, içilebilir özellikleri, K76;236

Su, işletilmesi, K76;235

Su, koruma alanı, K76;204, K76;237, K76;238

Su, sakıncalı, K76;241

Su, temizlenmesi, K76;236

Sucul çevre, ekolojik kalitesini korumak,KHK4;9

Sucul çevre, geliştirmek,KHK4;9

Sucul çevre,KHK4;9

Sucul çevre, kimyasal kalitesini korumak,KHK4;9

Sulak alan koruma bölgelerinde yapılması , Bakanlık iznine tabi faaliyetler, Y188;Ek-2

Sulak alan koruma bölgelerinde yapılması yasak olan faaliyetler, Y188;Ek-1

Sulak alan, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Sulak alan, KHK2;13/A

Sulak alan, korunması,KHK2;13/A

Sulak alan, ağaçlandırma, Y188;14

Sulak alan, atık su deşarjı, Y188;15

Sulak alan, doldurma ve kurutma, Y188;7

Sulak alan, koruma ilkeler, Y188;6

Sulak alan, kum alımı, Y188;9

Sulak alan, saz kesimi, Y188;11

Sulak alan, su alımı, Y188;8

Sulak alan, tanım,K39;2,Y124;3,Y125;4

Sulak alan, turba çıkarılması, Y188;10

Sulak alan, vasıfları, Y188;5

Sulak alan, yabani bitki ve hayvan türlerinin toplanması, Y188;12

Sulak alan, yabani türler, Y188;13

Sulak alanlar, ayrılması,KHK2;13/A

Sulak alanlar, belirlenmesi, Y188;18

Sulak alanlar, düzenlenmesi,KHK2;13/A

Sulak alanlar, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Sulak alanlar, işletilmesi,KHK2;13/A

Sulak alanlar, işlettirilmesi,KHK2;13/A

Sulak alanlar, KHK2;13/A

Sulak alanlar, korunması,KHK2;13/A

Sulak alanlar, planlanması,KHK2;13/A

Sulak alanlar, tanıtılması,KHK2;13/A

Sulak alanlar, Y38;10, Y188;tümü

Sulak alanlar, yönetilmesi,KHK2;13/A

Sulak alanlar, yönetimi, Y188;tümü

Sulak alanlar, geliştirilmesi,KHK4;2,KHK4;8, Y188;tümü

Sulak alanlar, ilan,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Sulak alanlar, ilan,Y125;tümü

Sulak alanlar, işletilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Sulak alanlar, işlettirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Sulak alanlar,KHK4;2,KHK4;8, Y124;tümü,Y125;1

Sulak alanlar, korunması,KHK4;2,KHK4;8, Y188;tümü

Sulak alanlar, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Sulak alanlar, onay,Y125;tümü

Sulak alanlar, tanıtılması,KHK4;8

Sulak alanlar, tescil,onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;20

Sulak alanlar, tescil, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Sulak alanlar, tescil,Y125;tümü

Sulak alanlar, tespiti,KHK4;8

Sulak alanlar, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar,Y124;tümü

Sulak alanlar, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Sulak alanlar, yönetilmesi,KHK4;8

Sulak alanlar, yönetimi,KHK4;2

Sulaklar, tanım, Y165;4

Sulama, tanım,Y190;4

Sulama alanı, tanım,Y190;4

Sulama alanları, arazi düzenlenmesi, Y189;tümü

Sulama alanları, Y189;tümü

Sulama faaliyetleri su kayıp ve kaçakları yıllık raporu, Y190;Ek-1

Sulama oranı, tanım,Y190;4

Sulama randımanı, tanım,Y190;4

Sulama sistemi, tanım,Y190;4

Sulama suyu ihtiyacı, tanım,Y190;4

Sulama suyu,K44;2

Sulama tesisi, tanım,Y190;4

Sulama tesisleri, geliştirilmesi, Y190;6

Sulama tesisleri, K18;2

Sulama tesisleri, kurmak, K18;2

Sulama usulü, tanım,Y190;4

Sulama, beyannamesi, tanım,Y190;4

Sulama,Y111;6

Sular, kalite standartları,Y103;7,Y103;8

Sular, kıta içi, zarar vermemek,K58;7

Sular, kıta içi, zararı karşılamak,K58;7

Sular, kıta içi,K58;7

Sular, korunmasıyla ilgili esaslar, Y183;4

Sular, sağlığa uygun,Y103;6

Sular, vakıf, T14;2, T14;3, T14;4, T14;5

Sular, yeraltı, zarar vermemek,K58;7

Sular, yeraltı, zararı karşılamak,K58;7

Sular, yeraltı,K58;7

Sular, yerüstü, zarar vermemek,K58;7

Sular, yerüstü, zararı karşılamak,K58;7

Sular, yerüstü,K58;7

Sular, zararlı madde atma yasağı, K65;20

Sular, zararlı madde dökülmesi, K65;20

Sular, zararlı maddelerin dökülmesi, Y184;11

Sular, zararsız hale getirilen atıkların dökülmesi, Y184;12

Sular, korunacağı kirletici etkenler, Y183;6

Suların ekosistem bütünlüğü, Y227;tümü

Suların ekosistem bütünlüğü, izlemede standardizasyon, Y227;tümü

Suların ekosistem bütünlüğü, izlemede standardizasyon, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Suların ekosistem bütünlüğü, izlenmesi, Y227;tümü

Suların ekosistem bütünlüğü, izlenmesi, usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Suların kullanımı, çeltik ekimi,Y42;2,Y42;3,Y42;11,Y42;12,Y42;13

Sulu boru sistemi, tanım,Y34;7

Sulu helalar, yapım esasları, Y131;19

Sulu tarım arazisi, tanım,K70;3,T15;4

Suni göller, Y184;8

Suni göller, önlemler, Y184;8

Suni sazlık alan, tanım, Y188;4

Suni sulak alanmaların kullanımı, Y188;17

Suni yaşam ortamı, tanım, Y25;3

Sülfat, içme kullanma suları,T3;425

Sülfat, Y64;6,Y97;Ek.I,Y100;Ek,Y103;Ek.1, Y227;Ek-1

Sülfatlı sular, Y110;24

Sülfit,Y64;6

Sülfür,Y100;Ek

Sülfürle itlaf, haşerat,T3;12

Sülfürle itlaf, zararlı,T3;12

Süprüntü, K43;13/8

Süprüntülük, K43;13/2

Sürdürülebilir çevre,Y8;5

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri,Y8;5

Sürdürülebilir kalkınma, Y183;1

Sürdürülebilir kalkınma,K7;7

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları, ayırt edici özellikler,Y125;9

Sürdürülebilir kullanım bölgesi, tanım, Y188;4

Sürdürülebilir kullanım bölgesi, uygulama esasları, Y188;22

Süreç, tanım,  Y158;4

Sürekli ışınlanmalar, Y171;49

Sürekli ölçümler, Y179;26

Sürekli ses ,tanım,Y33;4

Sürekli titreşim, tanım,Y53; 4

Süreklilik, Y227;Ek-1

Süre-şiddet-frekans eğrisi, tanım,Y222;4

Sürfe,imhası,Y42;23

Sürfe,Y42;23

Sürgü kablosu, tanım,Y72;4

Sürtünme kaybı, tanım,Y18;3

Ş

Şadırvan suları, T14;7

Şahitlik noktası, tanım,Y155;4

Şahitlkik noktaları, tanım,  Y158;4

Şamandıra sistemleri, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Şamandıra sistemleri,Y117;tümü

Şantiye alanı, çevresel gürültü değerleri, Y53;Ek VIII/Tablo 5

Şantiye alanları, çevresel gürültü kriterleri,Y53;23

Şarj edilebilir pil, tanım,Y16;4

Şebeke borularının hidrolik tasarımı, Y101;14

Şebeke dışı sulanan alan, tanım,Y190;4

Şebeke, tanım,Y98;4

Şehir içi trafik, hizmetleri, K5;14

Şehir içi trafik, hizmetleri, yapmak,K5;14

Şehir içi trafik, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Şehir içi trafik, K5;14

Şehir, ıslahı, K76;262

Şehir, tanım, K43;1

Şehir, projeleri, K76;262, K76;263

Şehir, projeleri, tadilat teklifi, K76;265

Şehir, projeleri, tetkiki, K76;265, K76;267

Şehir, projelerinin onanması, K76;262

Şehitlik, K51;1

Şehitlik, mülkiyet, K51;1

Şelatlı mikro bitki besin maddesi, tanım, Y198;4

Şev duyarsızlığı,Y146;21

Şevli kazı, tanım,Y18;3,Y222;4

Şiddetli kirlilik, tanım,Y55;4

Şifalı sular, denetim,K76;3

Şişe kapsüllenmesi,T3;422

Şişe, doldurulması,T3;422

Şişe,T3;422

Şişe, temizlenmesi,T3;422

Şişe, yıkanması,T3;422

Şişme indeksi, tanım,Y93;4

Şüpheli cisimler, K15;tümü

Şüpheli cisimler, yok edilmesi, K15;tümü

Şüpheli karantinaya tabi bir hastalık, tanım,  Y217;1

Şüpheli uçağa uygulanacak sağlık tedbirleri,  Y217;63

Şüpheli,tanım, Y178;4

Şütlü baca, tanım,Y222;4

T

T90-değeri, tanım, Y183;3

Tabakalaşma, tanım, Y183;3

Tabiat anıtı, belirlenmesi,K52;tümü

Tabiat anıtı, geliştirilmesi,K52;tümü

Tabiat anıtı, K52;tümü

Tabiat anıtı, korunması,K52;tümü

Tabiat anıtı, ilan,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat anıtı, ilan,Y125;tümü

Tabiat anıtı, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat anıtı, onay,Y125;tümü

Tabiat anıtı, tanım,Y124;3,Y125;4

Tabiat anıtı, tescil,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat anıtı, tescil,Y125;tümü

Tabiat anıtı,Y125;1

Tabiat anıtları, ayrılması,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, düzenlenmesi,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, işletilmesi,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, işlettirilmesi,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, KHK2;13/A

Tabiat anıtları, korunması,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, planlanması,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, tanıtılması,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, yönetilmesi,KHK2;13/A

Tabiat anıtları, geliştirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat anıtları, işletilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat anıtları, işlettirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat anıtları,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat anıtları, korunması,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat anıtları, tanıtılması,KHK4;8

Tabiat anıtları, tescil, onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;19

Tabiat anıtları, tespiti,KHK4;8

Tabiat anıtları,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Tabiat anıtları, yönetilmesi,KHK4;8

Tabiat anıtları, yönetimi,KHK4;2

Tabiat koruma alanı, ilan, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı, ilan,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı, onay,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı, tanım,Y124;3,Y125;4

Tabiat koruma alanı, tescil, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı, tescil,Y125;tümü

Tabiat koruma alanı,Y125;1

Tabiat koruma alanları, geliştirilmesi, K52;tümü

Tabiat koruma alanları, korunması, K52;tümü

Tabiat koruma alanları,K52;tümü

Tabiat koruma alanları,tescil , onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;19

Tabiat parkı, belirlenmesi,K52;tümü

Tabiat parkı, geliştirilmesi,K52;tümü

Tabiat parkı, korunması,K52;tümü

Tabiat parkı, tanım,K52;2

Tabiat parkı, ilan, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat parkı, ilan,Y125;tümü

Tabiat parkı,K52;tümü

Tabiat parkı, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat parkı, onay,Y125;tümü

Tabiat parkı, tanım,Y125;4

Tabiat parkı, tescil, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat parkı, tescil,Y125;tümü

Tabiat parkı,Y125;1

Tabiat parkları, ayrılması,KHK2;13/A

Tabiat parkları, düzenlenmesi,KHK2;13/A

Tabiat parkları, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Tabiat parkları, işletilmesi,KHK2;13/A

Tabiat parkları, işlettirilmesi,KHK2;13/A

Tabiat parkları, KHK2;13/A

Tabiat parkları, korunması,KHK2;13/A

Tabiat parkları, planlanması,KHK2;13/A

Tabiat parkları, tanıtılması,KHK2;13/A

Tabiat parkları, yönetilmesi,KHK2;13/A

Tabiat parkları,geliştirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat parkları, işletilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat parkları, işlettirilmesi,KHK4;2,,KHK4;8

Tabiat parkları,KHK4;2,KHK4;8, Y124;tümü

Tabiat parkları, korunması,KHK4;2,KHK4;8

Tabiat parkları, tanım,Y124;3

Tabiat parkları, tanıtılması,KHK4;8

Tabiat parkları, tescil, onay ve ilanı, usül ve esaslar,Y125;19

Tabiat parkları, tespiti,KHK4;8

Tabiat parkları, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar,Y124;tümü

Tabiat parkları, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Tabiat parkları, yönetilmesi,KHK4;8

Tabiat parkları, yönetimi,KHK4;2

Tabiat varlığı,  Y201;tümü

Tabiat varlığı, değişiklik,Y125;tümü

Tabiat varlığı, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Tabiat varlığı, tespit,usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat varlığı, tespit,Y125;tümü

Tabiat varlığı, değişiklik, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat varlığı, ilan, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat varlığı, ilan,Y125;tümü

Tabiat varlığı, onay, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat varlığı, onay,Y125;tümü

Tabiat varlığı, tanım, Y192; 3

Tabiat varlığı, tescil, usül ve esaslarını belirlemek,Y125;tümü

Tabiat varlığı, tescil,Y125;tümü

Tabiat varlığı,Y125;1

Tabiat varlıkları, tanım, K46;3

Tabiat varlıkları, tespit ve ilanına ilişkin usül ve esaslar,Y125;17

Tabiat varlıkları, Y192;tümü,Y193;tümü

Tabiat varlıkları, çevre değerlerini korumak, Y192;tümü

Tabiat varlıkları, esasları,Y125;10

Tabiat varlıkları, tanım,  Y191;4,Y193; 4

Tabiat varlıkları, tespit ilkeleri,Y125;10

Tabiat varlıklarını koruma komisyonları, Y191;tümü

Tabiatı koruma alanları,  ayrılması,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, düzenlenmesi,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, işletilmesi,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, işlettirilmesi,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, korunması,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, planlanması,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, tanıtılması,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, yönetilmesi,KHK2;13/A

Tabiatı koruma alanları, geliştirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, işletilmesi,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, işlettirilmesi,KHK4;2,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları,KHK4;2,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, korunması,KHK4;2,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, tanıtılması,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, tespiti,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, denetimi,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, gösterimi,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, hazırlanması,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, onaylanması,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, uygulanması,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yapılacak planlar, yapım esasları,Y124;tümü

Tabiatı koruma alanları, yönetilmesi,KHK4;8

Tabiatı koruma alanları, yönetimi,KHK4;2

Tabiatı koruma işletilmesi, alanları,KHK4;2

Tabiatın korunması, KHK2;tümü

Tabiatın korunması, korunan alanların tespiti,KHK2;tümü

Tabiatın korunması, politika geliştirmek,KHK2;tümü

Tabiatın korunması, politika oluşturmak,KHK4;2

Tabii afet, K1;119

Tabii kaynak, tanım,Y141;3,Y143;4/b

Tabii kaynaklar, geliştirilmesi,KHK4;7

Tabii sit, tanım,Y124;3

Tabii su kütlesi, tanım,Y90;4

tabut, K8; 3, K8; 9,K9; 5, K9; 6, K9; 7

TAEK Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Uygulama Planı, tanım, Y160;4/k

Tağşiş, mani olmak,K69;1

Tağşiş, tanım,K24;3, Y83;4,Y84;4

Tağşiş, ticaret malları,K69;tümü

Tağşiş,K69;1

Tahliye vanası, tanım,Y18;3

Tahliye, tanım, Y160;4/l

Tahnit, tanım, Y25;3

Tahta kurusu, T2;6

Tahta kurusu, itlafı, T2;6

Taklit ürün, tanım,Y84;4

Taklit, tanım,K24;3,Y83;4

Takviye edici gıdalar, tanım,K24;3

Talassoterapi, tanım, Y110;4

Tali bağlantı, tanım,Y18;3,Y222;4

Tali boru ,tanım,Y101;3

Tali kanal, tanım,Y18;3,Y222;4

Talveg,Y129;4

Talyumla itlaf, haşerat,T3;12

Talyumla itlaf, zararlı,T3;12

Tam karışım noktası, tanım, Y183;3

Tamamen gömülü depo,  tanım, T6;74/b

Tamamlanmamış araç, tanım,Y113;4

Tamamlanmış araç, tanım,Y113;4

Tampon bölge, tanım, Y188;4

Tampon bölge, uygulama esasları, Y188;24

Tanıtım, hizmetleri, K5;14

Tanıtım, hizmetleri, yapmak,K5;14

Tanıtım, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Tanıtım, K5;14

Tank, tanım, Y175;4

Taraım arazileri sınıfı, tanım,T15;4

Tarama ekibi, tanım,Y59;4

Tarama, tanım,Y59;4

Taranan malzemenin yönetimi, tanım,Y59;4

Tarım alanları, korumak,K7;7

Tarım alanları,K7;7, Y194;tümü

Tarım alanlarına, amacına uygun kullanımı, Y194;tümü

Tarım arazileri, amaç dışı kullanım, K70;13, T15;9,Y189;65

Tarım arazisi, tanım, K70;3,T15;4, Y194;3/b

Tarım dışı alanlar, tanım,K70;3,T15;4

Tarım havzaları, tanım, Y196;4

Tarım havzaları, Y195;4,Y195;tümü

Tarım havzalarları, geliştirilmesi,  Y195;tümü

Tarım, meteorolojik destek,K17;2

Tarım, tanım,Y75;4, Y210;4

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri, tanım,K70;3

Tarımsal amaçlı yapılar, tanım,K70;3

Tarımsal kaynaklı nitrat, Y199;1

Tarımsal kaynaklı nitrat,su kirlenmesi, Y199;1

Tarımsal kuraklık eylem planı, tanım, Y200;4

Tarımsal kuraklık yönetimi görevleri,  Y200;6

Tarımsal kuraklık yönetimi,  Y200;5

Tarımsal kuraklık yönetimi, tanım, Y200;4

Tarımsal kuraklık,  Y200;tümü

Tarımsal kuraklık, etkilerini azaltmak, Y200;tümü

Tarımsal kuraklık, tanım, Y200;4

Tarımsal ürün depoları, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Tarımsal ürün depoları, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Tarımsal ürün depoları, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Tarımsal ürün depoları, karayolları kenarında,Y111;1

Tarımsal ürün depoları,Y111;1

Tarımsal yapılar, tanım,T15;4

Tarihi mezarlıklar, K51;1

Tarihi mezarlıklar, mülkiyet, K51;1

Tarihi sit, tanım,Y123,4,Y126;3

Tarihi ve kültürel varlıklar, korunması,K50;14

Tasarım (İşletme) basıncı,tanım,Y101;3

Tasarım ötesi kazalar, tanım, Y149;4,Y156;4, Y161;4

Tasarıma esas kazalar, tanım,

Tasarıma esas dış olay, tanım,Y146;4

Tasarıma esas dış olay,Y146;11

Tasarıma esas kazalar, tanım, Y12;4,Y14;4,Y149;4, Y156;4,Y161;4

Tasarımda kapsanan kazalar, tanım,  Y12;4,Y14;4,Y149;4, Y161;4

Tasfiye çukurları, işletme ve bakım, Y131;84, Y131;85, Y131;86, Y131;87, Y131;88

Tasfiye tesisi, K3;2

Tasfiye tesisleri, tanım, Y131;4

Tasfiye tesisleri, ek tedbirler, Y131;5

Tasfiye tesisleri, hesap esasları, Y131;21

Tasfiye tesisleri, yapım esasları, Y131;20

Tasfiye tesisleri, yerleşim durumu, Y131;16

Tasman veya zemin yükselmesi,Y146;22

Tasman, tanım,Y137;4

Taş kömürü,Y93;5

Taş kömürü briketleri,Y93;5

Taş kömürü koku,Y93;5

Taş ocağı, tanım,Y137;4

Taşıma indisi, tanım, Y175;4

Taşıma kabı, tanım, Y72;4,Y226;4

Taşınabilir basınçlı ekipman, tanım, Y206;4

Taşınır tabiat varlıkları, tanım,Y124;3

Taşınmaz kültür varlıkları, tanım,Y126;3, Y181;3

Taşıt, tanım,Y112;3

Taşkın alanları, tanım,Y75;4,Y210;4

Taşkın risk haritası, tanım, Y201;4

Taşkın riski ön değerlendirmesi, tanım, Y201;4

Taşkın riski, tanım, Y201;4

Taşkın sular, koruyucu tesisler, K18;2, K18;28

Taşkın suları ile yıkılma tehlikesi, K68;4

Taşkın suları, K18;25, K68;tümü

Taşkın tehlike haritası, tanım, Y201;4

Taşkın yönetim planı, tanım, Y201;4

Taşkın yönetim planları,Y90;7

Taşkın yönetim planlarının hazırlanmasında uyulacak esaslar,  Y201;Ek-1

Taşkın, izleme ve denetimi,  Y201;9

Taşkın, önleme kararları, K18;21

Taşkın, tanım, Y201;4,Y222;4

Taşkın, tedbirler,  Y201;7

Taşkın, yönetim planları,  Y201;6

Taşkın, ilkeler, Y201;5

Taşkın,KHK4;9, Y146;18, Y201;tümü

Taşkın, politika belirlemek,KHK4;9

Taşkın, strateji belirlemek,KHK4;9

Taşkın, tanım, Y90;4,Y227;4

Taşkın, uygulaması,  Y201;8

Tatlı su sınır noktası, tanım, Y183;3

Tatlı su, tanım, Y199;4

Tava, tanım, Y78;3

Taze kanatlı eti, tanım,Y109;4

Tecrit, tanım,  T16;1, Y178;4,Y217;1

Tecrit,T16;15, T16;39

Tedarikçi, tanım,  Y158;4,Y226;4

Tedavi usurları, aktinik etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, bataklar, Y110;26

Tedavi usurları, deniz ve delta balçıkları, Y110;26

Tedavi usurları, doğal gazlar, Y110;27

Tedavi usurları, elektriksel etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, iklimsel etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, kimyasal etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, mekanik etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, nemsel etkenler, Y110;28

Tedavi usurları, peloidler, Y110;26

Tedavi usurları, termik etkenleri, Y110;28

Tedavi usurları,topraklar, Y110;26

Tedavi usurları,turbalar, Y110;26

Tedbirler programı, yeraltı suları, Y223;12

TEDO, tanım,Y146;4

Tehdit analizi, tanım,Y125;4

Tehlike analizi, tanım,Y83;4

Tehlike etiketi, tanım, Y206;4

Tehlike ve acil durumlar,tanım,Y72;4

Tehlike, tanım,K24;3, Y39;5,Y134;4

Tehlikeki madde, araçlarda bulundurulması gerekli belgeler,  Y206;9

Tehlikeli atık eşik konsantrasyonları, Y21;Ek-3/B

Tehlikeli atık, tanım, Y21;4,Y23;4,Y73;4,Y78;3,Y204;4,Y208;4, Y215;4

Tehlikeli atıklar, Y86;22

Tehlikeli atıklar, bertarafı, Y86;22

Tehlikeli atıklar, toplanması, Y86;22

Tehlikeli binalar,K7;7

Tehlikeli binaların yıkımı,K7;7

Tehlikeli eşya taşınması,T10;22

Tehlikeli eşya, K14;12

Tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları, tanım, Y86;4

Tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri, Y21;Ek-3/A

Tehlikeli kimyasallar, sağlık tehditlerinin önlenmesi,KHK6;9

Tehlikeli kimyasallar,KHK6;9

Tehlikeli kimyasallar,tanım, Y215;4

Tehlikeli madde (tehlikeli yük), tanım, Y203;4, Y206;4

Tehlikeli madde atığı, Y136;4

Tehlikeli madde bulunduran tesisler,Y39;tümü

Tehlikeli madde depoları, tanım,Y111;3

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tanım, Y203;4,Y206;4

Tehlikeli madde müstahzarlar,Y120;5

Tehlikeli madde rehberi,  Y204;10

Tehlikeli madde sorumlusu,

Tehlikeli madde sorumlusu, tanım,Y205;4

Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi, tanım,Y205;4

Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi,6

Tehlikeli madde taşımacılığı, Y204;tümü

Tehlikeli madde taşımacılığı, çevreye etkisi, Y204;tümü

Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve güvenlik planı,  Y204;9

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler, Y202;7

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, Y202;tümü

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, güvenlik bilgi formlarının dili, Y202;6

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, güvenlik bilgi formlarının hazırlanma esasları, Y202;5

Tehlikeli madde ve müstahzarlar, tanım, Y202;4

Tehlikeli madde, taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar,  Y206;5

Tehlikeli madde,

Tehlikeli madde, tanım, Y39;5,Y113;4,Y118;4,Y205;4

Tehlikeli madde,Y39;tümü, Y136;4

Tehlikeli madde/madde grubu, tanım,Y230;4

Tehlikeli maddeler için gönderici beyan formu, tanım,Y205;4

Tehlikeli maddeler kazası olayı, tanım,Y205;4

Tehlikeli maddeler, demiryolu taşınması, Y203;tümü

Tehlikeli maddeler, demiryolu taşınması, çevreye zarar vermeden, Y203;tümü

Tehlikeli maddeler, demiryolu taşınması, insan sağlığına zarar vermeden, Y203;tümü

Tehlikeli maddeler, taşınması, istisnalar,12

Tehlikeli maddeler, taşınması, muafiyetler,13

Tehlikeli maddeler, taşınması, özel izinler,13

Tehlikeli maddeler, taşınması, sınırlamalar,11

Tehlikeli maddeler, Y210;2,Y224;Ek-5

Tehlikeli maddeler, işaretlenmesi, Y168;11

Tehlikeli maddeler, kullanımının yasaklanması, Y168;10

Tehlikeli maddeler, tanım, Y90;4,Y207;4,Y224;4

Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar,  Y206;21

Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmeliğe göre yapılan sınıflandırmanın bu yönetmeliğe uyarlanmasına ilişkin çevrim tablosu, Y134;Ek-7

Tehlikeli made depoları, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Tehlikeli made depoları, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Tehlikeli made depoları, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Tehlikeli made depoları, karayolları kenarında,Y111;1

Tehlikeli made depoları,Y111;1

Tehlikeli mal taşımacılığı,KHK8;10

Tehlikeli özellik, tanım,Y230;4

Tehlikeli sıvı, tanım, T6;74

Tehlikeli ve zararlı maddeler, tanım, Y183;3

Tehlikeli yük (tehlikeli madde), tanım, Y204;4

Tehlikeli yük, ilgili hususlar,Y133;18,Y133;19

Tehlikesiz atık, tanım,Y21;4

Tehlikesiz madde atığı, Y136;4

Tek kullanımlık ambalaj, tanım, Y8;4

Tek-arıza, tanım,Y148; 4

Tekerrür sayısı, tanım,Y222;4

Tekli gübre, tanım, Y198;4

Teknolojik seviye, tanım, Y179;4

Tekrarlanabilirlik , tanım,Y33;4

Temel araç,tanım,Y113;4

Temel kirleticiler listesi, Y223;Ek-9

Temel malzemelerin davranışı,Y146;24

Temiz enerji kullanımı, KHK2;8

Temiz enerji kullanımı, teşvik etmek,KHK2;8

Temiz hava planı, Y89;10

Temizlik, hizmetleri, K5;14

Temizlik, hizmetleri, yapmak,K5;14

Temizlik, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Temizlik, K5;14

TEP, tanım,Y31;4

Tepe değer, tanım,Y53;4

Terfili içme suyu tesisi, tanım,Y127;4/d

Termal su sondajı, tanım, Y110;4

Termal su, tanım, Y110;4

Termal sular, Y211;29

Termal turizmi tesisleri, Y211;29

Termomineral sular, tanım, Y110;4

Tersane, tanım,Y79;4, Y116;4

Tersiyer kanal, tanım,Y190;4

Tesis etki alanında uzun vadeli, kısa vadeli sınır değerler ve kademeli azaltım tablosu,  Y179;Ek.2/Tablo 2.2

Tesis izni, tanım, Y110;4

Tesis sorumlusu, tanım, Y209;4

Tesis veya faaliyetler, kendini izleme ve iç tetkik, Y43;7

Tesis, Y215;1

Tesis, bakımı,Y34;1

Tesis, bakımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Tesis, işletilmesi,Y34;1

Tesis, işletilmesi, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Tesis, kullanımı,Y34;1

Tesis, kullanımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Tesis, tanım,Y109;4,Y115;3, Y179;4,Y209;4

Tesis, tasarımı,Y34;1

Tesis, tasarımı,yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Tesis,Y34;1

Tesis, yapımı,Y34;1

Tesis, yapımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç gürültü sınır değerleri, Y33;13

Tesislerin hava kirlenmesine katkı değerlerinin hesaplanması ve hava kalitesi ölçümü, Y179;Ek.2

Tesislerin kapasitesilerinin artırılması veya değiştirilmesi,Y40;5

Tespit kitlesi, tanım,Y18;3

Tespit sınırı, tanım, Y97;4

Test edilebilirlik, tanım, Y161;4

Test, tanım, K35;3

Tetkik, tanım,  Y158;4

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, denetim, usul ve esasları,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, denetim,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, ihracat, usul ve esasları,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, ihracat,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, ithalat, usul ve esasları,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, ithalat,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, tanım,K24;3

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, üretimi, usul ve esasları,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları, üretimi,K24;27

Tıbbi amaçlı bebek mamaları,K24;27

Tıbbi atık geçici deposu, özellikleri, Y208;13

Tıbbi atık işleme tesisi, tanım,Y208;4

Tıbbi atık kabı, kovası veya konteyneri, tanım,Y208;4

Tıbbi atık sorumlusu, tanım,Y208;4

Tıbbi atık torbası, tanım,Y208;4

Tıbbi atık üreticileri, Y208;Ek-1

Tıbbi atık yönetim planı, Y208;22

Tıbbi atık yönetimi, Bakanlığın görev ve yetkileri, Y208;6

Tıbbi atık yönetimi, belediyelerin yükümlülükleri, Y208;8

Tıbbi atık yönetimi, genel ilkeler, Y208;5

Tıbbi atık yönetimi, İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri, Y208;7

Tıbbi atık yönetimi, sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri, Y208;9

Tıbbi atık, tanım,Y208;4

Tıbbi atıklar, atık işleme tesislerine kabul ve geçici depolanması, Y208;16

Tıbbi atıklar, ayrılması ve toplanması, Y208;10

Tıbbi atıklar, işleme tesisine taşınması, Y208;15

Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşu içinde taşınması, Y208;11

Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşunda geçici depolanması, Y208;12

Tıbbi atıklar, yakılması, Y208;20

Tıbbi atıklar, hizmetleri yürütmek,K7;7

Tıbbi atıklar,K7;7

Tıbbi atıklar, tesis, kurmak,K7;7

Tıbbi atıklar, tesis,işletmek,K7;7

Tıbbi atıklar, tesis,işlettirmek,K7;7

Tıbbi atıklar, tesis,kurdurmak,K7;7

Tıbbi atıkların işlenmesi, Y208;16, Y208;17, Y208;18, Y208;19, Y208;20, Y208;21

Tıbbi ışınlanmalar, Y171;24, Y171;25, Y171;26, Y171;27, Y171;28, Y171;29, Y171;30, Y171;31, Y171;32

Tıbbi istatistik,K76;3

Tıbbi sular, ambalajlanması,K24;26

Tıbbi sular, K24;26

Tıbbi sular, satış esasları,K24;26

Tıbbi sular, üretimi,K24;26

Ticaret gemisi, tanım, K14;1/B

Ticari amaçlı binalar, tanım,Y31;4

Ticari taşıma kabı, tanım, Y175;4

Tip emisyon belgesi,tanım,Y93;4

Tipoloji, tanım,Y90;4, Y227;4

Tipolojik sınıflandırma, tanım, Y224;4

Titanyum, Y227;Ek-1

Titreşim, azaltılması,KHK2;8

Titreşim, giderilmesi,KHK2;8

Titreşim, K73;7,  KHK2;8

Titreşim, kriterleri belirlemek,KHK2;8

Titreşim, yapmak,K73;737

Titreşimden etkilenme sınırı, tanım,Y53;4

Titreşimin yer değiştirme, hız, ivme cinsinden rms değeri,tanım,Y53;4

Tiyatro,  açılma, T7;8

Tiyatro,  açılmada polis takibatı, T7;8

Tiyatro,  alınması gereken önlemler,K76;261

Tiyatro, T7;8

Tiyatro,K76;261

Tohum meşceresi, tanım, Y163;4

Toksik kimyasal madde, tanım,Y119;4

Toksisite,tanım, Y183;3

Tolerans payı, tanım,Y89;4

Toplam alkalinite,Y228;Ek.1

Toplam askıdaki katı madde,Y97;Ek.I

Toplam azot, Y227;Ek-1

Toplam emisyon sınırlaması, Y179;29

Toplam fosfor, Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Toplam gösterge dozu,Y103;Ek.1

Toplam inorganik azot, Y227;Ek-1

Toplam Kjeldahl azotu, Y97;Ek.I, Y100;Ek,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1

Toplam koliform, Y97;Ek.I,Y224;Ek-5,Y227;Ek-1,

Toplam krom, Y97;Ek.I,Y227;Ek-1

Toplam organik karbon,Y97;Ek.I,Y227;Ek-1

Toplam organik madde, İiçme kullanma suları,T3;425

Toplam pestisit,Y97;Ek.I

Toplam sertlik, Y227;Ek-1

Toplam veya hacimsel çökelme, tanım,Y89;4

Toplama odası, dezenfeksiyon, Y99;B/1

Toplama, tanım,Y16;4

Toplanma amaçlı binalar,Y34;8

Toplanma süresi, tanım,Y222;4

Toplanma yerlerinin tesbiti, afet , K75;4

Toplu taşım hizmetleri,K7;7

Toplu taşım hizmetleri, yürütmek,K7;7

Toplu taşım hizmetleri, planlamak,K7;7

Toplu taşım hizmetleri,K7;7

Toplu taşım hizmetleri,koordinasyonu sağlamak, K7;7

Toplu taşım,K7;7

Toplu taşıma sistemleri, işletmek,K5;15

Toplu taşıma sistemleri, işlettirmek,K5;15

Toplu taşıma sistemleri, kurdurmak,K5;15

Toplu taşıma sistemleri, kurmak,K5;15

Toplu taşıma sistemleri,K5;15

Toplu taşıma,K5;15

Toplu tüketim yeri, tanım,K24;3

Toplu yerleşim yeri,tanım,Y62;4

Toplulaştırma proje sahası, tanım,K70;3

Toplum etkin dozu,tanım, Y171;4/m

Toplum sağlığı, K12;16

Toplum sağlığının korunması, Y131;1

Toplumun ışınlanması, Y171;33

Toplumun yararlanmasına açık yapı, tanım, K42;4,Y116;4

Toprağın korunması, dağlık bölgelerde,K55;11/A

Toprağın korunması, hizmeti,K29;6

Toprağın korunması,K29;6,T15;tümü

Toprak kalitesinin korunması,  Y214;46

Toprak kayması, bilgi verilmesi, Y107;51

Toprak kayması, jandarmanın görevleri, Y107;51

Toprak kayması, Y107;51

Toprak kaynakları, belirlenmesi, K70;2

Toprak kaynakları, K70;2, , KHK2;8

Toprak kaynakları, sınıflandırılması, K70;2

Toprak kaynakları, havza bazında yönetimi,KHK2;8

Toprak kirlenmesi, önlenmesi, K12;tümü,Y131;1

Toprak kirlenmesi, pis sularla, Y131;1

Toprak kirlenmesi, Y131;1,Y210;tümü

Toprak kirleticileri, sınır değerleri, Y210;6, Y210;EK I-A,  Y210;EK I-B

Toprak kirliliği, genel hükümler, Y210;5

Toprak kirliliği, izlenmesi, K70;16

Toprak kirliliği, K70;16

Toprak kirliliği, önlenmesi, K70;16,Y210;7

Toprak kirliliği, tanım, Y210;4

Toprak Koruma Kurulu, görevleri, K70;6

Toprak Koruma Kurulu, K70;5

Toprak koruma projeleri, tanım,K70;3

Toprak muhafaza,K44;2,K50;14

Toprak veri tabanı, tanım,K70;3

Toprak,  Y201;tümü

Toprak, amaç dışı kullanımın önlenmesi, K70;2

Toprak, geliştirilmesi, araştırma, yapmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, araştırma, yaptırmak, K44;2

Toprak, geliştirilmesi, araştırma,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, etüt, yapmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, etüt, yaptırmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, etüt,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, hizmet, yapmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, hizmet, yaptırmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, hizmet,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, proje, yapmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, proje, yaptırmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, proje,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, yatırım, yapmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, yatırım, yaptırmak,K44;2

Toprak, geliştirilmesi, yatırım,K44;2

Toprak, geliştirilmesi,K44;2

Toprak, geliştirilmesi,K67;tümü

Toprak, K12;1,K70;tümü, KHK2;8, KHK2;9

Toprak, kaybının önlenmesi,K70;tümü

Toprak, kirlenmesi, K12;1

Toprak, kirliliğin bertaraf edilmesi,KHK2;8, KHK2;9

Toprak, kirliliğin giderilmesi, Y210;1

Toprak, kirliliğin giderilmesi, önlemler, Y210;1

Toprak, kirliliğin önlenmesi,KHK2;8, KHK2;9

Toprak, korunması, araştırma, yapmak,K44;2

Toprak, korunması, araştırma, yaptırmak,K44;2

Toprak, korunması, araştırma,K44;2

Toprak, korunması, etüt, yapmak,K44;2

Toprak, korunması, etüt, yaptırmak,K44;2

Toprak, korunması, etüt,K44;2

Toprak, korunması, hizmet, yapmak,K44;2

Toprak, korunması, hizmet, yaptırmak,K44;2

Toprak, korunması, hizmet,K44;2

Toprak, korunması, K44;2, KHK2;8, KHK2;9,KHK4;7

Toprak, korunması, proje, yapmak,K44;2

Toprak, korunması, proje, yaptırmak,K44;2

Toprak, korunması, proje,K44;2

Toprak, korunması, yatırım, yapmak,K44;2

Toprak, korunması, yatırım, yaptırmak,K44;2

Toprak, korunması, yatırım,K44;2

Toprak, tanım, K70;3,Y75;4

Toprak, taşkın etkileri,  Y201;tümü

Toprak, verimli işletilmesi,K67;tümü

Toprak, verimli kullanılması, araştırma, yapmak,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, araştırma, yaptırmak,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, araştırma,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, etüt, yapmak,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, etüt, yaptırmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, etüt,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, hizmet, yapmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, hizmet, yaptırmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, hizmet,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, proje, yapmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, proje, yaptırmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, proje,K44;2

Toprak, verimli kullanılması, yatırım, yapmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, yatırım, yaptırmak, K44;2

Toprak, verimli kullanılması, yatırım,K44;2

Toprak, verimli kullanılması,K44;2

Toprak, verimliliğin korunması,K67;tümü

Toprak, azot kaynaklı kirlenme, Y199;2

Toprak, azot kaynaklı kirlenme, belirlenmesi, Y199;2

Toprak, azot kaynaklı kirlenme, kontrolü, Y199;2

Toprak, azot kaynaklı kirlenme, önlenmesi, Y199;2

Toprak,K44;2,KHK3;tümü, Y23;1, Y199;2

Toprak, korunması,KHK3;tümü

Toprak, tanım, T15; 4,Y199;4,Y210;4

Toprak, verimli kullanımı,KHK3;tümü

Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal muhtevası,Y75;Ek.IB

Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurundaki dioksinlerinin sınır değerleri, Y75;Ek.IC

Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurundaki organik bileşiklerin konsatrasyonlarının sınır değerleri, Y75;Ek.IC

Topraktaki ağır metal sınır değerleri,Y75;Ek.IA

Toptancı hal, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Toptancı hal, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Toptancı hal, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Toptancı hal, karayolları kenarında,Y111;1

Toptancı hal, tanım,Y111;3

Toptancı hal,Y111;1

Toptancı halleri, açılmasına izin vermek,K5;15

Toptancı halleri, işletmek,K5;15

Toptancı halleri, işlettirmek,K5;15

Toptancı halleri, kurdurmak,K5;15

Toptancı halleri, kurmak,K5;15

Toptancı halleri,K5;15

Torpil, su ürünleri, kullanım yasağı,K65;19

Torpil,K65;19

Tortu, içme kullanma suları,T3;425

Toz emisyonlarda özel maddeler, Y179;Ek.1/Tablo.1.1

Toz emisyonu, Y86;21

Toz, çıkarmak,K73;737

Toz, kontrol altına almak, Y40;tümü

Toz, tanım, T6;2

Toz,Y93;1, Y179;1

Trafik düzenlemeleri,K7;7

Trafik eğitimcisi, tanım,Y54;3

Trafik kazaları, jandarma,Y112;9

Trafik kazaları,Y112;9

Trafik kazası, tanım,Y112;3

Trafik,tanım,Y112;3

Trafolar, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Trafolar, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Trafolar, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Trafolar, karayolları kenarında,Y111;1

Trafolar, tanım,Y111;3

Trafolar,Y111;1

Transformatör (trafo), tanım, Y106;4

Transformatör/şalt merkezi, tanım, Y106;4

Transit gemi, tanım, K23;2,Y178;4

Transit pratia, tanım, Y178;4

Transit, tanım, T18;2

Tribütiltin, Y227;Ek-1

Trifluralin, Y227;Ek-1

Triklorobenzenler, Y227;Ek-1

Triklorometan, Y227;Ek-1

Trityum,Y103;Ek.1

Trofe, tanım,K39;2, Y25;3

Trofik durum, tanım,Y88;3

Trofik seviye, belirlenmesi, Y224;14

Trofik seviye, tanım, Y224;4

Turb briketi,Y93;5

Turba,tanım, Y188;4

Turba,Y93;5

Turistik yapı ve tesisler, tanım,Y111;3

Turizm alanları, denetlenmesi,K71;2

Turizm alanları, düzenlenmesi,K71;2

Turizm alanları, geliştirilmesi,K71;2

Turizm alanları, tanım, K71;3

Turizm alanları, tespiti,K71;2, K71;4

Turizm alanları, teşvik edilmesi,K71;2

Turizm alanları,K71;2

Turizm bölgeleri, denetlenmesi,K71;2

Turizm bölgeleri, düzenlenmesi,K71;2

Turizm bölgeleri, geliştirilmesi,K71;2

Turizm bölgeleri, tanım, K71;3/b

Turizm bölgeleri, tespiti,K71;2, K71;4

Turizm bölgeleri, teşvik edilmesi,K71;2

Turizm bölgeleri,K71;2

Turizm işletmeleri, tanım, K71;3

Turizm merkezleri, denetlenmesi,K71;2

Turizm merkezleri, düzenlenmesi,K71;2

Turizm merkezleri, geliştirilmesi,K71;2

Turizm merkezleri, tanım, K71;3

Turizm merkezleri, tespiti,K71;2, K71;4

Turizm merkezleri, teşvik edilmesi,K71;2

Turizm merkezleri,K71;2

Turizm, K17;2,K71; tümü

Turizm, meteorolojik destek,K17;2

Turuncu plaka, tanım, Y206;4

Tuvalet levazımı, T3;666, T3;667, T3;668, T3;669, T3;670

Tuvalet, K76;79, K76;249

Tuvalet, kullanım yasağı,K76;79

Tuvalet, ıslah, K76;249

Tuvalet, tesis, K76;249

Tuzlalar, Y110;23

Tuzlu sular, Y110;23

Tuzluluk, Y227;Ek-1

Tüketici hakları, K24;22

Tüketici hakları, korunması, K24;22

Tünel, belge zorunluluğu, T17;5

Tünel, T17;5, Y63;tümü

Tünel, çekilecek yeraltı suyu miktarı,Y63;tümü

Tünel, kontrol altına alınması,Y63;tümü

Tünel, ölçümü,Y63;tümü

Tünel, uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,Y63;tümü

Tüplü gaz tankeri, tanım, Y206;4

Tüplü gaz vagonu (batarya-vagon), tanım, Y203;4

Tür rehabilitasyonu, tanım, Y25;3

Tür, tanım,K26;3,Y92;4

Türk gıda mevzuatı, tanım,K24;3

TÜRKAK, tanım,Y231;4

Türkiye Afet Müdahale Planı,Y4;6

Türün yaşama ortamı, tanım, Y25;3

U

Uçak umumi beyannamesi,  Y217;27

Uçak, aşı belgeleri,  Y217;46

Uçak, bulaşık sayılma, T16;57

Uçak, cenaze nakli,  Y217;52

Uçak, dezensektizasyon tekniği,  Y217;Eklenti

Uçak, fare girişinin önlenmesi,  Y217;78

Uçak, sağlık belgeleri, T16;89, T16;90, T16;91, T16;92, T16;93, T16;94

Uçak, tanım,T16;1

Uçak, teftişe tabi tutulacak mallar,  Y217;22

Uçak, tesbit edilecek ölümler,  Y217;51

Uçak, uygulanacak sağlık muameleleri, Y217;tümü

Uçucu organik bileşikler (VOC),tanım,Y89;4

Ulaşım ana planı, Y139;4

Ulaşım araçları, gürültüyü azaltmak, K12;14

Ulaşım araçları, K12;14

Ulaşım, hizmetleri, K5;14

Ulaşım, hizmetleri, yapmak, yapmak, K5;14

Ulaşım, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Ulaşım, K5;14, K7;7

Ulaşım,hizmetleri,K7;7

Ulaşım,hizmetleri,koordinasyonu sağlamak,K7;7

Ulaşım,hizmetleri,planlamak,K7;7

Ultrason, asgari özellikleri,T1;3

Ultrason,T1;3

Ultraviyole cihazlar, tedavisi,T9;47

Ultraviyole cihazlar,T9;47

Ultraviyole, T1;7

Ulusal afet müdahale sistemi, tanım,Y4;4

Ulusal atık taşıma formu, tanım,Y21;4, Y208;4

Ulusal atık yönetim planı, hazırlanması, Y21;14

Ulusal coğrafi sistemleri, geliştirilmesi,KHK2;13

Ulusal coğrafi sistemleri, KHK2;13

Ulusal coğrafi sistemleri, kullanılması,KHK2;13

Ulusal coğrafi sistemleri, kurulması,KHK2;13

Ulusal düzey hizmet grubu planları,Y4;7

Ulusal izleme ağı, Y227;11

Ulusal izleme ağı, tanım, Y227;4

Ulusal öneme sahip sulak alan, tanım, Y188;4

Ulusal referans laboratuvar, tanım,Y122;4

Ulusal su yönetimi, koordinasyon,KHK4;2

Ulusal yeşil bina bilgi sistemi, tanım,Y30;4

Uluslararası biyotehlike amblemi, tanım,Y208;4

Uluslararası biyotehlike amblemi, Y208;Ek-2

Uluslararası seyahat, tanım,  Y217;1

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri, tanım,Y105;4

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, açılış ve kapanış saati,Y105;33

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, açılması,Y105;32

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, çalışanlarda aranan şartlar,Y105;36

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, mesafe ölçümü,Y105;34

Umuma açık park yerleri, tanım,Y111;3

Umuma açık parklar, karayolları kenarında, açılma esasları,Y111;1

Umuma açık parklar, karayolları kenarında, işletme esasları,Y111;1

Umuma açık parklar, karayolları kenarında, yapılması esasları,Y111;1

Umuma açık parklar, karayolları kenarında,Y111;1

Umuma açık parklar,Y111;1

Umuma açık yer, tanım, Y220;4

Umuma açık yerler, denetlemek,K5;15

Umuma açık yerler, ruhsatlandırmak,K5;15

Umuma açık yerler,K5;15

Umuma açık yerler, okul binalarına uzaklığı, Y220;5

Umuma açık yerler, okul binalarına uzaklığı, ölçülmesi, Y220;6, Y220;7

Umumi havuz, kaplıca, T1;7

Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri, K76;23, K76;24, K76;25, K76;26, K76;27, K76;28

Umumi mahaller, alınması gereken önlemler,K76;261

Umumi mahaller, kullanım yasağı,K76;79

Umumi mahaller,K76;79, K76;261

UN numarası, tanım, Y206;4

UN RTDG, tanım,Y134;4,Y231;4

Uranyum, tanım, Y175;4

UTM koordinatı, tanım, Y177;4

Uyarı eşiği, tanım,Y89;4

Uygulama imar planı, tanım,K30;5

Uygulama imar planı, Y139;4

Uygun arıtma, tanım,Y114;4

Uygun olmayan döküm sahaları, ıslahı, Y21;31

Uygun olmayan döküm sahaları, Y21;31

Uygun sulama usullerinin kullanımı, Y190;8

Uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemi,Y73;Ek V

Uygunsuzluk, tanım,  Y158;4

Uzak alan, tanım,Y70;4

Uzun dalgalı diyatermi, tedavisi,T9;47

Uzun dalgalı diyatermi,T9;47

Uzun devreli gelişme planı, Y139;4

Uzun devreli gelişme planı, tanım,Y124;3

Uzun mesafe koruma alanı, tanım,Y100;2

Uzun vadeli değer (UVD), tanım, Y179;4

Uzun vadeli hedef, tanım,Y89;4

Uzun vadeli sınır değer (UVS), tanım, Y179;4

Ü

Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese, tanım,Y105;4

Üçüncü sınıf mezar, T4;20, T4;21, T4;22, T4;23

Üçüncü sınıf mezar, tanım, T4;20

Ünite, tanım,Y127;4/e

Üreme istasyonu, tanım,Y24;3

Üreme yerleri ve istasyonları, hastalık ihbarı,Y24;31

Üreme yerleri ve istasyonları, hijyenik şartlar,Y24;29

Üreme yerleri ve istasyonları, kuruluş amacı,Y24;4

Üreme yerleri ve istasyonları, sağlık taraması,Y24;30

Üreme yerleri ve istasyonları, tesisler,Y24;8

Üreme yerleri ve istasyonları, yer seçimi,Y24;5

Üreme yerleri ve istasyonları, yerinin belirlenmesi,Y24;6

Üreme yerleri ve istasyonları, yönetim,Y24;7

Üreme yerleri ve istasyonları,Y24;4,Y24;5,Y24;6;Y24;7

Üreme yerleri, tanım,Y24;3

Üretim prosesi, tanım, Y179;4

Üretkenlik, tanım, Y183;3

Üretme istasyonu, tanım,K39;2

Ürün ve ekipmanların sızıntı kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve onarımı,Y76;Ek-5

Ürün, tanım,Y84;4,Y158;4

Üst değerlendirme eşiği, tanım,Y89;4

Üst yönetim, tanım,  Y158;4

V

Vakıf suları, T14;2, T14;3, T14;4, T14;5

Vakumlu kanalizasyon, tanım,Y18;3

Vana, tanım,Y101;3

Vanadyum, Y227;Ek-1

Vanaların dezenfeksiyonu, Y99;A/15

Veba , K8; 3,K76;37,K76;57,K76;63,K76;73, K76;229,T16;7, T16;15, T16;53,Y217;1,  Y217;5

Veba, gözetim süreleri,  Y217;9

Veba, enfekte uçağın karantinası,  Y217;71

Veba, kara taşıtı, T16;61

Veba, tecrit, K76;73, K76;74

Veba, tecritin denetlenmesi, K76;73

Veba, ticaret eşyasının deratizasyonu,  Y217;74

Veba, ticaret eşyasının dezensektizasyonu,  Y217;74

Veba, tren, T16;61

Vektör ithali, kara taşıtlarıyla, T16;96

Vektör ithali, trenle, T16;96

Vektör ithali, uçakla, T16;96

Vektör kontrolü yönetimi, tanım, Y219;4

Vektör mücadelesi, uçak, T16;96

Vektör, T16;96

Vektör, tanım, Y219;4

Verici anten kurulacak yerler, Y106;10

Verimlilik, tanım,Y40;4,Y93;4

Vidanjör,Y19;2

Voli yeri, tanım,K65;2

W

WHO, tanım,Y35;4

X

X ışını, tedavi amaçlı kullanım, Y209;2

X ışını, Y209;2

Y

Yaban hayatı geliştirme sahası, tanım, Y25;3

Yaban hayatı geliştirme sahası, izin verilecek faaliyetler, Y221;21

Yaban hayatı geliştirme sahası, seçim kriterleri, Y221;5

Yaban hayatı geliştirme sahası, sınırlarının belirlenmesi,  Y221;7

Yaban hayatı geliştirme sahası, tanım,K39;2, Y221;3

Yaban hayatı geliştirme sahası, teklifi, Y221;8

Yaban hayatı geliştirme sahası, temel ilkeler,  Y221;6

Yaban hayatı geliştirme sahası, tescil ve ilan, Y221;9

Yaban hayatı koruma sahası, izin verilecek faaliyetler, Y221;21

Yaban hayatı koruma sahası, sınırlarının belirlenmesi,  Y221;7

Yaban hayatı koruma sahası, tanım, Y25;3

Yaban hayatı koruma sahası, tescil ve ilan, Y221;9

Yaban hayatı koruma sahası, seçim kriterleri, Y221;4

Yaban hayatı koruma sahası, tanım,K39;2, Y221;3

Yaban hayatı koruma sahası,teklifi, Y221;8

Yaban hayatı koruma sahası, temel ilkeler,  Y221;6

Yaban hayatı, geliştirilmesi,KHK2;13/A

Yaban hayatı, KHK2;13/A

Yaban hayatı, korunması,KHK2;13/A

Yaban hayatı, geliştirilmesi,KHK4;8

Yaban hayatı,KHK4;8

Yaban hayatı, korunması,KHK4;8

Yaban hayvanı, tanım,K39;2,Y24;3, Y25;3,Y221;3

Yabancı tür, tanım, Y25;3,Y188;4

Yabani hayvan, tanım,K26;3

Yağ üreticisi, tanım,Y20;4

Yağ, tanım,Y20;4

Yağ-gres, Y227;Ek-1

Yağış ölçümü, K18;54

Yağış suları, boşaltılması, K32;2/b

Yağış suları, K32;2/b

Yağış suları, onarmak, K32;2/b

Yağış suları, projelerini yapmak, K32;2/b

Yağış suları, tesis kurmak, K32;2/b

Yağış suları, toplanması, K32;2/b

Yağış suları, Y111;32,Y131;6

Yağış suları, yararlanılması, K32;2/b

Yağış süresi, tanım,Y222;4

Yağış,K44;2

Yağışa bağlı tarım arazisi,tanım, Y194;3/c

Yağmur suları, K32;25

Yağmur suları, uzaklaştırılması, K32;25

Yağmur suyu deşarjları,Y19;5

Yağmur suyu kanalı, tanım,Y19;2

Yağmur suyu kanalı, tanım, Y183;3

Yağmur suyu tahliye sistemi, Y32;18

Yağmur verimi, tanım,Y222;4

Yağmursuyu altyapı bilgi sistemi,25

Yağmursuyu altyapı sistemi, tanım,Y222;4

Yağmursuyu hasat sistemleri, tanım,Y222;4

Yağmursuyu ızgarası,22

Yağmursuyu kontrolü, tanım,Y222;4

Yağmursuyu sistemleri, tasarım ve projelendirilmesi, esaslar,12,13,14,15,16

Yağmursuyu sistemleri, işletme ve bakım,24

Yağmursuyu tankı, tanım,Y222;4

Yağmursuyu toplama, depolama, drenaj sistemleri, genel esaslar,5

Yağmursuyu toplama, depolama, drenaj sistemleri, güzergah seçimi,6

Yağmursuyu, kanalizasyon sistemlerinin etüt, planlama ve projelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Ek-1

Yağmursuyu, tanım,Y222;4

Yağmurusuyu sistemlerinin işletme ve bakımına ilişkin usul ve esaslar,Ek-3

Yağmurusuyu sistemlerinin yapımına ilişkin usul ve esaslar,Ek-2

Yakın alan, tanım,Y70;4

Yakıt depoları,Y94;2

Yakıt özellikleri, Y179;33

Yakıt tasarrufu, otomatik kontrol,Y31;20

Yakıt ve hammadde belirlenmesi, Y179;31

Yakıt yönetimi, hedef belirlemek,KHK2;8

Yakıt yönetimi, KHK2;8

Yakıt yönetimi, kriterleri belirlemek,KHK2;8

Yakıt, arıtımı, K12;12

Yakıt, ithali, denetimi, K12;12

Yakıt, ithali, K12;12

Yakıt, tanım,Y40;4

Yakıt, tasarrufu,Y94;tümü

Yakıtlar, analizi,Y93;26

Yakıtlar, numune alma ve analiz,Y27;22

Yakıtlar, torbalama,Y93;27

Yakıtlar,Y93;5

Yakma ısıl gücü, ısıl güç, yakıt ısıl gücü, anma ısıl gücü, tanım,Y40;4

Yakma tesisi, tanım,Y23;4,Y40;4,Y179;4

Yakma tesisleri, yer seçimi izni verilmesi, Y23;6

Yakma tesisleri, atıkların kabulü, Y23;9

Yakma tesisleri, atıkların teslim edilmesi, Y23;9

Yakma tesisleri, baca gazı emisyon limit değerleri, Y23;11

Yakma tesisleri, buharlaştırma brülörlü sıvı yakıtlı,Y93;10

Yakma tesisleri, deneme yakması, Y23;8

Yakma tesisleri, gaz yakıtlı,Y93;12

Yakma tesisleri, işletme koşulları, Y23;10

Yakma tesisleri, püskürtme brülörlü sıvı yakıtlı,Y93;11

Yakma tesisleri, tanım,Y93;4

Yakma tesisleri,Y93;1

Yakma ve beraber yakma tesisleri, işletilmesi, Y23;9, Y23;10, Y23;11

Yakma ve beraber yakma tesislerine izin verilmesi, Y23;6, Y23;7, Y23;8

Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün, tanım,Y230;4

Yalıtım (su) yöntemleri ve malzeme seçimi, Y32;11

Yalıtım göstergesi ,tanım,Y33;4

Yalova kaplıcaları,K79;tümü

Yanaşma yeri, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Yanaşma yeri,Y117;tümü

Yangın bölmesi, tanım,Y34;7

Yangın dayanıklılık sınıfı, tanım,Y34;7

Yangın duvarı, tanım,Y34;7

Yangın güvenlik holü, tanım,Y34;7

Yangın kapısı, tanım,Y34;7

Yangın kompartımanı, tanım,Y34;7

Yangın merdiveni, tanım,Y34;7

Yangın mukavemet süresi, tanım,Y34;7

Yangın musluğu dezenfeksiyonu, Y99;A/15

Yangın önleme alanları, tanım, Y165;4

Yangın perdesi,tanım,Y34;7

Yangın söndürme, afet programları, K75;4

Yangın söndürme, afet, K75;4

Yangın türü, tanım,Y34;7

yangın, alınacak önlemler,K75;tümü

Yangın, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Yangın, haber verilmesi, T7;22

Yangın, yapılacak yardımlar,K75;1

yangın, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Yangın, bilgi verilmesi, Y107;51

Yangın, jandarmanın görevleri, Y107;51

Yangın,K7;7,K75;1, K75;3, T7;22,Y1;6,Y107;51

Yangına karşı dayanıklılık,tanım,Y34;7

Yangından korunma, K14;3,T16;26

Yanma kaybı, tanım,Y75;4,YY210;4

Yapay dolgu zemin,Y1;4

Yapay göl, alınacak önlemler, K65;8

Yapay göl, K65;8

Yapay su kütlesi,tanım,Y90;4, Y224;4

Yapı bileşeni ,tanım,Y33;4

Yapı denetimi, tanım,Y154;4

Yapı elemanı ,tanım,Y33;4

Yapı, ruhsata aykırı, K72;184

Yapı, ruhsata aykırı, sınai faaliyet yasağı, K72;184

Yapı, ruhsatsız, K72;184

Yapı, ruhsatsız, sınai faaliyet yasağı, K72;184

Yapı, tanım,K30;5

Yapı, yıkılacak kadar tehikeli, K30;39

Yapı, bakımı,Y34;1

Yapı, bakımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Yapı, işletilmesi,Y34;1

Yapı, işletilmesi, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Yapı, kullanımı,Y34;1

Yapı, kullanımı,yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Yapı, tasarımı,Y34;1

Yapı, tasarımı, yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Yapı,Y34;1

Yapı, yapımı,Y34;1

Yapı, yapımı,yangından korunması önlemleri,Y34;tümü

Yapılar, çevresel titreşim kriterleri,Y53;25

Yapılaşma, çevre düzeni planları, hazırlamak,KHK2;7

Yapılaşma, çevre düzeni planları,KHK2;7

Yapılaşma,KHK2;7

Yapılaşma, yön veren fiziksel planlar,hazırlamak,KHK2;7

Yapılaşma, yön veren fiziksel planlar,KHK2;7

Yapısal özellikler, tanım,  Y158;4

Yapısal tasarım, Y101;15

Yapısal yalıtım,  tanım,Y32;4

Yaprak gübresi, tanım, Y198;4

Yaralı taşıma,K41;8/c

Yaralıları tedavi, afet programları, K75;4

Yaralıları tedavi, afet, K75;4

Yardım elemanları, afette sakatlananlar, tedavileri,K75;10

Yardım elemanları, afette sakatlananlar,K75;10

Yardım elemanları, yaralılar, tedavileri,K75;10

Yardım elemanları, yaralılar,K75;10

Yarı doğal yaşam ortamı, tanım, Y25;3

Yarılanma süresi, tanım, Y174;4

Yasadışı avlanma, tanım,K39;2

Yaşam ortamı rehabilitasyonu, tanım, Y25;3

Yaşam ortamı restorasyonu, tanım, Y25;3

Yaşama ortamı, tanım,K26;3

Yat çekek yeri, tanım,Y116;4

Yat işletmeciliği, K71;27

Yat limanı, açılmasına izin vermek,K5;15

Yat limanı, işletmeciliği, K71;26

Yat limanı, işletmek,K5;15

Yat limanı, işlettirmek,K5;15

Yat limanı, kurdurmak,K5;15

Yat limanı, kurmak,K5;15

Yat limanı, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Yat limanı,K5;15 , Y117;tümü

Yat limanı, tanım,Y116;4

Yat limanları,Y57;9

Yat, tanım, K71;3

Yatak yapısı ve miktarı, Y227;Ek-1

Yataklama, tanım,Y18;3,Y222;4

Yayla alanı, tanım,Y62;4

Yaylak ve kışlak, tanım, Y165;4

Yaylak, inşaat yasağı,K50;20

Yaylak, korunması,K50;19

Yaylak, tanım,K50;3

Yedek kanal, tanım,Y190;4

Yedeklilik, tanım,Y12; 4, Y14; 4, Y161;4

Yeni emisyon sınır değerleri, Y179;Geç.Md.1

Yeni köy yerleşme alanı,tanım, Y189;2/9

Yeni köy yerleşme yerleri, Y189;41, Y189;42, Y189;43, Y189;44, Y189;45

Yeni maddeler, Y167;Ek-8

Yeni tesis, tanım,Y40;4

Yeniden kullanım, tanım, Y8;4,Y21;4

Yeniden kullanıma hazırlık, tanım, Y8;4

Yeniden kullanma, tanım,Y73;4

Yenilenebilir enerji kaynağı, tanım,Y67;4

Yenilenebilir enerji kaynak alanı,  belirleme ve derecelendirme ilk eve kriterleri,Y67;7

Yenilenebilir enerji kaynak alanı,  korunmasına ilişkin esaslar ve ilkeler,Y67;8

Yenilenebilir enerji kaynak alanı,  kullanmasına ilişkin esaslar ve ilkeler,Y67;8

Yenilenebilir enerji kaynak alanı,  tanım,Y67;4

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, belirlenmesi,Y67;tümü

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, dercelendirilmesi,Y67;tümü

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, derecelendirilmesi,tanım,Y67;4

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, genel ilkeler,Y67;5

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, korunması,Y67;tümü

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, kullanılması,Y67;tümü

Yenilenebilir enerji kaynak alanı, Y67;tümü

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı,Y93;20

Yenilenebilir enerji kaynakları, K81;tümü,KHK2;8

Yenilenebilir enerji kaynakları, tanım, K81;3

Yenilenebilir enerji kaynakları, teşvik etmek,KHK2;8

Yenilenebilir enerji kaynakları,K81;tümü

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,Y31;22

Yenilenebilir enerji terminal, tanım,Y67;4

Yenilenebilir enerji, tanım,Y31;4

Yer kayması, alınacak önlemler,K75;tümü

Yer kayması, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Yer kayması, K75;1, K75;3,K75;13, Y1;4

Yer kayması, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Yer kayması,yapılacak yardımlar,K75;1

Yer sarsıntısı, alınacak önlemler,K75;tümü

Yer sarsıntısı, bölgelerinin tesbiti,K75;2

Yer sarsıntısı, K75;1, K75;3

Yer sarsıntısı, yapılacak yardımlar,K75;tümü

Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti,Y105;19

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tanım,Y105;4

Yer, tanım,Y146; 4

Yeraltı deposu, tanım, T6;74/c

Yeraltı kaynakları, K32;2/a

Yeraltı su kaynakları, Y183;tümü

Yeraltı su kaynakları, potansiyelinin korunması, Y183;tümü

Yeraltı su kütlesi, tanım, Y227;4

Yeraltı sular, ekolojik kalite açısından korunması,usül ve esasları,Y90;tümü

Yeraltı sular, ekolojik kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yeraltı sular, fiziksel kalite açısından korunması, usül ve esasları,Y90;tümü

Yeraltı sular, fiziksel kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yeraltı sular, kimyasal kalite açısından korunması, usül ve esasları,Y90;tümü

Yeraltı sular, kimyasal kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yeraltı suları (YAS),tanım, Y183;3

Yeraltı suları, araştırılması, K80;tümü

Yeraltı suları, bozulması, önlenmesi, Y223;tümü

Yeraltı suları, bozulması, önlenmesi, esasları belirlemek, Y223;tümü

Yeraltı suları, denetim, Y223;14

Yeraltı suları, idari yaptırım, Y223;15

Yeraltı suları, işletme sahaları, T17;2

Yeraltı suları, izlenmesi ile ilgili esaslar, Y227;17, Y227;18, Y227;19, Y227;20, Y227;21

Yeraltı suları, kirlenmesi, önlenmesi, Y223;tümü

Yeraltı suları, kirlenmesi, önlenmesi, esasları belirlemek, Y223;tümü

Yeraltı suları, kirliliğin bertaraf edilmesi,KHK2;8, KHK2;9

Yeraltı suları, kirliliğin önlenmesi,KHK2;8, KHK2;9

Yeraltı suları, korunması, K32;2/c,K80;tümü,KHK2;8, KHK2;9

Yeraltı suları, kullanılması, K80;tümü

Yeraltı suları, tedbir programları, Y223;12

Yeraltı suları, tescili, K80;tümü

Yeraltı suları, K18;1,K73;756,KHK2;8, KHK2;9,T17;tümü,Y21;1, Y21;7, Y21;16, Y21;24, Y23;1,Y183;1 Y183;2,Y187;tümü,Y199;2, Y223;tümü,Y227;tümü

Yeraltı suları, yararlanmak, K18;1

Yeraltı suları, zararlarını önlemek, K18;1

Yeraltı suları, araştırılması,K80;tümü

Yeraltı suları, azot kaynaklı kirlenme, Y199;2

Yeraltı suları, azot kaynaklı kirlenme, belirlenmesi, Y199;2

Yeraltı suları, azot kaynaklı kirlenme, kontrolü, Y199;2

Yeraltı suları, azot kaynaklı kirlenme, önlenmesi, Y199;2

Yeraltı suları, genel amaçlı izlenmesi, Y227;19

Yeraltı suları, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, Y227;tümü

Yeraltı suları, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, Y227;tümü

Yeraltı suları, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, izlenmesi, usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları, ilkeler, Y223;5

Yeraltı suları, iyi durumda olanlar, esasları belirlemek, Y223;1

Yeraltı suları, iyi durumda olanlar, mevcut durumun korunması, Y223;tümü

Yeraltı suları, iyi durumda olanlar, mevcut durumun korunması, esasları belirlemek, Y223;tümü

Yeraltı suları, iyi durumda olanlar, Y223;1

Yeraltı suları, iyileştirilmesi, Y223;tümü

Yeraltı suları, iyileştirilmesi, esasları belirlemek, Y223;tümü

Yeraltı suları, izleme ağı, Y227;18

Yeraltı suları, izlenmesi, Y227;17

Yealtı sularır,K80;tümü

Yeraltı suları, kalite bakımından mevcut durum, Y227;tümü

Yeraltı suları, kalite bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, Y227;tümü

Yeraltı suları, kalite bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları,kalite bakımından mevcut durum,izlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları, kalite bakımından mevcut durum, izlenmesi, usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yeraltı suları, kalitesini korumak, hedef belirlemek,KHK4;9

Yeraltı suları, kalitesini korumak, ilke belirlemek,KHK4;9

Yeraltı suları, kalitesini korumak,KHK4;9

Yeraltı suları,KHK4;9

Yeraltı suları, kirletme yasakları, Y183;22

Yeraltı suları, korunması,K80;tümü, Y21;24

Yeraltı suları, korunması, uygulanacak kontrol ve izleme işlemleri, Y21;24

Yeraltı suları, kullanılması,K80;tümü

Yeraltı suları, miktar bakımından izlenmesi, Y227;21

Yeraltı suları, miktarını korumak, hedef belirlemek,KHK4;9

Yeraltı suları, miktarını korumak, ilke belirlemek,KHK4;9

Yeraltı suları, miktarını korumak,KHK4;9

Yeraltı suları, operasyonel izlenmesi, Y227;20

Yeraltı suları, sınıflandırılması, Y183;12, Y183;13

Yeraltı suları, tescili,K80;tümü

Yeraltı suları,Y90;tümü

Yeraltı suları, yararlanmak, Y187;tümü

Yeraltı suları, yararlanmak, su yapıları inşası, Y187;tümü

Yeraltı sularına sızdırma, pis su, Y131;11

Yeraltı sularında izlenmesi gereken asgari izleme parametreleri, Y227;Ek-2

Yeraltı sularının izlenmesi, Y223;9,Y223;Ek-5

Yeraltı suyu (YAS),tanım, Y223;4

Yeraltı suyu bağlantısı, Y227;Ek-1

Yeraltı suyu deposu, tanım, K80;2

Yeraltı suyu kalite standardı,tanım, Y223;4

Yeraltı suyu kalite standartları, Y223;Ek 2

Yeraltı suyu kimyasal durum değerlendirmesi için metod, Y223;10

Yeraltı suyu kimyasal durumunun değerlendirilmesi ve eşik değerlerin belirlenmesi için kriterler, Y223;7

Yeraltı suyu kirleticileri ve kirlilik belirtileri için eşik değerler kılavuzu, Y223;Ek3

Yeraltı suyu koruma alanları, Y223;13

Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi ve karakterizasyonu, Y223;Ek 4

Yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalitesinin değerlendirilmesinde genel hükümler, Y223;6

Yeraltı suyu kütlesi,tanım, Y223;4

Yeraltı suyu miktar durumunun değerlendirilmesi için kriterler, Y223;8

Yeraltı suyu, arama belgesi, K80;9

Yeraltı suyu, arama belgesi,K80;9

Yeraltı suyu, çukur, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, çukur, K80;8

Yeraltı suyu, deposu, kontrolü, T17;12

Yeraltı suyu, deposu, T17;12

Yeraltı suyu, emniyetli verim haddi, tanım,K80;2

Yeraltı suyu, etüd kuyuları, K80;7

Yeraltı suyu, faydalı  kullanış, tanım, K80;2

Yeraltı suyu, faydalı ihtiyaç miktarı, K80;4

Yeraltı suyu, faydalı ihtiyaç, T17;15

Yeraltı suyu, faydalı ihtiyaç, tanım, K80;2

Yeraltı suyu, galeri, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, galeri, K80;8

Yeraltı suyu, ıslah belgesi, K80;11

Yeraltı suyu, işletme sahaları dışı,K80;5

Yeraltı suyu, komşu hakkı, K80;6

Yeraltı suyu, komşu hakkı, T17;16

Yeraltı suyu, kontrolü, T17;11

Yeraltı suyu, korunması, T17;14

Yeraltı suyu, kullanma belgesi, K80;10

Yeraltı suyu, kuyu, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, kuyu, K80;8

Yeraltı suyu, sahaları, K80;3, K80;4

Yeraltı suyu, sahaları, sınırlarının belirlenmesi, K80;3

Yeraltı suyu, sahaları,K80;3,K80;4

Yeraltı suyu, sondaj, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, sondaj, K80;8

Yeraltı suyu, tadil belgesi, K80;11

Yeraltı suyu, tadil belgesi,K80;11

Yeraltı suyu, tanım, K80;2

Yeraltı suyu, tanım, Y32; 4

Yeraltı suyu, tesislerinin korunması, T17;14

Yeraltı suyu, tünel, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, tünel, K80;8

Yeraltı suyu, çukur, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, çukur, K80;8

Yeraltı suyu, etüd kuyuları,K80;7

Yeraltı suyu, faydalı  kullanış, tanım,K80;2

Yeraltı suyu, faydalı ihtiyaç miktarı,K80;4

Yeraltı suyu, galeri, belge alınması,K80;8

Yeraltı suyu, galeri,K80;8

Yeraltı suyu, komşu hakkı,K80;6

Yeraltı suyu, kullanma belgesi,K80;10

Yeraltı suyu, kuyu, belge alınması, K80;8

Yeraltı suyu, kuyu,K80;8

Yeraltı suyu, sahaları, sınırlarının belirlenmesi,K80;3

Yeraltı suyu, sondaj, belge alınması ,K80;8

Yeraltı suyu, sondaj,K80;8

Yeraltı suyu, tanım,K80;2,Y90;4, Y199;4

Yeraltı suyu, tünel, belge alınması ,K80;8

Yeraltı suyu, tünel,K80;8

Yeraltı suyuna deşarj, tanım, Y223;4

Yeraltı suyuna doğrudan deşarj, tanım, Y223;4

Yeraltı suyuna dolaylı deşarj, tanım, Y223;4

Yeraltı suyunun artan kimyasal durum bozulmasının ve iyileştirmeye başlama noktasının tespit edilmesi, Y223;11

Yeraltı suyunun durum değerlendirmesi, Y223;Ek 6

Yeraltına daldırma, Y131;66, Y131;67, Y131;68, Y131;69, Y131;70, Y131;71, Y131;72

Yeraltına daldırma, pis su, Y131;14

Yeraltına depolama, tanım,Y21;4

Yeraltına sızdırma, Y131;56, Y131;57, Y131;58, Y131;59, Y131;60, Y131;61, Y131;62, Y131;63, Y131;64, Y131;65

Yeraltına sızdırma, işletme ve bakım, Y131;89

Yeraltısuyu kuyusu, çekilecek yeraltısuyu miktarı ,Y63;tümü

Yeraltısuyu kuyusu,k ontrol altına alınması ,Y63;tümü

Yeraltısuyu kuyusu, ölçümü ,Y63;tümü

Yeraltısuyu kuyusu, uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,Y63;tümü

Yeraltısuyu kuyusu,Y63;tümü

Yeraltısuyu kuyusu, yeraltısuyu miktarı ,Y63;tümü

Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları,Y4;9

Yerleşim alanı içindeki sessiz alan, tanım,Y53;4

Yerleşim alanı, tanım, K30;5,Y53;4

Yerleşim yeri, tanım,Y112;3

Yerleşme alanı, tanım,Y111;3

Yerleşme, çevre düzeni planları,hazırlamak,KHK2;7

Yerleşme, çevre düzeni planları,KHK2;7

Yerleşme, tanım,Y30;4

Yerleşme, yön veren fiziksel planlar, hazırlamak,KHK2;7

Yerleşme, yön veren fiziksel planlar,KHK2;7

Yerleşme,KHK2;7

Yerli kömür yakıtlı elektrik santrali,K53;Geçici Md.2

Yerli kömür yakıtlı elektrik santrali,K54;Geçici Md.2

Yerseçimi ve tesis kurma izni,Y105;18

Yerüstü deposu, tanım, T6;74/a

Yerüstü kaynakları, K32;2/a

Yerüstü su kaynakları, Y183;tümü

Yerüstü su kaynakları,potansiyelinin korunması, Y183;tümü

Yerüstü suları, K18;1,KHK2;8, KHK2;9, KHK4;9, Y187;tümü ,Y199;2

Yerüstü suları, kirliliğin bertaraf edilmesi,KHK2;8, KHK2;9

Yerüstü suları, kirliliğin önlenmesi,KHK2;8, KHK2;9

Yerüstü suları, korunması,KHK2;8, KHK2;9

Yerüstü suları, yararlanmak, K18;1

Yerüstü suları, zararlarını önlemek, K18;1

Yerüstü suları,azot kaynaklı kirlenme, Y199;2

Yerüstü suları,azot kaynaklı kirlenme,belirlenmesi, Y199;2

Yerüstü suları,azot kaynaklı kirlenme,kontrolü, Y199;2

Yerüstü suları, azot kaynaklı kirlenme, önlenmesi, Y199;2

Yerüstü suları, kalitesini korumak, hedef belirlemek,KHK4;9

Yerüstü suları, kalitesini korumak, ilke belirlemek,KHK4;9

Yerüstü suları, kalitesini korumak,KHK4;9

Yerüstü suları, miktarını korumak, hedef belirlemek,KHK4;9

Yerüstü suları, miktarını korumak, ilke belirlemek,KHK4;9

Yerüstü suları, miktarını korumak,KHK4;9

Yerüstü suları, yararlanmak, Y187;tümü

Yerüstü suları, yararlanmak, su yapıları inşası, Y187;tümü

Yerüstü suyu, tanım, Y201;4

Yeşil alanlar, hizmetleri, K5;14

Yeşil alanlar, hizmetleri, yapmak,K5;14

Yeşil alanlar, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Yeşil alanlar, K5;14,K6;5

Yeşil bina, tanım,Y30;4

Yeşil kuşak oluşturulması,K55;11/A

Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, tanım,Y30;4

Yeşil sertifika değerlendirme uzmanları, görev yetki ve sorumlulukları, Y30;10

Yeşil sertifika uzmanları,görev ve sorumlulukları, Y30;9

Yeşil sertifika, tanım,Y30;4

Yeşil yerleşme, tanım,Y30;4

Yeterli büyüklükte tarımsal arazi parseli, tanım, K70;3

Yeterli gelirli tarımsal işletme, tanım,K70;3

Yeterli miktar durumu, Y223;Ek 1-Tablo 2

Yeterli miktar durumu, yeraltı suyu, tanım, Y223;4

Yetersiz verili tür, tanım, Y25;3

Yetiştirme yurtları, yapmak,K29;6

Yetiştirme yurtları,K29;6

Yığın içi, Y136;4

Yığın, Y136;4

Yıkama, tanım,Y222;4

Yıkılacak kadar tehlikeli yapılar, K30;39

Yıkım faaliyetleri, Y86;18 ; Y86;19

Yıkıntı atıkları, tanım, Y86;4

Yıllık enerji ihtiyacı, tanım,Y31;4

Yıllık enerji ihtiyacı,Y31;27

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, tanım,Y31;4

Yıllık sıcak su enerjisi ihtiyacı, tanım,Y31;4

Yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı, tanım,Y31;4

Yıtılma yüzeyi, tanım,Y34;7

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri,tanım,Y85;4

Yoğuşmalı yakma tesisleri,tanım,Y93;4

Yol, bakım,K44;2

Yol, hizmeti,K29;6

Yol, K29;6,K44;2

Yol, onarım,K44;2

Yol, yapmak,K44;2

Yol, yaptırmak,K44;2

Yol, tanım,Y112;3

Yolcu gemisi, tanım, K14;1/C, T2;2,Y81;4

Yolcu terminali, işletme izni verilmesi,Y117;tümü

Yolcu terminali, tanım,Y111;3

Yolcu terminali,Y117;tümü

Yolcu, tanım, K14;1/D

Yönetim sistemi, tanım,  Y158;4

Yönetim, tanım,  Y158;4

Yöre, tanım, Y160;4/m

Yük terminali,tanım,Y111;3

Yüklenmiş eşdeğer doz, tanım, Y171;4/o

Yüklenmiş etkin doz, tanım, Y171;4/ö

Yüksek aktiviteli kapalı radyoaktif kaynak, Y226;tümü

Yüksek çevre kurulu, Y225;tümü

Yüksek çevre kurulu, çalışma usul ve esasları, Y225;tümü

Yüksek çevre kurulu, görevleri, Y225;tümü

Yüksek çevre kurulu, kuruluşu, Y225;tümü

Yüksek kaliteli su, Y183;7,Y224;Ek-5

Yüksek risk, tanım,Y34;7

Yüksek sağlık şürası, K76;10, K76;11, K76;12, K76;13, K76;14, K76;Geç.Md.15, K76;Geç.Md.16, K76;Geç.Md.17

Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar, Y173;25

Yüksek uranyum,tanım,Y151;4

Yüzen maddeler, Y224;Ek-6

Yüzer döşeme   ,tanım,Y33;4

Yüzer madde, Y224;Ek-6

Yüzey faylanması,Y146;20

Yüzey sulaması yapılacak sahalar,Y63;18

Yüzey suları, Y23;1

Yüzey suyu, tanım, Y199;4

Yüzeyi bulaşmış cisim, tanım, Y175;4

Yüzeysel akış katsayısı, tanım,Y222;4

Yüzeysel akış, tanım,Y222;4

Yüzeysel su kütleleri,baskı ve etkileşimlerin değerlendirilmesi, Y224;8, Y224;Ek-1

Yüzeysel su kütlelerinde bazı parametreler için çevresel kalite standardları kullanım maksatları, Y224;Ek-5

Yüzeysel su kütlelerinde çevresel kalite standardlarının belirlenmesi, Y224;Ek-4

Yüzeysel su kütlelerinde karışım bölgeleri, Y224;Ek-8

Yüzeysel su kütlelerinde koruma bölgeleri, Y224;Ek-3

Yüzeysel su kütlelerinde tipoloji belirleme kriterleri,Y90;Ek-1

Yüzeysel su kütlelerinin izleme tabloları, Y224;Ek-6

Yüzeysel su kütlelerinin kalite durum sınıflandırılması, Y224;Ek-2

Yüzeysel su kütlelerinin trofik seviyeleri, Y224;Ek-7

Yüzeysel su kütlesi, korunması, ilke ve esasları, Y224;5

Yüzeysel su kütlesi, tanım, Y227;4

Yüzeysel su, tanım,Y90;4, Y223;4

Yüzeysel sular, istisnai haller, Y224;20

Yüzeysel sular, arıtma tipleri, Y97;tümü

Yüzeysel sular, izlenmesi ile ilgili esaslar, Y227;13, Y227;14, Y227;15, Y227;16

Yüzeysel sular, kalite kriterleri, Y97;tümü

Yüzeysel sular, karakteristik özellikleri, Y97;2

Yüzeysel sular, kategorilerine göre kalite standardı, Y97;EK I

Yüzeysel sular, kategorilerini belirlenmesi, Y97;7

Yüzeysel sular, minimum yıllık analiz ve örnek alma sıklığı, Y97;Tablo 2

Yüzeysel sular, parametre sınıflaması, Y97;Tablo 1

Yüzeysel sular, referans ölçüm metodları, Y97;EkII

Yüzeysel sular, Y97;tümü,Y224;tümü,Y227;tümü

Yüzeysel sular, araştırma maksadıyla izlenmesi, Y227;16

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Yüzeysel sular, biyolojik kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, denetim ve yaptırım, Y224;19

Yüzeysel sular, ekolojik kalite açısından korunması, usül ve esasları,Y90;tümü

Yüzeysel sular, ekolojik kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular,fiziko-kimyasal kriterleri,miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular,fiziko-kimyasal kriterleri,miktarının izlenmesi,belirlenmesi,tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziko-kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, fiziksel kalite açısından korunması, usül ve esasları,Y90;tümü

Yüzeysel sular, fiziksel kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yüzeysel sular, genel amaçlı izlenmesi, Y227;14

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi,  Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik kriterleri, sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, Y227;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, Y227;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, izlenmesi, Y227;13

Yüzeysel sular, kimyasal kalite açısından korunması, usül ve esasları,Y90;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kalite açısından korunması,Y90;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, Y224;tümü

Yüzeysel sular,kimyasal kriterleri, belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, miktarının izlenmesi, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri, sınıflandırılması, Y224;tümü

Yüzeysel sular, kimyasal kriterleri,sınıflandırılması, belirlenmesi, tedbirlere yönelik usül ve esasların belirlenmesi, Y224;tümü

Yüzeysel sular,mikrobiyolojik değerlendirme, Y224;Ek-6

Yüzeysel sular, miktarı bakımından mevcut durum, Y227;tümü

Yüzeysel sular, miktarı bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, Y227;tümü

Yüzeysel sular, miktarı bakımından mevcut durum, izlemede standardizasyon, izlenmesi,usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, miktarı bakımından mevcut durum, izlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, miktarı bakımından mevcut durum, izlenmesi, usul ve esaslarının belirlenmesi, Y227;tümü

Yüzeysel sular, operasyonel izlenmesi, Y227;15

Yüzeysel sular, sınıflandırılması, Y224;12

Yüzeysel sular, tanım, Y224;4

Yüzeysel sular,Y90;tümü

Yüzeysel sularda izlenmesi gereken kalite elementleri, Y227;Ek-1

Yüzme havuzları, Y228;tümü

Yüzme havuzu, denetim,Y228;12

Yüzme havuzu, dezenfeksiyon,Y228;12

Yüzme havuzu, fiziki mekanlar,Y228;10

Yüzme havuzu, güvenlik tedbirleri,Y228;11

Yüzme havuzu, havuz kimyasalları,Y228;14

Yüzme havuzu, işletilmesi,Y228;8,Y228;9

Yüzme havuzu, tanım,Y228;4

Yüzme suları, analiz metodları,Y229;11

Yüzme suları, denetimi,Y229;13

Yüzme suları, izlenmesi,Y229;14

Yüzme suları, kalite kriterleri,Y229;6

Yüzme suları, korunma esasları,Y229;5

Yüzme suları, numune alma esasları,Y229;9

Yüzme suları, numune noktalarının belirlenmesi,Y229;10

Yüzme suları,Y229;5

Yüzme suyu, tanım,Y90;4, Y229;4

Yüzme,Y229;1

Yüzeysel sular,izleme, Y224;18

Z

Zabıta hizmetleri, K5;14,K7;7

Zabıta, hizmetleri, yapmak,K5;14

Zabıta, hizmetleri, yaptırmak,K5;14

Zabıta, K5;14

Zarar azaltma, tanım,K2;2

Zararlı , arsenik siyanürle itlaf,T3;12

Zararlı , arsenikle itlaf,T3;12

Zararlı , baryum silikatla itlaf,T3;12

Zararlı , itlafı,T3;12

Zararlı , potasyum siyanürle itlaf,T3;12

Zararlı , strikninle itlaf,T3;12

Zararlı , sülfürle itlaf,T3;12

Zararlı , talyumla itlaf,T3;12

Zararlı , zehirli cisimlerle itlaf,T3;12

Zararlı amillerle mücadele, belediye,K76;20

Zararlı etkiler, tanım,Y53;4

Zararlı hayvanlar, arsenik siyanürle itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, arsenikle itlaf, T3;12

Zararlı hayvanlar, baryum silikatla itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, itlaf, T3;12

Zararlı hayvanlar, potasyum siyanürle itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, strikninle itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, sülfürle itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, talyumla itlaf,T3;12

Zararlı hayvanlar, zehirli cisimlerle itlaf,T3;12

Zararlı kimyasal maddeler, depolama, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, depolama, sınırlamalar, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, ithal, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, ithal, sınırlamalar, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, kullanımı, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, kullanımı, sınırlamalar, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, taşıma, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, taşıma, sınırlamalar, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, üretim, K12;13

Zararlı kimyasal maddeler, üretim, sınırlamalar, K12;13

Zararlı madde içeren piller, tanım, Y14;4,Y16;4

Zararlı madde ve karışımlar, kısıtlama, Y230;5

Zararlı madde ve karışımlar, denetim, Y230;9

Zararlı madde ve karışımlar, kısıtlama usulü ve koordinasyon, Y230;7

Zararlı madde ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin gereklilikler, Y134;Ek-1

Zararlı maddeler ve karışımlar, güvenlik bilgi formu için gerekenler, Y231;5

Zararlı maddeler ve karışımlar, güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler, Y231;6

Zararlı maddeler, K66;20, K76;3

Zararlı maddelerin ve karışımlar, ambalajlanmasına ilişkin genel ilkeler, Y134;6

Zararlı maddelerin ve karışımlar, etiketlenmesine ilişkin genel ilkeler, Y134;6

Zararlı maddelerin ve karışımlar, sınıflandırılması, genel ilkeler, Y134;6

Zararlı maddelerin ve karışımlar, sınıflandırılması, Y134;6

Zararlı organizma, tanım, Y29;4,Y35;4,Y36;4,Y37;4

Zararlı sular, arıtımı, K31;19

Zararlı ve tehlikeli atık, tanım,Y96;3

Zararlı, arsenik siyanürle itlaf, T3;12

Zararlı, arsenikle itlaf, T3;12

Zararlı, baryum silikatla itlaf, T3;12

Zararlı, itlafı, T3;12

Zararlı, potasyum siyanürle itlaf, T3;12

Zararlı, strikninle itlaf, T3;12

Zararlı, sülfürle itlaf, T3;12

Zararlı, talyumla itlaf, T3;12

Zararlı, zehirli cisimlerle itlaf, T3;12

Zararlılar, tanım, K82;1

Zararlılık değerlendirmeleri ve uyumlaştırılmış sınıflandırma için başvuru formatı, Y134;Ek-11

Zararlılık ifadeleri listesi, ilave zararlılık ifadeleri ve ilave etiket unsurları, Y134;Ek-3

Zararlılık ifadesi, tanım,Y134;4

Zararlılık işaretleri, Y134;Ek-5

Zararlılık kategorisi, tanım,Y134;4

Zararlılık sınıfı, tanım,Y134;4

Zararsız geçiş, tanım,K15;3

Zayıf asitle çözünebilir siyanür, Y136;4,Y136;21

Zehirli cisimlerle itlaf, haşerat, T3;12

Zehirli cisimlerle itlaf, zararlı, T3;12

Zehirli maddeler,K76;3

Zehirli sıvı madde atığı, tanım, Y64;4,Y79;4

Zehirli sıvı madde atıkları, alma tesisleri, Y64;21

Zehirli sıvı madde atıkları, alma tesisleri, yeterlilik kriterleri, Y64;21

Zehirli sıvı madde atıkları, Y64;21

Zehirli sıvı madde atıkları, alma tesisleri, yeterlilik kriterleri,Y79;21

Zehirli sıvı madde atıkları, alma tesisleri,Y79;21

Zehirli sıvı madde atıkları,Y79;21

Zehirli sıvı madde, tanım, Y64;4, Y79;4

Zehirli sıvı madde, Y64;21, Y79;21

Zehirlilik seyrelme faktörü, tanım,Y143;3,Y183;3

Zehirlilik, tanım,Y143;3,Y183;3

Zemin sıvılaşması, Y115;23,Y146;23

Zemin yapı etkileşimi, tanım,Y121;3

Zenginleştirilmiş uranyum, tanım,Y121;3, Y151;4

Zirai karantina, K86,tümü

Zirai mücadele ilacı, tanım,  Y181;4

Zirai mücadele, K86,tümü

Zoonotik hastalık, tanım,Y92;4

Zorunlu değer, tanım, Y81;4,Y97;4

Zorunlu kullanım alanlarında kullanılacak maddelerin saflık özellikleri, Y129;EK 1

ZSF,tanım, Y183;3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir